Стаття "Переваги використання можливостей мережі Інтернет у навчальному процесі."

Про матеріал

У своїй статті я описала деякі моменти з власного досвіду спілкування з учнями через мережу Інтернет. У статті мова йде про соціальну мережу VK (Контакти) (я вже кілька років її використовую). Хоча можна використовувати інші соціальні мережі.

Перегляд файлу

   Переваги використання можливостей  мережі  Інтернет  у навчальному процесі.

 

     Всі ми знаємо, що на сьогодні одним з основних  джерелом  інформації  для учнів                є мережа Інтернет! Навіть не стільки джерелом інформації, скільки комунікативним середовищем. Також, не менш важливим комунікативним середовищем у  житті учня,  є  школа, де відбувається  активне   спілкування  з  вчителем, однокласниками та  їхня спільна взаємодія. І я, як і кожен  сучасний  вчитель розумію, що за  допомогою  мережі Інтернет цю комунікацію можна  зробити зручнішою, сучаснішою, ефективнішою. Я наприклад, спілкуюсь з учнями через соціальну мережу  VK (Контакти). На стіні своєї сторінки я розміщую різні  повідомлення  - в основному це домашнє завдання для учнів 5- 11 класів  або необхідна  інформація  стосовно проекту. 

Домашнє  завдання: підготувати  захист  проекту. 

Для  учнів  10–11 класу, технології.

 

 

Для  учнів 9 -11 класу.

 Безымянный.png

В  свою  чергу  учні надсилають мені виконане домашнє завдання для перевірки.

Наприклад,  висновок до проекту, учениця  11  класу:

 

Аналіз виробів-аналогів, учень  11  класу.

     Тобто, на  протязі  виконання  проекту (створення  електронного портфоліо),                                  я постійно  підтримую  зв'язок  з  учнями 10-11 класів, що дає   можливість  кожному                з них  виконати роботу на максимально високому  рівні. Також  я активно  спілкуюсь                 з  ученицями 5- 9 класів. Наприклад, під час виконання домашнього завдання вони надсилають мені адреси  сайтів де знаходиться  необхідна  інформація,  я аналізую інформацію яка там знаходиться і  даю  вказівки доцільно  використовувати даний  сайт  чи ні. Таким чином  я  навчаю учениць обробляти  інформацію: аналізувати, систематизувати, виділяти головне. Саме це я  вважаю  найбільшою  перевагою спілкування  через  Інтернет між  вчителем  і  учнем!

    Особливу  увагу  хочу  звернути на те, що така  система  роботи  підвищує  результативність  учнів  саме на уроці  і  тим самим підвищує інтерес до навчального предмету. Пояснюю конкретніше: під  час  вивчення   будь- якого варіативного модуля є  тема: «Створення банку ідей. Аналіз  виробів – аналогів.  Створення  ескізу»,              а слідуючий    урок «Створення  технологічної  картки виготовлення  виробу». Зрозуміло, що від  результату  попереднього уроку залежить результат слідуючого, тобто, якщо  учениця не створить ескіз, то технологічну  картку не зможе  написати  і  в  результаті  -  негативна оцінка. 

 Ви можете  сказати, що створити ескіз – це посильна  робота для дитини і тут не виникає  ніяких проблем. Так я з вами згодна, але якби  не вироби – аналоги. Адже  ми маємо  навчити дітей  створювати  ескіз  лише після аналізу  виробів – аналогів. Адже під  час роботи над проектом, діти працюють за  схемою:

Банк ідей

Вироби – аналоги

Аналіз  виробів – аналогів, висновок

Вимоги до  майбутнього виробу

                                                                    Ескіз

Технологічна  картка

Тобто, щоб створити ескіз, потрібно  правильно підібрати  вироби – аналоги. Ви  запитаєте «що  означає  правильно?» Наведу  приклад  з  власного  досвіду  роботи.

Як  було раніше  у мене на  уроках:

Тема  «Створення банку ідей. Аналіз  виробів – аналогів.  Створення  ескізу»        Основне  завдання:   визначитись з вибором виробу  для  виготовлення.                                                       Перевірка домашнього завдання:  під час пошуку учні  використовують різні  джерела інформації і приносять   на  урок -  журнали, фото, готові вироби, книги, ксерокопії,   роздруковані зображення   виробів  з  мережі  Інтернет.                                                      Робота  на  уроці:  учні  виконують  аналіз  -  виробів  аналогів, пишуть висновок  та  вимоги  до  майбутнього  виробу  і малюють ескіз.

Реальна  картина  уроку:   значна  частина учнів не виконують ескіз, тому що неправильно виконали  домашнє  завдання, тобто допустили  помилки    під час  вибору виробів – аналогів:

 • Дуже  складний  у виготовленні
 • Велика кількість деталей
 • Відсутність  необхідних  матеріалів
 • Великі  матеріальні  витрати
 • Недостатньо вмінь  і навичок

А тепер уявіть  відчуття  дитини, коли вона  витратила  час, а можливо  і гроші (ксерокс  чи друк), підготувала  все  необхідне для  уроку, а потім  виявляється, що це  не зовсім те, що потрібно.  Звичайно, я знаходила  вихід  з  ситуації, діти працювали  на  уроці, але  результативність  знижувалась.

Урок сьогодні

Тема  «Створення банку ідей. Аналіз  виробів – аналогів.  Створення  ескізу»        Основне  завдання:   визначитись з вибором виробу  для  виготовлення.                                                       Перевірка домашнього завдання:  під час пошуку учні  використовують різні  джерела інформації і приносять   на  урок -  журнали, фото, готові вироби, книги, ксерокопії,   роздруковані зображення   виробів  з  мережі  Інтернет.                                                      Робота  на  уроці:  учні  виконують  аналіз  -  виробів  аналогів, пишуть висновок  та  вимоги  до  майбутнього  виробу  і малюють ескіз.

Реальна  картина  уроку:  деякі учні не виконують ескіз, тому що неправильно виконали  домашнє  завдання, тобто допустили  помилки    під час  вибору виробів – аналогів. Основна  частина  учениць – готові до  уроку, так як я вже  його  перевірила  через  VK (Контакти).  

Наприклад, під  час вивчення  варіативного модуля у 6 класі «Технологія  виготовлення  сувенірів», учениця надіслала  мені   ось такі  зображення. 

Домовёнок с веником    http://cs628219.vk.me/v628219143/42ce2/fHcUHzAgd4Y.jpg

Я  написала їй,  що ідея  гарна, але виріб для 6 класу – складний   у виготовленні                                 і    матеріалів потрібно близько 15!!!  Тому  порадила  знайти  щось  простіше,                              що не потребує  великих  матеріальних  витрат.   Через  певний час учениця  надіслала  мені  зображення  інших  виробів, ось одне з них:

Оберег для дома

Звичайно, що цей  варіант  набагато  кращий, до того ж  тут можна  проявити свою  фантазію  і доповнити образ  своїми  елементами.

Як  бачите  спілкування через  мережу  Інтернет  має ряд  переваг:

 1. Вчитель має  можливість навчити кожну  ученицю  знаходити потрібну  інформацію.
 2. Учениці  удосконалюють свої   вміння користування  ІКТ.
 3. І саме головне - правильно  виконане  домашнє  завдання, яке є  запорукою  успішної  роботи на уроці . Тобто, якби я не спілкувалась  з  ученицею через Контакти, то лише  на  уроці  дитина дізналась, що вона  неправильно  підібрала  вироби – аналоги.

Спілкування з  учнями  через  мережу  Інтернет  націлене не тільки на формування знань, навичок і вмінь з навчального  предмета, але і на формування особистих якостей   учня:  дисциплінованості, самостійності, відповідальності, співпраці.

 Як ми бачимо, з одного боку  така система роботи задовільняє освітні потреби учнів, а з іншого — є суспільно корисною в соціальному сенсі, адже забезпечує дозвілля учнів, підвищує  їхній інтелектуальний  і  культурний рівень.

 Спілкування через  мережу  Інтернет під  час навчання  - це  синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: вчитель – учень, учень – учень, учень – навчальна група; практичне засвоєння інструментів ІКТ  та   екстериторіальність  (тобто на відстані). 

ВЧИТЕЛЬ

   розміщує  необхідну інформацію у мережі  Інтернет 

УЧЕНЬ

знайомиться                                   з інформацією,                           яку розмістив  учитель

Переваги

використання можливостей  Інтернет

Домашнє завдання у мережі Інтернет (блог, сайт  школи,  соціальні мережі і т. д.

Зажди знає домашнє завдання, адже учень міг бути відсутній на уроці чи забув записати.

Підвищує кількість учнів, які виконали домашнє завдання

Пояснення, цінні вказівки до ходу виконання домашнього завдання

Впевнений у правильності виконання домашнього завдання.

Підвищує якість виконання домашнього завдання

Необхідна  інформація, яка була на уроці, особливо це стосується роботи над проектом

Може перевірити чи правильно записав необхідну інформацію                   у зошиті

Підвищує якість роботи над проектом

Спілкуються :

 

 

Підвищує результативність навчальної діяльності учнів

 • Надає   консультації

 

 

Може отримати відповідь на будь – яке запитання під час  виконання  домашнього завдання

 • Перевіряє   домашнє завдання

 

Дізнається  про результат своєї  роботи, якщо  відсутній  на  уроці (хворіє, перебуває  у від ’їзді і т.д.)

 • Електронне   портфоліо

 

 

Економить кошти на виготовлення проектної папки та час для перевірки

 • Індивідуалізація навчання   учнів

 

Отримати оперативну інформацію про результат своєї діяльності

Також спілкування через  мережу  Інтернет  надає можливість організувати відкрите навчання, де збільшується кількість учнів, які мають доступ до  необхідної  інформації і за рахунок цього  знижує  матеріальні витрати на організацію і здійснення процесу навчання.

Можна  сказати, що  мій  спосіб  спілкування з  учнями є   невеличкою  складовою    дистанційного   навчання, яке все  більше  набуває  поширення в системі  освіти.
Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно   на відстані.

 Інструменти спілкування , які доступні  вчителю  загальноосвітньої  школи:

 • Електронна пошта 
 • Соціальні  мережі
 •  Блог 
 • Сайт школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
411
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку