24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Самостійна робота. Густота насклення. Міське та сільське населення.

Про матеріал
Матеріал самостійної роботи дає можливість перевірити рівень знань та навичок учнів із вивченої теми; удосконалити в процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу отриманих знань; розвиває уважність, зосередженість, аналітичні здібності, географічне мислення, пам'ять, увагу; виховує самостійність, почуття відповідальності, впевненості в своїх знаннях.
Перегляд файлу

Самостійна робота.     Густота населення. Міське і сільське населення.

 

 

Запитання 1

Величина, яка відображає співвідношення кількості населення до площі території:

варіанти відповідей

 

Природний приріст

 

 

Віковий склад

 

 

Густота населення

 

 

механічний рух

Запитання 2

Середня густота населення світу є:

варіанти відповідей

 

45 осіб/км2

 

 

70 осіб/км2

 

 

116 осіб/км2

 

 

93 осіб/км2

Запитання 3

Середня густота населення України є:

варіанти відповідей

 

45 осіб/км2

 

 

116 осіб/ км2

 

 

37 осіб/км2

 

 

70 осіб/км2

Запитання 4

Перше місце за густотою населення в Україні посідає:

варіанти відповідей

 

Донецька обл.

 

 

Закарпатська обл.

 

 

Львівська обл

 

 

Чернігівська обл.

Запитання 5

Найвищу у світі густоту населення має:

варіанти відповідей

 

Китай

 

 

США

 

 

Японія

 

 

Бангладеш

Запитання 6

Населений пункт України, у якому проживає не менше 10 тис. жителів, більша частина яких не зайнята у сільскому господарстві, називають:

варіанти відповідей

 

Місто

 

 

Село

 

 

Селище міського типу

 

 

Столиця

Запитання 7

До міст- мільйонерів в Україні відносять:

варіанти відповідей

 

Київ

 

 

Харьків

 

 

Дніпро

 

 

Одеса

Запитання 8

До курортних центрів належать міста::

варіанти відповідей

 

Ніцца

 

 

Єрусалим

 

 

Карлові Вари

 

 

Астана

Запитання 9

До релігійних центрів належать міста:

варіанти відповідей

 

Кембридж

 

 

Мекка

 

 

Канберра

 

 

Ерусалим

Запитання 10

Міста в Україні з кількістю жителів від 50 тис. до 100 тис. належать до:

варіанти відповідей

 

Середніх

 

 

Малих

 

 

Великих

 

 

Міст-мільйонників

Запитання 11

Яка частини населення України мешкає у селах?

варіанти відповідей

 

50,7%

 

 

30,9%

 

 

39,3%

 

 

69,1%

Запитання 12

У яких областях України переважають сільські жителі?

варіанти відповідей

 

Чернівецька

 

 

Закарпатська

 

 

Луганська

 

 

Харьківська

Запитання 13

Найстаріші за "середнім віком" країни розташовані у: 

варіанти відповідей

 

Азії

 

 

Європі

 

 

Америці

 

 

Африці

Запитання 14

Серед країн Азії найстарішою (за середнім віком) є країна: 

варіанти відповідей

 

Китай

 

 

Монголія

 

 

Індія

 

 

Японія

Запитання 15

Різниця між народжуваністю та смертністю називається

варіанти відповідей

 

механічний рух населення

 

 

природний приріст населення

 

 

перепис населення

 

 

внутрішні міграції

Запитання 16

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

 

зростання тривалості життя в країні

 

 

зростання частки людей літнього віку

 

 

відтік людей працездатного віку за кордон

 

 

більш пізній вихід людей на пенсію

Запитання 17

Яку релігію сповідує більша частина України?

варіанти відповідей

 

християнство

 

 

іслам

 

 

буддизм

 

 

індуізм

Запитання 18

Статево-віковий склад населення якісно передає...

варіанти відповідей

 

 пірамідальна діаграма

 

 

 статево-вікова піраміда

 

 

 статево-вікова діаграма

 

 

 піраміда Хеопса

Запитання 19

Статевий склад населення це ......

варіанти відповідей

 

 співвідношення кількості чоловіків і жінок

 

 

 співвідношення населення окремих регіонів світу

 

 

 співвідношення населення в кожній країні

 

 

 співвідношення населення на різних континентах

Запитання 20

Старіння населення це ......

варіанти відповідей

 

 зменшення населення

 

 

 зниження частки молоді

 

 

збільшення народжуваності

 

 

зниження народжуваності і зростання частки людей похилого віку

Запитання 21

https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/712059/216449/373980_1586863417.png

Проаналізуйте статево-вікову піраміду, що характеризує населення однієї з країн. Які твердження відображають демографічну ситуацію в цій країні? *

варіанти відповідей

 

 зберігається переважання чоловіків у старших вікових групах

 

 

відбувається «старіння» населення

 

 

 зменшується кількість працездатного населення

 

 

спостерігається збільшення чисельності населення в країні

 

 

 характерний перший тип відтворення населення

 

 

збільшується частка дітей у віковій структурі населення

Запитання 22

Виберіть людину, яка належить до трудових ресурсів 

варіанти відповідей

 

школяр 15-ти років 

 

 

жінка 40 років, інвалід І групи

 

 

пенсіонер 

 

 

чоловік 25-ти років, тимчасово не працює

Запитання 23

Переважання чоловічого населення у світі є наслідком переважання чоловіків в країнах:

варіанти відповідей

 

Європи

 

 

Азії

 

 

Австралії

 

 

Америки

Запитання 24

Система економічних, адміністративних, виховних і пропагандистських заходів, за допомогою яких держава чинить вплив на природний рух населення - це...

варіанти відповідей

 

демографічна політика

 

 

демографічна криза

 

 

демографічний вибух

 

 

демографічна крива

Запитання 25

Що таке депопуляція населення?

варіанти відповідей

 

збільшення його кількості внаслідок додатнього приросту населення

 

 

зменшення його кількості внаслідок від'ємного приросту населення

Запитання 26

Світове лідерство за тривалістю життя населення належить:

варіанти відповідей

 

Індії

 

 

Франції

 

 

Росії

 

 

Китаю

 

 

Японії

Запитання 27

З якою державою Україна має найдовший спільний кордон?

варіанти відповідей

 

Польща

 

 

Росія

 

 

Молдова

 

 

Білорусь

Запитання 28

Як називається найменша країна світу? Вона ще є анклавом*.

 

 

варіанти відповідей

 

Португалія

 

 

Ватикан

 

 

Ліхтенштейн

 

 

Люксембург

Запитання 29

Оберіть країни з найвищим рівнем розвитку.

 

варіанти відповідей

 

Німеччина

 

 

 

Франція

 

 

Італія

 

 

Японія

 

 

 

Велика Британія

 

 

Казахстан

Запитання 30

Які народи належать до слов'янської мовної групи?

варіанти відповідей

 

індонезійці, малайці, філіпінці

 

 

українці, росіяни, білоруси, поляки

 

 

французи, іспанці, португальці, італійці

 

 

 німці, австрійці, англійці, шведи

Запитання 31

Виїзд громадян своєї країни в іншу країну на тривале або постійне місце проживання,це

варіанти відповідей

 

еміграція

 

 

імміграція

 

 

маятникова міграція

 

 

сальдо міграцій

Запитання 32

Приїзд іноземців до країнї на тривале або постійне місце проживання, це

варіанти відповідей

 

сальдо міграцій

 

 

еміграція

 

 

 імміграція

 

 

депопуліція

Запитання 33

Тимчасові переміщення населення з одного населеного пункту в інший, без зміни місця проживання

варіанти відповідей

 

 сезонна міграція

 

 

трудова міграція

 

 

вимушена міграція

 

 

маятникова міграція

Запитання 34

Як розрахувати природний приріст населення?

варіанти відповідей

 

 Народжуваність + Смертність

 

 

Народжуваність  Смертність

 

 

Народжуваність  Смертність

 

 

Смертність  Народжуваність

Запитання 35

У країнах якого материка найбільший природний приріст?

варіанти відповідей

 

Північна Америка

 

 

Африка

 

 

Південна Америка

 

 

Австралія

Запитання 36

Яка кількість населення в світі є правильним?  

варіанти відповідей

 

 5,4 млд.осіб

 

 

7,4 млд.осіб

 

 

6,4 млд.осіб

 

 

8,4 млд.осіб

Запитання 37

Як називають різницю між кількістю людей, що залишило країну протягом року та кількістю осіб, що приїхали в країну на постійне місце проживання?

варіанти відповідей

 

природний приріст населення

 

 

сальдо міграцій

 

 

зовнішні міграції

 

 

еміграції

Запитання 38

Співвідношення (у відсотках) кількості чоловіків і жінок, які проживають на певній території.

варіанти відповідей

 

статево-віковий склад

 

 

віковий склад 

 

 

статевий склад 

 

 

демографічний склад

Запитання 39

Показує співвідношення (у відсотках) кількості осіб різних вікових груп.

варіанти відповідей

 

віковий склад населення

 

 

статево-віковий склад населення

 

 

 

статевий склад населення

 

 

демографічний склад населення

Запитання 40

Яка середня очікувана тривалість життя у світі?

варіанти відповідей

 

65 років

 

 

70 років

 

 

72 роки

 

 

docx
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
559
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку