Шляхи формування та впровадження критичного мислення в учнів на уроках географії

Про матеріал
Навчити учнів критично мислити не можна протягом одного уроку. Для цього необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчали учнів мислити критично та вдосконалювали і розвивали ці вміння, а також створення сприятливого психологічного клімату на уроках.
Перегляд файлу

 

Шляхи формування та впровадження критичного мислення в учнів на уроках географії

 

   Школа може дати дитині знання. Але сьогодні потрібні не стільки знання, скільки вміння оперувати ними, застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, створювати на ґрунті наявних знань щось нове.

   Сучасний зміст шкільної географічної освіти має включати не тільки знання, а й способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості. Сьогодні в умовах інформаційного суспільства цінність знань як таких змінюється. З одного боку, вони стають більш доступними, з іншого, – здобування нових знань, умінь стає обов’язковим для людини впродовж усього життя. Тому зберігаючи досягнення шкільної географії, необхідно переорієнтовувати навчальний процес на формування в учнів можливостей самостійно оволодівати знаннями, користуючись різними джерелами інформації, застосовувати набуті знання в практичному житті, виробляти вміння критично мислити. Навчити учнів критично мислити не можна протягом одного уроку. Для цього необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчали учнів мислити критично та вдосконалювали і розвивали ці вміння, а також створення сприятливого психологічного клімату на уроках. Коли ми маємо позитивний настрій, потяг до навчання зростає, якщо негативний, то навчання не має успіхів, бо успіх навчання – це розподілена між учителем і учнем відповідальність.

  Тож давайте з початку розберемося, що таке критичне мислення?

Критичне мислення – це «вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно:

а) ґрунтується на критеріях;

б) самокорегуюче;

в) направлене до контексту.

    Чому необхідно вчити мислити критично?

    Люди, які володіють критичним мисленням володіють такими головними характеристиками:

- вони чесні самі з собою;

- вони перемагають сумніви;

- вони ставлять запитання;

- вони засновують судження на доказах;

- вони шукають зв'язки між предметами;

- вони інтелектуально незалежні;

- ними не можна маніпулювати.

    Критично мисляча людина вміє:

- визначати проблему;

- перевіряти отриману інформацію;

- визначати наявність підтексту в інформації;

- враховувати альтернативні точки зору;

- синтезувати отримані знання;

- робити висновки та приймати оптимальні рішення.

   Шляхи формування критичного мислення у школярів:

 1. Вчимо думати і читати критично;

2. Вчимо майстерності ставити питання;

3. Вчимо працювати з різними джерелами інформації;

4.Формуємо уміння учнів конструювати аргументовані висловлювання;

5. Опанування школярами уміннями і навичками дискусії і дебатів.

    Аналізуючи потреби сучасного покоління та напрямків реформ у освітній галузі я також під час уроків  географії використовую певні форми робіт, які сприяють формуванню критичного мислення в учнів.

Так під час вивчення теми : «Країни Європи», учням  10-го класу було запропоново скласти «Синвейни».

Велика Британія

Туманна, морська

Дивує, відкриває, контролює

Країна великих географічних відкриттів

Острів

Така форма роботи стимулює творчість, пізнавальну активність учнів, а також допомагає учителю визначити рівень засвоєння учнями нового матеріалу.

   Під час вивчення теми «Океани» в 7-у класі, учні складали «кластери» (схеми-кущі) до кожного океану. Це виявилося дуже ефективно та наочно.

Така форма роботи сприяє стимулюванню систематизації та узагальненню вивченого матеріалу.

   Також ця форма роботи можлива під час вивченні теми «Країни Азії» в 10-у класі, «Форми рельєфу» в 6-у класі.

   Діаграма «Вена», сприяє поглибленню знань з певної теми, формуванню навичок синтезу інформації, вміння знаходити головну інформацію та відкидати другорядну.

    Під час вивчення теми «Географічне пізнання Землі» в 6-у клас, мною було запропонувано учням скласти цю діаграму до завдання : Знайдіть спільні та відмінні риси експедицій Х. Колумба та М. Поло.

   Також діаграму «Вена» можна застосовувати під час теми «Клімат» в 8-у класі о завдання:«Спільні і відмінні риси циклонів та антициклонів».

   Використання форми роботи «Т-схема» є ефективною для стимулювання мислення учнів під час виділення позитивних або негативних рис об’єкта, явища, проблеми.  Допомагає визначитися з позицією «за» чи проти». А також надає  можливість графічно виразити свої думки.

  Критичне мислення учня – це один із видів інтелектуальної діяльності, який характеризується високим рівнем сприйняття, розуміння, об'єктивності підходу до навколишнього інформаційного поля. Це комплекс навичок і вмінь, використання яких сприяє демократизації навчального середовища, а також забезпечує ситуацію успіху для кожного учня, що, в свою чергу, сприяє усвідомленому, критичному та оцінному сприйняттю інформації, креативності.

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Ходырева Юлия
Додано
5 липня
Переглядів
40
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку