18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

США. Галузева та територіальна структура господарства, галузеві міжнародні спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних звяз

Про матеріал
США. Галузева та територіальна структура господарства, галузеві міжнародні спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних звязків США.
Перегляд файлу

Конспект заняття №           Дата: 

Тема: США. Галузева та територіальна структура господарства, галузеві міжнародні спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони.  Специфіка зовнішніх економічних звязків США.

Мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комп­лексної економіко-географічної характеристики країни; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласа; виховувати ці­кавість до теми, уважність та аналітичні здібності, розвивати вміння виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки, здатність до пошуку та засвоєння нових знань; виховувати зацікавленість до сучасного світу, бажання розуміти соціально-економічні процеси, які в ньому відбуваються.

Тип заняття: комбінований.

Компетенції: у природничих науках та технологіях, ініціативність та підприємливість, соціальна та громадська, екологічна грамотність та здорове життя.

Рекомендована література: «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Довгань, Г. Д.; Стадник, О. Г.(2018)

Обладнання: підручники, атласи.

Опорні та базові поняття: секторальна структура економіки, високорозвинені країни, країни, що розвиваються, нові індустріальні країни, промисловість, сільське господарство, ВВП, ТНК.

Хід заняття

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Картографічна розминка (субрегіони, країни та столиці Америки)

Запитання

1. Оцініть роль рельєфу та клімату для розвитку господарської діяльності в Америці.

2. Назвіть основні види природних ресурсів Америки. Які передумови вони створюють для розвитку певних видів господарської діяльності?

3. Які етнічні групи проживають в Америці?

4. Назвіть найбільш та найменш урбанізовані країни Америки.

5. Укажіть причини нерівномірного розподілу населення територією Америки.

6. Пригадайте відмінності секторальної структури господарства розвинених країн та країн, що розвиваються.

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Країни Америки, як і Азії мають надзвичайно різні показники економічного розвитку. Однак, на відміну від азіатського регіону, в Америці є один безперечний лідер — США. Великі американські компанії значною мірою контролюють країни Америки, використовуючи багаті природні й численні людські ресурси. Значну частину промислової та сільськогосподарської продукції країн регіону експортують до США.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ПЛАН

1. Особливості економіки країн Америки

2. Роль американських ТНК в економіці регіону

3. Первинний сектор економіки

4. Вторинний сектор економіки

5. Основні промислові райони регіону

6. Третинний сектор економіки

7. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Країни Америки в міжнародному поділі праці

8. Зв’язки України з країнами Америки

9. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни

10. Промисловість

11. Зовнішньоекономічні зв’язки

1. Особливості економіки країн Америки

Держави Північної Америки (США, Канада) — високорозвинені, посідають провідні місця за виробництвом продукції обробної і добувної промисловості, сільського господарства, є найбільшими у світі виробниками та постачальниками різно манітних послуг; в структурі економіки та зайнятості населення переважає третинний сектор. Багатопрофільну економіку мають нові індустріальні країни: Бразилія, Мексика, Аргентина, а також Чилі, Колумбія, Перу, Еквадор.

Куба, Венесуела, Болівія — провідна роль держави в економічному житті, обме ження приватного сектора.

Країни Центральної Америки та Карибського басейну спеціалізуються на розвитку сфери послуг (перед усім туризмі) та сільському господарстві.

2. Роль американських ТНК в економіці регіону

Американські ТНК створили в багатьох країнах регіону велику кількість підприємств, які використовують дешеву робочу силу та багаті мінеральні ресурси. Низка міжнародних корпорацій США розмістили штаб-квартири в Панамі, на Бага мах, Барбадосі з метою уникнення великого оподаткування.

Проблемне запитання. Які позитивні та негативні наслідки для країн має визначальна роль американських ТНК в регіоні?

3. Первинний сектор економіки

Видобувна промисловість — багатий спектр виробництв.

  • Нафта та природний газ: Техаський, Аляскинський, Каліфорнійський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Маракайбський, Оринокський басейни; вугілля: Аппалацький (США), Західний (Канада) басейни;
  • видобуток залізних та марганцевих руд: Лаврентійська височина, Бразильське плоскогір’я;
  • видобуток руд кольорових металів: мідь (Чилі, Перу, Мексика), срібло, свинець, цинк (Мексика, Перу), уран (Канада, Бразилія), олово (Болівія, Бразилія), золото (Колумбія, Мексика), сурма, ртуть (Мексика), нікель (Куба), боксити (Ямайка, Суринам, Гаяна, Домініканська Республіка).

Сільське господарство. В США та Канаді — багатопрофільне, високомеханізоване, високорентабельне з переважанням частки тваринництва. В інших країнах (за винятком Аргентини та Уругваю) провідна роль належить рослинництву.

Споживчий сектор: кукурудза, маніок, банани, картоплю, квасоля. Високотоварний сектор, плантаційне господарство: цукрова тростина (Куба, Бразилія, Мексика), кава (Бразилія, Колумбія), какао (Домініканська Республіка, Бразилія, Еквадор), пшениця (Аргентина), банани (Еквадор, Нікарагуа, Панама), бавовник (Мексика, Бразилія, Парагвай), овочі та фрукти (Мексика, Гватемала), орхідеї та інші квіти (Колумбія).

Тваринництво: скотарство, вівчарство, птахівництво (Аргентина, Уругвай, Бразилія, Мексика), розведення лам, альпак (Перу, Еквадор, Болівія).

Лісове господарство: Канада, Бразилія, Чилі, Аргентина; забезпечення деревиною паперової та будівельної промисловості, добування цінної деревини червоного дерева, кедра, рожевого дерева, бальси, збирання хінної кори та кленового соку, листя чагарнику коки, чаю мате, чикле (для жувальної гумки), лікарських рослин, використання каучуконосів тощо.

Рибальство найбільш розвинене в Канаді, Бразилії, Чилі, Перу. Аквакультура: в прибережних акваторіях Канади, США, Мексики, Чилі, Бразилії.

4. Вторинний сектор економіки

Завдання. За картами атласу та текстом параграфа дослідіть розміщення провідних секторів обробної промисловості в Америки.

Результати занесіть до таблиці.

 

Промислові

сектори

Електро-

енергетика

Машинобу-

дування

Чорна

металургія

Кольрова

металургія

Хімічна

Країни

 

 

 

 

 

Електроенергетика — 30 % світового виробництва, з них 23 % — США, Канада, Бразилія. Переважають ТЕС (нафтопродукти, природний газ, вугілля), в Канаді та Бразилії значна роль ГЕС. АЕС працюють у США, Канаді, Мексиці, Бразилії, Аргентині.

Чорна металургія — США, Канада, Бразилія, Мексика, Аргентина, Венесуела.

Кольорова металургія: мідь (Чилі, Перу, Мексика, США, Канада), свинець, цинк (США, Канада, Перу, Мексика), олово (Болівія), срібло (Мексика, Канада), алюміній (США, Канада, Бразилія, Аргентина, Суринам), глинозем (Ямайка, Гаяна, Домініканська Республіка).

Машинобудування. У США та Канаді — наукоємне, високотехнологічне: виробництво авіакосмічної та військової техніки, автомобілів, електроніки, комп’ютерів, офісного обладнання.

У нових індустріальних країнах: автомобілебудування, верстатобудування, літакобудування, суднобудування, сільськогосподарське машинобудування, електроніка та електротехніка (переважно філії американських, німецьких, японських, італійських компаній).

Хімічна: США, Канада, Бразилія, Мексика, Аргентина, Чилі, Перу, Венесуела, Колумбія, Куба; нафтохімія, синтез мінеральних добрив, парфумерна та фармацевтична промисловість.

Лісова: Бразилія, Чилі, Аргентина, Колумбія — первинна обробка сировини; Канада — целюлозо-паперове виробництво.

Легка та харчова — в усіх країнах регіону.

5. Основні промислові райони регіону

Найбільші промислові райони обробної промисловості сформувалися в США:

1. Приатлантичний — наукоємне машинобудування, нафтохімічна, хіміко-фармацевтична, паперова, поліграфічна, легка промисловість.

2. Приозерний — чорна металургія, важке машинобудування, хімічна, нафтопереробна, харчова промисловість.

3. Примексиканський — нафтопереробка, нафтохімія.

У нових індустріальних країнах найбільші райони обробної промисловості тяжіють до столиць та великих економічних центрів: Сан-Паулу, Мехіко, Ріо-де-Жанейро, Буенос-Айрес; електротехніка, нафтопереробка й нафтохімія, металообробна, автомобілебудування, електрометалургія, харчова, текстильна, швейна, взуттєва.

6. Третинний сектор економіки

США— провідне значення мають фінансова сфера, торгівля, освіта, медицина, інформаційно-технологічні послуги. У країнах нової індустріалізації велику роль відіграють торгівля, транспорт, туризм. Головні центри фінансової та ділової активності — Нью-Йорк, Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, Х’юстон, Торонто, Монреаль, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, Мехіко, Буенос-Айрес. Країни Карибського басейну (Бермудські Острови, Барбадос, Домініканська Респуб ліка, Антигуа і Барбуда та ін.) — туризм, фінансові послуги. Найбільша кількість туристів прибуває в США, Канаду, Мексику.

Нерівномірний розвиток транспортної мережі. Найгустіша мережа автомобільних за залізничних шляхів між США, Канадою, Мексикою. Найбільші морські порти: Лос-Анджелес, Ванкувер, Нью-Йорк, Філадельфія, Саванна, Колон, Сантус. Аеропорти: Атланта, О’Хара (Чикаго), Лос-Анджелес, Даллас.

Найбільші трансконтинентальні магістралі регіону — Панамериканське шосе, сполучає країни Північної, Центральної і Південної Америки; Трансамазонське Шосе, від північно-східного узбережжя Бразилії через важкодоступні райони Амазонії до кордону з Перу. Країни «зручного прапора»: Панама, Багамські Острови, Антигуа і Барбуда.

7. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Країни Америки в міжнародному поділі праці

США — головний інвестор регіону, постачальник передових технологій, наукоємної продукції, новітніх видів послуг. Канада та країни нової індустріалізації мають велику частку продукції добувної та обробної промисловості, експортують мінеральну та сільськогосподарську сировину, напівфабрикати, машинобудівельну продукцію середньої складності, хімікати, лісоматеріали, продукти харчування. В окремих країнах значного розвитку набула металургія, особливо кольорова на місцевій сировині.

Невеликі країни спеціалізуються на наданні фінансових, транспортних, туристичних послуг.

8. Зв’язки України з країнами Америки

Україна — Америка:

1) торговельно-економічна взаємодія. Найважливішими торговельно-економічними партнерами України є США, Канада, Бразилія, Мексика, Еквадор, Аргентина;

2) культурно-гуманітарна взаємодія. У США, Канаді, Аргентині, Бразилії проживає чисельна українська діаспора. Розвинену система громадських та культурних організацій, наукових та дослідницьких установ, музеїв, художніх колективів, мистецьких об’єднань, тижні кіно тощо;

3) наукова та освітня співпраця: обміни студентами і викладачами, створення спільних навчальних програм, кафедри україністики.

9. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни

США — високорозвинена постіндустріальна держава, світовий лідер за науково-технічним, фінансовим, інформаційним, військовим потенціалом. Загальний ВВП (за ПКС) — 19,4 трлн $ (2017) — 2-ге місце в світі, ВВП на душу населення — 59,5 тис. $ — 18 місце. Структура ВВП: сільське господарство — 0,9 %, промисловість — 18,9 %, сфера послуг — 80,2 %. За обсягом промислового виробництво — 2-ге місце в світі після Китаю.

Основні чинники економічного успіху:

1) всебічне заохочення американським суспільством та державою підприємницької активності;

2) спрямованість на досягнення успіху для кожної людини незалежно від її походження та соціального статусу;

3) більш обмежене, ніж в інших розвинених країнах, однак ефективне державне втручання в економіку;

4) висока трудова мораль, що ґрунтується на протестантській етиці, працелюбності та вірі у власні сили;

5) наукоємність, використання новітніх технологій.

10. Промисловість

Завдання. За допомогою карт атласу, тексту підручника охарактеризуйте провідні виробництва обробної промисловості США. Результати оформіть у вигляді таблиці:

Провідні виробництва

Райони/центри розміщення

Стисла характеристика

 

 

 

Представлені всі наявні виробництва. Міжнародну спеціалізацію країни визначають:

1) Багатопрофільне машинобудування; провідна роль автомобілебудування, «автомобільний цех» країни: є Приозер’я (Детройт, Флінт, Толідо); 17 млн автомобілів щорічно; найбільші компанії — «Форд мотор» «Дженерал мотор» та «Крайслер»; авіакосмічна техніка — «Боїнг», «Локхід Мартін», «Макдонелл Дуглас»; електротехнічна, виробництво комп’ютерної, офісної техніки, електроніки, засобів телекомунікацій тощо;

2) Чорна (4-те місце) та кольорова (виробництво алюмінію, міді, цинку, свинцю) металургія, металургійні бази — Приозерна (Чикаго, Детройт, Баффало), Північно-Аппалацька (Піттсбург, Янгстаун), Приатлантична (Філадельфія, Балтімор), Південна (Х’юстон, Даллас);

3) Хімічна (2-ге місце після Китаю, виробництво пластичних мас, синтетичних волокон, штучного каучуку, мінеральних добрив), фармацевтична (1-ше місце);

4) легка (текстильна, швейна, взуттєва), спеціалізація на виробництві дорогого модельного вбрання; світовий центр моди — Нью-Йорк.

Промислове виробництво базується на потужній електроенергетиці (2-ге місце після Китаю), ТЕС — 70,6 %, АЕС — 9,2 % (80 АЕС), ГЕС — 7,4 %; від відновлювальних джерел — 12,8 %, до 2030 р. планують 27 %.

11. Зовнішньоекономічні зв’язки

Експорт (2-ге місце в світі після Китаю): виробниче обладнання, машини, літаки, аерокосмічна техніка, зброя, вугілля, пшениця, кукурудзу, соя, бавовна, тютюн. Імпорт: нафта, нафтопродукти, автомобілі, побутова техніка, газетний папір, продукти тропічного землеробства, товари народного споживання. Головні партнери: Канада, Мексика, Китай, Японія, Німеччина. Американські іноземні інвестиції (5,5 трлн дол.), торгівля ліцензіями, патентами, інформацією.

Стратегічний партнер України (товарообіг 2 млрд дол.). Україна експортує до США чорні метали та вироби з них, мінеральні добрива, продукти харчування; імпортує нафту, нафтопродукти, машини, апарати й механічні пристрої, полімерні матеріали. США надає Україні різнобічну підтримку та допомогу для проведення реформ і протидії агресії на сході країни

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Запитання

1. Назвіть основні райони видобування паливних та рудних корисних копалин в Америці.

2. Наведіть приклади країн Америки, які мають різну сільськогосподарську спеціалізацію.

Завдання 1. За картами атласу й текстом параграфа складіть схему зовнішньоекономічних зв’язків США.

Завдання 2. Позначити на контурній карті: а) найбільші центри машинобудування США; б) сільськогосподарські пояси США

VІ. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ. РЕФЛЕКСІЯ

 

VІІ. ЗАВДВННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

1. Опрацювати конспект

2. Дослідження. «Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток.

Випереджальне. Об’єднатися в 6–7 груп, прочитати та скласти план § 36 (Канада).

3. Дослідження. 1) Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США. 2) Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США.

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 10 клас, Розробки уроків
Інкл
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
29 березня
Переглядів
74
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку