Система уроків з теми "Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст."

Про матеріал
Розробка системи уроків з історії 8 класу з теми "Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття"
Перегляд файлу

                                                Урок №8

Тема: Урок узагальнення з теми «Національно-визвольна війна українського середини ХVII ст.»

( різнорівнева контрольна робота)

Очікувані результати:

  • Систематизувати й узагальнювати знання учнів з теми: «Національно-визвольна війна українського народу середини XVIIст.»;
  • Перевірка засвоєння учнями знань.

Тип уроку: контрольна робота (4 варіанти)

Обладнання: картки з варіантами завдань.

           Хід уроку

І. Вступна частина

Учитель оголошує тему і мету уроку, знайомить з умовами проведення тематичного оцінювання.

ІІ. Основна частина

    Кожному учневі видається картка контрольної роботи (4 варіанти) з сімома запитаннями.

                                   Варіант 1

І рівень

  1. Білоцерківський мирний договір був укладений в:

А) 1648 р.;

Б) 1649 р.;

В) 1650 р.;

Г) 1651 р.

2. Найбільшою битвою Національно-визвольної війни була:

А) під Жовтими Водами;

 Б) Корсунська;

 В) Берестецька;

 Г) Батозька.

   3. Оберіть правильне визначення.

Універсал – це …

А) письмове розпорядження українського гетьмана;

Б) указ турецького султана;

В) указ московського царя;

 Г) письмове розпорядження генерального писаря.

                                                     (кожне завдання по 1 балу)

     ІІ рівень

4. Поясніть термін.

         Республіка – це …;                                                     (1 бал)

 5. Поставте події в хронологічній послідовності.

          А) Битва під Пилявцями;

          Б) Зборівський мирний договір;

          В) Переяславська рада;

          Г) Битва під Жовтими Водами.                                (2 бали)

       ІІІ рівень

    6. Охарактеризуйте основні положення і значення Зборівського мирного   договору.                                                                                                                            (3 бали)

       ІV рівень

     7. Чому саме в середині ХVІІ ст. в Україні розпочалася Національно-визвольна війна? Відповідь обґрунтуйте.                                                                              (3 бали)

 

 

 

 

                                                Варіант 2

 І рівень

  1. Переяславську угоду було укладено:

А) 1651 р.,

Б) 1652 р.,

В) 1653 р.,

Г) 1654 р.

      2. Обов’язки наказного гетьмана у Берестейській битві виконував …:

А) Іван Богун;

Б) Максим Кривоніс;

В) Мартин Небаба;

Г) Іван Золотаренко.

       3. Оберіть правильне визначення.

Генеральна Рада – це …:

             А) нарада козацьких генералів;

              Б) вищий орган влади в козацькій державі;

              В) зібрання вищих посадових осіб козацької держави;

              Г) колегіальний орган генеральних суддів.

    (кожне завдання по 1 балу)

 ІІ рівень

4. Поясніть термін

 Універсал – це …;                                                           (1 бал)

 5. Поставте події в хронологічній послідовності

   А) прийняття Березневих статей;

    Б) обрання Богдана Хмельницького гетьманом;

     В) битва під Корсунем;

      Г) Білоцерківський мирний договір.                          (2 бали)

  ІІІ рівень

 

6. Дайте характеристику держави Б. Хмельницького.     (3 бали)

 

 ІV рівень

7. Як поставилися до «Березневих статей» різні верстви населення України? Відповідь обґрунтуйте.                                      (3 бали)

 

 

                               Варіант 3

     І рівень

  1. Зборівський мирний договір був укладений в:

А) 1648 р.,

 Б) 1649 р.,

  В) 1650 р.,

  Г) 1651 р.

      2. Столицею Гетьманщини за часів Б. Хмельницького було місто:

             А) Київ;

              Б) Чигирин;

              В) Переяслав;

              Г) Батурин.

       3.Оберіть правильне визначення.

    Військо запорізьке – це …:

              А) усі козаки, що жили на Січі;

              Б) особиста гвардія гетьмана;

              В) офіційна назва Козацької держави;

              Г) військо реєстрових козаків.

       (кожне завдання по 1 балу)

      ІІ рівень

         4. Поясніть термін

  Протекторат – це …;                                                          (1 бал)

          5. Поставте події в хронологічній послідовності

                 А) Переяславська рада;

                  Б) битва під Жовтими Водами;

                   В) Берестецька битва;

                   Г) І Молдавський похід.                                    (2 бали)

       ІІІ рівень

6. Охарактеризуйте основні положення і значення Білоцерківського мирного договору.                                                                  (3 бали)

       ІV рівень

7. Якими були основні напрямки міжнародної політики Української держави в роки гетьманування Б. Хмельницького?                              (3 бали)

 

 

                                 Варіант 4

    І рівень

1. Битва під Пилявцями відбулася:

        А) 25 січня 1648 р.;

         Б) 13 вересня 1649 р.;

          В) 6-8 травня 1648 р.;

          Г) 13 вересня 1648 р.

2. «Березневі статті» Б. Хмельницького були узгоджені й затверджені у:

           А) Переяславі;

            Б) Києві;

            В) Москві;

            Г) Батурині.

 3.Оберіть правильне визначення.

Протекторат – це …:

        А) вищий орган влади у козацькій державі;

         Б) зібрання вищих посадових осіб козацької держави;

         В) військово-політичний союз, що передбачає військову допомогу протегованій державі;

         Г) указ турецького султана.

      (кожне завдання по одному балу)

        ІІ рівень

4.Поясніть термін

    Конфедерація – це …;                                                             (1 бал)

 5.Поставте події у хронологічній послідовності.

          А) Жванецька облога;

           Б) І Молдавський похід;

           В) облога Збаража;

           Г) Батозька битва.                                                               (2 бали)

         ІІІ рівень

  6. Охарактеризуйте основні положення і значення «Березневих статей».

                                                                                                          (3 бали)

          ІV рівень

   7. Яке значення в історії України мала постать Б. Хмельницького? Відповідь обґрунтуйте.                                                                   (3 бали)

docx
Додано
16 лютого 2022
Переглядів
374
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку