Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування за змістовними лініями з української мови для 2 класу за підручником М.Д. Захарійчук
Перегляд файлу

Мовна змістова лінія 

 

 

Мовленнєва змістова

Лінія

 

 

 

 

 

Соціокультурна

Змістова лінія

Діяльнісна

Змістова лінія

Дата

Дата

Примітка

1.

Звуки слова. Відтворення слідом за вчителем самостійно ланцюжка звуків слова,що складається з 5-8 звуків. Звуковий і звуко-буквенний аналіз слів із 4-5 звуків. Позначення звуків буквами у тих випадках,коли написання відповідає вимові.

 

Характерні особливості державних символів України.

Організація робочого місця.

Робота з підручником.

01.09.

 

 

2.

Заміна, додавання, вилучення одного із звуків слова таким чином, щоб вийшло інше слово (сон-слон).

Переказування прослуханого тексту.

 

 

04.09.

 

 

3.

Українська абетка(алфавіт). Назви літер за абеткою.

Значення,вимова і написання слова алфавіт і абетка.

Побудова звукових моделей слів типу

джміль,ящірка та слів з апострофом.

 

Організація навчальної діяльності.

Користування додатковими навчальними посібниками.

05.09.

 

 

4.

Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.

 

 

Користування додатковими навчальними посібниками.

06.09.

 

 

5.

Уміння користуватися абеткою у роботі з навчальним словником.

 

 

Користування додатковими навчальними посібниками.

08.09.

 

 

 

11.09.

День здоровя

6.

Склад. Вимовляння слів «розтягуючи» їх по складах

(ба-бу-ся).

Розвиток уміння регулювати дихання,силу голосу,темп мовлення.

 

 

11.09.

 

7.

Перенос частин слів з рядка на рядок по складах.

Значення, вимова і написання слів будь ласка.

 

 

 

12.09.

 

 

8.

Голосні звуки а,о,у,и,і,е. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків.

 

Вивчення скоромовки

Організація робочого місця..

13.09.

 

 

9.

Правила переносу частин слів з літерою й та ь усередині слів. Значення,вимова і написання слів вересень, Батьківщина

 

 

Робота з підручником.

15.09.

 

 

10.

Правила переносу слів зі збігом двох і кілька приголосних звуків.

 

Розвиток навичок читання цілими словами.

Читання в особах. Визначення позитивних і негативних персонажів.

18.09.

 

 

11.

Розвиток зв’язного мовлення.

Складання розповіді на основі власного досвіду.

 

Спілкування в процесі навчання.

Перевірка і самоперевірка у власних висловлювань

19.09.

 

 

12.

Букви, що позначають голосні звуки. Значення, вимова і написання слова ведмідь.

Відтворення, розігрування діалогів.

Родинні стосунки. Мала Батьківщина

Користування додатковими навчальними посібниками.

20.09.

 

 

13.

Наголос. Значення, вимова і написання сова вулиця.

Вивчення формул мовленнєвого етикету кількох уроків.

Родинні стосунки. Мала Батьківщина

Користування додатковими навчальними посібниками.

22.09.

 

 

14.

Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких припускаються помилок у наголосі. Значення, вимова і написання слова герой.

 

Вивчення правил мовленнєвого етикету іще до кількох уроків.

Відтворення діалогічного мовлення персонажів.

Спілкування в процесі навчання.

Знаходить за змістом потрібний матеріал.

25.09.

 

 

15.

Приголосні звуки.

Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик,губи,зуби)  під час вимови приголосних  звуків.

Розвиток навичок читання цілими словами.

 

Робота з підручником.

26.09.

 

 

16.

Розвиток зв’язного мовлення.

Складання, записування підписів під малюнком ,які можуть слугувати планом розповіді.

 

Перевірка і самоперевірка

усних

висловлювань.

27.09.

 

 

17.

Правильне вимовляння (за зразком учителя), розпізнавання на слух

Дзвінких-глухих,твердих-м*яких приголосних звуків.

 

Закріплення і розширення знань про державу Україну, її столицю.

Спілкування у процесі навчання. Орієнтується в умовних позначеннях.

29.09

 

 

18.

Правило переносу з буквосполученнями дз, дж, йо, ьо. Значення ,вимова і написання слова диван.

Діалог. Відтворення, розігрування діалогів.

Відтворення діалогічного мовлення персонажів.

Виконання мисленнєвих операцій. Виконує логічне групування предметів.

02.10.

 

 

19.

Правило переносу слів з подвоєними приголосними.

 

 

Робота з підручником.

03.10.

 

 

20.

Використання знак м*якшення(ь) та букв я,ю,є,і для позначення м*якості приголосних звуків.

 

Закріплення і розширення знань про державу Україну,її столицю.

Спілкування у процес і навчання.

Працює з роздатковим матеріалом.

04.10.

 

 

21.

Контрольна робота:

Диктант.

 

Оцінювання результатів навчання.

 

06.10.

 

 

22.

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Сприйняття на слух інструкцій, що стосуються виконання

навчальних дій.

Родинні стосунки.

Мала Батьківщина.

Користування додатковими навчальними посібниками.

09.10.

 

 

23.

Позначення на письмі м*якості приголосних звуків.

 

 

 

10.10.

 

 

24.

Розвиток зв’язного мовлення.

Складання розповіді за серією малюнків і заданим початком (20 слів)

 

Робота з підручником.

11.10.

 

 

25.

Закріплення вивченого про тверді та м*які приголосні звуки. Значення, вимова і написання слова дитина.

 

Відгадування загадки

Користування додатковими навчальними посібниками.

13.10.

 

 

26.

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної вимови дзвінких приголосних в кінці слова і складу:

дуб,сад,сядь,віз,ложка,казка,берізка.

 

Ознайомлення з особливостями вживання народних пісень.

Національні символиУкраїни.

Користування додатковими посібниками.

17.10

 

 

27.

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу.

Значення, вимова і написання слова допобачення.

Відтворення, розігрування діалогів.

Добір формул мовленнєвого етикету залежно від віку і статусу особи ,  з якою відбувається спілкування.

Спілкування в процесі навчання.

Говорить не поспішаючи, чітко і послідовно.

18.10

 

 

28.

Зіставлення вимови і написання слів з апострофом перед я,ю,є,ї. Удосконалення вимови слів з апострофом перед я,ю,є,ї.

 

 

Організація робочого місця.

20.10

 

 

29.

Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання .

 

 

Організація робочого місця.

30.10

 

 

30.

Розвиток зв’язного мовлення.

Переказування прочитаного тексту за поданим планом.

 

Спілкування в процесі навчання.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

31.10

 

 

31.

Записування слів з апострофом під диктування.

Значення, вимова і написання слова духмяний.

 

 

 

01.11

 

 

32.

Правила переносу слів з апострофом.

Відтворення, розігрування

діалогів.

 

 

03.11

 

 

33.

Закріплення вивченого про апостроф.

 

 

Спілкування в процесі навчання.

Працює з роздатковим матеріалом.

06.11

 

 

34.

Контрольна робота:

Списування.

 

Оцінювання результатів навчання.

 

07.11

 

 

35.

Аналіз контрольної роботи.

Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

08.11

 

 

Слово. Лексичне значення.

 

37.

Спостереження за лексичним значенням слова.

Ознайомлення з тлумачним словником. Значення, вимова і написання слова дятел.

 

Значення української мови як державної.

Користування додатковими навчальними посібниками.

10.11

 

 

38.

Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії.

 

 

Користування додатковими навчальними посібниками.

13.11

 

 

39.

Розвиток зв’язного мовлення.

Відтворення, розігрування діалогів із прослуханих, прочитаних розповідей,казок.

 

 

14.11

 

 

40.

Тематичні групи слів.

Розподіл слів на тематичні групи за певними ознаками.

Поділ прослуханих слів на групи за поданою вчителем чи обраною самостійно ознакою.

 

Користування додатковими навчальними посібниками.

15.11

 

 

41.

Слова, близькі за значенням.

Значення, вимова і написання слова завдання.

Складання розповіді на основі

спостережень за заданою

кінцівкою.

 

Взаємодія з іншими

Учасникам навчального процесу. Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

17.11

 

 

42.

Слова протилежні за значенням.

 

 

 

20.11

 

 

43

Добирання слів для доповнення речення.

Складання речень за значеного змісту.

Значення, вимова і написання слова заєць.

 

 

Виконання

мисленєвих операцій.

Встановлює логічну

Послідовність

Викладу подій. 

21.11

 

 

ІМЕННИК

44.

Формування початкових уявлень про частини мови.

Проте, що слова поділяються на групи залежно від того, на яке питання вони відповідають.

Значення, вимова і написання слова календар.

Рівень

Сформованості діалогічного мовлення.

Діалог.

Читання в особах.

Робота

З підручником.

22.11

 

 

45.

Складання груп слів із

Пропонованим лексичним значенням. Навчальний

Діалог.

Значення,вимова і написання слова килим.

Пояснення терміну «Іменник»

На конкретному прикладі.

Вивчення різних

Варіантів

Українських формул

мовленнєвого

етикету.

Спілкування в процесі навчання.

 

24.11

 

 

46.

Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за лексичним значенням.

 

 

Організація робочого місця.

27.11

 

 

47.

Розвиток зв’язного мовлення.

Робота з деформованим

Текстом:

Перестановка окремих речень;

Вилучення речення, що не відповідає темі.

Записування поновленого тексту.

Читання в особах.

Вивчення різних варіантів укр..формул

Мовленнєвого етикету вітання.

 

28.11

 

 

48.

Уживання великої букви в

Іменах, по батькові та прізвищах людей.

Рівень сформованості

Діалогічного мовлення.

Закріплення і

Розширення

Знань про

Державу

Україну, її столицю.

Взаємодія з іншими

Учасникам навчального процесу

29.11

 

 

49.

Велика буква у кличках

Тварин. Опис тварини.

Значення, вимова і написання слова медаль.

 

Ознайомлення з

Особливостями

Вживання

Лічилок.

Користування додатковими навчальними посібниками.

01.12

 

 

50.

Велика буква у назвах міст,сіл.

Рівень сформованості

Діалогічного мовлення.

Закріплення і

Розширення

Знань про

Державу

Україну, її столицю.

Виконання

мисленєвих

операцій.

Переносить знання і

способи

діяльності

в нову ситуацію.

04.12

 

 

51.

Велика буква у назвах міст,сіл.

 

Мала Батьківщина.

 

05.12

 

 

52.

Закріплення правил

Написання іменників

З великої букви.

 

Вивчення різних

Варіантів

Українських формул

мовленнєвого

етикету.

Спілкування в процесі навчання.

Ставить запитання

За змістом речень.

06.12

 

 

53.

Закріплення правил

Написання іменників

З великої букви.

Значення, вимова  і написання слова метро.

 

Закріплення і

Розширення знань про державу Україну.

Мала Батьківщина.

Організація

Навчальної

Діяльності.

Самостійно добирає

Навчальне приладдя.

08.12

 

 

54.

Контрольна робота:

Диктант.

 

Оцінювання

Результат.

Навчання.

 

11.12

 

 

55.

Аналіз контрольної роботи.

Повторення й узагальнення

вивченого матеріалу.

Рівень сформованості

Діалогічного мовлення.

Адреса

Робота з підручником.

12.12

 

 

56.

Розвиток зв’язного мовлення.

Складання, записування

підписів під серією

малюнків, які можуть слугувати

планом розповіді.

Записування

складеного зв*язного

Висловлювання.

 

 

13.12

 

 

57.

Змінювання слів, які

Відповідають на питання Хто? Що;

За числами (один-багато)

 

 

Взаємодія з іншими

Учасниками навчального процесу

15.12

 

 

58.

Змінювання слів, які

відповідають на питання Хто? Що;

За числами (один-багато)

Запис слів у стовпчик.

 

 

Виконаннями мисленєвих операцій.

Встановлює

Тотожність,

Схожість і відмінність між

І кількома предметами,

мовними одиницями

чи явищами.

18.12

 

 

59.

Утворення множини

Іменників. Правильне

Вживання іменника у

Множині ч и однині

У складеному реченні.

Значення, вимова і написання слова надобраніч.

Самостійне

Переказування епізоду з

Переглянутого фільму,

Телепередачі,

Виявлення свого

Ставлення до подій,персонажів.

 

 

19.12

 

 

60.

Утворення множини

Іменників. Правильне

вживання іменника у

Множині чи однині

у складеному реченні.

 

 

 

Виконання мисленнєвих операцій.

Виконує логічне

групування мовних предметів.

20.12

 

 

61.

Узагальнення знань учнів за темою

«Слова, які означають назви предметів»

 

 

Робота з підручником.

22.12

 

 

62.

Контрольна робота з

Мовної теми

«Звуки і букви». Слово».

 

Оцінювання результатів навчання.

Виконаннями мислиннєвих  операцій.

Переносить знання і способи діяльності в нову ситуацію.

25.12

 

 

63.

Аналіз контрольної роботи.

Повторення й узагальнення

Вивченогоматеріалу.

 

 

 

26.12

 

 

64.

Значення, вимова і написання слів

Неділя,понеділок.

 

 

 

27.12

 

 

65.

Розвиток зв’язного мовлення

Складання діалогічного

Висловлювання на

задану тему за

пропонованими

вчителем

Допоміжними

Матеріалами.

 

 

29.12

 

 

 

docx
Додано
19 червня
Переглядів
832
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку