26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Семінар з елементами тренінгу "Моральне виховання як один з чинників загального розвитку дошкільників"

Про матеріал
Розробка семінару з елементами тренінгу для роботи з педагогами дошкільного закладу з теми "Моральне виховання дошкільників"
Перегляд файлу

Семінар з елементами тренінгу

Моральне виховання як один із чинників загального розвитку дошкільників

Мета: Розширити знання педагогів про пріоритети загальнолюдських цінностей та завдання з морального виховання дошкільників. Сформувати творчий підхід до комплексного розв’язання завдань морально-етичного виховання дітей у різних видах діяльності на заняттях і в повсякденному житті.

Хід.

Ведуча: Змінюються часи, люди, але вічним залишається прагнення людини до добра, любові, краси. Зберегти людяність в наших дітях, зберегти основи буття, навчити їх жити серед людей - ось головні ідеї виховання моральних почуттів в дітей . Те, що ми закладемо в душу дитини зараз, проявиться пізніше, стане її і нашим життям.

Душа дитини - це чаша. Саме від дорослих залежить чим вона буде наповнена.

Вправа «Чаша бажань»

Ведуча: Якими ми хочемо бачити наших дітей? Якими якостями ми б хотіли їх наділити? У кожного із вас є сердечко , напишіть , якими якостями ви хочете наділити дитину

(На мольберті намальована чаша, куди педагоги приклеюють підписані сердечка)

Подивіться яку гарну душу ми хочемо бачити в наших дітей.

Ведуча: Діти при розмові завжди наділяють себе позитивними якостями (що вони хороші, красиві, слухняні, добрі). Ми також хочемо їх такими бачити. Чому ж інколи в дітей ми бачимо прояви злості, жадності, агресію?

 Диспут «Чому діти злі, жадні, агресивні?»

Ведучий: Як ви вважаєте, хто має першочергове значення на формування в дітей таких людських цінностей як доброта, справедливість, щедрість, любов?

Вправа «Я думаю це - »

Якими ж повинні бути дорослі люди, серед яких живе дитина, щоб ця чаша не розплескалася, не розбилася, а стала ще повнішою.

(На долоньках написати побажання, якими мають бути дорослі, щоб виховати гарних дітей)

Міні-лекція «Що таке моральне виховання»

Моральне виховання – це цілеспрямований процес залучення дітей до моральних цінностей людства і конкретного суспільства. Формування моральних якостей, рис характеру , навичок і звичок поведінки.

 

Вправа « Термінологічний ланцюжок «Загальнолюдські моральні якості» (Педагоги діляться на дві групи і кожній групі  пропонується підібрати визначення термінів)

 

(ВВІЧЛИВІСТЬ) - моральна якість, що виражається у постійному поважному ставленні до оточуючих... Вона споріднена з такими якостями вихованої людини як тактовність, люб'язність, делікатність, доброзичливість, уважність.

(ДОБРОТА) - чутливе, дружнє ставлення до людей; привітність, ласка, прихильність.

(ДРУЖБА) - стосунки, відносини, в основі яких лежить, взаємна прихильність,
довір'я, відданість, товариська солідарність, духовна близькість, спільність
інтересів.

(ЛАГІДНИЙ) - який виражає спокій, доброту, ласку, ніжність, приємний для сприймання.

ЛІНОЩІ - це прагнення відмовитися від подолання труднощів, тривале
небажання здійснювати вольове зусилля для виконання будь-якої роботи.

МИЛОСЕРДЯ - співчутлива і діяльна любов, виражена у готовності надати допомогу кожному, хто її потребує.

ПАТРІОТИЗМ -любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові. Готовність для них на жертви й подвиги.

СКРОМНИЙ - який не любить підкреслювати свої заслуги, достоїнства. Хизуватися ними, який не претендує на особливе становище, стриманий у поводженні.

ЧЕСНІСТЬ - морально-психологічна риса особистості людини, яка впливає на її стосунки з іншими людьми, тісно пов'язана з її принциповістю.

СПІВЧУТТЯ - чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхось переживань

ЧУЙНІСТЬ -бережне та уважне ставлення до людей, здатність жити їхніми радощами та турботами, відгукуватися на їхні проблеми.

 

Ведучий: Основою морального виховання є мораль. Під  мораллю розуміють історично сформовані норми і правила поведінки людини, що визначають його ставлення до суспільства, праці , людей.

Моральне виховання - це один з найважливіших напрямів виховання.

Моральне виховання здійснюється на національному ґрунті шляхом засвоєнні національних норм і традицій, багатої духовної культури народи тих моральних норм і якостей, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві, узгодження дій і вчинків людей. Такими нормами є насамперед гуманізм і демократизм, що виявляються в ідеалі вільної людини: любов до батьків, до Вітчизни, до рідної мови; правдивість і справедливість, працьовитість і скромність; готовність захищати слабших, турбуватися про молодших, зокрема дітей; шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі; вміння скрізь і всюди діяти благородно, шляхетно, виявляти інші чесноти.

Вправа « Народна мудрість про мораль»

(Ввічливий)  та чемний усім приємний.

Про (добре) серце треба змалку дбати.

(Дружній) череді і вовк не страшний.

(Ласкаві) слова, що весняний дощ.

(Лінивий) у своїй хаті змокне.

(Скромність) – окраса людини.

Все з рук валиться, а він (хвалиться).

Хто (честі) не має, тому й сто ковалів її не скують

Навіть у птахів є (Батьківщина).

 

 

Ведучий:Основи морального виховання дітей дошкільного віку закладаються в той період, коли діти починають спілкуватися з однолітками, їх діяльність розширюється, а знання про оточуючий світ постійно поповнюються.

Якщо 2-3 річна дитина ще не відчуває почуття провини за негативний поступок, то діти 4-5 років вже відчувають, що зробили щось не так.

Як же визначити ту грань , коли дошкільник вже готовий до засвоєння моральних норм і їх дотримання?  Це можна визначити за допомогою тестування:

Тест: Попросити дитину не повертатися, коли ви будете за його спиною розгортати пакет з новою цікавою іграшкою (про це повідомляємо дитині). Витримала, не повернулася - значить дитина вже навчилася управляти своїми бажаннями і поривами. Дитина вже готова, щоб виконувати прості моральні норми.

З якого віку дитина має нести відповідальність за негативні дії та вчинки? (думки педагогів)

 Академік  Мирослав Стельмахович наводить приклад, що мав місце в гуцульській етнопедагогіці. Дитині підносили запалену свічку. Якщо маля тягнулося до свічки і прагнуло схопити її полум'я, то дитя ще не розумне, не знає , що робить. Якщо маля ховає руку від полум'я свічки, отже, воно усвідомлює, що добре, а що погано і у такому разі повинно нести відповідальність за свої негативні дії та вчинки.

Етапи формування особистості в процесі морального виховання:

1 етап - формування соціальних емоцій і моральних уявлень;

2 етап -  накопичення знань і  формування моральних уявлень;

3 етап – перехід знань у переконання і формування на цій основі світогляду і ціннісних орієнтацій;

4 етап – втілення переконань в конкретну поведінку, яку можна назвати моральною.

 

Ведучий: Моральне виховання нині є одним із найважливіших завдань дошкільної освіти, як зазначено в Базовому компоненті.

Моральне виховання червоною ниткою проходить в усіх освітніх лініях інваріантної складової:

  • "Особистість дитини" - розвиток моральних почуттів і емоцій, самостановлення і самосвідомості, що сприяють формуванню адекватної особистісно-оцінної компетенції;
  • "Дитина в соціумі" - забезпечення морального (доброзичливого) ставлення до дітей і дорослих, що створює умови успішної соціально-комунікативної компетенції;
  • "Дитина в природному довкіллі" - формування ціннісного ставлення до природи (мораль екології), що сприяє розвитку природничо-екологічної компетенції;
  • "Дитина в світі культури" - привчання до бережного    поводження з предметним і художнім світом, що формує предметно-практичну і художньо-продуктивну компетенцію.
  • "Гра дитини" - як провідний вид діяльності, під час якого "відпрацьовуються" уявлення про моральні норми, через ігровий персонаж передається ставлення, що фіксується діями і вчинками;

"Мовлення дитини" - "мораль у словах", що сприяє формуванню комунікативної компетенції.

Ведучий: Повномірно  воно віддзеркалене і в значній кількості чинних програм виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку

Робота вихователів з таблицею « Завдання освітньої лінії «Дитина у соціумі» програми «Українське дошкілля»:

(Педагоги мають визначити з якого віку починають  формувати в дітей дані духовно-моральні якості)

 

Духовне виховання

Формування основ духовно-моральних якостей

З якої віковій групі

(заповнюють вихователі)

Вчити дітей не заздрити, порадіти успіхові іншої дитини

Середня

Формувати уявлення про доброзичливість, чесність, співчуття

старша

Ознайомлювати з основними людськими чеснотами: доброта, любов, милосердя

ІІ молодша

Пояснювати що таке толерантність

старша

Фомувати вміння радіти чужому успіхові, засмучуватися через чужу невдачу

І молодша

Сім'я

Вчити вживати слова, які виражають прохання, подяку

І молодша

Вчити розуміти, що батьки потребують душевної теплоти і ласки, виявляти чуйність та уважність, висловлювати свою любов та ніжність. Розповідати, що до батьків і до старших осіб на знак глибокої поваги звертатися на «Ви»

старша

Вчити помічати настрій батьків (втомлений, зажурений, веселий) і відповідно поводитися

середня

Розповідати, що до батьків і до старших осіб на знак глибокої поваги звертатися на «Ви».

ІІ молодша

Ставлення до ровесників та інших дітей

Учити вмінню спілкуватися по телефону

середня

Формувати такі риси, як співчуття та чуйність

старша

Виховувати у дівчаток скромність

старша

Вчити під час розмови виявляти стриманість, вислуховувати співрозмовника до кінця

ІІ молодша

Поведінка у громадських місцях

Поступатися місцем дівчаткам

старша

Вітатися при зустрічі із знайомими

ІІ молодша

Без нагадування поступатися місцем старшим

середня

Зайшовши в транспорт не вимагати місця

яслі

 

Ведучий: Закінчити наше заняття я хочу легендою:

Одна індійська бідна жінка щоранку пекла два коржі. Один для членів сім'ї, а другий, додатковий, для випадкового перехожого. Другий корж жінка завжди клала на підвіконня, і будь-яка людина, що проходила повз могла його взяти. Кожен день, коли жінка клала корж на підвіконня, вона читала молитву за свого сина, який пішов з дому шукати кращу долю. Протягом багатьох місяців мати нічого не знала про свого хлопчика і завжди молилася про його безпечне повернення.

Незабаром вона помітила, що якийсь горбань приходить кожен день і забирає другий корж. Але замість слів подяки, він тільки бурмотів: "Зло, яке Ви робите, залишається з Вами, а добро повертається Вам!" і продовжував свій шлях. Це тривало день за днем. Не отримуючи очікуваних слів подяки, жінка відчувала себе обдуреною. "Кожен день цей горбань вимовляє одне і те ж! Але що він має на увазі?"

І одного разу, будучи особливо роздратованою, вона вирішила покінчити з цим.

"Я позбудуся цього противного горбаня!", сказала вона собі і додала отрути у другий корж.

Але коли вона зібралася покласти його на підвіконня, руки жінки затремтіли. "Що ж я роблю?" - подумала вона. І негайно кинула отруйний корж у вогонь, приготувала інший і поклала його на підвіконня.

Горбань, як зазвичай, взяв корж, пробурмотівши незмінні слова: "Зло, яке Ви робите, залишається з Вами, а добро повертається Вам!" і продовжив свій шлях, не підозрюючи про вируючі всередині жінки емоції.

Того ж вечора хтось постукав у двері. Коли жінка їх відкрила, вона побачила свого сина, що стоїть в дверях. Виглядав він жахливо: голодний, худий і слабкий, в рваному одязі.

"Мама, це просто чудо, що я тут! Я був від дому всього лише на відстані однієї милі, але був такий голодний, що знепритомнів і впав. Я, напевно, помер би, але саме тоді якийсь старий горбань пройшов повз і був такий добрий до мене, що віддав цілий корж. І сказав, що це його єдина їжа на цілий день, але він бачить, що я маю потребу в ній більше, ніж він».

Коли мати почула ці слова, її обличчя зблідло, і вона притулилася до дверей, щоб не впасти. Вона згадала отруєний ранковий корж. Адже якщо б вона не спалила його у вогні, її власний син загинув би!

Ось тоді жінка зрозуміла сенс слів: "Зло, яке Ви робите, залишається з Вами, а добро повертається Вам!"

Мораль історії: Прагніть робити добро завжди, навіть якщо цього зараз ніхто не цінує.

Підсумок : Вправа: «Закінчіть фразу»

- На цьому занятті  мені  запам’яталося….

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Коровкіна Неля
Додано
18 березня
Переглядів
291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку