20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Стаття: " РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"

Про матеріал

" РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"

Анотація

В статті розглядається один із способів розвитку творчого потенціалу засобами мистецтва дітей з порушенням інтелектуального розвитку на виховних година та годинах спілкування з елементами гри. Описані особливості розвитку творчих здібностей учнів з особливими потребами через освоєння різних художніх матеріалів і техніки.

Перегляд файлу

                                                                                                     Вихователі

                                                                            МСШ школи-інтернату № 3

                                                                         Миколаївської обласної ради

                                                                                                   Петрова Г. В.

                                                                                                  Кананеу В.В.

   РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 

       ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В статті розглядається один із способів розвитку творчого потенціалу засобами мистецтва дітей з порушенням інтелектуального розвитку на виховних година та годинах спілкування з елементами гри. Описані особливості розвитку творчих здібностей учнів з особливими потребами через освоєння різних художніх матеріалів і техніки. 

Постановка проблеми

Однією з головних завдань спеціальної  школи є соціалізація дітей з особливими потребами  . Якщо для звичайної дитини соціалізація являє собою природний процес, то  «особливій» дитині занурення в суспільство - це важка робота, процес, результат якого повністю залежить від тих умов, які створюють для цього дорослі.

Метою статті є:  аналіз творчого, естетичного розвитку дітей  з особливими потребами  за допомогою використання засобів мистецтва та залучення їх до свідомої діяльності.

Вступ

 Перед вихователями стоять дуже відповідальні завдання: з одного боку - створити умови для безпечного і комфортного виходу дітей з особливими потребами у великий соціум; а з іншої - стимулювати бажання  особливих дітей знаходитись в цьому соціумі і сформувати довіру до нього. Усім дітям з особливими потребами  потрібні прості речі: увага, любов, розуміння, можливість творчості. І цю проблему можна розв'язати через заняття додаткової освіти, оскільки частенько це прекрасна можливість для їх продуктивної творчої діяльності і соціального спілкування. Додаткова освіта дає реальну можливість вибору дитині з особливими потребами  свого індивідуального освітнього шляху, збільшує простір, в якому може розвиватися дитини, забезпечує йому "ситуацію успіху".

Додаткова освіта надає дитині максимум можливостей для розвитку його потенційних творчих здібностей з урахуванням інтересів і бажань, робить величезний вплив на його подальшу долю. Для багатьох дітей - це основна, а іноді і єдина можливість для того, щоб отримати життєво важливі практичні навички. Отримані знання і уміння в системі додаткової освіти можуть в подальшому житті таких дітей бути не лише дозвіллям, але і профілізацією їх життєвого статусу.

Виклад основного матеріалу

Що ми розуміємо під словом, "шлях соціалізації", це шлях залучення людини до суспільства, становлення його невід'ємною частиною. Як же це можна вчинити? Яким чином? Саме через розвиток творчих, а значить індивідуальних, оригінальних здібностей. Творчість має важливе значення для особового розвитку людини в пору його дитинства і є фундаментом успішної життєдіяльності в майбутньому. Творчість - це неодмінна умова успішної самореалізації особи, що дозволяє проявити себе у сучасному світі, в різноманітних життєвих ситуаціях. І залучати дітей до творчої діяльності треба, і чим раніше, тим краще.

Творча діяльність, робить велике значення в житті людини, тим більше вона робить велике значення в житті дітей з особливими потребами  . В процесі творчої діяльності у дитини з потребами посилюється відчуття власної особової цінності, активно будуються індивідуальні соціальні контакти, виникає почуття внутрішнього контролю і порядку. Окрім цього, творчість допомагає впоратися з внутрішніми труднощами, негативними переживаннями, які здаються непереборними для дитини. Свої почуття і емоції, а також знання і відношення дитині легше виразити за допомогою зорових образів, ніж вербально.

Учні нашої школи мають можливість проявляти і реалізовувати свої творчі здібності за допомогою занять декоративно-прикладної творчості Метою наших занять  стало не лише навчити  і прийомам  роботи з різними матеріалами, але й надати їм впевненість у своїх силах. Провідна ідея занять є створення комфортного середовища спілкування, розвиток  творчого потенціалу кожної дитини і його самореалізації. Заняття передбачає розвиток у дітей образотворчих, художньо-конструкторських здібностей, творчої індивідуальності.

Основним завданням навчання і виховання дітей на виховних годинах та годинах спілкування є виховання у дітей емоційно-позитивного відношення до власних виробів, формування навичок роботи з різними матеріалами. В процесі зайняття розвиваються сприйняття, мислення, дрібна моторика (сила, амплітуда, швидкість, точність рухів рук), зорово-рухова координація, увага, пам'ять. Інтенсивно розвивається мова, збагачується словниковий запас, формується граматична будова мови. Досягнення подібної єдності представлень і трудових навичок дітей потрібне, оскільки воно лежить в основі гармонійної соціалізації дитини з проблемами в розвитку. У програму включені різні види творчості : образотворче мистецтво, аплікація , вироби з природного матеріалу, вироби з паперу і ниток . Творча робота з різними художніми матеріалами і технікою стимулює інтерес дітей до прикладної творчості і є необхідною умовою формування творчої особи дитини. В ході роботи вихователю треба було знайти різні способи і прийоми включення дітей в творчу діяльність. Методи навчання різні - це розповідь, бесіда, пояснення, гра, самостійна практична робота дітей і так далі. З цією ж метою і з метою соціалізації дітей, в ході заняття застосовуються різні дидактичні ігри. Заняття розроблене з урахуванням вікового, психічних особливостей вихованців, особових якостей, індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами  і націлені на формування здатності особи до самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення.

Тематика заняття будується з урахуванням інтересів учнів, можливості їх самовираження. В ході засвоєння дітьми змісту програми враховується темп розвитку спеціальних умінь і навичок, рівень самостійності, уміння працювати в колективі. Програма дозволяє індивідуалізувати складні роботи: сильнішим дітям буде цікава складна конструкція, менш підготовленим, можна запропонувати роботу простіше. При цьому повчальний і розвиваючий сенс роботи зберігається. Це дає можливість застерегти дитину від страху перед труднощами, залучити без боязні творити і створювати.

Особливо зацікавило дітей працювати в техніці оригамі та квілінг. За допомогою квілінга можна декорувати різні предмети інтер'єру, прикрашати подарунки, зроблені своїми руками, робити картини. Квілінг та оригамі дарує школярам відмінний настрій від створених своїми руками красивих і оригінальних речей і у свою чергу вимагає прояв творчого потенціалу, акуратності і усидливості. Квілінг відмінно заспокоює дітей з різними психічними проблемами.

Розвиток творчих здібностей не може бути однаковим у всіх дітей , в силу їх індивідуальних особливостей, але все таки намагаюся дати кожній дитині можливість активно, самостійно проявити себе і випробувати радість творчої праці. Для цього треба підбирати посильні за об'ємом і складнощі виконання завдання, щоб у дитини не пропав інтерес до діяльності, щоб він не розчарувався у своїх можливостях. При виконанні завдань дітям робляться різні види допомоги, заохочення : комусь з них досить похвальної посмішки, підбадьорюючих слів, хтось потребує додаткових роз'яснень, деяким потрібна спільна робота з дорослим. Діти також діляться своїми досягненнями один з одним, допомагають друзям, виконують завдання в групах. Таким чином, від заняття до заняття: діти усе більш розкривають себе творчо, знімаються внутрішні психологічні затиски;  вчаться виражати свої почуття, "напрацьовують" емоції радості.

Висновки і рекомендації

 Ми, педагоги,  маємо можливість допомогти дітям з затримкою розвитку , розширити коло їх спілкування, навчити їх реалізувати себе, не дати їм замкнутися в собі, показати дітям широту зовнішнього світу.

Займаючись декоративно - прикладним мистецтвом, діти знайомляться з різними матеріалами, з їх властивостями і виразними можливостями, вчаться працювати з різними інструментами, вони опановують багато практичних навичок, які згодяться їм в подальшому житті. У тих, що навчаються розвиваються здібності і з'являються можливості вирішувати в повсякденному житті реальні проблеми - від побутових (самообслуговування) до розвитку особових якостей: самостійності, акуратності, працьовитості, комплексу якостей, пов'язаних з основами безпеки життєдіяльності.

Оскільки робота вимагає великої концентрації уваги і усидливості, під час зайняття необхідно увесь час підтримувати інтерес дітей. З цією метою необхідно, по-перше, надавати дітям можливість вибору, по-друге, роботу розділити на декілька етапів, які енергійно змінюватимуть один одного з проведенням фізкультхвилинок і пальчикової гімнастики. Для релаксації і створення дитиною виразного художнього образу використовується музичний супровід, який супроводить створення атмосфери творчості.

 

 

 

 

Список використаних джерел:

 

  1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Развиваем творческие способности. Москва. 2008.
  2.  Барко В.І. Як визначити творчі здібності дитини? / В.І. Барко, А.М. Тютюнников. – К.: Україна,1991.
  3. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 1990
  4. Дарінскій В.М. Вплив особистісних оцінок і емоційного стану дитини на розкриття його творчого потенціалу та розвиток здібностей. // Сімейна психологія й сімейна терапія. – 2007. – №1 – С. 13–16.
  5.  Ершова, А.П. Искусство в жизни детей/.-М.:Просвещение,1991.-128с.
  6.  Кащенко В.П., Педагогическая коррекция, Москва, Издательский центр Академия, 2010.- с.106-109
  7.  Козленко В. Формування Творчої особистості учня / В. Козленко // Рідна школа. – 1999. – №5.
  8.  Кулагина И.Ю. Личность школьника от задержки психологического развития до одаренности: Учебн. пособие для студентов и     преподавателей. М.: ТЦ «Сфера», 1999. 192 с.
  9.  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э., Ручное творчество/.-С.Федоров, 2004.-с.4-81.

 

 

docx
Додав(-ла)
Петрова Анна
Пов’язані теми
Мистецтво, Виховна робота
Інкл
Додано
24 квітня 2018
Переглядів
419
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку