24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Стаття "Квест - технологія"

Про матеріал

Квест – це ігрова технологія, при реалізації якої відбувається процес

виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних,

проблемних завдань відповідно до ігрового задуму/сюжету,

під час якого учні добирають та упорядковують інформацію,

виконують самостійну, дослідницьку роботу, що

сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу,

його збагаченню та поданню у вигляді цілісної системи.

Квест - пригодницька гра (синоніми: квест (трансліт. англ. Quest – пошуки), Adventure (англ. пригода)).

Перегляд файлу

Квест - технологія

Виступ Кралько Яни Миколаївни,

учителя фізики КЗО «Покровської ЗОШ І-ІІІ ст. №2»

 

        Сьогоднішній наш виступ хотілось би розпочати такими словами:

“Когда вам в голову пришла хорошая идея,

действуйте незамедлительно.”

                                                          Билл Гейтс

 

Сьогодні, в час бурхливого розвитку науки і техніки,  як ніколи,  молодому  поколінню потрібні міцні  і  ґрунтовні знання  про навколишній світ.  Дати ці знання, перетворити процесс навчання  в цікаву  і  посильну справу для кожного учня  і  є  основним завданням вчителя.

Як же зробити навчання фізики доступним для  кожного?

На нашу думку, потрібно будувати процесс навчання так, щоб учень розумів і сприймав мету, поставлену вчителем, щоб учень був активним учасником реалізації цієї мети. Потрібно навчити учнів спостерігати, аналізувати побачене, відтворювати в дослідах, встановлювати причини, робити свої висновки чи погоджуватися з висновками вчених. Уроки мають  захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Досягти цього можна, використовуючи різноманітні сучасні інтерактивні методи навчання, адже інтерактивне навчання забезпечує стовідсоткове  включення кожного учня в роботу, дозволяє легше здійснювати перехід від простих до складних завдань. Сплановані заздалегідь навчальні ситуації дають змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Окрім зовнішнього результату – задіяності всього класу, і навіть слабких учнів до роботи, а також покращення результативності навчання, дані технології мають і значно глибший, виховний аспект. За допомогою інтерактивних вправ учні вчаться осмислювати  актуальні  явища  громадського, культурного життя, поважати та відстоювати власну думку, а також розуміти, що не завжди думка більшості є істиною.

Ми б хотіли сьогодні з вами розглянути квест-технологію.

         Квест – це ігрова технологія, при реалізації якої відбувається процес

виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних,

проблемних завдань відповідно до ігрового задуму/сюжету,

під час якого учні добирають та упорядковують інформацію,

 виконують самостійну, дослідницьку роботу, що

сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу,

його збагаченню та поданню у вигляді цілісної системи.

           Квест  - пригодницька гра (синоніми: квест (трансліт. англ. Quest – пошуки), Adventure (англ. пригода)).

           У 1970 роки термін «квест» був запозичений розробниками компюттерних ігор (програмістом Вільямом Кроутером), метою яких є рух по ігровому світу до якоїсь мети. ЇЇ досягнення стає можливим тільки в результаті подолання різних перешкод шляхом вирішення завдань, пошуку і використання предметів, взаємодії з іншими персонажами.

Основна ідея квесту: розвиток навчально-пізнавальної активності в умовах,

коли всі психічні процеси учня, його увага, емоційно-вольова сфера готові

до активного опрацювання навчального матеріалу.

За формою проведення квести бувають:

 • Компютерні  ігри квести – один із основних жанрів комп’ютерних ігор, що представляє собою інтерактивну історію з головним героєм; при цьому найважливішими елементами гри є власне розповідь (сюжет) і обстеження світу, а ключову роль в ігровому процесі відіграють рішення головоломок і завдань, що вимагають від гравця розумових зусиль.
 • Веб-квести – спрямовані на пошук і аналіз веб-ресурсів та створення веб-продукту (сайт, блог, віртуальний словник тощо)
 • а) веб-квест по типу “методу проектів” – простежуються основні етапи методу проектів: всі учасники об’єднуються в групи (теоретики, аналітики, практики тощо); кожна група отримує своє завдання, а також набір веб-ресурсів, з якими вони будуть працювати; кожна група, виконуючи завдання, повинна створити новий веб-продукт (веб-сайт, блог, віртуальний словник тощо). Основний акцент в такому виді веб-квесту – вирішення проблемного питання/завдання за допомогою веб-ресурсів та створення нового веб-продукту.
 • б) веб-квест по типу “змагання” вчитель створює цікавий сюжет; учні (індивідуально або колективно, згідно сюжету) проходять завдання (пошук інформації, розкриття таємниці тощо); всі завдання виконуються для отримання мети (відгадати пароль, знайти скарби тощо). Основний акцент в такому виді веб-квесту – пошук відповідей за допомогою аналізу Інтернет-джерел.
 • QR- квести «QR- Quick Responseшвидкий відгук» - це двомірний штрихкод (бар-код), що надає інформацію для швидкого її розпізнавання за допомогою камери на мобільному телефоні, розроблений і представлений компанією Denso в 1994 році. За допомогою QR-коду можна закодувати будь-яку інформацію, наприклад: текст, номер телефону, посилання на сайт або візитну картку.
 • Медіа квести – спрямовані на пошук і аналіз медіа-ресурсів (до такого виду квестів можна віднести фото/відео квести);
 • Cityквести- командні квести, що проводяться в парках, торгових центрах, метро та ін., в окремих районах міста або в місті в цілому.
 • Комбіновані

Ми сьогодні розкажемо вам про веб-квести .

 • Веб - квест є новим засобом використання технологій з метою розробки уроку, який орієнтовано на розвиток критичного мислення учнів.
 • Веб - квест являє собою веб - проект, в якому джерелом всіх матеріалів, з якими працюють учні, є Інтернет.
 • Веб - квест є новим ефективним методом навчання, оскільки доступ до мережі Інтернет мають за сучасних умов переважна більшість учнів.
 • Веб - квест дозволяє налагодити ефективну самостійну роботу учнів через залучення їх до пошуку інформації в мережі Інтернет.

За терміном реалізації : короткострокові (1-3 заняття); довгострокові (семестр або навчальний рік).

За формою роботи: групові; індивідуальні.

За предметним змістом: моно квест; міжпредметний квест.

Веб-квест складається з таких елементів:

· вступ, де зазначаються терміни проведення певної самостійної

роботи і задається вихідна ситуація;

· завдання різного ступеня складності для самостійного виконання

– розподіл обов’язків за ролями;

· посилання на ресурси мережі– надають можливість знайти і

«завантажити» необхідний матеріал: електронні адреси, тематичні чати, книги або методичні посібники, що знаходяться в бібліотеках (деякі ресурси вжеможуть бути скопійовані на веб-квест);

· поетапний опис процесу виконання завдань з поясненням

принципів переробки інформації, допоміжними питаннями, що натякають на

правильні рішення, причинно-наслідковими таблицями, схемами,  діаграмами;

· висновкимістять орієнтовні результати виконання завдання, шляхи

подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і ті галузі, де можливо

застосувати отримані результати і навички.

Розглянемо приклад веб-квесту, який, на мою думку, відповідає

вимогам до такого виду самостійної діяльності учнів. Вивчаючи тему у

 9 класі або у 8 класі за новою програмою «Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями» ми вирішили створити проект в інтернеті (блог) або веб-квест. Учні об’єдналися в групи: теоретиків, аналітиків і практиків. Кожна група отримала своє завдання. Група теоретиків збирають інформацію про принцип дії побутових приладів

 ( мобільних телефонів, радіотелефонів, комп’ютерів, мікрохвильових печей) і створюють презентацію і розміщують її на блозі.

Група аналітиків аналізують даний матеріал, дослідують вплив побутових приладів на організм людини, складають діаграму і розміщують її на блозі.

Група практиків розробляють рекомендації щодо їх безпечночго використання і створюють буклет або бюлетень, розміщують його на блозі.

І щоб закріпити всі ці знання учні повинні були пройти тест (запитання були підібрані по тому матеріалу, який було підібрано в інтернеті.), який розміщено на блозі і який створено було на гуглі. Дітям дуже сподобалась така робота, так як вони дуже полюбляють користуватися інтернет-ресурсами.

   У цьому році 135років з дня народження  Якова Ісидоровича Перельмана, науковця єврейського походження, видатного популяризатора фізики, математики та астрономії, одного із засновників жанру науково-популярної літератури та цікавої науки, автора поняття  “науково - фантастичне”.  Він написав багато цікавої літератури, є автором широко відомих книжок, де цікаво розповідають про науку.  Ім’ям цієї людини назвали кратер на Місяці, діаметром 46 км. Так як у його роботах дуже цікаво описується «чому бумеранг повертається?», ми вирішили створити веб-квест «Створення моделі бумерангу і дослідження механізму його польоту».Так як і в попередньому проекті 11-А об’єднала у ти групи теоретиків, аналітиків, практиків; кожна група виконувала своє завдання: теоретики працювали з матеріалом в мережі Інтернет, досліджували історію створення бумеранга, їхнє завдання було створити гул-форму, тобто тести.

Аналітики аналізували матеріал,  створювали рекомендації щодо запускання  бумеранга, аналізували чому ж бумеранг повертається, створювали презентацію, знаходили відеоматеріали по даній темі.

Практики створили бумеранг з паперу та фанери, запускали ці бумеранги, і досліджували чи повертається бумеранг різної маси. Їхні звітність це створені бумеранги і фото зроблені при дослідженні.

Весь цей матеріал ми виклали на блозі, тобто ми створили веб-квест.

City-квесткомандні квести, що проводяться в парках, торгових центрах, метро та ін., в окремих районах міста або в місті в цілому. Сіті-квест розвиває в учінів комунікативні здібності, вони вміють швидко орієнтуватися на місцевості, вони полюбляють розгадувати різні загадки, і в кінці сіті-квесту отримати приз або скаб, під час проведення сіті-квесту учні активні, готові до нових завдань і загадок.

В своїй роботі Сіті-квест це той самий конкурс «Котигорошко» до нього складається маршрутний лист із станціями на кожній станції є своє завдання, яке учні повинні виконати.

Цей різновид проектної роботи дуже подобається учням.

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1012
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку