10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

„Аналіз сучасних освітніх технологій навчання та перспективність їх впровадження у навчально-виховний процес.”

Про матеріал

Мета семінару-практикуму:

Через зміст теоретичного матеріалу і форми роботи ознайомити учителів із основними принципами, формами та методами інноваційних технологій та методикою їх впровадження у навчально-виховний процес.

Здійснити обмін між учасниками семінару інформацією про ефективні шляхи застосування інноваційних технологій на уроках з предметів різних циклів.

Шляхом практичного використання інноваційних технологій скласти певне уявлення про їх сильні та слабкі сторони .

Довести переваги інноваційних технологій у формуванні навичок та вмінь, виробленні цінностей, створенні атмосфери співробітництва, взаємодії учнів на уроках.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

                                    Тема семінару-практикуму:

 

Аналіз сучасних освітніх     технологій навчання та

 

перспективність їх   впровадження у навчально-виховний процес.”

 

 

                                                                                   Семиліт Л.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мета семінару-практикуму:

 

   Через зміст теоретичного матеріалу і форми роботи ознайомити учителів із основними принципами, формами та методами інноваційних технологій та методикою їх впровадження у навчально-виховний процес.

     Здійснити обмін між учасниками семінару інформацією про ефективні шляхи застосування інноваційних технологій на уроках з предметів різних циклів.

     Шляхом практичного використання інноваційних технологій скласти певне уявлення про їх сильні та слабкі сторони .

     Довести переваги інноваційних технологій у формуванні навичок та вмінь, виробленні цінностей, створенні атмосфери співробітництва, взаємодії учнів на уроках.

      Окреслити напрями діяльності вчителів з питань впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

 

 

             План проведення семінару-практикуму

 

               І. Вступний теоретичний семінар.

 

   1. Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту учителя й розвитку здібностей учнів. (Виступ заступника директора школи з НВР Петрук Л.М.).

 

  2. Обмін думками педагогів з тем:

 

-а)  Інтерактивне навчання на уроках з предметів природничо-математичного циклу (учитель географії Фомишена О.Й.).

 

-б)  Врахування психолого-фізіологічних особливостей учнів початкових класів при виборі інноваційних технологій на уроках. (учителька початкових класів Олійник Н.І.).

 

-в)  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках літератури та мови на основі впровадження інноваційних технологій (учитель української мови та літератури Байдацька Н.М.).

 

             ІІ.  Практична частина.

 

  1. Взаємовідвідування уроків.
  2. Обговорення відвіданих уроків.

 

    ІІІ . Вироблення рекомендацій щодо ефективності впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

 

 

Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя й розвитку здібностей учнів.

  (Виступ заступника директора школи з НВР Петрук Л.М.)

 

 В Україні триває реформування системи освіти. Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів у навчально-виховний процес. Пропонуються нові технології, інший педагогічний менталітет.

 Звісно, дорослі, як і діти, ефективно вчаться, коли мають мотивацію. Підвищити мотивацію до навчання можна лише тоді, коли посилатися на справжні потреби тих, хто навчається, і створити умови для їх забезпечення. Учні повинні думати , розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють інноваційні технології, використання яких не є самоціллю, це лише засобом для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно орієнтоване навчання, виховати компетентну особистість.

           Щоб створити умови для розвитку і саморозвитку учнів, виховати в них уміння приймати самостійні рішення, треба реалізувати інноваційні технології в систему освіти на кожному уроці. Це залежить від особистості вчителя, його професійної майстерності, ставлення до реалій сучасного життя. Безумовно, не всі вчителі „створені” для інноваційних технологій. Проте їх використання дає можливість для фахового зростання, для зміни себе, для навчання разом з учнями. Після декількох старанно підготовлених уроків вчитель зможе відчути, як змінилося ставлення до нього учнів, а також сама атмосфера в класі - і це послужить додатковим стимулом до роботи з інноваційними технологіями.             

 Ефективність діяльності на уроці з використанням інноваційних технологій залежить насамперед від благополуччя в соціально-психологічному аспекті. Учень буде активним, якщо його не лякає атмосфера заняття, що складається з різних аспектів його власної діяльності й діяльності вчителя. Учень активний, якщо на занятті відсутня критика його особистості з боку вчителя або однокласників, а зауваження мають конструктивний характер і стосуються насамперед результатів його діяльності. Він відчуває себе в безпеці, якщо будь-який його внесок у навчальний процес цінується. Тільки за відсутності страху перед тим новим, що пропонує педагог, учень дозволить собі експерементувати з моделями поведінки, знаходячи оптимальний результат своєї поведінки, визначаючи свою роль у спільній роботі, обираючи і формуючи свою позицію, свою точку зору, „конструюючи” свої  знання.

 Для ефективного застосування інноваційних технологій, зокрема щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити, а не перетворити технології на безглузді „ігри заради ігор”, педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб:

  -дати завдання учням для попереднього підготування;

  -відібрати для уроку такі технології, які дали б учням „ключ” до освоєння теми;

  -під час самих інноваційних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або „граючись” виконали його;

  -на  одному занятті не доцільно використовувати багато інноваційних вправ;

  -проводити швидкі опитування , самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, які не були пов’язані з інтерактивними вправами;

  -дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи й увагу на іншому матеріалі теми.

 Для зміцнення контролю за ходом процесу навчання за умов використання інноваційних технологій вчитель повинен попередньо добре підготуватися:

  -глибоко вивчити та продумати матеріал, у тому числі додатковий;

  -старанно спланувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття;

  -мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найбільш цікавих для учнів випадків, проблем; оголошувати очікувані результати заняття й критерії оцінки роботи учнів;

  -передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштувати їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому можуть  сприяти різноманітні вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у групах.

 Передбачається, що оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інноваційних технологій відбуватиметься у формі схвалювання будь-яких, навіть щонайменших успіхів та зусиль учнів. Коментарі щодо учнівських дій, навіть такі, що містять критику, мають починатися з позитивних зауважень. Коригування неточних, неправильних відповідей та дій можливе лише у формі пропозицій діяти інакше: „Можлива інша відповідь”...,”Існує інша точка зору”..., „Можна сказати інакше”...

 Методика перевірки навчальних досягнень учнів має відповідати меті та методиці викладання предмета. Якщо для перевірки знань існують традиційні способи оцінювання, то перевірка навичок потребує набагато більше часу, а переконатися у виховному ефекті навчання безпосередньо на уроці майже не можливо. Цінності, особисте ставлення проявлятимуться в реальному житті; завдання ж учителя – дати учням можливість висловлювати й захищати особисту думку в будь-яких навчальних ситуаціях у класі та поза школою.

 

Рекомендації щодо ефективності впровадження інноваційних

 

технологій у навчально-виховний процес:

 

            Щоб створити умови для розвитку і саморозвитку учнів, виховати в них уміння приймати самостійні  рішення, треба реалізовувати інноваційні педагогічні технології в систему освіти на кожному уроці. Це залежить від особистості учителя, його професійної майстерності, ставлення до реалій сучасного життя.

             Семінар-практикум рекомендує з метою ефективного впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес провести загальношкільні заходи:

 

     - Організувати виставку літератури з науково-методичного забезпечення інноваційних педагогічних технологій.

 

     - Оформити педагогічний куточок „Досвід кращих- надбання кожного”.

 

     - Провести виставку- ярмарок  педагогічних ідей учителів школи.

 

      - Провести тижні педагогічної майстерності  „Прогресивні технології в методиці проведення сучасного уроку”.

 

      - Продовжувати науково-пошукову роботу на уроках.

 

      - Рекомендувати  методичним об′єднанням  вивчити і узагальнити в методичних бюлетенях предметні технології:

  початкові класи    - використання розвиваючих ігор на різних етапах уроку;

  математика і фізика - робота в групах, рівневе навчання;

  мова та література    - використання розвиваючих ігор в активізації пізнавальної діяльності учнів;

 

    - Вивчати досвід роботи учителів району з питань впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

 

   - Здійснювати внутрішкільний контроль упровадження інноваційних технологій  на уроках.

 

 

doc
Додано
2 липня 2018
Переглядів
624
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку