ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ»

Про матеріал
Як зрозуміло з назви курсу, в його основу покладено регіональний та країнознавчий принципи. Загальною метою курсу є формування єдиної географічної картини світу на прикладі вивчення населення та просторової організації економіки як у регіонах, так і в окремих країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ»

Номер слайду 2

Звернемо увагу!Як зрозуміло з назви курсу, в його основу покладено регіональний та країнознавчий принципи. Загальною метою курсу є формування єдиної географічної картини світу на прикладі вивчення населення та просторової організації економіки як у регіонах, так і в окремих країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів

Номер слайду 3

Регіони світу. ПодзаголовокЄвропа. Азія. Америка. Африка. Австралія та Океанія

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Про що ви дізнаєтеся. Курс «Географія: регіони і країни» надасть:уявлення про особливості населення й просторової організації економіки в регіонах світу та деяких країнах, сформує вміння орієнтуватися в світових та регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних та екологічних процесах.

Номер слайду 6

Регіони світу за класифікацією ООНРегіон світу (лат. regio – область) – група країн і територій, що мають спільне географічне положення й вирізняються спільними рисами: природними, історичними, геополітичними, економічними, соціальними, культурними, етнічними, демографічними, туристично-рекреаційними та ін.

Номер слайду 7

Субрегіони Європи

Номер слайду 8

Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу

Номер слайду 9

Глобалізація. Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної, культурної та релігійної інтеграції та уніфікації

Номер слайду 10

Глобалізація

Номер слайду 11

Глобалізація. Глобалізація – процес неоднозначний. Глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Переваги Загрози Підвищується середній рівень життя - Багаті країни стають багатшими, а бідні - біднішими

Номер слайду 12

Глобалізація{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Переваги Загрози мобілізуються значні фінансові ресурси на нагальні проблеми- зловживання значними фінансовими потоками

Номер слайду 13

Глобалізація{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Переваги Загрози доступність якісного навчання, в т.ч. дистанційного - відтік інтелектуальних ресурсів до багатих країн

Номер слайду 14

Глобалізація{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Переваги Загрози взаємозбагачення культур народів світу- втрата культурної ідентичності особливо малими народами

Номер слайду 15

- Якщо світ роздирають суперечності - домінує тенденція доконфронтації.- В цій ситуації буде переважати негативний ефект глобалізації. - Якщо переважає тенденція до співпраці - формується середовище, в якому збільшується можливість мінімізації негативних проявів глобалізації і стимулювання її переваг Враховуючи плюси і мінуси, які несе із собою глобалізаційний процес, важко, а то і неможливо, підрахувати його сумарний результат

Номер слайду 16

Пізнавальна роль країнознавства. Накопичення та зберігання всебічних знань про географічну своєрідність окремих країн та регіонів, створенні їх «візитівок», а також формуванні географічної картини світу. Ці знання використовують у керуванні соціально-економічним розвитком територій, для обґрунтування регіональної політики, регіональних цільових програм тощо

Номер слайду 17

Конструктивна роль країнознавства. Пошуки раціонального устрою країн: створюються схеми територіальних структур і мереж, виробляються принципи територіальної організації продуктивних сил, розробляються напрями оптимізації середовища проживання людини.

Номер слайду 18

Конструктивна роль країнознавства. Країнознавство відіграє важливу роль у сфері зовнішніх економічних і політичних зв’язків, Рекреаційне країнознавство сприяє розвитку внутрішнього та міжнародного туризму на основі наукового обґрунтування туристично-рекреаційного освоєння територій, створення повноцінних путівників, оптимізації туристичних маршрутів.

Номер слайду 19

Домашнє завдання. Опрацювати параграф №1 6*. Відшукайте на політичній карті світу держави, території яких розташовані водночас у двох частинах світу. З’ясуйте за мал. 1, до яких регіонів, за схемою ООН, їх віднесено

pptx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
1074
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку