Самостійна робота тема: Метали

Про матеріал
Самостійна робота для 11 класу рівень стандарт, розрахована на 15 хвилин. Мета якої перевірити вміння описувати будову атомів металів, фізичні і хімічні властивості металів, металів алюмінію та заліза. Вдосконалювати вміння писати формули речовин та хімічні рівняння.
Перегляд файлу

Самостійна робота  до теми: Метали.

Варіант 1.

1. Позначте тип хімічного зв’язку в металах:

A. Ковалентний;    Б. Іонний;

B. Металічний;    Г. Водневий.

 

2. Позначте благородні метали:

A. Золото і платина;    Б. Залізо і хром;

B. Мідь та алюміній;    Г. Магній і кальцій.

 

3. Установіть елементи у послідовності зростання їх металічних властивостей:

A. К;  Б. Rb;  B. Na;  Г. Lі. 

4. Позначте число електронів в атомі Алюмінію:

A. 3;   Б. 13;    B. 26;      Г. 50.

 

5. Вкажіть речовини, з якими може реагувати ферум(ІІ) оксид:

а) H2;      б) HNO3;   в) Br2;     г) SO3.

 

 

6. Здійснити перетворення

AlAl2O3AlCl3Al(OH)3Al2O3Al  .

                                                                                             

Варіант 2

1.Знаходження металів в природі:

А) тільки у вільному стані;    Б) тільки у вигляді сполук;

В) у вільному стані та у вигляді сполук.

 

2.  Вкажіть перелік, до якого ввійшли назви лише металічних елементів

А Al, O, P, Na;  В Zn, Fe, K, Al;

Б N, Zn, Co, S;  Г Cl, C, Br, Н

 

3.Вкажіть речовину, яка не може реагувати із залізом:

а) Ca(OH)2;           б) HCl;    в) Cl2;     г) O2.

 

4. Вкажіть метал, який міститься в земній корі в магнітному залізняку:

а) золото;             б) свинець;           в) залізо;        г) алюміній.

 

5. Вкажіть властивості, які проявляє алюміній оксид:

а) кислотні;        б) амфотерні;   в) основні;    г) окисні.

6. Здійснити перетворення:

 FeFe2(SO4 )3Fe(OH)3FeCl3 AlCl3

 

Варіант 3.

1. Вкажіть характеристику металічного зв’язку:

А притягання різнойменно заряджених йонів

Б утворення спільних електронних пар

В притягання між катіонами й вільними усуспільненими електронами

Г  виникає між атомами  Гідрогену однієї молекули та сильно електронегативним   атомом іншої

2. Вкажіть послідовність послаблення металічних властивостей:

а) Са;     б) Fe;      в) Ті;       г) Sс.

 

3. . Позначте металічні р-елементи:

1. Купрум;2. Плюмбум;3. Станум;4. Хром;  5. Аурум;  6. Талій.

 

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;    Б. 1, 4, 5;    B. 2, 3, 6;    Г. 2, 5, 6.

 

4.Позначте номер періоду Періодичної системи, в якому розташований Алюміній:

A. 8; Б. 6;  B. 4;  Г. 3.

 

5. Вкажіть речовини А і С у схемі Fe + A https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/10klas.files/image010.gif Fe3O4 + C:

а) H2;      б) Аl;      в) H2O;   г) O2.

6. Здійснити перетворення

FeSO4FeFeOFeSO4 Fe(OH)2FeCl2

 

Варіант 4

1. Вкажіть правильні твердження:

а) у металів менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

б) у металів більші радіуси атомів порівняно з неметалами;

в) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

г) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів.

 

2. Вкажіть назву металічного елемента, атом якого має електронну формулу 1S22S22P63S21

 А  алюміній; Б  натрій; В  кальцій;  Г  галій.

3.  Позначте тип хімічного зв’язку в металах:

A. Ковалентний;  Б. Іонний;  B. Металійчний;   Г. Водневий.

4. Позначте, що має статися з атомом Алюмінію, щоб утворився іон Аl3+:

A. Віддати 2 електрони;   Б. Прийняти 1 електрон;

B. Віддати 3 електрони;    Г. Прийняти 2 електрони.

 

5. Вкажіть речовини, з якими не може реагувати алюміній оксид:

а) H2SO4;            б) BaO;     в) N2;           г) NaOH.

6. Здійснити перетворення

Al  Al2(SO4)3Al(OH)3AlCl3AgCl  Ag

 

Варіант 5.

1.  Вкажіть, де розташований Ферум у ПС:

а) у верхній правій частині;  б) у VIII групі головній підгрупі;

в) у VIII групі побічній підгрупі;  г) у III групі побічній підгрупі;

 

2. Вкажіть, чим можна пояснити спільне у фізичних властивостях металів:

а) утворенням іонів;   б) утворенням спільних електронних пар;

в) особливостями будови металічної кристалічної ґратки;

г) утворенням диполів.

 

3. Позначте метали, що мають забарвлення:

A. Залізо та цинк;  Б. Алюміній та хром;

B. Калій і натрій;   Г. Мідь та золото.

 

4. Позначте формулу алюміній(ІІІ) оксиду:

A. Lа2О3;  Б. Аl2O3;   B. АlО;   Г. LаО.

 

5. Вкажіть речовину, яка не може реагувати з алюмінієм:

а) H2O;  б) S;     в) HCl;   г) SO2.

 

6. Здійснити перетворення

 

Al2(SO4)3AlAl2O3Al2(SO4)3Al(OH)3Al2O3   

Варіант 6.

1. Вкажіть правильні твердження:

а) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

б) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів;

в) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

 

2. Вкажіть послідовність посилення металічних властивостей:

а) Аl;     б) Si;     в) Mg;   г) Na.

 

3. Позначте твердження, що характеризує більшість металів за звичайних умов:

A. Рідкі речовини;         Б. Газоподібні речовини;

B. Тверді речовини;         Г. Мають чорний колір.

4. Позначте фізичні властивості Алюмінію:

1. За звичайних умов рідка речовина;

2. Температура плавлення 0 °С;

3. Має специфічний металічний блиск;

4. Прозора речовина;

5. Добре проводить електричний струм;

6. Пластична.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;   Б. 3, 5, 6;   B. 2, 4, 6;     Г. 3, 4, 5

5.Вкажіть сполуку А, яка утворюється в схемі перетворень 

Al(OH)3https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/10klas.files/image010.gif A https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/10klas.files/image010.gif Al2 (SO4)3

а) AlCl3;  б) Al2O3;  в) H2O;   г) Аl.

6.  Здійснити перетворення

 

Fe →Fe2O3 → FeBr3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe (NO)3 

 

Варіант 7.

1. Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть, де метали розташовані в ПС:

а) у верхній правій частині;

б) у головних підгрупах;

в) у побічних підгрупах;

г) у лівій нижній частині, І—ІІІ групах і побічних підгрупах.

2. Вкажіть амфотерний метал:

а) Mg;     б) Na;    в) Al;      г) Fe.

3.Установіть послідовність зростання металічних властивостей елементів:

A. Аргентум;  Б. Стронцій; B. Йод; Г. Станум.

4. Вкажіть, як змінюються металічні властивості хімічних елементів в головних підгрупах із збільшенням їх протонних чисел

А  посилюються             В  залишаються без змін

Б  послаблюються  Г  у різних періодах змінюються по-різному

5. Вкажіть речовини, які можна використати для доведення амфотерності алюміній гідроксиду:

а) HCl;   б) CO;   в) KOH;   г) P2O5.

6. Здійснити перетворення

 

Al →Al2O3 → AlBr3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al (NO)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.2
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Трофименко Яна Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Холявіцький Максімка
  Загальна:
  3.3
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  3.0
docx
Додано
1 лютого 2020
Переглядів
9273
Оцінка розробки
4.2 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку