Синхронізоване календарно-тематичне планування Всесвітня історія (35 годин, 1 година на тиждень) Історія України (52 години, 1,5 години на тиждень) 8 клас

Про матеріал
Синхронізоване календарно-тематичне планування Всесвітня історія (35 годин, 1 година на тиждень) Історія України (52 години, 1,5 години на тиждень) 8 клас
Перегляд файлу

 

 

 

Синхронізоване календарно-тематичне планування

Всесвітня історія (35 годин, 1 година на тиждень)

Історія України (52 години, 1,5 години на тиждень)

8  клас

Складено до підручника за 8 клас  Історія України підручник для 8-го класу загальнооосвітіх навчальних

закладів/О.В.Гісем,  О.О. Мартинюк – Харків, 2016  та до підручника за 8 клас  Всесвітня історія підручник для 8-го класу загальнооосвітіх навчальних закладів/О.В.Гісем. О.О. Мартинюк – Харків, 2016  згідно з навчальною програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

 

 

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

1

 

Всесвітня історія 

Повторення.

Вступ. Робота з форзацами, змістом, структурою підручника. Знайомство з літературою та Інтернет – ресурсами. Початок роботи над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці  “Європа в Ранньомодерну добу ” / за зразком/

 

 

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

2

 

Великі географічні відкриття XV – XVI століть

3

 

Конкіста – завоювання Нового світу

4

 

Мануфактурне виробництво і наймана праця

5

 

Повсякденне життя населення Західної Європи

6

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Великі географічні відкриття, подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана;

позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі, напрямки нових торговельних шляхів і центри світової торгівлі ХVІ–ХVІІ ст.);

підготувати і представити групове повідомлення (презентацію) на тему «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»;

описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ–ХVІІІ ст.

7

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

8

 

Гуманізм. Високе Відродження

9

 

Реформація в Німеччині. Мартін Лютер

10

 

Поширення Реформації. Контрреформація в Європі

11

 

Культура бароко. Народження нової європейської науки

12

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження (Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір обґрунтувати;

представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта;

здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

13

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 3. Держави Західної Європи в XVI – XVII століттях

14

 

Становлення абсолютної монархії у Франції

15

 

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

16

 

Володіння Габсбургів. Карл V

17

 

Національно-визвольна війна в Нідерландах

18

 

Королівська реформація в Англії. Єлизавета І

19

 

Англійська революція. Олівер Кромвель

20

 

Річ Посполита. Шляхетська демократія

21

 

Тридцятилітня війна

22

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реформацію, утворення Речі Посполитої, Тридцятилітню війну, національно-визвольну війну в Нідерландах, Англійську революцію, інше;

позначити на контурній карті регіони поширення католицизму, протестантизму і православ’я; території абсолютних монархій і республік, що існували в XVІ–XVІІІ ст.;

укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст. (на вибір учителя або учнів).

23

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Історія України

Розділ 1.    Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI -  перша половина XVII ст.)

1

 

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVI ст..

2

 

Люблінська унія 1569 року та її вплив на українське суспільство

3

 

Соціальна структура суспільства. Литовські статути

4

 

Економічне життя села і міста

5

 

Криза православної церкви в XVI столітті

6

 

Церковні собори у Бересті 1596 року. Утворення греко-католицької церкви  

7

 

Культурно-освітнє життя та книгодрукування

8

 

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво

9

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Литовські статути, Люблінську унію, Пересопницьке Євангеліє, вихід друком перших книжок, заснування Острозької академії, Львівської братської школи, Київської (Києво-Могилянської) колегії, інше;

позначити на контурній карті адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої;

виокремити у витягах з Литовських статутів норми, в яких втілено ідеї рівності вільних людей перед законом, особистої недоторканності, юридичного захисту прав вільної («шляхетної») особи, особистої відповідальності перед законом;

описати (усно або письмово) повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVІ – першої половини XVІІ ст.;

здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва

10

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 2.  Становлення козацтва (XVI -  перша половина XVII ст.)

11

 

Походження українського козацтва. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Запорозька Січ – козацька республіка

12

 

Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця XVІ століття

13

 

Походи козаків першої чверті XVІІ століття. Петро Конашевич Сагайдачний. Хотинська війна

14

 

Козацько-селянські повстання  20 – 30-х років XVІІ ст.

15

 

Наш край у період становлення козацтва

16

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про формування козацького стану: утворення козацьких Січей, укладання козацького реєстру, походи козаків у Кримське ханство, Османську імперію, Московське царство, Хотинську війну, козацько-селянські повстання, видання «Ординації Війська Запорозького», інше;

позначити на контурній карті об’єкти, наявність яких свідчить про формування козацького стану (перші Січі, міста – осередки козацтва (Черкаси, Трахтемирів, Чигирин), райони козацьких повстань 1590-х і 1620–1630-х років);

описати (на основі джерел) повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі.

17

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 3.  Національно-визвольна війна українського народу середини XVІІ ст.

18

 

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Події 1648 1649 років

19

 

Події 1650 – 1651 років. Іван Богун

20

 

Воєнно-політичні події 1651 – 1653 років

21

 

Українська козацька держава – Військо Запорозьке

22

 

Українсько-московський договір 1654 року. Воєнно-політичні події 1654 – 1655 років

23

 

Наш край у роки Національно-визвольної  війни українського народу середини XVІІ ст.

24

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про битви і походи Національно-визвольної війни, рішення про політичні союзи та угоди Війська Запорозького з іншими державами, інше;

відобразити на контурній карті перебіг Національно-визвольної війни, зміни територіальних меж Української козацької держави – Війська Запорозького;

розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня, вибір обґрунтувати).

25

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Всесвітня історія 

 

 

Розділ 4. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVІІ – XVІІІ ст. 

24

 

Османська імперія. Народи Південно-Східної Європи під владою турків – османів. Кримське ханство.

25

 

Московське царство. Іван IV Грозний

26

 

Правління династії Романових. Петро І

27

 

Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про османську експансію в Центральній та Східній

Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську

експансію у Східній Європі, проголошення Росії імперією, інше;

позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської імперії, Речі Посполитої і Російської

держави (Московського царства, Російської імперії) в XVI–XVIIІ ст.;

обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

Історія України

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVІІ –  на початку XVІІІ століть

26

 

Гетьманщина в роки правління Івана Виговського

27

 

Розкол Гетьманської держави

28

 

Спроби об’єднання  Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Петро Дорошенко

29

 

Правобережна Україна в останній чверті XVII століття

30

 

Заселення і розвиток Слобідської України

31

 

Запорозьке козацтво. Іван Сірко

32

 

Гетьманщина в часи Івана Мазепи

33

 

Пилип Орлик і його Конституція

34

 

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

35

 

Церковне життя. Освіта.

36

 

Архітектура. Образотворче мистецтво

37

 

Наш край наприкінці 50-х років XVІІ –  на початку XVІІІ століть

38

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про період Руїни, Гадяцьку угоду, Андрусівський договір, Бахчисарайський договір, «Вічний мир», повстання під проводом Семена Палія, зруйнування Батурина і Чортомлицької Січі, Полтавську битву, ухвалення Конституції Пилипа Орлика, інше (на розсуд учителя);

позначити на контурній карті об’єкти, що відображають боротьбу за утвердження козацького устрою і державного суверенітету на теренах України в другій половині ХVII – на початку ХVIIІ ст.;

проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей» (на вибір учителя), Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика; визначити на цій основі устрій української гетьманської держави, порядок її взаємин з Московською державою (Річчю Посполитою / Шведською імперією) та поміркувати, якою мірою кожен з цих документів гарантував права і вольності правлячого стану, суверенітет Козацької держави.

39

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Всесвітня історія 

Розділ 5. Епоха Просвітництва

29

 

Вплив промислової революції на життя населення. Просвітництво. Енциклопедисти. Масони   

30 

 

Освічений абсолютизм

31

 

Міжнародні відносини

32

 

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США

33

 

Практичне заняття.

 Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про початок промислової революції, хронологічні межі доби Просвітництва та війни за незалежність США, ухвалення Декларації незалежності та Конституції США, інше;

позначити на контурній карті нові держави (зокрема США) й територіальні надбання/втрати Великої Британії, Пруссії, Австрійської монархії, Російської імперії в другій половині ХVІІІ ст.;

проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст., виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей Просвітництва;

проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які ідеї епохи Просвітництва в ній відображено.

34

 

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Східний світ у ХVІ – ХVІІІ ст. (оглядово)

Історія України

Розділ 5. Українські землі в 20 – 90-х роках  ХVІІІ ст.

40

 

Імперський наступ на автономію Гетьманщини

41

 

Нова Січ. Кирило Розумовський

42

 

Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні

43

 

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України

44

 

Наш край у 20 – 90-х роках  ХVІІІ століття

45

 

Правобережна Україна та західноукраїнські землі

46

 

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода

47

 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика

48

 

Практичне заняття.

Завдання для практичних робіт:

внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про остаточну ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, Кримського ханства, поділи Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України, Коліївщину, рух опришків, відновлення діяльності Львівського університету, інше (на розсуд учителя);

позначити на контурній карті регіони, що в ХVІІІ ст. зберігали ознаки української державності (територію Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської України), землі України, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства;

визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави;

здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

49

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

Узагальнення до курсу.   Історія України в контексті епохи раннього нового часу

50

 

Внесок України у формування європейської цивілізації

51

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

52

 

Узагальнення .

53

 

Річне оцінювання

 

docx
Додано
31 серпня 2020
Переглядів
2752
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку