Система контролю і оцінювання

Про матеріал
Як називається точка, з якої ми споглядаємо скульптуру? Як називається творча робота, яка доповнює й наочно роз´яснює твір? :…….. Назвіть жанр графіки, живопису, у якому зображуються різноманітні неживі речі…………… …………… Як називається зображення, коли художник малює самого себе? Як називається жанр графіки, живопису, у якому зображене ратне життя військових?…… ….. Як називається спосіб вимірювання пропорцій «на око»?
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Система контролю та оцінюваннянавчальних досягнень учнівна уроках образотворчого мистецтва З досвіду роботи вчителя Гайшинського НВО “ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ” Фартишевої Ольги Федорівни. Виступ на засіданні секціївчителів художньо-естетичних дисциплін. Переяслав-Хмельницького районного методичного кабінету

Номер слайду 2

Однією зі складових частин процесу навчання о контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Це – перевірка умінь і навичок учнів, систематичні спостереження за їхньою пізнавальною діяльністю, зіставлення досягнутих ними результатів навчання з необхідними програмовими та стандартними результатами засвоєння. З праксеологічної точки зору, контроль в цілому , як і діяльність, складається з доцільно й методично побудованих і охоплених з іншими видами діяльності процесу навчання, складових та контрольних дій, актів, процедур, системи навчального контролю. Кожна із цих складових охоплює перевірку, тобто виявлення, оцінювання, тобто вимірювання, облік, тобто фіксування, результатів контролю, знань, умінь і навичок у вигляді знаків-оцінок.

Номер слайду 3

Що таке контроль?З педагогічної літератури відомо, що контроль – це складний компонент процесу навчання, який дає змогу визначити досягнення учнів і труднощі в навчанні. На основі здобутої інформації процес навчання коригується.12-бальна шкала оцінювання дає змогу досягнення учнів у навчанні вираховувати більш детальніше. За всіх умов очевидною є доведена практикою істина, що без постійного контролю необхідних результатів навчання досягти неможливо.

Номер слайду 4

7 класІ. Тестування.1. Первісні люди для виконання наскельних зображень використовували фарби:а) олійні; б) акварельні; в) мінеральні.2. Наука про герби та іншу графічну символіку держав та осіб має назву:а) перспектива; б) графіка; в) геральдика3. Види графіки - це:а) лінійна, тонова, силуетна;б) станкова, книжкова, прикладна, плакатна;в) портрет, натюрморт, пейзаж.4. Кількість частин, на які поділяється голова людини по вертикалі під час виконання портрета людини у фас:а) 4; б) 3; в) 2 ;5. Портретний жанр графіки за ознаками поділяється на::а) характерний, автопортрет, психологічний, дружній шарж, карикатуру, сатиричний;б) одинарний, парний, груповий, кінний.;в) автопортрет, пародія.7. Кноський палац, у якому, за переказами, жила фантастична істота –це::а) базиліка; б) Парфенон; в) лабіринт.8. Твір промислової графіки у вигляді наклейок на різноманітні види продукції, має назву:а) марка; б) етикетка; в) буклет.9. Вид пейзажу, на якому зображуються морські простори, має назву:а) ведута; б) марина; в) настоєвий.10. Система співвідношень кольорових тонів, яка утворює певну єдність, має назву:а) світлонасиченість; б) тон; в) колорит. Проведення тестування :організовує до роботи всіх учнів класу, сприяє розвиткові стійкої уваги на уроці,залучає до мобілізації отриманих умінь і знань.

Номер слайду 5

6 класІ. Тестування.1. Творча організація картини, розташування та взаємозв'язок складових частин картини, розміщення та оформлення окремих елементів як єдине ціле, має назву:а) композиція; б) картинна площина; в) образ.2. Відношення довжини до ширини площі картини має назву?а) формат; б) ритм; в) розмір.3. Що допомагає зрозуміти задум художника, відчути настрій, допомагає надати рисунку виразності?а) фон; б) зміст; в) пропорція.4. Певне співвідношення частин предмету між собою за розміром, має назву:а) пропорція; б) зміст; в) вибір точки зору.5. Яку назву має засіб композиції, якій дає шкалу порівнянь, що дозволяє відчутиреальні розміри відносно людини?а) масштаб; б) образ; в) формат.6. Чітке розподілення окремих частин та деталей, які повторюються у певному порядку, має назву:а) ритм; б) колір; в) масштаб.7. Творча організація картини, процес створення гармонійного твору, має назву:а) композиція; б) перспектива; в) побутовий жанр.8. Яку назву має один з прийомів, що сприяє розкриттю змісту твору та складається з однакових елементів?а) чергування; б) кольорове вирішення; в) рівновага.9. Зовнішній вигляд предмету, його обрис має назву:а) форма; б) частка; в) перспектива.10. Яку назву має вдале поєднання різноманітних кольорів в картині, загальна колірна гармонія, де жоден колір знаходиться у співдружності з іншими?а) колорит; б) високий горизонт; в) перспектива. Під час проведення подібних тестувань всі учні в класі мобілізують свої знання та вміння, отримані протягом певного періоду часу;Такий прийом опитування сприяє розвиткові логічного мислення;Встановлюється логічне поєднання між раніше вивченим матеріалом і домашнім завданням;Для виконання такоко виду діяльності виділено мінімальний проміжок часу, проте під час підведення підсумків всі учнів матимуть оцінені знання.

Номер слайду 6

5 клас1. Первісні люди для виконання наскельних зображень використовували фарби:а) олійні; б) акварельні; в) мінеральні.2. Наука про герби та іншу графічну символіку держав та осіб має назву:а) перспектива; б) графіка; в) геральдика3. Мистецтво виготовлення предметів побуту, має назву:…………………………….4. Геніальний художник писав: «У наставниці я взяв собі природу, учительку всіх учителів...» Як його звали?…………………………………………………….5. Внутрішній вигляд архітектурної споруди, має назву:………………………………6: Мистецтво оформлення зовнішнього вигляду різноманітних речей називається…………. Допишіть,7. Як називається точка, з якої ми споглядаємо скульптуру?8. Як називається творча робота, яка доповнює й наочно роз´яснює твір? :……..9. Назвіть жанр графіки, живопису, у якому зображуються різноманітні неживі речі……………10. Як називається зображення, коли художник малює самого себе?11. Назвати основні кольори:12 . В якому порядку розташовані кольори у веселці? (Вірш!?)12 запитань тестів дає всім учням у класі рівні можливості отримати за урок таку кількість балів, скільки буде правильних відповідей ( в ідеалі – 12 балів)

Номер слайду 7

Як варіант – тест, в якому учневі необхідно лише дописати…тобто виявити таким чином свої знання. I. Тестування. Допишіть. У якій країні виникла техніка колажу?………… ………………………………... Які засоби виразності «нитяної графіки»?……………… …………... Що означає назва – «екслібрис»? …………………………. Греки захоплювалися фізичною красою людини і скульптура стала невід´ємною частиною їхньої культури, про це свідчить міф про Пігмаліона і .... ………. Станкова гравюра на папері називається :……………………………….. Мистецтво виготовлення предметів побуту, має назву:……………………………. Геніальний художник писав: «У наставниці я взяв собі природу, учительку всіх учителів...» Як його звали?……………………………………………………. Внутрішній вигляд архітектурної споруди, має назву:………………………………: Мистецтво оформлення зовнішнього вигляду різноманітних речей називається………….10 . Науково-просвітницький заклад, де зберігаються видатні твори мистецтва, маєназву:……………………………………………………………………………………….

Номер слайду 8

Урок узагальнення та систематизації знань у 7 класі до теми «Графіка». Мета: Узагальнити і систематиувати знання учнів по темі «Графіка»; активізувати творчу уяву учнів; розвивати зорове сприймання, вміння бачити красу та насолоджуватись нею в обємних формах, відчувати композиційну рівновагу; цілісність, пропорційність. Формувати естетичні смаки і почуття; виховувати охайність під час роботи. Обладнання: Зразки графічних робіт; ілюстрації із зображеннями книжкової та тиражної графіки; умови проведення тестів; табло для підрахунків балів-оцінок учнів. Умови проведення тестів: Кожному учневі видається аркуш з тестовими апитаннями. Їх всього 12. Кожне запитання варте 1 бал.   Обумовлюється час, протягом якого треба виконати тестові завдання. Спочатку учні уважно читають тести.  Далі правильну відповідь виділяють олівцем прямо на аркуші серед 4 варіантів можливих відповідей Наприкінці визначеного часу учні заповнюють зведену таблицю відповідей, яка дає можливість вже прямо на уроці вчителю виставити оцінки за тести.

Номер слайду 9

Тестові запитання до теми «Графіка»:1. Що таке графіка?а) жанр мистецтва;б) вид мистецтва;в) техніка візуального митецтва. 2. Графіка ділиться на такі види :а) ориганальна, тиражна;б) кольорова, тональна, лінійна;в) портретна, пейзажна, анімалістична. 3. Якими основними виражальними засобами характерна оригінальна графіка?а) кольором, ажурністю, текстуроюб) лінією, плямою, крапкою, тоном;в) знаком, символом, пластичністю. 4. До якого виду графіки належать ілюстрації?а) станкова графіка;б) книжкова графіка;в) художнє оформлення книги.

Номер слайду 10

5. Закони зорового скорочення предметів на площині відображає:а) лінійна перспектива;б) повітряна перспектива;в) фронтальна перспектива. 6. При джерелі світла, розміщеному зліва, елементи світлотіні будуть знаходитися в такому порядку:а) блиск, світло, напівтінь, тінь, рефлекс;б) світло, блиск, світло, напівтінь, тінь, рефлекс, падаюча тінь;в) рефлекс, тінь, напівтінь, світло, блиск, світло. 7. Які види мистецтва виникли в період палеоліту? а) література, театр, балет;б) графіка, живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво;в) Архітектура, дизайн, пантоніма. 8. Що таке портрет?а) Зображення навчколишнього світу;б) зображення людини;в) Зображення неживих істот.9. За яку графічну техніку Т. Г. Шевченко отримав звання професора гравюри? а) ліногравюру;б) офорт;в) дереворит. 10. Кого з українських художників можна віднести до майстрів саме графічного мистецтва? а) Г. Нарбута;б) О. Новаківського;в) М. Бідняка.

Номер слайду 11

11. Який графічний твір написаний мовою тонального рисунку?а) Григорій Нарбут «Рапортний орнамент»;б) Катерина Білокур «Квіти за тином»;в) В. Патик «Соняшники». 12. Який графічний твір написаний мовою лінійного рисунку?а) Леонардо да Вінчі ескіи до фрески «Тайна вечеря»;б) Е. Круглікова «Автопортрет»;в) Рописи печери Альтеміри. Зведена таблиця відповідей до теми «Графіка»:                                       {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}1234567…1112×××××××××

Номер слайду 12

Індивідуальне опитування. Доцільне проведення, коли в класі мала кількість учнів;Під час індивідуального опитування вчитель стежить за вірністю і точністю викладення матеріалу, виправляє фактичні і стилістичні помилки, що сприяє розвиткові мови та мислення дитини. Одночасно з перевагами – має недоліки: витрачається багато часу та виникають значні інтервали в схемі контролю знань учнів;Оптимально проводити на узагальнюючих та підсумкових уроках, коли вирішується “доля” рівня: середній, достатній чи високий.

Номер слайду 13

Випереджаючі завдання дають змогу вірно оцінити рівень знань учнів

Номер слайду 14

Фронтальне опитування. Фронтальне опитування надає можливості за допомогою невеликих контрольних запитань швидко розглянути матеріал і залучити до активної роботи на уроці більшу кількість учнів, а то і весь клас.

Номер слайду 15

Тестування. Визначте правильну відповідь1. Назвіть якості, які повинні бути притаманні архітектурній споруді:а) краса, привабливість;б) міцність, корисність, краса;в) міцність, пристосованість до кліматичних умов.2. : Оранта – це:а) історичний герой;б) Богородиця, іконографічний образ;в) назва релігійної секти. Допишіть,Як називається точка, з якої ми споглядаємо скульптуру?Як називається творча робота, яка доповнює й наочно роз´яснює твір? :…….. Назвіть жанр графіки, живопису, у якому зображуються різноманітні неживі речі…………… ……………Як називається зображення, коли художник малює самого себе?Як називається жанр графіки, живопису, у якому зображене ратне життя військових?…… ….. Як називається спосіб вимірювання пропорцій «на око»? Викресліть зайве9 Фреска: а) розпис на свіжій вапняній штукатурці; б) розпис на холоді; в) розпис на жарі; г) монументальний розпис по дереву.10. Мозаїка: а) технічна різновидність монументального живопису; б) розпис на дошці; в) розпис на свіжій вапняній штукатурці; г) розпис на холоді. Письмовий контроль є джерелом інформації про знання учнів

Номер слайду 16

Позакласна робота. Зустріч з викладачем ДПУ ім. Г. С. Сковороди Ляшко Лідією Іванівною в її творчій лабораторіїПроведення майстер-класу

Номер слайду 17

Дотик до прекасного20 квітня 2012 року учні 5-7 класів Гайшинського НВО «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» відвідали виставку творчих робіт, розташовану на базі ДПУ ім. Г. С. Сковороди. Захопленню учнів та вчителів не було меж: вишивка стрічками, нитками, бісером; художнє конструювання, ткацтво, ляльки-мотанки – та хіба все побачене можна перелічити!

Номер слайду 18

28 квітня 2012 року. Участь у роботі регіональної олімпіади з образотворчого мистецтва . Презентація творчих обдарованих дітей

pptx
Додано
1 лютого
Переглядів
71
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку