2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Становлення постіндустріального суспільства, економічні виклики

Про матеріал
Презентація до теми "Становлення постіндустріального суспільства" . Висвітлюються питання економіки. Підходить і для дистанційного навчання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Економічні виклики постіндустріального суспільства. Всесвітня історія 11 клас

Номер слайду 2

Мета: ознайомитись зі становленням постіндустріального суспільства, вивчити поняття: транснаціональні корпорації, НТР, «німецьке економічне диво, «рейганоміка», «теччеризм»;розвивати вміння аналізувати факти, давати їм ґрунтовну оцінку;виховувати бажання накопичення знань, толерантного ставлення до минулого, любов до праці

Номер слайду 3

Актуалізація опорних знань: Постіндустріальне суспільство- це…Який сектор економіки переважає у постіндустріальному суспільстві?Які причини такої переваги?Викладення нового матеріалу1. Транснаціональні корпорації2. Науково-технічна революція (НТР)3. РЕЙГАНОМІКА4. ТЕТЧЕРИЗМ5. Сутність соціального ринкового господарства. Шведська соціальна модель. План уроку

Номер слайду 4

Транснаціональні корпораціїУ 1947 р. 23 країни підписали Генеральну угоду про тарифи і торгівлю (ГАТТ), спрямовану на упорядкування міжнародної торгівлі і максимальне зняття (а в ідеалі й повну ліквідацію) митних перешкод та інших обмежень. У березні 1994 р. було прийнято рішення про перетворення її у Світову організацію торгівлі (СОТ). Крім цього, посилення спеціалізації виробництва спричинювало перетворення великих сучасних компаній на концерни: різні етапи створення продукту здійснювалися в різних країнах. Так великі компанії перетворювалися на транснаціональні корпорації (ТНК).

Номер слайду 5

Транснаціональна корпорація — корпорація, що здійснює міжнародне виробництво промислових продуктів на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями, що функціонують відповідно до глобальної стратегії «материнської компанії». Транснаціональні корпорації

Номер слайду 6

ТНК вимагають від урядів держав світу уніфікації (єдинства) правил міжнародної економіки; ліквідації перешкод на шляху вивезення товарів, послуг, капіталу і робочої сили. Проникнення ТНК до інших країн супроводжується привнесенням нових знань, нових технологій виробництва і нових виробничих відносин / негативне: трагедії й скандали, пов'язані з порушеннями норм охорони здоров'я, екологічними проблемами тощо. Транснаціональні корпорації

Номер слайду 7

Науково-технічна революція (НТР) — якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, перетворення науки на провідний чинник виробництва, що супроводжується докорінними змінами у взаємодії людини і природи, трансформацією індустріального суспільства. НТР спричинила кардинальні зміни в праці людини, і у вимогах до самої людини та її професійних якостей. Виникає багато професій, які дедалі менше використовують фізичну роботу і дедалі більше — інтелектуальну. (на заводі в одну зміну можуть працювати лише 10-20 осіб, а в конструкторському бюро цього заводу — кілька сотень.)Одним із наслідків НТР, підвищення продуктивності праці є зміна співвідношення між зайнятістю у виробництві та у соціальній сфері, «виробництві послуг». Економіка дедалі більше повертається до задоволення соціальних, культурних, духовних потреб людей. Науково-технічна революція (НТР)

Номер слайду 8

РЕЙГАНОМІКАНовий внутрішньополітичний курс, спрямований на стабілізацію соціально-економічної системи в США за часів президента Р. Рейгана у 1981—1989 рр., Дістав назву «рейганоміка». Теоретичною основою «рейганоміки» були неоконсерватизм та неолібералізм. Рональд Рейган (1911-2004 рр.) — президент США в 19811989 рр.

Номер слайду 9

Неоконсерватизм (або «новий», «сучасний консерватизм») — одна з провідних ідеологій сучасності, яку провадили Р. Рейган (США), М. Тетчер (Велика Британія), Г. Коль (Німеччина). Основні ідеї — обмеження втручання держави в господарське життя, відповідальність людини за себе та сподівання на власні сили. РЕЙГАНОМІКАВ економіці неоконсерватизм передбачав:відмову від кейнсіанських (макроекономічних) принципів регулювання економіки;приватизацію державної власності;зменшення частки валового національного продукту, що перерозподілялася через бюджет;збалансованість доходів і видатків державного бюджету;помірні податки для бізнесу і скорочення соціальних програм.

Номер слайду 10

Неолібералізм (або «сучасний лібералізм») — ідеологія, що базується на постулатах:1) ринок є найефективнішою формою господарювання;2) учасникам господарської діяльності має бути забезпечена максимальна свобода. РЕЙГАНОМІКАУ рамках курсу «рейганоміки» передбачалося:скорочення податків для бізнесу;обмеження урядових витрат за рахунок скорочення соціальних програм;розширення свободи підприємництва;проведення твердої кредитно-фінансової політики. Р. Рейган орієнтувався на середній клас, тобто більшість американців, і прагнув активізувати їхню підприємницьку діяльність. Рейганові вдалося зупинити економічну кризу

Номер слайду 11

У цілому «рейганоміка» мала позитивні наслідки:впроваджено ресурсозбереження, зменшилося споживання нафти, газу, сталі, чавуну тощо;за менших витрат відбулося досягнення вищої ефективності суспільної праці (10 корів у фермерському господарстві почали давати стільки молока, скільки раніше отримували від 100 корів);зросли особисті доходи американців, що означало розширення ринку для збуту американських товарів;удвічі скоротилося безробіття;стабілізувався курс долара відносно валют інших країн. Однак найголовнішим результатом «рейганоміки» стала трансформація індустріального суспільства в постіндустріальне з раціональним розв'язанням багатьох соціальних проблем. РЕЙГАНОМІКА

Номер слайду 12

Наприкінці 1970-х років, коли при владі перебували лейбористи, Велику Британію почали називати «хворою людиною Європи»: продукція державного сектору, що розширювався, не могла успішно конкурувати на світовому ринку; колосальні витрати на соціальні програми призвели до появи в суспільстві тенденцій до «утриманства»; розвалилася британська колоніальна імперія. ТЕТЧЕРИЗМНа парламентських виборах 1979 р. перемогли консерватори. Главою британського уряду вперше стала жінка — Маргарет Тетчер.11 років влади консерваторів

Номер слайду 13

«тетчеризмом» — британським різновидом неоконсерватизму, що базувався на ідеалах вільного ринку та сильної державної влади. На основі принципів «тетчеризму» уряд визначив основні напрями внутрішньої і соціально-економічної політики: Податкова політика мала сприяти створенню бездефіцитного бюджету і, одночасно, заохочувати приватне підприємництво. З цією метою податки на прибуток скорочувалися майже на 12 млрд дол. Денаціоналізація і приватизація. Фінансова підтримка держави лише рентабельних і наукоємних підприємств. Пільги підприємцям, які впроваджували новітні технології. Заохочення і створення «здорової конкуренції». Акцент на розвиток дрібного і середнього бізнесу. Захист ТНК, у яких британський капітал відігравав важливу роль. Комерціалізація систем освіти й охорони здоров'я, розпродаж муніципального житла. Звуження прав профспілок на оголошення страйків. ТЕЧЧЕРИЗМ

Номер слайду 14

Серйозним випробуванням для глави уряду став воєнний конфлікт з Аргентиною у 1982 р. щодо Фолклендських островів, вдале завершення операції підвищили рейтинг консерваторів. У 1990 р. М. Тетчер вирішила піти у відставку. Лідером партії та прем'єр-міністром став Дж. Мейджор. На парламентських виборах у 1997 р. консерватори зазнали поразки. До влади прийшла партія лейбористів, а її лідер Т. Блер став наймолодшим прем'єр-міністром країни за останні 200 років. Блер обіцяв провести соціальні реформи, залагодити конфлікт у Північній Ірландії та знизити податки. Усе це він зробив тож перемога і на виборах 2001р. Серед проблем, з якими зіткнулися лейбористи на початку ХХІ ст. — імміграція до Британії та зіткнення на расовому ґрунті між «білою» молоддю та вихідцями з африканських і азійських країн; конфлікти між роботодавцями і найманими робітниками тощо. Утім економіка Британії динамічно розвивалася, лейбористи встановили рекордно низьку ставку на житловий кредит, збільшили соціальні виплати, поповнили бюджети державних шкіл і лікарень. Це сприяло їхній перемозі на виборах 2005 р. Т. Блер — перший в історії лідер, який привів Лейбористську партію до трьох перемог поспіль. Кінець ТЕЧЧЕРИЗМУ

Номер слайду 15

Соціальне ринкове господарство — такий устрій соціально-економічного та політичного життя країни, за якого свобода ринку поєднується із принципом соціального вирівнювання — перерозподілу державою доходів на користь непрацездатних і малозабезпечених. Держава в соціальному ринковому господарстві виконує функції:контролює правила вільної конкуренції та ціноутворення;проводить антимонопольну політику;гарантує та охороняє приватну власність;здійснює активну соціальну політику. Сутність соціального ринкового господарства. Шведська соціальна модель.

Номер слайду 16

Понад п'ять десятиліть (з 1932-го до кінця 1980-х років) у Швеції владарювали соціал-демократи.«Шведську модель» інколи називають «скандинавською моделлю», тому що її основні ідеї і принципи намагаються втілити не тільки в Швеції, а й у Норвегії, Фінляндії, Данії тощо. Кожний громадянин має рівні можливості в житті суспільства, що спрямоване на розвиток особистості. Досягнення цієї рівності забезпечує держава через надання безкоштовних або дешевих послуг у найважливіших сферах Йдеться про систему сімейної допомоги дітям, безкоштовну шкільну освіту та харчування, забезпечення людей у старості, надання помешкання, розвиток сфери відпочинку. Було сформовано єдину систему охорони здоров'я, освіти і пенсійного забезпечення, широку мережу дитячих садків і шкіл. Шведська соціальна модель. На фото Її Королівська Високість принцеса Данії Мері везе своїх дітей — принца і принцесу — до дитячого садка. Які думки викликало фото?

Номер слайду 17

Пошуки кращих моделей соціально-економічного розвитку ставлять питання вибору перед Україною та іншими країнами, які намагаються подолати складні економічні та соціально-політичні проблеми. Швеція не входить до жодного військового блоку, сповідуючи політику активного нейтралітету та витрачаючи великі кошти на забезпечення обороноздатності країни. Нині рівень життя у Швеції на 11 % вищий за середньоєвропейські показники. Шведська соціальна модель

Номер слайду 18

Складіть тезовий конспект відповіді, включаючи пункт «Німецьке економічне диво»Читати параграф 6,7 Домашнє завдання

pptx
Додано
5 листопада 2020
Переглядів
358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку