24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Виникнення українського козацтва та перших січей

Про матеріал
Розробка містить матеріал для отримання нових знань з теми "Виникнення козацтва та перших січей"
Перегляд файлу

 

 

Урок

з історії України

у 8 класі

Виникнення українського козацтва та перших січей.

250px-Zaporozhian_Sich_rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Виникнення українського козацтва та перших січей.

Дидактична мета: з’ясувати головні причини виникнення українського козацтва, охарактеризувати національний рух, що став основою для формування Запорозької Січі, формувати розуміння змін в соціальній структурі суспільства, показати значення зростання активності козацтва у XV-XVI ст.

Виховна мета: сприяти формуванню патріотичної свідомості, виховувати почуття гідності, повагу до національних цінностей.

Розвиваюча мета: формувати вміння застосовувати свої знання для аналізу фактів суспільного життя, розвивати критичне мислення, формувати вміння аналізувати історичні факти та події, оцінювати їх значення, вдосконалювати навички роботи з історичними джерелами.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник «Історія України», автори О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, мультимедійна презентація, плакати, атласи з історії України  (8 клас).

 

Структура уроку з хронометражем

 

1. Організаційний момент (1 хв.).

- привітання;

Визначення завдань уроку

2. Актуалізація опорних знань (5 хв.).

3. Вивчення нового матеріалу (20 хв.).

- робота з історичною картою № 1 атласу з історії України;

- робота з документом литовського дипломата Михайла Литвина «Опис природних багатств Дикого Поля»;

- робота з поняттями: Дике Поле, Дніпровський Низ, Великий Луг, Запорожжя, покозачення;

- заповнення таблиці «Причини появи козацтва»;

- характеристика історичної особи «Дмитро Вишневецький»;

- перегляд презентації «Запорізька Січ»;

- робота з документом (Гриценко І.С., Карабанов М.М., Лотоцький А.Л. Гомін віків. – К.: Проза, 1994.);

- повідомлення учнів про життя і побут козаків.

- узагальнення свідчень про козаків з допомогою схеми «Історична ромашка».

4. Повторення опрацьованого матеріалу з допомогою гри «Історичний баскетбол» (12 хв.)

5. Підсумок уроку (5 хв.)

6. Коментування домашнього завдання ( 2 хв.)

 

Хід уроку:

 

1. Організаційний момент уроку

Вступне слово учителя:

Привітання

Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми будемо з’ясовувати причини виникнення козацтва. Ви дізнаєтесь про головні причини виникнення українського козацтва, визначите характер національного руху, що став основою для формування Запорозької Січі, дасте оцінку  змінам у соціальній структурі суспільства, розкриєте наслідки зростання активності козацтва в XV – XVI ст.

2. Актуалізація опорних знань.

Ви в 5 класі знайомились з терміном «козак». Пропоную вам, використовуючи метод «мікрофон», висловитися на тему: « Що я знаю про козаків?» Учні пояснюють, що слово «козак» означає «вільна людина», «воїн-вершник», «шукач пригод».

 

3. Вивчення нового матеріалу.

Учитель.

Пропоную вам розглянути карту № 1 атласу з історії України.

Чому територія на південь і південний схід від Черкас, Брацлава, Вінниці, Бара і до узбережжя Чорного моря називалася Дике Поле?

Умови Дикого Поля були сприятливі для господарської діяльності людини. З’ясуємо це за документом литовського дипломата Михайла Литвина «Опис природних багатств Дикого Поля». Прочитайте документ на стор. 21 підручника з історії України.

Дайте відповідь на питання:

 1. Як автор ставиться до подій, про які розповідає? Чому ви так вважаєте?
 2. Чим Дике Поле приваблювало українців?
 3. Яким видам господарювання сприяли природні багатства Дикого Поля?

Що означає назва Дике Поле?

Розповідь учителя.

У XV столітті Україна знемагала від татарських нападів, сміливі люди вирушали в степ. Вони поволі об’єднувалися у ватаги, які спільно полювали, а в разі потреби нападали на татар, відбиваючи у них ясир і награбоване майно. А тепер пригадайте,у якому році Кримське ханство перетворилося на васала Туреччини? Що змінилося після цього для України?

Знайдіть напрямки татарських походів наприкінці XV – на початку XVI ст. на карті № 1 атласу з історії України. Які наслідки мали ці походи для українського населення?

Поява козацтва мала такі взаємопов’язані між собою чинники:

 • природне прагнення людей до особистої, політичної,господарської і духовної свободи,
 • освоєння нових земель,
 • прагнення зберегти православну віру,
 • захист українських земель.

Щоб дістати свободу, селяни і міщани Волині, Поділля, Київщини тікали на прикордонні зі степом українські землі (робота з картою № 1 з атласу з історії України). Але життя в цьому краї проходило в умовах постійного ризику через татарські напади. Тому козаки змушені були займатися такими видами господарської діяльності, як мисливство, рибальство, бортництво. Перша згадка про козаків з’являється у 1489 році. Польський хроніст Мартин Бєльський, описуючи похід сина польського короля Яна Ольбрахта у Східне Поділля, засвідчив: «Польське військо могло успішно просуватись у південних степах лише завдяки місцевим козакам, які добре знали місцевість».

Походили козаки з різних станів населення: селян, бояр, міщан. Були серед них навіть князі-магнати, яких приваблювала стихія степу з його пригодами.

Давайте з’ясуємо, які ж саме були причини появи козацтва.

(Для цього учням пропонується заповнити таблицю, спираючись на раніше вивчений матеріал).

Причини появи козацтва

 

Причини появи козацтва

Зміст

Економічні

Колонізація вільних земель Подніпров’я та Дикого Поля

Соціальні

Оформлення кріпосної залежності селян

Політичні

Бажання польської адміністрації поставити козацтво на охорону південних рубежів

Національні

Політика ополячення українського населення

Релігійні

Наступ католицької церкви

 

Щоб утриматися у Дикому Полі, козаки засновували укріплені табори-січі. Переважна кількість козацьких Січей була розташована на Дніпровському Низі. Спираючись на них, козаки спочатку витіснили татарські улуси, а потім освоїли Великий Луг і Запорожжя. Робота з термінами за трьома групами.

(Клас поділяється на три групи для роботи над термінами)

1 група пояснює термін Дніпровський Низ

2 група – Великий Луг

3 група - Запорожжя

Знайдіть на карті № 1 атласу з історії України о. Хортиця. Тут у 1556 р. була заснована Хортицька Січ, яка поклала початок Запорозькій Січі. Як ви гадаєте, чому саме тут була заснована Січ?

Визначним організатором козацтва був князь Дмитро Вишневецький (Байда), який у 40- роках XVI ст. об’єднав розпорошені групи і почав будувати з них твердиню.

А зараз ми з допомогою машини часу познайомимось з цією видатною історичною особою.

Один з учнів в ролі Дмитра Вишневецького розповідає про його життєвий шлях.

Учні, спілкуючись з Дмитром Вишневецьким (1516 – 1563рр.), дізнаються, що він – один із перших відомих  в історії українського козацтва гетьманів. У 1551 р. – черкаський і канівський староста, організатор відсічі татарським нападам.

Д. Вишневецький все своє життя вів боротьбу проти татар і турок, а в 1563 р. під час походу до Молдавії потрапив у полон і був страчений у Стамбулі.

Образ мужнього козацького ватажка не раз був оспіваний у народних думах та піснях.

Учень читає уривок з «Думи про Байду».

Учням пропонується пояснити, чому  Д. Вишневецького прозвали Байда, які головні результати його діяльності, яке ваше особисте ставлення до нього.

Однак із загибеллю Д. Вишневецького козацька організація не розпалася. У 80- роках XVI ст. починає використовуватися термін «січові козаки». Вони вважали себе самостійною військово-політичною силою і вели незалежну від Польщі політику. Військова організація козаків, центром якої була Запорізька Січ, називали Запорізька Січ. Усього Січей було 7. Їх назва походить від місця розташування.

Учням пропонується переглянути презентацію «Запорізька Січ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з документом (Гриценко І.С., Карабанов М.М., Лотоцький А.Л. Гомін віків. – К.: Проза, 1994.).

«Січ – то була простора площа на Дніпровім острові ( спочатку на о. Хортиця, потім на Базавлуці і Томаківці). З усіх боків омивали ці острови могутні води Дніпра, а ще, крім того, на самім острові був викопаний глибокий рів, наповнений водою, та й поставлено високий, гострий частокіл з міцними брамами. На брамах, що на ніч замикалися, стояли гармати й козацька сторожа…

Довкола площі стояли побудовані хатки, так звані…курені. Ті хатки були накриті очеретом або кінськими шкірами. В тій хатці жив один курінь з курінним отаманом. Посередині Січі стояла невелика церква св.. Покрови, знадвору навіть скромна, але в середині оздоблена золотом й сріблом, бо козаки були набожні й дуже дбали про свою церкву, а під час читання Євангелія тримали шаблі наполовину витягнені з піхов, на знак того, що готові будь-якої миті боронити свою віру. Частину своєї воєнної здобичі призначали на церкву і купували щораз кращі хоругви та ікони. На Січі, крім хаток-куренів, були й склади зі зброєю, з гарматами, з човнами та харчами. Коло складів стояла нічна сторожа».

Ви прослухали документ, а тепер опишіть вигляд Запорозької Січі.

Дайте відповіді на питання

 • Чому Запорозьку Січ будували на острові?
 • Які факти з документу свідчать про те, що козаки були віруючими? До якої саме віри вони належали?

Учитель.

А тепер розглянемо життя та побут козаків.

У XVI столітті у складі населення збільшувалася кількість козацтва, яке перетворилося з міжстанового прошарку на окремий стан соціальної структури. Поширювалося покозачення.

Робота з терміном «покозачення» (стор. 23 підручника).

Спочатку «ходити в козацтво» означало рушити на Дніпровський Низ по здобич, тому цих людей називали низовим козацтвом.

Повідомлення учнів про життя і побут козаків.

 •           Одяг козаків
 •           Їжа козаків
 •           Звичаї козаків
 •           Заняття козаків

А тепер нам допоможе узагальнити свідчення і дати характеристику  рис козаків схема «історична ромашка».

Учням пропонується заповнити схему

4. Повторення опрацьованого матеріалу з допомогою гри «Історичний баскетбол».

Клас поділяється на дві команди. Команди готують запитання (4 хв.).  Учні попереджаються, що запитання повинні бути конкретними з передбаченими на них точними відповідями. Після цього перша команда дає пас (запитання) другій команді, яка швидко відповідає. Далі друга команда дає пас першій команді і чекає відповіді. Команди ставлять однакову кількість запитань і дають однакову кількість відповідей.

5. Підсумок уроку.

- Підраховуються бали за правильні відповіді. Учням    виставляються бали за роботу на уроці.

- Використовується прийом «Незакінчене речення». Продовжіть речення: «Мене на уроці зацікавило…(Мені сподобалось…)»

- Аналіз досягнення запланованих на початку уроку завдань.

Отже, ми сьогодні ознайомилися з причинами виникнення козацтва, дізналися про Запорізьку Січ, вивчили нові терміни, дізналися цікаві факти про життя і побут козаків.

6. Домашнє завдання: опрацювати параграф № 3, написати есе «Мандрівка до Запорозької Січі» або скласти кросворд «Життя і побут козаків»

doc
Додано
12 жовтня 2019
Переглядів
1190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку