Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №4. Побудова діаграм.

Про матеріал
Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №4. Побудова діаграм.
Перегляд файлу

Урок № 4

Тема. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №4. Побудова діаграм.

Мета:

 навчальна:

        ввести поняття «діаграма», «об’єкти діаграми»;

        розглянути види діаграм,спосіб побудови діаграм, їх характеристики;

        формувати навички роботи з діаграмами.

Розвивальна:

        показати практичне застосування діаграм у житті;

        розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу;

        розвивати культуру мовлення.

Виховна:

        виховувати наполегливість у досягненні мети;

        формувати навики зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними і діаграмами;

        сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером;

        відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: дошка, комп'ютери, програмне забезпечення Ms Excel

Наочне оформлення: презентація «Діаграми в Excel»

ХІД УРОКУ

Структура уроку

      I.       Органiзацiйний етап

   II.       Перевірка домашнього завдання.

III.       Актуалiзацiя опорних знань

IV.       Мотивацiя навчальної дiяльностi.

   V.       Вивчення нового матерiалу

Діаграми:

1.   Визначення діаграм.

2.   Типи діаграм

3.   Створення діаграм

4.   Редагування діаграм                  

 

VI.            Узагальнення набутих знань. Практична робота

VII.            Домашнє завдання

VIII.            Пiдбиття пiдсумкiв уроку.

Оцiнювання практичної роботи.

 

I.          Організаційний етап

1.     Привітання.

2.     Перевірка присутності. Підготовка учнів до уроку.

3.     Повторення правил техніки безпеки.

4.     Оголошення теми і формулювання учнями мети уроку.

ІІ. Мотивація вивчення теми.

Якщо електронна таблиця містить велику кількість числових даних, то проаналізувати їх (порівняти, оцінити їх зміну з часом, встановити співвідношення між ними та ін.) досить важко. Провести аналіз великої кількості числових даних значно легше, якщо ці дані зображувати графічно. Для графічного відображення та аналізу даних робочого листа використовуються діаграми.

III. Пояснення нового матеріалу.

Учні переглядають презентацію  «Діаграми в Excel»з коментарями вчителя і пишуть конспект 

Розповідь учителя.

1. Визначення діаграм.

Діаграма (з грец. - креслення) - це графічне зображення, в якому числові дані представляються у вигляді геометричних фігур. З усіх типів діаграм найчастіше використовують гістограми, графіки, кругові, лінійні і точкові діаграми. Скільки є видів діаграм, які їх характеристики, ви зможете прочитати в підручнику і переглянути, відкривши Ms Excel.

2.Типи діаграм.

У Excel можна створювати різні діаграми. Всього існує 11 типів вбудованих діаграм, кожен з яких має ще безліч різновидів (видів). Вибір типу діаграми визначається завданнями, які розв’язуються при її створенні. Один із типів діаграм є стандартним, тобто він використовується за умовчанням при створенні діаграм. Зазвичай стандартної діаграмою є плоска гістограма.

 

Типи діаграм

    Для того, щоб вибрати тип діаграми, потрібно правою кнопкою миші виконати клацання на діаграмі, яку потрібно змінити, і вибрати команду "'Змінити тип діаграми".

3. Створення діаграм

Створення діаграми складається з двох етапів.  На першому етапі потрібно виділити діапазон даних, тобто, серії даних, категорію даних разом з підписами даних.

УВАГА: Виділення рядів даних, що не розташовані поруч, здійснюється при натиснутій клавіші Ctrl. Цей етап не є обов’язковим, але його виконання прискорить і дещо спростить побудову діаграми.

На другому етапі потрібно викликати майстер діаграм і заповнити поля відповідних діалогових вікон майстра, задаючи вигляд та параметри діаграми. Робота з майстром складається з 4-х кроків.

1 крок: вибір типу та виду діаграми. На цьому крокі потрібно обрати потрібний тип діаграми (гістограма, лінійчата, графік.  тощо) та один із запропонованих варіантів даного типу(рис 3.8). Кількість видів залежить від обраного типу діаграми. Тут же наводиться стислий опис обраного виду діаграми. Кнопка Просмотр результата дозволяє попередньо переглянути вигляд обраної діаграми.

2 крок: вибір розташування даних. На цьому кроці вікно містить дві закладки. Перша – Диапазон данных – задає діапазон розташування даних (рис 9.а). Цей діапазон задається на першому етапі. Якщо цей етап був пропущений, то діапазон можна задати на другому кроці другого етапу. Тут же за допомогою відповідних перемикачів задається розташування даних – по рядкам чи по стовпчикам. Для введення додаткових відомостей про діапазони даних використовується закладка Ряд . На цьому кроці можна задати нову серію даних, або видалити зайву (кнопки Добавить та Удалить) .Крім того, можна змінити підпис даних, адресу комірок кожної серії та адресу діапазону категорії даних.

Подпись: Вказівка діапазону даних3 крок: введення параметрів діаграми. Відповідне вікно містить декілька закладок. Вони мають таке призначення:

закладка Заголовки – задає назву всієї  діаграми та підписи координатних осей;

закладка Оси – відображає координатні осі. Якщо важливим є лише сам вигляд діаграми без аналізу конкретних значень, то осі можна не відображати;

закладка Линии сетки  – дозволяє відобразити основні та додаткові лінії сітки, що покращує порівняння значень даних. Для деяких видів діаграм можна лінії сітки не відображати, наприклад, для гістограми горизонтальні лінії не потрібні;

 закладка Легенда – відображає відповідність між серіями даних та кольорами діаграми; може бути розташована в будь-якому місці діаграми;

закладка Подписи данных  – відображає числові значення на діаграмі. Доцільно використовувати для порівняння значень, коли лінії сітки та осі на діаграмі відсутні;

закладка Таблица данных  – відображає поруч з діаграмою таблицю з даними, для яких вона побудована. Рекомендується для покращення наочності в тому випадку, якщо ряди даних розташовані в різних частинах електронної таблиці.

4 крок: вибір розташування діаграми. На цьому кроці користувач визначає, де саме буде розташована діаграма: на поточному робочому листкові, чи на окремому . В другому випадку листок з діаграмою створюється автоматично.

Перехід від одного кроку до іншого при побудові діаграми здійснюється натисненням кнопок Далее (до наступного кроку) або Назад (до попереднього кроку). Завершення побудови діаграми можна здійснити натисненням кнопки Готово на будь-якому кроці. Параметри діаграми, які не були задані, встановлюються за умовчанням.

Подпись: Вказівка розташування діаграми

 

4. Редагування діаграми.

Створену діаграму можна в будь-який момент змінити. Редагування діаграми полягає в:

       зміненні способу формування ряду даних: з даних рядка або даних стовпця;

       зміненні діапазону клітинок, за даними яких будується діаграма;

       зміненні типу, виду або макету діаграми;

       вставленні, переміщенні, видаленні або зміненні назв діаграми і осей, легенди, підписів даних тощо;

       зміненні відображення осей і сітки;

       редагуванні окремих об’єктів діаграми та ін.

Діаграму можна надрукувати. Діаграма, розташована на окремому аркуші, друкується як окрема сторінка. Діаграма, розташована на аркуші з даними, може бути надрукована разом з даними аркуша або на окремій сторінці.

VI. Узагальнення набутих знань. Практична робота №4. Побудова діаграм.

МЕТА: Закріпити навички побудови діаграм MS EXCEL, використовувати ЕТ для побудови діаграм та графіків.

 Інструктаж з техніки безпеки

Виконайте вправи для знаття зорової та м’язової втоми.

 Суходіл займає 59 %, вода займає 71 %, земної поверхні. У північній півкулі суходіл займає 39 %, вода - 61 % поверхні, а в південній півкулі суходіл займає 19%, вода - 81 % поверхні. Знайти площу, яку займає суходіл і вода на земній кулі,  якщо поверхня земної кулі наближено дорівнює 510 млн. кв. м. Побудувати відповідні діаграми.

VII. Домашнє завдання

VIII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оцiнювання практичної роботи.

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузмінська О.Г.)
Додано
11 грудня 2019
Переглядів
79
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку