10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стратегія "Можливості впровадження STEM-технологій у закладах освіти"

Про матеріал

У матеріалах подано резюме застосування STEM-технологій у закладах освіти. "Ключ до презентації "Можливості впровадження STEM-технологій у закладах освіти"

Перегляд файлу

Можливості впровадження STEM-технологій у закладах освіти

Ляшенко К.І.

Слайд

Сьогодні Україна знаходиться на шляху інтенсивного розвитку і потребує значної кількості висококваліфікованих спеціалістів в інноваційній сфері, які стануть запорукою успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності нашої держави в найближчому майбутньому.

Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу у досвідчених фахівцях, а отже, виникає гостра освітня потреба у якісному навчанні сьогоднішніх здобувачів освіти, яка має відповідати сучасним тенденціям розвитку суспільства і сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної науки.

Слайд

Здійснення переходу до компетентнісної моделі навчання та впровадження нових методичних підходів, перш за все, передбачає:

  • запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання, системно-діяльнісного підходу;
  • запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, технологій case-study, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення тощо;
  • створення педагогічних умов для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів.

Слайд

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків.

Інтегровані уроки можуть проводитись двома шляхами:

  • через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів;
  • через формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів/предметів.

При реалізації програми впровадження STEM-освіти у заклади освіти викладачам слід активно використовувати інноваційні методи навчання, а саме програмовані, інтерактивні та проблемні.

Слайд

Лисичанський педагогічний коледж активно застосовує технології та методики STEM-навчання в освітній діяльності. Так, викладачі коледжу під час проведення навчальних занять інтегрують предмети психолого-педагогічного та природничо-математичного циклу. Наприклад, під час вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими колективами» разом зі студентами 2-3 курсів ми розробляємо проекти, які реалізуємо в різних інтерпретаціях, зокрема, використовуючи навчання позакласної кімнати.

З метою залучення студентів до практичної діяльності бажано розширити діапазон організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії та надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів тощо.

Слайд

У практиці освітньої діяльності коледжу є низка таких заходів, зокрема: спортивно-пізнавальні квести, віртуальні екскурсії по найнезвичнішим музеям світу. З метою вивчення видатних педагогів України було створено віртуальний методичний портфелик, на якому розміщені матеріали педагогічних читань «Національне виховання в працях видатних українських педагогів»

/Посилання https://www.tes.com/lessons/ED1c57Bsyb6QUA/ .

Також на сайті prezi.com було створено віртуальну презентацію за темою «Незвичні школи світу».

Слайд

Під час вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» студенти самостійно опрацьовують теоретичний матеріал, а на занятті відбувається його обговорення у формі інтерактивних вправ, а також студенти розробляють онлайн кросворди за вивченими темами програми на сайті cross.highcat.org. Для ознайомлення студентів з методами єдиних педагогічних вимог (предмет «Методика виховної роботи») була продемонстрована Рrezi-платформа.

Все частіше сучасні вчителі та викладачі у своїй професійній діяльності користуються соціальними мережами. Наприклад, соцмережа Facebook приваблює не лише свіжими новинами  від друзів, але є відкритою ареною для обміну досвідом та навчання з метою підвищення кваліфікації, можливістю опанувати одну з найновіших мобільних технологій - роботу на веб-сервісі Plickers.com, а саме QR-коди: мобільне стовідсоткове опитування. Під час вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання математики» студенти розробляють математичні онлайн тести, математичні тренажери, які можна виконувати на мобільному додатку або планшеті за допомогою порталу Kahoot.

Слайд

Крім того, у своїй професійній діяльності ми активно застосовуємо Microsoft. Студенти під наставництвом викладачів створюють  Sway-проекти. Наприклад, було створено такі Е-розробки «Мистецтво вимірювання величин», для розвитку критичного мислення  з тем «Задачі з логічним навантаженням», «Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд» та інші. Також на порталі Sway студенти розробили ряд проектів, зокрема, «Історія організації туризму в Україні», «Скарби України» /Посилання на картинку Скарби https://sway.com/HFoLNS2ducx0gQVv/ , «Дитячий та юнацький рух у Європі» /див. тощо.

Слайд

Розміщувати власні Е-матеріали студенти можуть у кіберпросторі, адже ми створюємо сайти та блоги для майбутніх вчителів початкових класів на порталі Google. Наприклад, студенти 4 курсу спеціальності «Початкова освіта» створили власні блоги /Посилання на картинку/ «Математика навколо нас» «Цифровий калейдоскоп», «Дослідницький острів», «У світі наук» тощо.

Слайд

План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 роки передбачає створення STEM-центрів/лабораторій. Актуальними напрямами такої діяльності нині виступають робототехніка та інженерні розробки; авіамоделювання; ракетомоделювання; легоконструювання; основи веб-дизайну; основи відеотехнологій; основи інформатики та ін. На базі ЛПК діють творчі конструкторські рухи, зокрема, технічне моделювання та музичне мистецтво, діяльність яких презентується на різного рівня конкурсах та фестивалях. Під час проведення навчальних та курсів, студенти, використовуючи ІКТ, створюють власні відео проекти, у яких прослідковується інтеграція інформатики, народознавства, біології, географії тощо.

Слайд

Ефективність STEM-навчання, запровадження інноваційних методик Нової української школи, залежить від оновлення матеріально-технічної бази як предметів природничо-математичного циклу, так і навчального закладу в цілому. Потужний інструментарій для реалізації сучасних освітніх технологій та формування інноваційних професійних компетентностей майбутнього фахівця студенти реалізовують за допомогою SMARТ-технологій. Вони розробляють власні SMARТ-проекти. Наприклад, «Чарівна таблица», «Вивчаємо математику з Фіксиками», гра «Домалюй», інтегровані SMARТ-проекти з англійської мови мистецтва, кулінарії тощо.

Їх використання надає змогу студентам, а в подальшому і їх майбутнім учням, здійснювати проектну та дослідницьку діяльність, реалізувати завдання моделювання різноманітних процесів і явищ та усвідомлено формувати якісно нові трансдисциплінарні знання.

Слайд Освітні сайти, віртуальні лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні музеї роблять проведення дослідних експериментів доступними, а процес навчання творчим. Так, використання якісних освітніх Інтернет ресурсів, з одного боку, створює позитивну мотивацію до опанування учнями STEM дисциплінами, а з іншого – сприяє колективній навчальній діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу.

У навчальній діяльності викладачі ЛПК користуються та рекомендують студентам для самоосвіти різноманітні освітні інтернет-ресурси, наприклад: https://learningapps.org/,  https://learning.ua/, https://childdevelop.com.ua/, https://code.org/, http://rebus1.com/ua/ та інші. Студенти генерують власні -  сайти /Посилання на ТЕАТРУМ/, інфографіку /Посилання «Человечек», віртуальні плакати «Сучасна українська естетика» /Посилання на STEM/

 

Слайд

Потужним засобом заохочувального відбору молоді, яка згодом зможе реалізувати себе у науково-технічній сфері є участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, наукових пікніках, фестивалях та інших інтелектуальних змаганнях.

Студенти нашого закладу освіти є постійними учасниками подібних заходів. Наприклад, семінар «Сучасні технології навчання: 7 трендів у початковій освіті», у ході якого студенти презентували власні розробки та демонстрували можливості застосування mLearning, Storytelling, змішаного навчання, презентували LEGO-конструювання та гейміфікацію (e-learning).

А також студентами було створено серію лепбуків з циклу природничих, математичних, філологічних дисциплін. Отримані компетентності студенти демонструють на педагогічній практиці у ЗСО.

Слайд

Під час підготовки до проходження практики у ЛОТ, студенти у партнерстві з викладачами коледжу організовують власні та беруть участь  у заходах за напрямами STEM-освіти: «Екологічний стартап «Моя прекрасна Україна», Спортивне свято «Олімп.UA», Англоквест «Інтелектуальний марафон» тощо.

Слайд

Якість впровадження STEM-освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності науково-педагогічних працівників, наскільки вони активно використовують новітні педагогічні підходи до викладання й оцінювання, інноваційні практики міждисциплінарного навчання, методи та засоби навчання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій.

Задля розвитку професійної компетентності викладачі ЛПК беруть участь  у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів: науково-практичні конференції, семінари, вебінари, заняття у web-STEM-школі-2017, міжнародний Інтернет-марафон "Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст", участь у фестивалі STEM-освіти, м. Київ, вересень 2017 р.

Слайд

Успішний розвиток STEM-освіти здійснюється через залучення ресурсів та співробітництво у процесі навчання й викладання між педагогічними колективами і зовнішніми учасниками. Процес реалізації освітніх STEM-проектів передбачає активну взаємодію з батьківською та громадською спільнотами.

В цьому аспекті цікавим є досвід робот громадської організації "Фонд "Відкрита політика", яка разом з партнерами продовжує роботу над створенням відеоуроків, щоб забезпечити додаткові інструменти для рівного доступу до інноваційної якісної освіти дітям і молоді незалежно від місця проживання.

Важливим сьогодні, в умовах конфлікту, є створення якісного відеоконтенту для дистанційної освіти для шкіл, ПТНЗ, позашкільних закладів.
Саме тому ГО "Фонд "Відкрита політика" презентує цикл відеоуроків: як відкрити гурток робототехніки в школі, як зробити солом'яний павук, як цікаво провести уроки з інформатики, інформаційних технологій, біології.

Відеоуроки доступні за посиланням. Будуть цікавими для вчителів, дітей, батьків, керівників гуртків.

Слайд

Отже, для ефективного усвідомленого професійного вибору, популяризації інженерних професій, підтримки обдарованої молоді, рівного доступу до всіх напрямків якісної освіти дітей з особливими потребами, поширення інноваційного педагогічного досвіду та освітніх технологій, широкої пропаганди результатів дитячої науково-технічної творчості необхідно розповсюдження ідеї впровадження STEM–освіти, популяризація науки, розробка методології та її впровадження, створення національної мережі закладів, що працюють за напрямком STEM та проведення організаційних заходів з експериментально-дослідницької діяльності.

 

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1737
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку