Синхронізоване календарне планування з історії 8 клас

Про матеріал
Календарне планування для 8 класу, розроблено відповідно до таблиці синхронізації курсів історії України та всесвітньої історії (додаток до наказу МОН України від 21.02.2019 № 236
Перегляд файлу

8 клас Історія

(синхронізація курсів історія України та всесвітня історія)

 (програма з історії України затверджена наказом МОН № 236 від 21.02.2019

Всесвітня історія наказ МОН № 52 від 13.01.2017, № 201 від 10.02.2017)

 за підручниками О.В. Гісем, О.О. Мартинюк)

 

№в.і.

і.У.

Дата

Прим.

Зміст навчальної програми

Д/З

 

Повторення. Вступ.

1

 

 

 

Середні віки в історії Європи та України. Поняття і періодизація Нового часу (модерної доби). Ранній Новий час (Ранньо модерна доба): початок культурної та політичної переваги християнського Заходу. Особливості Ранньо модерної доби в історії України.Практична робота. Розпочати укладання синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньо модерну добу».

с. 5-8

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

2

 

 

 

Причини й передумови Великих географічних відкриттів ХVVІ ст. Подорожі Х.Колумба, В. да Гами, Ф. Магеллана. Цивілізації доколумбової Америки. Практична робота. Внести хронологічні дані до таблиці. Повідомлення про до колумбійські цивілізації (майя, інки, ацтеки)

§ 1

3

 

 

 

Конкіста – завоювання Нового світу. Створення колоніальних імперій. Зміна поглядів на світ. Практична робота. Позначити на контурній карті об’єкти, що відображають вплив європейських цивілізацій на світ.

§ 2

4

 

 

 

Торговельний капітал. Мануфактурне виробництво і наймана праця. Становлення капіталістичних відносин.

§ 3

5

 

 

 

Повсякденне життя населення Західної Європи. Практична робота. Описати становище жінок і дітей Західної Європи  в ХVVІ ст. на основі історичних джерел.

§ 4

6

 

 

 

Тематичний контроль з теми «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

§ 1-4

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі.

7

 

 

 

Гуманізм як високий рух доби Відродження. Високе Відродження. Практична робота. Гуманістичні ідеї в літературних творах та мистецьких шедеврах епохи Високого Відродження.

§ 6

8

 

 

 

Культура бароко. Народження нової європейської науки. Практична робота. Уявна подорож до пам’яток епохи Відродження.

§ 7

9

 

 

 

Католицька церква напередодні Реформації. Мартін Лютер і народження протестантизму.

§ 9

10

 

 

 

Поширення Реформації. Релігійні війни в Німеччини та Франції. Аугсбурзький релігійний мир 1556 р. Жан Кальвін. Контрреформація в Європі. Ігнатій Лойола. Єзуїти. Тридентський собор. Практична робота. Представити світ людини та природи очима католика, православного та протестанта.

§ 10

11

 

 

 

Тематичний контроль з теми «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі.»

§ 6-7,

9-10

Розділ 3. Держави Західної Європи в ХVІ -  ХVІІ ст.

12

 

 

 

Становлення абсолютної монархії у Франції. Практична робота.  Внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості, робота з контурною картою.

§ 11

13

 

 

 

Кардинал Арман-Жандю Плессі де Рішельє. Абсолютизм за Луї ХІV. Жан Батист Кольбер.

§12

14

 

 

 

Королівська реформація в Англії. Єлизавета І. «Криваве законодавство». Практична робота. Представити історичний портрет Єлизавети І.

§13

15

 

 

 

Англійська революція. Олівер Кромвель. Утвердження парламентаризму. «Біль про права».Практична робота.  Внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості, робота з контурною картою.

§14

16

 

 

 

Карл V. Національно-визвольна війна в Нідерландах. Вільгельм І Оранський. Утрехтська унія. Практична робота.  Внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості

§15

17

 

 

 

Річ Посполита: шляхетська демократія. Практична робота.  Внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості

Консп

18

 

 

 

Тридцятилітня війна. Вестфальська система міжнародних відносин. Практична робота. Внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості,робота з контурною картою.

§17

19

 

 

 

Тематичний контроль з теми« Держави Західної Європи в ХVІ -  ХVІІ ст.»

 

 

Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої ( ХVІ -  перша половина ХVІІ ст.)

 

1

 

 

Статус українських земель у складі королівства Польського, Великого князівства Литовського, руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в І пол.. ХVІ ст.Практична робота.Позначити на контурній карті адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої.

с.6-7

 

2

 

 

Соціальна структура суспільства в Україні в ХVІ ст. Литовські статути. Економічне життя села і міста. Торгівля. Сільське та міське самоврядування. Практична робота. Внести відомості в хронологічну таблицю.

§1

 

3

 

 

Практична робота. Виокремити у витягах Литовських статутів норми, в яких втілено рівність вільних людей перед законом, юридичного захисту та відповідальності перед законом.

 

 

4

 

 

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українське суспільство.  Практична робота. Внести відомості в хронологічну таблицю.

§2

 

5

 

 

Криза православної церкви ХVІ ст. реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства.

§5

 

6

 

 

Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Полемічна література. Практична робота. Внести відомості в хронологічну таблицю.

с.42 п.4

с.55 п.3

 

7

 

 

Культурно-освітнє життя. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи. Києво-Могилянська колегія. Практична робота. Внести відомості в хронологічну таблицю.

с.41 п. 3

консп.

 

8

 

 

Церковні собори в Бересті 1596 р.. Розкол православної церкви. Утворення унійної (греко-католицької) ієрархії. Реформи в православній церкві.  Практична робота. Внести відомості в хронологічну таблицю.

с. 53-55

§12

 

9

 

 

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво ХVІ – І пол.. ХVІІ ст.

§7

 

10

 

 

Практична робота. Визначити цінності що їх утверджували автори витворів мистецтва. 

 

 

11

 

 

Практична робота Повсякденне життя представників основних верст українського суспільства  ХVІ – І пол.. ХVІІ ст.

 

 

12

 

 

Тематичний контроль з теми « Українські землі у складі Речі Посполитої ( ХVІ -  перша половина ХVІІ ст.)»

 

Розділ 2. Становлення козацтва ( ХVІ -  перша половина ХVІІ ст.)

 

13

 

 

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі.

§ 3

 

14

 

 

Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

§ 4

 

15

 

 

Походи козаків першої чверті  ХVІІ ст. Військо запорізьке і Хотинська війна.Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці.

§ 11

 

16

 

 

Козацько-селянські повстання 20-30-х років ХVІІ ст.. «Ординація Війська Запорізького». Практична робота. Позначити на контурній карті об’єкти.

§ 13

 

17

 

 

Практична робота. Повсякденне життя представників різних станів українського суспільства. Життя та побут козаків.

с.23

консп.

 

18

 

 

Тематичний контроль з теми «Становлення козацтва ( ХVІ -  перша половина ХVІІ ст.)»

 

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

 

19

 

 

Передумови і причини Національно-визвольної війни. Козацько-кримський союз.

§ 16

 

20

 

 

Події 1648-1649 рр. Зборівський договір. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 17

 

21

 

 

Події 1650-1651 рр. битва поблизу Берестечка і Білоцерковський договір. Битва під Батагом. Молдавські походи. Облога Жванця. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 19 п.1-5

 

22

 

 

Українська козацька держава - Військо Запорізьке. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічні реформи.

§ 18 п. 6 с. 131-132

 

23

 

 

Зовнішня політика: у пошуку союзників. Українсько-московський договір 1654 р.

§ 20

 

24

 

 

Воєнно-політичні події 1654-1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.  Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 21

 

25

 

 

Практична робота. Характеристика особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Б. Хмельницького, І.Богуна, Я. Вишневецького (на вибір учня)

 

 

26

 

 

Наш край. Запорізький край в роки національно-визвольної війни.

 

 

27

 

 

Тематичний контроль з теми «Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.»

 

 

Розділ 4. Османська імперія. Країни Східної Європи в ХVІ – першій половині ХVІІІ ст.

20

 

 

 

Експансія Османської імперії. Сулейман Пишний. Народи Південно-Східної Європи під владою турків – османів. Кримське ханство.  Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 18

21

 

 

 

Московське царство. Іван Грозний. Смутний час. Правління династії Романових.  Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 20

22

 

 

 

Внутрішня та зовнішня політика Петра І. Практична робота. Суперечливий характер реформ Петра І.

§ 21

23

 

 

 

Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (ІІ пол.. ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст.)  Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 19

24

 

 

 

Тематичний контроль з теми «Османська імперія. Країни Східної Європи в ХVІ – першій половині ХVІІІ ст.»

 

 

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

 

28

 

 

Козацька Україна після Національно-визвольної війни. Гадяцька угода. Московсько-українська війна. Конотопська битва. Розкол Гетьманської держави.Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 22

 

29

 

 

Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.

с. 159-165

 

30

 

 

Козацька Україна в системі міжнародних відносин.

§ 23

 

31

 

 

Правобережне козацтвов останні чверті ХVІІ ст.Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 24

 

32

 

 

Слобідська Україна й Запоріжжя в останні чверті ХVІІ ст. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 25

 

33

 

 

Гетьманщина в часи Івана Мазепи. Бендерська Конституція. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 26 п. 2-4

 

 

34

 

 

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 27

 

35

 

 

Церковне життя. Освіта. Архітектура. образотворче мистецтво.

§ 28

 

36

 

 

Практична робота. Проаналізувати зміст Конституції Пилипа Орлика та її вплив на суверенітет Гетьманщини

 

 

37

 

 

Наш край. Запорізький край наприкінці 50-х рр..  ХVІІ – на початку ХVІІІ ст

 

 

38

 

 

Тематичний контроль з теми «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.»

 

 

Розділ 5. Епоха Просвітництва

25

 

 

 

Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення. Просвітництво. Енциклопедисти. Масони. Класицизм.

§ 22

26

 

 

 

Освічений абсолютизм. Володіння австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. Катерина ІІ.

§ 23

27

 

 

 

Міжнародні відносини. Війна за австрійську та іспанську спадщину. Семилітня війна. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії.

§ 24

28

 

 

 

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Декларація незалежності. Війна за незалежність. Утворення США.  Конституція США.

§ 25

29

 

 

 

Практична робота. Декларація незалежності США, відображення ідей Просвітництва.

 

 

Розділ 5. Українські землі в 20-90 х роках ХVІІІ ст.

 

39

 

 

Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

§ 29

 

40

 

 

Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 30

 

41

 

 

Колонізація Півдня України.  Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

с. 235-237

 

42

 

 

Ліквідація Запорізької Січі, її історичне значення. Нова Січ.

с. 238-241

 

43

 

 

Підкорення Кримського ханства. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

с. 241-243

 

44

 

 

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Рух опришків. Поділи Речі Посполитої. Практична робота. Внести хронологічні відомості до таблиці. Позначення основних подій на контурній карті.

§ 32

 

45

 

 

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

§ 33

 

46

 

 

Практична робота. Способи та засоби до яких вдавалися гетьмани аби відстояти суверенітет Козацької держави.

 

 

47

 

 

Наш край. Запорізький край в 20-90 х роках ХVІІІ ст.

 

 

48

 

 

Тематичний контроль з теми «Українські землі в 20-90 х роках ХVІІІ ст.»

 

 

Розділ 6. Східний світ у ХVІ – ХVІІІ ст.

30

 

 

 

Індія. Держава Великих Моголів. Бабур, Акбар. Культура Індії.

§28 с. 238- 241

31

 

 

 

Перське царство Сефевидів. Аббас І. Культура Персії

§ 28 с. 241-244

32

 

 

 

Китай. Маньчжурське завоювання. Династія Цин. Культура Китаю.

§ 27 с.225-233

33

 

 

 

Японія. СьогунатТокугави. Політика самоізоляції. Культура Японії.

§ 27 с. 233-237

34

 

 

 

Тематичний контроль з теми «Епоха Просвітництва», «Східний світ у ХVІ – ХVІІІ ст.»

 

35

 

 

 

Підсумкове узагальнення курсу всесвітньої історії ХVІ – ХVІІІ ст.

 

 

Узагальнення до курсу: Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу

 

49

 

 

Особливості суспільного життя України  ХVІ – ХVІІІ ст.

 

 

50

 

 

Здобутки українського суспільства в епоху Раннього Нового часу

 

 

51

 

 

Внесок України у формування європейської цивілізації.

 

 

52

 

 

Підсумкове узагальнення курсу історії  України ХVІ – ХVІІІ ст.

 

 

 

docx
Додано
2 жовтня
Переглядів
440
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку