5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Самостійна робота "Неорганічні речовини і їхні властивості"

Про матеріал
Самостійна робота містить п`ять варіантів завдань з теми "Неметали" у вигляді тестів, схем генетичних зв`язків, задач.
Перегляд файлу

Варіант № 1

1. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

а) CuO,   O2,   BaSO4,   N2;          б) CaO,   Zn,   H3PO4,   CaSO4.

2. Вкажіть забарвлення лакмусу в розчині натрій гідроксиду:

 а) синій;  б) червоний;   в) оранжевий.

3. Вкажіть порядкові номери елементів, що належать до однієї групи: 6, 16, 22

 а) 6 і 16;  б) 6 і 22;   в) 16 і 22.

4. Назвіть газ, шар якого захищає живі організми нашої планети від ультрафіолетових променів сонячного світла, є сильним окисником:

а) озон; б) кисень;  в) азот; г) амоніак.

5. Укажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити солі амонію від інших речовин:

а) барій хлорид; б) натрій гідроксид; в) гідроген хлорид;  г) кальцій гідроксид.

6. У будові атомів елементів з порядковими номерами №2 і №12 спільними є:

а) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;      б) кількість всіх електронів;

 в) кількість енергетичних рівнів.

 Відповідь підтвердити схемами будови атомів цих елементів

7. Установіть відповідність між назвою речовини та хімічною формулою:

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

 (NH4)2CO3NH4Cl → NH3 → (NH4)2SO4 → NH4NO3

9. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

 Hg + HNO3 (розбавл)Hg(NO3)2 + NO + H2O

10. Обчисліть масу амоніаку, який можна добути з азоту об’ємом 448 л (н.у.), якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 62,5%.

 

Варіант № 2

1. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

 а) MgCl2,   O3,   P,   NH3;   б) K2SiO3 ,   CaC2,   Mg,   H2O.

2. Вкажіть забарвлення фенолфталеїну в розчині хлоридної кислоти:

 а) синій;  б) малиновий;  в) безбарвний.

3. Вкажіть порядкові номери елементів, що належать до однієї підгрупи: 14, 32, 22

 а) 14 і 32;  б) 14 і 22;   в) 22 і 32.

4. Назвіть речовину. За звичайних умов безбарвний газ, без запаху, не отруйний, є окисником, має високу реакційну здатність:

а) озон; б) кисень; в) азот; г) аміак.

5. Укажіть реагент, яким можна скористатися для того, щоб виявити амоній хлорид:

а) натрій гідроксид; б) гідроген хлорид; в) натрій нітрат;  г) ферум (III) хлорид.

6. У будові атомів елементів з порядковими номерами №3 і №9 спільними є:

а) заряд ядра;  б) кількість електронів;    в) кількість енергетичних рівнів.

 Відповідь підтвердити схемами будови атомів цих елементів

7. Установіть відповідність між назвою речовини та хімічною формулою:

 

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

 SO2 → SO3 → H2SO4 → MgSO4  → K2SO4.

9. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

 Zn + H2SO4 (конц) → ZnSO4 + S + H2O

10.При взаємодії сірки масою 144 г з воднем було одержано гідроген сульфід об’ємом 75,6 л (н.у.). Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

Варіант № 3

1. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

а) Cu(OH)2 ,   Na2SO4 ,   Na,   BaO;           б) AgNO3,   PH3,   S,   Cl2.

2. Вкажіть забарвлення метилового оранжевого в розчині натрій гідроксиду:

 а) рожевий;  б) оранжевий;    в) жовтий.

3. Вкажіть порядкові номери елементів, що належать до однієї групи: 12, 20, 21

 а) 12 і 20;  б) 20 і 21;  в) 12 і 21.

4. Назвіть речовину. Кристалічна, тугоплавка, хімічно малоактивна, не проводить електричного струму, має атомні кристалічні гратки в яких кожний атом карбону з’єднується міцними ковалентними зв’язками з чотирма сусідніми атомами:

 а) алмаз; б) графіт;  в) фулерен; г) білий фосфор.

5. Укажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити хлориди від інших речовин:

 а) барій хлорид; б) кальцій гідроксид; в) арґентум нітрат; г)гідроген хлорид.

6. У будові атомів елементів з порядковими номерами №3 і №19 спільними є:

а) кількість енергетичних рівнів;   б) кількість всіх електронів;

 в) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

 Відповідь підтвердити схемами будови атомів цих елементів

7. Установіть відповідність між назвою речовини та хімічною формулою:

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4  → BaSO4.

9. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

 Al + H2SO4 (конц) → Al2(SO4)3 + S + H2O

10. При взаємодії амоніаку об’ємом 28 л з розчином нітратної кислоти утвориться амоній нітрат масою 90 г. Яку масову частку це складає від теоретичного?

Варіант № 4

1. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

 а) Li2O,   Ba,   NaOH,   Ni;  б) CaCO3,   P2O5 ,   S,   Si.

2. Вкажіть забарвлення лакмусу в розчині хлоридної кислоти:

 а) синій;  б) червоний;  в) оранжевий.

3. Вкажіть порядкові номери елементів, що належать до одного періоду: 19, 18, 29

 а) 19 і 18;  б) 19 і 29;   в) 18 і 29.

4. Назвіть просту речовину Карбону із 60 атомами в молекулі – С60:

 а) алмаз;  б) графіт;  в) фулерен;  г) чорний фосфор.

5. Укажіть реагент, за допомогою якого можна визначити вуглекислий газ:

 а) вапняна вода; б) тліюча тріска;  в) горюча тріска; г) метилоранж.

6. У будові атомів елементів з порядковими номерами №11 і №17 спільними є:

 а) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

 б) кількість енергетичних рівнів;     в) кількість всіх електронів.

 Відповідь підтвердити схемами будови атомів цих елементів

7. Установіть відповідність між назвою речовини та хімічною формулою:

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

 PP2O5H3PO4Ca3(PO4)2H3PO4

9.Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

 Al + HNO3 (конц) → Al(NO3)3 + NO2↑ + H2O

10. Яку масу сірки спалено, якщо добуто діоксид сульфуру об’ємом 201,6 л, що становить 85% від теоретичного?

 

Варіант № 5

1. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

 а) KCl,   NO2,   Cu,   K;  б) S,   P,   Mg,   Hg.

2. Вкажіть забарвлення фенолфталеїну в розчині калій гідроксиду:

 а) безбарвний; б) рожевий;   в) малиновий.

3. Вкажіть порядкові номери елементів, що належать до однієї групи: 20, 29, 30

 а) 20 і 29;  б) 20 і 30;  в) 29 і 30.

4. Явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, різних за властивостями і будовою називається:

 а) адсорбцією;   в) алотропією;

 б) парниковим ефектом; г) кислотними дощами.

5. Укажіть реагент, яким можна скористатися, щоб виявити натрію сульфат:

 а) барій хлорид;  в) розчин лугу;

 б) натрій нітрат;  г) ферум (III) хлорид.

6. У будові атомів елементів з порядковими номерами №4 і №20 спільними є:

а) кількість всіх електронів;  б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

 в) заряд ядра;

 Відповідь підтвердити схемами будови атомів цих елементів

7. Установіть відповідність між назвою речовини та хімічною формулою:

 

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

 N2NONO2HNO3NaNO3

9. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

 Mg + HNO3 (розбавл) → Mg(NO3)2 + N2 + H2O

10. При каталітичному окисненні амоніаку масою 17 г одержали нітроген(IV) оксид об’ємом 20 л. Яку масову частку складає цей вихід від теоретичного?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. MARG
  Извините, а где ответы взять ?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Оганян Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ростя Анна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Бородій Наталія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Щеглова Ірина Аркадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
Додано
20 січня
Переглядів
6053
Оцінка розробки
4.9 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку