Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, їх наслідки

Про матеріал
Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, їх наслідки
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

ІНВАЙРОНМЕНТОЛОГІЯ -наука про стан довкілля і місце людини в ньому. Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її атмосферного шару. Земля - це наш дім. А який він? Французький географ Елізе Реклю дуже влучно сказав: "Людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подобі". Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Навколишнє середовище- сукупність природних, природно-антропогенних і соціальних факторів життя людини. З цього випливає, що основними складовими навколишнього середовища є природне та соціальне середовища. Природне середовище включає в себе всю сукупність оточуючих людину об'єктів живої та неживої природи . В ньому розрізняють атмосферу, гідросферу, літосферу і біосферу. Біосфера – це земна оболонка, яка включає частину атмосфери, гідросфери та літосфери, в якій існує активне життя.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

5-16 червня 1972 року відбулася Конференція ООН з проблем середовища, оточуючого людину, (Стокгольмська конференція). На конференції було створено Стокгольмську декларацію[ яка встановила 26 принципів збереження довкілля. На конференції 1972 року було визнано права людини на «свободу, рівність і адекватні умови життя в довкіллі». Також був прийнятий план дій з 109 пунктів. Був створений Фонд довкілля. На честь конференції було встановлено Всесвітній день довкілля — 5 червня.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

В 1982 році на засіданні Генеральної асамблеї ООН було прийнято Всесвітню Хартію природи (The World Charter of Nature Defense»), в якій проголошується ряд принципів збереження природи, відповідно до яких будь-яка діяльність людини, що впливає на природу, має бути керованою і оціненою. У першому з принципів Хартії сказано: «Природу необхідно поважати і не порушувати її основні процеси».

Номер слайду 9

1992 рік, Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Концепція збалансованого розвитку була платформою для скликання Другої Конференції ООН з питань природного середовища та розвитку, яка мала назву «Саміт Землі». В результаті було прийнято п’ять підсумкових документів. Серед них особливе значення мають:-Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку.-Порядок денний на XXI століття.-Рамкова конвенція ООН щодо змін клімату.-Конвенція щодо збереження біологічного різноманіття.-Декларація щодо напряму розвитку, охорони та використання лісів.-Другим документом, прийнятим на Конференції в Ріо-де-Жанейро, став «Порядок денний на XXI століття» (Agenda 21), в якому кожній країні було рекомендовано розробити національну стратегію збалансованого розвитку з урахуванням необхідних природоохоронних заходів.

Номер слайду 10

Соціосфера – «самоорганізована, саморегульована планетна система, до якої належать біосфера, охоплені виробничою діяльністю геосфери та прилеглий до Землі космос, а також людське суспільство з усіма наслідками його діяльності». М. А. Голубець. Охорона довкілля – система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження природних комплексів, забезпечення екологічної безпеки.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Глобальні екологічні проблеми:-зміна глобального клімату;-стихійні лиха;-забруднення довкілля;-деградвція земель;-скорочення об’єму чистої води;-загроза продовольчій безпеці;-скорочення біорізноманіття. Серед глобальних проблем людства на початку ХХІ-го століття на перше місце виходять екологічні проблеми. Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується, майже повсюдно, різким погіршенням якості навколишнього середовища. Глобальні екологічні проблеми – це зміни стану довкілля в наслідок дії масштабного техногенного впливу, що порушує організацію соціосфери

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Як відомо, організм людини на сімдесят відсотків складається з води, тому вона відіграє одну з найважливіших ролей у житті організму. Проте 80% населення України використовує в своєму житті воду з поверхневих джерел, а екологічний стан цих вод з кожним роком погіршується. Майже 75% українців п'є воду з Дніпра, якість якої погіршується вниз за течією річки. Якщо ж говорити про найчистішу воду в Україні, то її можна спробувати в Полтавській області, де майже вся вода береться з підземних джерел.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Забруднення повітря. Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих речовин і вуглекислого газу. Традиційно головними забруднювачами залишаються промислові підприємства. Однак збільшення кількості автомобілів на дорогах спричинило і збільшення шкідливих викидів в атмосферу. За версією Центральної геофізичної обсерваторії Міністерства надзвичайних ситуацій України, найбільш забруднені регіони - на промисловому сході країни - це Донецька, Дніпропетровська і Луганська області. А "найбруднішими" містами стали Макіївка, Дніпродзержинськ та Одеса.. А ось якість повітря в Києві, на думку геофізиків, вище середнього по країні. У списку екологічно неблагополучних міст столиця зайняла 27 місце з тридцяти міст.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Деградація земельних ресурсів"Житниця Європи" сьогодні переживає не кращі часи. Складний стан земельних ресурсів України зумовлений тим, що 71% всього агроландшафту країни використовується для господарської діяльності.. Екосистема ґрунту руйнується в основному через інтенсивний розвиток ерозії: останнім часом їй піддалося більше 35% сільгоспугідь України. Активне використання добрив призвело до збільшення площі кислих ґрунтів (на 2, 4 млн. га за останні 15 років). Прогноз на майбутнє невтішний. При збереженні нинішніх темпів деградації ґрунту (ерозія, затоплення, зміни клімату та ін.) критичні значення рівня родючості можуть бути досягнуті через 20-30 років, а в окремих регіонах навіть раніше.

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Знищення лісів. Україна належить до малолісистих країн - ліс покриває лише шосту частину її території. Але при цьому експорт деревини з України в 2,5 рази перевищує імпорт. Споживче ведення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну стійкість (площа лісів, уражених шкідниками і хворобами, постійно збільшується). Прямий наслідок нераціональної вирубки лісів - збільшення частоти та інтенсивності повеней у західних областях України, особливо - Закарпаття.

Номер слайду 25

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Небезпечні геологічні процесиІстотна частина валового внутрішнього продукту країни пов'язана з видобутком і переробкою мінерально-сировинних ресурсів (41-43%), сконцентрованих у гірничовидобувних регіонах Донбасу, Кривбасу, Карпатського регіону. Ігнорування наукових підходів до цього процесу призвели до активізації процесів підтоплення міст і сіл, забруднення поверхневих і підземних водозаборів, просідання земної поверхні. Серед них цілий букет шкідливих для здоров'я елементів: сірка, нітрати, кобальт, миш'як.

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Побутові відходи. Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України сьогодні можна вважати проблему утилізації і переробки різних відходів. У країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд. т. Щорічно ця цифра зростає ще на сімсот-вісімсот тисяч тонн. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі України. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, щорічно середньостатистичний українець викидає на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів.

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Об'єкти військової діяльностіОб'єкти військової діяльності та військові поселення залишилися Україні у спадок від Радянського союзу. І сьогодні стан більшості з них доволі плачевний. Системи і устаткування водогосподарського комплексу об'єктів і гарнізонів Збройних сил України на 90% морально і фізично застаріли. Екологи зазначають: вони працюють зі значним перевантаженням і становлять потенційну загрозу навколишньому середовищу.

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Чорнобильська катастрофа. Сумарна активність радіонуклідів, які вийшли за межі 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні після аварії, перевищила 300 млн. кюрі. Аварія призвела до радіоактивного забруднення більш ніж 145 тис кв.км території України, Білорусії та Росії. Станом на 2009 рік в Україні було зареєстровано 6049 випадків раку щитовидної залози у людей, які на момент аварії були дітьми і підлітками. У той же час, за 30 років радіаційний стан територій навколо станції значно покращився. Цьому сприяли і природні процеси, і проведення дезактиваційних робіт, і відсутність людини. Так, у регіоні відновилися популяції вимираючих тварин, а українські чиновники навіть заговорили про можливість скорочення зони відчуження біля ЧАЕС.

Номер слайду 33

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. сусь надія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
31 березня 2020
Переглядів
3507
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку