18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Семестрова контрольна робота з географії для 9 класу (1-й семестр)

Про матеріал

Семестрова контрольна робота для 9 Класу в форматі ЗНО на основі завдань для ДПА.

Перегляд файлу

«Національна економіка. Світова економіка. Сільське господарство. Лісове господарство.

Добувна промисловість»

ВАРІАНТ 1

_______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові, клас)

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. (кожна правильна відповідь – 1 бал, max=12 балів)

1.  Родовище в межах Прикарпатського нафтогазоносного району

А. Миргородське                     Б. Західнохрести-          В. Керчинське                Г. Солотвинське

щанське

2.  Вид економічної діяльності, що НЕ належить до первинного сектору 

А. металургійне         Б. сільське      В. рибне         Г. лісове виробництво          господарство             господарство господарство

3.  Регіон, де зосереджена більшість найбідніших країн світу

А. Латинська Америка         Б. Північна Європа   В. Південна Азія       Г. Центральна Африка

4.  Елемент навколишнього середовища, що є засобом існування людства та який людина використовує у своїй діяльності

А. природні умови                  Б. природні ресурси      В. географічний

Г. аеротериторія

простір

5. Країна, яка НЕ належить до «Великої двадцятки» (G-20)

А. Китай                                   Б. Росія                           В. Німеччина

6. Найбільш холодостійка культура

Г. Ізраїль

А. кукурудза                            Б. рис                              В. пшениця

7. Рік створення ЄС

Г. бавовнк

А. 1991                                     Б. 1970                            В. 1945

8. Одне з найбільших у світі  родовище сірки

Г. 1992

А. Донецько-                          Б. Криворізьке               В. Миколаївське

Г. Новороздільське

Придніпровське

9.      Вид господарської діяльності, при розміщенні підприємств якого сировинних чинник не є визначальним

А. чорна металургія              Б. важке         В. електронна            Г. електроенергетика машинобудування    промисловість 

10.  Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн розташований на території

А. Львівської та Івано-         Б. Львівської та         В. Львівської та         Г. Львівської та Франківської областей         Рівненської областей            Волинської областей Закарпатської областей 11. Поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки первинної сировини аж до виготовлення готової продукції, а також інших виробників, що або переробляють продукцію основного виробництва, або використовують його відходи

А. кооперування                    Б. спеціалізація              В. комбінування             Г. технологічна

спеціалізація

12. Паливний ресурс, який має мінімальне застосування в господарському комплексі України

А торф            Б кам’яне вугілля      В нафта          Г буре вугілля Увідповідніть регіони Євразії та корисні копалини, на які вони багаті

1.  Перська затока

2.  острови Шпіцберген

3.  Південно-Східна Азія

4.  Мертве море

5.  Шрі-Ланка

 

А. сіль

Б. нафта

В. кам’яне вугілля

Г. олов’яні руди

Д. перли

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей (кожна правильна відповідь – 1 бал, max=3 балів)

Укажіть три родовища сірки на території України

1  Калуське

2  Язівське

3  Надвірнянське

4  Роздольське

5  Беганське

6  Яворівськке 7 Долинське

 

Розв’яжіть задачу (повна відповідь 4 бали)

Визначте ресурсозабезпеченсть Чилі, врахуючи, що щорічний видобуток мідних руд 5,5 млн т, а загальні запаси мідних руд становлять 192,5 млн т. 

 

 

 

 

 

Дайте розгорнуту відповідь (повна відповідь 4 бали)

Охарактеризуйте суть секторальної моделі економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Національна економіка. Світова економіка. Сільське господарство. Лісове господарство.

Добувна промисловість»

ВАРІАНТ 2

_______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові, клас)

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. (кожна правильна відповідь – 1 бал, max=12 балів)

1.      Частка у загальному земельному фонді світу, яка припадає на сільськогосподарські землі

А 26%                                    Б 5%                                 В 36%                             Г 55%

2.      Частка первинного сектору в загальному обсязі ВВП країн постсоціалістичного розвитку

А. понад 30%                        Б. понад 40%                   В. близько 20%             Г. менше 5%

3.      ОбластьУкраїни, у якій розташоване найбільше родовище залізних руд

А. Черкаська                         Б. Полтавська                  В. Дніпропетровська    Г. Миколаївська

4.      Країна з найвищою часткою первинного сектору у загальному обсязі ВВП

А Нігер                                  Б Росія                              В Китай                          Г Велика Британія

5.      Комплекс заходів, спрямованих на відновлення продуктивності виснажених земель і поліпшення умов навколишнього середовища

А рекультивація                   Б деградація                    В меліорація                  Г інтенсифікація

6.      Культура, яка не належить до зернових

А сорго                                   Б пшениця                        В рис                                 Г соя

7.      Причина зміщення обробної промисловості до країн третього світу

А дешева робоча сила    Б концентрація       В зростання попиту на                   Г

сировинної бази     продукцію обробної           високваліфікована промисловості         робоча сила

8.      Родовище в межах Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного району

А Надвірнянське                   Б Калужсько-                   В Охтирське                     Г Джанкойське

Голинське

9.      Частка земельних ресурсів світу, яка припадає на орні землі та багаторічні насадження

А 11%                                     Б 24%                                В 36%                                Г 5%

10.  Група країн, до якої за показником індексу людського розвитку належить Польща А з найвищим людським      Б  з найнижчім          В із середнім низьким          Г з високим розвитком       людським розвитком            розвитком      людським

розвитком

11.  Країна, з найвищою часткою третинного сектору в загальному обсязі ВВП

А Нігер                                   Б Росія                              В Китай                               Г Велика Британія

12.  Група країн, які відрізняються високою часткою (понад 25%) первинного сектору ВВП

А Німеччина, Індія,            Б Афганістан, Росія,     В Нігер, Мадагаскар,    Г США, Канада,

Україна           Китай Непал Мексика Увідповідніть назви родовищ паливних ресурсів і басейни паливних ресурсів, до яких вони належать

1 Шебелинське 2 Павлоградське

Г3 Ватутінське 

4 Замглаївське 5 Волинське

 

А Дніпровський буровугільний

Б Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний район

В Донецький кам’яновугільний басейн

Г торфове родовище на Поліссі  

Д Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей (кожна правильна відповідь – 1 бал, max=3 балів) Укажіть три родовища залізних руд в Україні

1  Кременчуцьке

2  Керченське

3  Білозерське

4  Тархаркутське

5  Новомосковське

6  Ватутінське

7  Кам’янець-Подільське

 

Розв’яжіть задачу (повна відповідь 4 бали)

Обчисліть ресурсозабезпеченість країни А кам’яним вугіллям за умови, що щорічний видобуток становить 60 млн т, загальні запаси вугілля становлять 1,8 млрд т.

 

 

 

 

 

Дайте розгорнуту відповідь (повна відповідь 4 бали)

Поясніть особливості типізації країн за рівнем економічного розвитку.

 

«Національна економіка. Світова економіка. Сільське господарство. Лісове господарство.

Добувна промисловість»

ВАРІАНТ 3

_______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові, клас)

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. (кожна правильна відповідь – 1 бал, max=12 балів)

1.  Група країн, які належать до північного лісового поясу

А Росія, США, Канада        Б Велика Британія,     В Китай, Індія,           Г Швеція, Японія, Франція, Нідерланди      Індонезія        Оман

2.  Родовище марганцю на території України

А Львівсько-Волинське      Б Донецьке                     В Нікопольське              Г Дніпропетровське

3.  Сучасна розвинена постіндустріальна країна, яка має давню історію

А Японія                               Б Київська Русь             В Франція                       Г США

4.  Виробництво, що належить до первинного сектору економіки

А сільське господарство     Б металургійне  виробництво     В торгівля                 Г туризм

5.  Показник економічної могутності країни (сукупна вартість усього обсягу товарів та послуг, вироблених і реалізованих у країні за календарний рік, враховуючи надходження від їх експорту ц імпорту)

А ВНД                                  Б ВВП                             В ІЛР                               Г КВЕД

6.  Умовний знак, яким позначено на карті родовища корисних копалин: Білозерське,

Керчинське, Криворізьке

А ◊                                         Б ▲                                  В■                                    Г □

7.  Укажіть правильну відповідність сільськогосподарської культурт до країни, що спеціалізується на її вирощування

А банани - Еквадор             Б соя - Колумбія      В цукрова тростина -                Г бавовник -

                                                                                                            Україна                                       Франція

8.  Установлення виробничих зв’язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції

А кооперування           Б спеціалізація       В комбінування             Г технологічна спеціалізація

9.  Група країн, до якої за показниками індексу людського розвитку належить Австралія

А з найвищим                      Б з найнижчим               В із середнім

людським розвитком          людським розвитком     низьким розвитком

10. Основний район залягання нафти в Африці

Г з високим людським розвитком

А район Драконових і          Б район Гвінейської В район Східної Капських гір затоки та Північної   Африки та о.

                                                             Африки                           Мадагаскар

11. Держава, що належить до групи пострадянських

Г район п-ва Сомалі й Ефіопське нагір’я

А Казахстан                         Б Намібія                        В Болгарія

12. Ресурси, які НЕ належать до відновлювальних

Г Румунія

А корисні копалини            Б кліматичні ресурси    В лісові ресурси

Г енергія Сонця

 

 

 

 

Увідповідність групи країн та види мінеральних ресурсів, шо в них переважають

1 Канада, Росія

А сірка

2 Ірак, Польща

Б алмази

3 Саудівська Аравія, Іран

В калійна сіль

4 США, Узбекистан

Г каолін

5 Ангола, Замбузі

Д нафта і природний газ

 

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей (кожна правильна відповідь – 1 бал, max=3 балів) Укажіть три родовища газу в Україні

1  Шебелинське

2  Керченське

3  Білозерське

4  Штормове

5  Дашанське

6  Ватутінське

7  Кам’янець-Подільське

 

Розв’яжіть задачу (повна відповідь 4 бали)

.  Визначте водозабезпеченість (л/особу) населення Венесуели, у якій проживає 28 млн осіб, а об’єм прісної води становить 1320 км

 

 

 

 

 

Дайте розгорнуту відповідь (повна відповідь 4 бали) Опишіть форми суспільної організації виробництва.

pdf
Додано
4 грудня 2019
Переглядів
1926
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку