Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Стаття "Інтерактивна дошка - новий погляд на навчання"

Про матеріал

Сучасні перетворення в країні і у світі, відкритість суспільства, інформаційна доступність диктують нові вимоги до викладання. Модернізація системи середньої освіти кардинально змінює підхід до навчання і виховання учнів. Сьогодні вчитель повинен не стільки надавати знання в готовому вигляді, скільки прищеплювати інтерес до навчання, розвивати дослідницькі навички учнів, пробуджувати потребу до самоаналізу, саморозвитку та самовдосконалення в особистісному плані, тобто вчити вчитися. Для реалізації цього завдання використовуються досягнення комп'ютерних технологій, причому в даний час відбувається перехід від E-learning (електронного навчання) до Smart Education - «розумного навчання».

Перегляд файлу

E:\Люда\foto\2014-2015\семинар\20150513_124622.jpg

 

 Ларіонова Людмила Вікторівна

учитель української мови та літератури

КЗ «Веселівська районна   різнопрофільна гімназія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartClassroom.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивна дошка – новий погляд на навчання

 

Сучасні перетворення в країні і у світі, відкритість суспільства, інформаційна доступність диктують нові вимоги до викладання. Модернізація системи середньої освіти кардинально змінює підхід до навчання і виховання учнів. Сьогодні вчитель повинен не стільки надавати знання в готовому вигляді, скільки прищеплювати інтерес до навчання, розвивати дослідницькі навички учнів, пробуджувати потребу до самоаналізу, саморозвитку та самовдосконалення в особистісному плані, тобто вчити вчитися. Для реалізації цього завдання використовуються досягнення комп'ютерних технологій, причому в даний час відбувається перехід від              E-learning (електронного навчання) до Smart Education - «розумного навчання».

Smart Education - це концепція, що передбачає комплексну модернізацію всіх освітніх процесів, а також методів і технологій, що використовуються в цих процесах. Концепція Smart в освітньому контексті тягне за собою появу таких технологій, як «Розумна дошка», «Розумний екран», «Розумний телефон», «Розумний стіл», «Розумний телевізор», «Електронна книга», «Зона Wi-Fi». Кожна з них дозволяє по-новому побудувати урок і позаурочну діяльність учня. Сьогоднішні школярі стають активними учасниками навчально-виховного процесу, бо вільно володіють комп'ютером, легко орієнтуються в інформаційному просторі.

Концепція Smart-освіти передбачає наявність великої кількості джерел, максимальної різноманітності мультимедіа, здатності швидко і просто налаштовуватися на потреби слухача.

Основна освітня цінність Smart-технологій полягає в тому, що вони дозволяють створити більш яскраве мультисенсорне інтерактивне середовище навчання з майже необмеженими потенційними можливостями.

Мета «розумного освіти» полягає в тому, щоб зробити процес навчання найбільш ефективним за рахунок перенесення його в електронне середовище. Одна з важливих умов Smart-освіти - це перехід від книжкового контенту до електронного, бо знання в такому вигляді можна передавати з максимальною ефективністю.

Переваги використання Smart-технологій полягають у тому, що вони пожвавлюють атмосферу в аудиторії, піднімають настрій і активізують діяльність учнів на уроці; допомагають організовувати позакласну роботу і дозвілля учнів (класні години, тематичні ігри, концерти, свята, літературні вечори, перегляд навчальних відео- і художніх фільмів); дозволяють здійснювати проектну діяльність, проводити online- конференції тощо. Smart-технології дозволяють проводити роботу з обдарованими учнями, розвивати їх професійні компетенції і, нарешті, здійснювати ефективне викладання дисциплін гуманітарного циклу.

Для активізації пізнавальної діяльності учнів і підтримки інтересу до уроку використовую у своїй практиці різні методи і прийоми навчання.

Smart-технології допомагають уникнути монотонності уроку, підвищується його ефективність завдяки яскравому унаочненню. Те, що учні бачать на великому екрані, надовго залишається у них у пам'яті. Вони перестають відволікатися від теми уроку, концентрують свою увагу на навчальному матеріалі. Текстовий та графічний матеріал, відтворений за допомогою сучасних технічних засобів, допомагає супроводжувати словесне роз'яснення нової теми, виконувати вправи на етапі закріплення, перевіряти знання учнів в режимі online. Так, інтерактивна дошка може бути використана на уроках словесності для орфографічного або пунктуаційного аналізу тексту, синтаксичного розбору мовних одиниць (речень, словосполучень), для заповнення таблиць і побудови кластерів, для перегляду відеофрагметів і презентацій.

Одним із цікавих інструментів ПЗ Smart Notebook, що дозволяють ефектно користуватися заздалегідь підготовленими слайдами, є «Завіса», що закриває будь-яку прямокутну частину дошки. Інструмент «Затемнення» дозволяє поетапно демонструвати інформацію учням. Затемнити можна ту частину дошки, яку необхідно. Знання не подаються у вигляді готових висновків, а стають результатом дослідження на уроці.(Рис.1)

Засоби Smart Notebook дозволяють у достатній мірі реалізувати ідею ігрової ситуації на уроці і урізноманітнити форми демонстрації завдань учням. Наприклад, у якості тренажера для розвитку орфографічних та пунктуаційних навичок можна запропонувати завдання «Влови букву» або «Влови розділовий знак»(Рис.3,4). Прийом «Збери ключове слово» сприяє створенню цікавої ситуації і розвитку уважності і пам'яті учнів. Завдання «Прихована відповідь», «Встав пропущене слово», з використанням флеш-об'єктів, розвивають логічні навички і вміння учнів.(Рис.5,6)

Контроль знань учнів можна організувати за допомогою таких завдань, як: кросворд, тест. Учні активно включаються у позакласну роботу з предмета, у підготовку завдань до уроку, що розвиває у них навички самостійної навчально-дослідницької діяльності і дозволяє досягти кращих результатів не тільки у вивченні української мови, а й інших шкільних предметів.

З метою наочної демонстрації можливостей використання інтерактивної дошки пропоную ряд прийомів, які можна застосувати під час проведення уроків української мови.

На такому етапі уроку як цілевизначення можна застосувати флеш-об’єкт «Відображення нотаток». При натисканні на цифру в колі, з'являється одна з цілей уроку. Це зручно тим, що вчителю не доведеться повторювати по кілька разів мету уроку, вона зберігатиметься на слайді і учні самі зможуть їх прочитати, а також повернутися до неї при необхідності в будь-який момент уроку. Цей флеш-об’єкт можна використовувати і при формулюванні термінів, понять або на етапі підсумку уроку, рефлексії (Рис. 7).

Можливість перетягування об'єктів по екрану дозволяє використовувати це під час виконання завдань типу «Зістав малюнок з текстом», «Віднови текст». «Перевір себе» тощо   (Рис. 8).

Цікавим для учнів є виконання практичної розподільної  роботи на інтерактивній дошці з використанням флеш-об’єкту (Рис. 9)

У завданнях типу «Розгадай кросворд» під час контролю засвоєння матеріалу  можна використовувати властивості таблиці «Затемнення». Під час натискання на клітинку з’являється правильна відповідь (Рис. 10).

Актуальними у старших класах є здача ДПА і ЗНО. І тут інтерактивна дошка відіграє позитивну роль. На уроці вчитель може вийти в інтернет, продемонструвати різні тестовіі завдання, дати можливість потренуватися у їх вирішенні, переглянути відповіді в режимі реального часу. (Рис. 11)

Творчі вчителі досить давно опанували програму PowerPoint і часто використовують свої презентації на різних етапах уроку. Електронна дошка дозволяє вчителю і учням під час пояснення вносити маркером доповнення, пояснення з подальшим збереженням чи не збереженням запису у слайді.

Таким чином, використовуючи інтерактивну дошку, ми можемо організувати постійну роботу учня в електронному вигляді. Це значно економить час, стимулює розвиток розумової і творчої активності, включає в роботу всіх учнів, які перебувають у класі. Крім того, програмне забезпечення SMART дозволяє не тільки зберігати слайди екранів, але і вибудовувати їх у потрібній послідовності, в тому числі і у вигляді альбомів, які можна переглядати повторно коментувати.

Необхідно врахувати і важливий психологічний момент: сучасні школярі, у яких вдома зазвичай є комп'ютери з численними іграми і телевізори з агресивним відеорядом, звикають подібним чином сприймати навколишню дійсність. Можливості інтерактивної дошки дозволяють переключити школярів на розуміння того, що відео- та ігрові програми успішно використовуються для навчання, сприяючи розвиткові творчої активності, захоплення предметом, створення найкращих умов для оволодіння необхідними навичками, що забезпечує в кінцевому результаті ефективність засвоєння матеріалу на уроках української мови.

Використання інтерактивної дошки, по-перше, значно підвищує інтерес учнів до виконання вправ, дозволяє прискорити темп уроку і залучити до нього весьактивність і зацікавленість учнів показати свої знання. Інтерактивна дошка дозволила нам прискорити темп уроку і залучити до нього весь клас. По-друге, така діяльність сприяє формуванню в учнів адекватної самооцінки. По-третє, дозволяє фіксувати відповідь кожного учня, тобто виключається можливість списування, тому формуються навички самостійної роботи, зростає самоповага і впевненість у своїх можливостях.

Пояснення матеріалу з використанням SMART-технологій дозволяє зробити розповідь учителя яскравішою, інформативнішою і цікавішою. Однак слід зауважити: використання інтерактивної дошки вимагає серйозної і більш тривалої підготовки до уроку, навичок роботи з комп'ютером. Проте витрачені зусилля і час обов'язково принесуть  бажаний результат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
413
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку