Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

Про матеріал
Поглибити знання учнів про дієслова, вчити вживати слова – назви дій з урахуванням ситуації мовлення. Добирати близькі і протилежні за значенням слова. Збагачувати словниковий запас учнів, розвивати вміння застосовувати набуті знання, виховувати любов до української мови.
Перегляд файлу

Зразок конспекту уроку

 

Клас: 2 клас

 

Предмет: українська мова

 

Тема.

Знання, вміння і навички, якими учні мають оволодіти при вивченні даної теми.

Впізнає слова – назви дій самостійно або з допомогою вчителя; ставить до них питання. Розпізнає слова близькі і протилежні за значенням. Виявляє в ряді слів ті, що є близькими або протилежними за значенням. Виявляє і добирає синоніми й антоніми(без уживання термінів) зі значенням дії.

 

Тема уроку: Спостереження за словами  - назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

 

Мета уроку: Поглибити знання учнів про дієслова, вчити вживати слова – назви дій з урахуванням ситуації мовлення. Добирати близькі і протилежні за значенням слова. Збагачувати словниковий запас учнів, розвивати вміння застосовувати набуті знання, виховувати любов до української мови.

Обладнання: Малюнки, картки - завдання для роботи в групах, сигнальні картки, опорні схеми.

 

Тип уроку: узагальнюючий

 

Урок диференційований на основі:

Диференційована складова уроку:

  • Рівень підготовленості учнів
  • Інтереси
  • Стиль навчання (види діяльності й форми роботи, яким учень надає перевагу)

 

  • Навчальні матеріали (зміст) 
  • Види навчальної діяльності (процес)
  • Способи демонстрації набутих знань, умінь і навичок (продукт)
  • Навчальне середовище

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Зміст уроку

Для дітей з особливими освітніми потребами *

Адаптація навчального матеріалу (завдання)

Дидактичне забезпечення, матеріали

Виконавець** (асистент вчителя, психолог, логопед…)

 

І. Організація класу.

                                                           Зміст роботи

 І. Організація класу.

    - Я всміхаюсь сонечку … .

    - Здрастуй, золоте!

    - Я всміхаюсь квіточці

     - Хай вона росте!

    - Я всміхаюсь дощику …

    - Лийся, мов з відра!

    - Друзям усміхаюсь я …

    - Зичу їм добра!

  Діти, поверніться і подаруйте один одному посмішку, щоб наш урок був гарним, цікавим, творчим.

  Я бажаю вам успіху!

ІІ. Актуалізація опорних знань.

    1.Відгадайте загадку.

           Швидко скрізь цей птах літає,

          безліч мошок поїдає,

          за вікном гніздо будує,

          тільки в нас він не зимує.(Ластівка)

Яку дію виконує ластівка?

До якої частини мови належать ці слова?

Що таке дієслово?

2. Каліграфічна хвилинка.

     а) Записування букв.

С  с  і  і  я  я  в  в  а  а   и   л 

     б) Скласти і записати слова, використовуючи лише записані букви.

(Сіяв, сила, лава, віяв, лили, віл тощо. )

     в) Вказати серед записаних ті, що означають дії предметів, підкреслити їх.

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

    На сьогоднішньому уроці ми поглибимо свої знання про дієслово. Будемо вчитися добирати близькі і протилежні за значенням слова.

Вибірковий диктант.

Послухайте вірш. Випишіть дієслова.

       Сонце заходить.

       Гори чорніють.

       Пташечка тихне.

       Поле німіє.

                   Т. Шевченко.

 - Зачитайте, які дієслова ви виписали.

-  Поставте питання до кожного слова.

-  Доберіть протилежні за значенням дієслова до слів заходить, чорніють, тихне.

-  В якому значенні вжитий вислів поле німіє?

-  А як по іншому можна сказати?

2. Вправа – загадка  «Сонечко». Робота в групі.

У середині кожного сонечка намальований малюнок. Вам потрібно почергово записати дії даного предмета на промінчиках сонечка. Добираєм такі дієслова, щоб діти могли відгадати. Що там зображено.

    1 група – квітка.

    2 група – пташка.

    3 група – сонце.

    4 група – дощ.

Діти читають написані слова, всі решта відгадують про що йде мова.

Фізкультхвилинка.

3.Робота в групах.

І група

Перебудуйте текст, замінивши дієслова антонімами. Запишіть утворений текст.

   Сонце вийшло з-за обрію. Розпочався день. Загомоніло все навколо.

ІІ група

До поданих слів дібрати дієслова антоніми. Запишіть їх парами.

      Радіють –

     Зустрічають –

     Кричать –

     Купують –

ІІІ група

До слів лівого стовпчика, доберіть протилежні за значенням слова з правого стовпчика. Запишіть їх парами.

     Руйнувати                      мовчати

    Говорити                        опускати

    Підіймати                      кричати

    Шепотіти                      будувати

ІV група

Прочитайте і запишіть речення, вставте слова за змістом. Підкресліть дієслова.

    Траву косять, а дрова… .

    Пиріжки печуть, а борщ… .

   Вірш читають, а пісню… .

Слова для довідок: рубають, варять, співають.

4.Робота в групах.

І група

Доберіть з дужок потрібні за змістом слово. Підкресліть головні слова в реченні.

     Давно не було дощу. Раптом (налетіла, насунула) хмара. Великі краплини (затарабанили, закапали, полилися) по дахах.

ІІ група

Доберіть з дужок потрібні за змістом слово. Підкресліть головні слова в реченні.

     Біля сосни (дзюркоче, витікає, починається) струмок. Він (тече, пливе, біжить) по ярах до річечки.

ІІІ група

 Доберіть з дужок потрібні за змістом слово. Підкресліть головні слова в реченні.

     За нашим селом (росте, тягнеться, височіє) ліс. Діти часто (шукають, збирають, заготовляють) там малину.

IV група

Доберіть з дужок потрібні за змістом слово. Підкресліть головні слова в реченні.

    Біля села (протікає, біжить, починається) річка. По ній (їдуть, пливуть, мчать) катери. На них (сидять, катаються, гуляють) діти.

IV. Підсумок роботи.

Гра «Мовне лото». Робота в парах.

Зі слів складіть прислів’я.

Тяжко тому жити, хто не хоче робити.

Дружно працювати – втоми не знати.

Якщо шукаєш – то й знайдеш.

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

Пташка красна пір’ям, а людина – знанням.

Де праця, там і щастя.

Де праця, там і розквіт.

Маленька праця, краща за велике безділля.

Хто працює, той працю шанує.

Як дбаєш, так і маєш.

Хто як робить, так тому і родить.

Хто не робить, той не їсть.

Робиш наспіх – зробиш насміх.

Про що йде мова в цих прислів’ях.

Тільки працюючи, людина може досягти успіху. Наша праця – навчання. Я бажаю вам гарних успіхів у навчанні і дякую за роботу на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка

Загадка

Швидко скрізь цей птах літає,

 безліч мошок поїдає,

за вікном гніздо будує,

тільки в нас він не зимує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорна схема

Дієслово

Що робить?

Що роблять?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова:

росте, світить, заходить, малює.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнки сонечка, квітів, дощику, дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок ластівки, гніздо ластівки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнки сіяв, лава, віяв, лили, віл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок села, річки, катера, дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асистент вчителя

 

docx
Додано
21 травня 2019
Переглядів
829
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку