Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії 11 клас (Сорочинська Н.М, Гісем О.О. / Ладиченко Т. В.)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування

Всесвітня історія (35 годин, 1 год на тиждень)

Історія України (52 години, 1,5 год на тиждень)

11 клас

2019-2020 н. р.

Відповідно до Програми для учнів 10-11 класів

«Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи»

згідно з навчальною програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236

Перегляд файлу

ПОГОДЖУЮ

заступник директора

з навчальної роботи

Кульчиковська Н. С.

____________ 2019 р.

 

Календарно-тематичне планування

Всесвітня історія (35 годин, 1 год на тиждень)

Історія України (52 години, 1,5 год на тиждень)

11 клас

2019-2020 н. р.

Відповідно до Програми для учнів 10-11 класів

«Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи»

згідно з навчальною програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236

 

Підручники:

Історія України (1,5 година на тиждень, 52 – на рік)

Історія України [рівень стандарту]: підручник для 11 кл. закл. загальн. серед. освіти / Н. М. Сорочинська, О. О. Гісем. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. — 240 с.

Всесвітня історія (1 година на тиждень, 35 – на рік)

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Тетяна Ладиченко. – Київ : Генеза, 2019. – 160 с.

 

Учитель: Кравець Б.Л.

Історія України

Всесвітня історія

№з/п

Тема уроку

Дата

РОЗДІЛ І «ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ»

РОЗДІЛ II «ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:

 ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА» (частина 1)

 1.  

Вступ. Завдання і структура курсу.

 

 1.  

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Початок « холодної війни».

 

 1.  

Концепція постіндустріального (інформаційного) суспільства. Зміцнення демократії на Заході після Другої світової війни: розширення прав людини.

 

 1.  

«Революція гвоздик» у Португалії. Перехід до демократії в Іспанії після смерті генерала Ф. Франко. Ліквідація режиму «чорних полковників» у Греції. Утвердження принципів громадянського суспільства. Тенденції повоєнного розвитку партійних систем. 

 

 1.  

Рух афроамериканців США за громадянські права. Мартін Лютер Кінг. Прояви етнонаціоналізму (проблеми Квебеку, Ольстеру, баскське питання).

Захист прав конфесійних, мовних і сексуальних меншин. Молодіжні виступи кінця 1960-х рр. Рух хіпі.

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з тем: «Облаштування післявоєнного світу» і  «Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства» (частина 1)

 

 1.  

ВСТУП. Завдання і структура курсу.

 

РОЗДІЛ І «УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД»

 1.  

Адміністративно-територіальні зміни й зовнішньополітична діяльність УРСР

 

 1.  

Повоєнна відбудова в Україні.

 

 1.  

Політика радянізації та репресії в західних областях УРСР

 

 1.  

Культура в перші повоєнні роки

 

 1.  

Практичне заняття 1. Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР

 

 1.  

Практичне заняття 2. «Війна пішла, а горе залишилось...»: повсякденне життя повоєнних років

 

 1.  

Практичне заняття 3. Вирвані з коренем. Депортації українців і українок у 1944—1951 рр.: причини, етапи, наслідки (на підставі досліджених документальних джерел)

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Україна в повоєнний період»

 

РОЗДІЛ II «ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:

 ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА» (частина 2)

 1.  

Науково-технічна революція. Зростання ролі професійних фахівців і техніків. Сучасні транснаціональні корпорації. Політика зменшення соціальної нерівності.

 

 1.  

Теорія соціального ринкового господарства. «Німецьке економічне диво». Об’єднання Німеччини. Здобутки і проблеми. Франція: особливості соціально-економічного розвитку. Шведська модель соціально-економічного розвитку.

 

 1.  

Трансформація лібералізму. Італійське «економічне диво». «Тетчеризм».

 

 1.  

Утвердження США як провідної держави «вільного світу». «Рейганоміка».

 

 1.  

Від Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) до Європейського Союзу (ЄС). Європейська політика сусідства, Східне партнерство. Роль США та ЄС у сучасних міжнародних відносинах.

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства» (частина 2)

 

РОЗДІЛ II «УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ»

 

 1.  

УРСР на початку 1950-х рр.

 

 1.  

Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Реабілітація жертв сталінських репресій.

 

 1.  

Зміни у соціально-економічному житті. Усунення М. Хрущова від влади.

 

 1.  

Культура і духовне життя в Україні наприкінці 1950‑х — у першій половині 1960-х років.

 

 1.  

Народження дисидентського руху.

 

 1.  

Практичне заняття 4. Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів)

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Україна в умовах десталінізації».

 

РОЗДІЛ III «УКРАЇНА В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ»

 1.  

Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні.

 

 1.  

Стан економіки України та визрівання економічної кризи.

 

 1.  

Етносоціальні процеси та рівень життя населення.

 

 1.  

Опозиційний рух

 

 1.  

Розвиток культури й духовного життя

 

 1.  

Практичне заняття 5. Конституції УРСР: «сталінська» і «розвиненого соціалізму» (порівняння основних законів 1937 та 1978 рр.)

 

 1.  

Практичне заняття 6. Український «самвидав»: теми, ідеї, автори

 

 1.  

Практичне заняття 7. Повсякденне життя в місті та селі: переваги і проблеми (на прикладі України 1970—1980-х рр.)

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Україна в період системної кризи радянського ладу».

 

РОЗДІЛ III «ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»

 1.  

Втілення сталінської моделі соціалізму в країнах Центрально-Східної Європи.

 

 1.  

Кризи комуністичних режимів країн Центрально-Східної Європи.

 

 1.  

Трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи.

 

 1.  

Розпад Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччини.

 

 1.  

Країни Центрально-Східної Європи на початку XXI ст.

Практична робота. Робота з контурною картою.

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Держави Центрально- Східної Європи: трансформаційні процеси»

 

РОЗДІЛ ІV «ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»

 1.  

Початок «перебудови» в СРСР. Чорнобильська катастрофа.

 

 1.  

Спроби реформування економіки

 

 1.  

Зростання громадської активності українського суспільства.

 

 1.  

Розгортання національно-визвольного руху в Україні. Початок формування багатопартійної системи

 

 1.  

Суверенізація УРСР. Проголошення незалежності України.

 

 1.  

Практичне заняття 8. «За живе...» Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Відновлення незалежності України».

 

РОЗДІЛ IV «ДЕРЖАВИ АЗІЇ, АФРИКИ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: ВИБІР ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ»

 1.  

Японія

 

 1.  

Китай

 

 1.  

Індія

 

 1.  

Країни Близького та Середнього Сходу.

 

 1.  

Країни Африки

 

 1.  

Латинська Америка.

Практична робота. Моделі інноваційного розвитку нових азіатських незалежних держав

 

 1.  

Урок узагальнення і тематичного контролю з теми:  «Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку»

 

РОЗДІЛ V «СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ»

 1.  

Державотворчі процеси в перші роки незалежності

 

 1.  

Україна в 1994—1999 рр.  Конституційний процес в Україні. Конституція 1996 р.

 

 1.  

Політичні процеси в Україні в 1999—2005 рр. «Помаранчева революція»

 

 1.  

Економічний розвиток України в 1992—2005 рр.

 

 1.  

Етносоціальні процеси та рівень життя населення

 

 1.  

Зовнішня політика та міжнародні зв'язки України у 1992—2005 рр.

 

 1.  

Практичне заняття 9. Державне будівництво в незалежній  Україні: особливості, здобутки, проблеми

 

 1.  

 Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Становлення України як незалежної держави»

 

РОЗДІЛ V «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

 1.  

Динаміка «холодної війни». Протистояння НАТО й ОВД.

 

 1.  

Період «розрядки» в міжнародній політиці.

 

 1.  

Міжнародні відносини наприкінці XX — на початку XXI ст.

 

 1.  

Практичне заняття. Війни у В'єтнамі та Афганістані та їх вплив на міжнародні відносини.

 

 1.  

 Урок узагальнення і тематичного контролю з теми:   «Міжнародні відносини»

 

РОЗДІЛ VI «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ І КУЛЬТУРА»

 1.  

Науково технічна революція.

 

 1.  

Становлення постіндустріального суспільства. Сучасні тенденції в освіті.

 

 1.  

Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту: домінуючі тенденції.

 

 1.  

Практичне заняття. Модерне (індустріальне) та постмодерне (постіндустріальне, інформаційне) суспільства: тяглість та зміни

 

 1.  

 Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Повсякденне життя і культура»

 

 1.  

Резерв

 

РОЗДІЛ VI «ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ»

 1.  

Суспільно-політичне та економічне життя України в 2005—2010 рр.

 

 1.  

Україна в 2010—2014 рр. Революція Гідності

 

 1.  

Україна в системі міжнародних відносин взимку 2013-2014  рр.

 

 1.  

Російська збройна агресія

 

 1.  

Культурне та релігійне життя

 

 1.  

Практичне заняття 10 . Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в період гібридних війн

 

 1.  

 Урок узагальнення і тематичного контролю з теми: «Творення нової України»

 

 1.  

Повторення розділів І «Україна в повоєнний період» та II «Україна в умовах десталінізації»

 

 1.  

Повторення розділу III «Україна в період системної кризи радянського ладу»

 

 1.  

Повторення розділу IV «Відновлення незалежності України»

 

 1.  

Повторення розділу V «Становлення України як незалежної держави»

 

 1.  

Узагальнення до курсу «Історія України»

 

 

docx
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
17 вересня
Переглядів
178
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку