26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Сучасний урок основ здоров'я

Про матеріал
Матеріали навчально-методичного проекту вчителів основ здоров’я Гуляйпільського району Третяка Віктора Григоровича та Дикуна Віталія Петровича.
Перегляд файлу

 

 


ПІБ

Добрий день, Колего!

Будь ласка, назви в роботі не змінюйте. Вони в автоформаті, завдяки чому автоматично створюється зміст Вашого проекту.

Прохання: жодного зайвого слова, чітко, конкретно, відповідно до запитання!

 

ЗМІСТ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОЕКТУ – ПІВНЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ПЛАН

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я (ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ)

СТРУКТУРА УРОКУ-ТРЕНІНГУ

«ГІМНАСТИКА МОЗКУ»

СОЦІО-ІГРОВА ПЕДАГОГІКА

ПОКОЛІННЯ Z

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Z

ДОДАТКИ

Додаток 1. Бонусна форма роботи № 1 «Віртуальне представництво».

Додаток 2. Бонусна форма роботи № 2 «Шикарні цитати наших викладачів».

Додаток3. Рейтинг

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОЕКТУ – ПІВНЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Таблиця 1. Контактні данні Півненко Юлії Володимирівни

Півненко Юлія Володимирівна

М.т.: +380675849482

 

Електронна адреса

ylichka[email protected]mail.ru

Блог віртуалього МО вчителів основ здоров’я

http://oz-zp.blogspot.com/

Блог проекту «Вчимося жити разом»

http://learning-livezp.blogspot.com/

Блог мережі Шкіл сприяння здоров’ю Запорізької області

http://healthschool-zp.blogspot.com/  

Блог Фестивалю педагогічних ідей шкіл сприяння здоров’ю

http://festival-health.blogspot.com/

Реєструємося на блогах та відмічаємо це у Додаток 1. Бонусна форма роботи № 1 «Віртуальне представництво».


ПЛАН

№№

Питання, зміст роботи

Ресурси

 1.  

Надати характеристику дидактичним принципам:

Вільного вибору

Високого коефіцієнта корисної дії

Доступності

Позитивного впливу колектив на розвиток учня

Принцип діяльнісного підходу

Принцип проблемності навчання

 

https://docs.google.com/document/d/1k0ufWwgH5knlHKUAitfHRENeNHfTypmONn2QTaHlQQ4/edit

або

http://www.trizway.com/art/book/42_2.html

ще

http://pidruchniki.com/1795072635021/pedagogika/osnovni_zakonomirnosti_printsipi_vihovannya

 1.  

Надати характеристику методам навчання

Частково-пошуковий

Дослідницький

Практичні методи навчання

http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r422.htm

http://pidruchniki.com/13560615/pedagogika/klasifikatsiya_metodiv_navchannya_tipom_piznavalnoyi_diyalnosti_uchniv

http://westudents.com.ua/glavy/50039-praktichn-metodi-navchannya-.html

http://eduknigi.com/ped_view.php?id=191

 1.  

Надати характеристику формам організації діяльності учнів на уроках основ здоров’я

Групова

Диференційовано-групова

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/konspekt/74.php

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_5.html

 1.  

Пояснити, в чому сутність вимог до сучасного уроку основ здоров’я

I. Забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання; здійснення міжпредметних зв’язків.

II. Формування в учнів умінь і навичок самостійно зберігати, зміцнювати, використовувати здоров’я.

III. Забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням типологічних особливостей учнів.

IV. Використання вчителем нестандартних форм, засобів, методів і прийомів навчання.

V. Активізація рухового режиму учнів на уроці основ здоров’я.

 1.  

Ознайомтеся зі структурою уроку-тренінгу

http://zdorovyekonst.ucoz.ru/index/0-12

 1.  

Ознайомитися з психотерапевтичною технологією «Гімнастика мозку» Пола і Гейл Деннісон

http://stf-smtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=141

або

http://www.twirpx.com/file/308048/

 

 1.  

Ознайомитися з соціо-ігровою педагогікою Вячеслава Букатова

http://www.openlesson.ru/

 1.  

Надати характерні ознаки сучасному поколінню дітей і підлітків «Z». Увага: стислі ознаки, які необхідно враховувати на уроці основ здоров’я.

https://fomgeneration.wordpress.com/category/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-z/

або

http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1450249/?page=1

або

http://www.slideshare.net/NataliaGrychko/ss-29530700

або

http://www.lookatme.ru/mag/live/interweb/205189-generation-z

або

http://www.vedomosti.ru/career/news/25417301/kakimi-oni-vyrosli-molodye-lyudi-pokoleniya-z

 1.  

Розробіть навчально-методичне забезпечення уроку основ здоров’я для нового покоління Z.

Ви обираєте один клас, одну тему одного розділу навчальної програми. На виконання кожної вимоги Вам необхідно підготувати певний матеріал до фрагменту уроку «Основи здоров’я» за  такою структурою:

 1.      Вимога: ………………………….
 2.      Провідний дидактичний принцип: ………………………..
 3.      Завдання учням (опис, картки, дидактичний матеріал тощо).
 4.      Використана література або інтернет-ресурси.
 •  

Зауважу, що таких блоків має бути п’ять відповідно до кожної вимоги. Крім того, дублювати дидактичні принципи та завдання не можна.

Принципи, які пропонуємо для використання:

 • принцип вільного вибору,
 • принцип коефіцієнта корисної дії,
 • принцип доступності,
 • позитивного впливу колективу на розвиток учня,
 • принцип діяльнісного підходу,
 • принцип проблемності навчання.

 

 


РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ

ПРИНЦИП ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Існує безліч цінностей у цьому житті. Деякими ми нехтуємо, деяких дотримуємося, ще якісь зневажамо… Але серед них існує одна, незаперечна для кожної нормальної людини — свобода! Ніхто з нас не любить дії з примусу, чужі рішення, відсутність вибору. І особливо не люблять цього діти.

Формула: в будь-якій навчальній чи керуючій дії, де тільки можливо, надавати учневі право вибору. З однією важливою умовою — право вибору завжди  врівноважується усвідомленою відповідальністю за свій вибір!

Це можна зробити в межах сучасної системи навчання. Ось лише деякі приклади вільного вибору: «В. Ф. Шаталов задає учням багато задач — і діти самі вибирають, які з них вони будуть розв’язувати; у С. М. Лисенкової учні самі вибирають, які складні слова вчителька повинна написати на дошці; І. П. Волков дає учням тільки тему, а вони самі визначають, який предмет виготовити і з яко-го матеріалу».

ПРИНЦИП ВИСОКОГО КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ

  «Я знаю, що нічого не знаю»,— казав мудрий грек.

«Я добре знаю хімію, літературу й історію» — промовляє сильний випускник школи. Сумно. Сумно те, що цей випускник не знає головного: він не знає, чого ж він не знає.

Вельми непевно уявляє сьогодні школяр (і навіть студент) межі своєї обізнаності, й вже зовсім у тумані — межі пізнання наук. Звідки ж тоді візьметься допитливість, без якої будь-яке навчання — лише виховання виконавців!

Формула 1: не лише давати знання — а ще й показувати їх межі. Ставити перед учнями проблеми, вирішення яких лежить за межами курсу, що вивчається.

Ні, не добірка акуратно закладених у голову відповідей на стандартний перелік питань — головне надбання школяра! Єдиний виправданий і приємний вид жадібності — жага до пізнання й саморозвинення. Ось його справжнє надбання! Бо ж «освіта не досягає точки насичення».

І ще один момент. Які задачі розв’язують у школі? Так звані «закриті» задачі, тобто такі, що мають точну умову (із пункту А до пункту Б…), визначений алгоритм розв’язання, єдино вірну відповідь. А які задачі ставить перед людиною життя? Відкриті задачі! Ті, що мають досить розмиту умову, яка припускає наявність різноманітних варіантів (як знайти собі роботу? Супутника життя? Як збільшити прибутки підприємства? Зменшити ймовірність аварії… тощо), різноманітні шляхи розв’язання, набір імовірних відповідей. В цю шпаринку — між задачами по-школярськи закритими й життєвими, відкритими — найчастіше провалюються цікавість учнів і, відповідно, наші освітні зусилля.

Формула 2: використовувати в навчанні відкриті задачі

 

 ПРИНЦИП ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

«Учень, який напханий знаннями, але не вміє їх використовувати, нагадує фаршировану рибу, яка нездатна плавати»,— так казав академік Олександр Львович Мінц. А Бернард Шоу стверджував: «Єдиний шлях, який веде до знань,— це діяльність». Докази? Та згадайте хоча б випускника педагогічного інституту, що вперше прийшов до класу. Його знання з дидактики, методики не були пропущені через діяльність, не вилилися у робочі прийоми педтехніки. І результат такої підготовки відомий.

Формула: організувати засвоєння учнями знань, умінь, навичок, сенсів переважно у формі діяльності.

Дійсно, щоб знання ставало інструментом, а не купами непотрібного мотлоху на задньому дворі інтелекту, учень має з цими знаннями працювати. Доки перевіркою знань вважають молодецьку відповідь-переказ в режимі фонографу, доки вивчення і повторення здійснюються в режимі заучування, школа працює відсотків на 90 у холостому режимі.

Що ж це означає: «працювати із знанням»? Взагалі кажучи, це означає його застосовувати, шукати умови і межі застосування, перетворювати, поширювати і доповнювати, знаходити нові зв’язки, розглядати в різних моделях і контекстах…

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ

Вимагає  врахування особливостей розвитку учнів, аналізу матеріалу з точки зору їх можливостей і такої організації навчання, щоб вони не відчували інтелектуальних, моральних, фізичних перевантажень.

Способи реалізації принципу доступності навчання:
    підготувати навчальний матеріал, доступний для сприйняття й засвоєння учнями з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;
    забезпечити доступність форм, методів і засобів навчання, що використовуються на уроці;
    підібрати (розробити) та реалізувати диференційований навчальний матеріал з метою усунення прогалин у знаннях учнів і способах діяльності з метою переведення їх на більш високі рівні засвоєння: із зони ближнього розвитку в зону актуального розвитку;
    озброювати учнів раціональними способами діяльності та наукової організації навчальної праці;
    забезпечити відповідність загального темпу просування учнів у навчанні та індивідуальної швидкості просування в учінні окремих учнів;
    підібрати доступний та оптимальний зміст і обсяг домашнього завдання;
    визначити та використати комплекс інших принципів навчання, що сприяють успішній реалізації доступності засвоєння учнями навчального матеріалу.

 

ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ КОЛЕКТИВ НА РОЗВИТОК УЧНЯ

Виховний вплив колективу здійснюється в багатьох напрямах. Передусім він реалізується у колективній діяльності учнів, у якій видно успіхи та невдачі кожного вихованця, їх причини. Згуртований колектив одразу вживає необхідних заходів, схвалюючи або засуджуючи діяльність учня. Успіхи кращих стають прикладом для наслідування.

У процесі різних видів діяльності в дитячому колективі встановлюються міжособистісні зв'язки і взаємини.

Розвиток взаємин між особистістю і колективом відбувається за однією в таких моделей:

1) особистість підкоряється колективу (конформізм);

 2) особистість і колектив перебувають в оптимальних стосунках (гармонія);

3) особистість підкоряє собі колектив (нонконформізм). У кожній з цих моделей простежуються різноманітні лінії відносин: колектив відштовхує особистість; особистість нехтує колективом; співіснування за принципом невтручання та ін. Кожен вид стосунків по-своєму впливає на формування особистості в колективі.

ПРИНЦИП ПРОБЛЕМНОСТІ НАВЧАННЯ

Принцип проблемності навчання сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, формуванню їх творчих здібностей.
Способи реалізації принципу проблемності навчання:
    аналіз програмного матеріалу з метою визначення тих тем, які доцільно реалізувати проблемним способом;
    виділення тієї частини, блоку, дози навчального матеріалу, на основі якого буде висунута проблема, поставлені проблемні питання;
    створення проблемної ситуації у процесі вивчення нового матеріалу;
    здійснення педагогічного управління процесом розв'язання поставленої проблеми, тобто управління пошуково-пізнавальною діяльністю учнів;
    дотримання послідовності етапів проблемного навчання як творчого процесу (постановка проблемних завдань, сприйняття й усвідомлення проблеми учнями, власне вирішення проблеми з використанням неординарних способів);
    вибір і реалізація раціональних методів і засобів, форм організації пошуково-пізнавальної діяльності учнів.

ДЖЕРЕЛА

https://docs.google.com/document/d/1k0ufWwgH5knlHKUAitfHRENeNHfTypmONn2QTaHlQQ4/edit

або

http://www.trizway.com/art/book/42_2.html

ще

http://pidruchniki.com/1795072635021/pedagogika/osnovni_zakonomirnosti_printsipi_vihovannya

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

 

ЧАСТКОВО-ПОШУКОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ

Полягає  в утворенні учителем проблемної ситуації. Він сам створює проблемну ситуацію, формулює проблему і залучає школярів до її вирішення.

Цей метод має такі характерні ознаки:

 

1) знання учням у "готовому" вигляді не пропонують, їх необхідно здобувати самостійно;

 

2) учитель організовує пошук нових знань за допомогою різних засобів;

 

3) учні під керівництвом учителя самостійно розмірковують, розв'язують проблемні ситуації, аналізують, порівнюють, узагальнюють.

 

Виклад навчального матеріалу може здійснюватись у процесі евристичної бесіди, коментованої вправи з формулюванням висновків, творчої вправи, лабораторної чи практичної роботи та ін.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ

Дослідницький метод - метод навчання, який передбачає творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку.

Характерні ознаки цього методу такі:

1) учитель разом з учнями формулює проблему;

2) нові знання не повідомляють, учні повинні самостійно здобути їх у процесі дослідження проблеми, порівняти різні варіанти відповідей, а також визначити основні засоби досягнення результатів;

3) основною метою діяльності вчителя е оперативне управління процесом розв'язання проблемних завдань;

4) навчання характеризується високою інтенсивністю, підвищеним інтересом, а знання - глибиною, міцністю і дієвістю.

Оволодіння навчальним матеріалом може здійснюватись у процесі спостереження, пошуку висновків, під час роботи з книгою, письмової вправи з доведенням закономірності, практичних і лабораторних робіт (дослідження законів розвитку природи).

Виконання дослідницького завдання передбачає такі етапи:

1. Спостереження і вивчення фактів, виявлення суперечностей у предметі дослідження (постановка проблеми).

2. Формулювання гіпотези щодо розв'язання проблеми.

3. Побудова плану дослідження.

4. Реалізація плану.

5. Аналіз і систематизація одержаних результатів, формулювання висновків.

Дослідницький метод активізує пізнавальну діяльність учнів, але потребує багато часу, специфічних умов, високої педагогічної кваліфікації вчителя.

 

Методи навчання за типом пізнавальної діяльності учнів забезпечують розвиток самостійності мислення школярів, формують критичне ставлення до навчальної інформації. У використанні методів цієї групи слід дотримуватися міри та обґрунтування раціональності їх застосування в кожній ситуації. Ефективність цих методів зростає за умови поєднання з іншими методами навчання.

ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Ці методи передбачають різні види діяльності учнів і вчителя, але потребують великої самостійності учнів у навчанні. До них належать вправи, а також лабораторні, практичні, графічні, дослідні роботи.

Вправи - багаторазове повторення певних дій або видів діяльності з метою їх засвоєння, яке спирається на розуміння І супроводжується свідомим контролем і коригуванням.

Використовують такі види вправ: підготовчі - готують учнів до сприйняття нових знань і способів їх застосування на практиці; вступні - сприяють засвоєнню нового матеріалу на основі розрізнення споріднених понять і дій; пробні - перші завдання на застосування щойно засвоєних знань; тренувальні - набуття учнями навичок у стандартних умовах (за зразком, інструкцією, завданням); творчі - за змістом і методами виконання наближаються до реальних життєвих ситуацій; контрольні - переважно навчальні (письмові, графічні, практичні вправи). Кількість вправ залежить від індивідуальних особливостей школярів і має бути достатньою для формування навички. Вправи не повинні бути випадковим набором однотипних дій, а мають ґрунтуватися на системі, чітко спланованій послідовності дій, зокрема поступовому ускладненні, їх не слід переривати на тривалий час. Ефективність вправляння залежить і від аналізу його результатів.

Лабораторні роботи - вивчення у шкільних умовах явищ природи за допомогою спеціального обладнання.

Цінність лабораторних робіт у тому, що вони сприяють зв'язку теорії з практикою, озброюють учнів одним із методів дослідження в природних умовах, формують навички використання приладів, вчать обробляти результати вимірювань і робити правильні наукові висновки і пропозиції. Організаційно такі роботи проводять у формі фронтальних занять або індивідуально.

До початку лабораторної роботи вчитель інструктує учнів, формулюючи її мету, знайомлячи їх з обладнанням, пояснюючи, в якій послідовності і як виконувати роботу, вести записи і оформляти результати. Для лабораторних робіт складають картки-інструкції, з якими учні можуть ознайомитись індивідуально. Вчитель стежить за виконанням роботи кожним учнем й у разі потреби дає консультацію. Під час виконання лабораторної роботи учні повинні дотримуватися правил техніки безпеки. Завершується лабораторна робота усним або письмовим звітом кожного учня*

За характером діяльності учнів близькі до лабораторних робіт практичні роботи. Вони передбачені навчальними програмами, їх виконують після вивчення теми чи розділу курсу. Практичні роботи мають важливе навчально-пізнавальне значення, сприяють формуванню, вмінь і навичок, необхідних для майбутнього життя та самоосвіти. Виконання таких робіт допомагає конкретизації знань, розвиває вміння спостерігати й пояснювати явища, що вивчаються. Зміст і методика виконання практичних робіт залежать від специфіки навчального предмета. Етапи проведення практичних робіт: пояснення вчителя (теоретичне осмислення роботи) - показ (інструктаж) - проба (2-З учні виконують роботу, решта спостерігає) - виконання роботи (кожен учень виконує роботу самостійно) - контроль (роботи учнів приймають і оцінюють).

Графічні роботи - роботи, в яких зорове сприймання поєднане з моторною діяльністю школярів.

Ними є креслення і схеми, замальовки з натури або змальовування, робота з контурними картами, складання таблиць, графіків, діаграм. Техніку графічного зображення учні опановують на уроках креслення і малювання, математики, фізики, хімії, географії, історії, біології.

Дослідні роботи -пошукові завдання і проекти, що передбачають індивідуалізацію навчання, розширення обсягу знань учнів.

Їх застосовують у процесі вивчення будь-яких предметів, передусім на факультативних і гурткових заняттях. Учні складають звіти про свої спостереження за розвитком рослин, життям тварин, природними явищами; пишуть огляди науково-популярної літератури, твори на вільну тему; роблять схеми дій приладів, верстатів, машин; вносять пропозиції щодо вдосконалення технологічних процесів. Елементи пошуковості, дослідницької діяльності сприяють вихованню у них активності, ініціативи, допитливості, розвивають їхнє мислення, спонукають до самостійних пошуків.

Серед практичних методів навчання особливе місце займає метод проектів.

Метод проекту - метод пошуку, така організація навчання, за якого учні набувають знань у процесі планування та виконання практичних завдань - проектів, що дає змогу тісно поєднувати теорію з практикою.

Проектні технології мають певні переваги: одночасне поєднання індивідуальної та колективної діяльності, можливість самореалізації, робота в команді; реалізація вікових потреб у самостійній і практичній діяльності; оцінювання результатів, їх суспільна значущість; можливість бачити результати своєї діяльності; можливість застосування в процесі роботи над проектом сучасних технологій вчителями і учнями; використання всесвітньої мережі Інтернету; використання різноманітних форм взаємодії, в тому числі інтерактивних, дозволяє практично реалізовувати педагогіку співробітництва; глобалізація освітнього процесу, націлення на конкретний результат; можливість реальної міжпредметної інтеграції; нові можливості для неформального контролю за рівнем досягнень учнів та ін. Проекти класифікуються за:

- напрямами діяльності (дослідницькі, інформаційні, прикладні);

- кількістю учасників (індивідуальні, парні, групові);

- тривалістю (короткочасні, середньо тривалі, довгострокові);

- формами проведення (екскурсії, експедиції, дебати, "круглі столи", семінари, конференції, фестивалі, тренінги, аудіо- та відео проекти).

Реалізовують метод проектів проводиться під час урочної, позаурочної та позакласної роботи.

Проекти знаходяться у безпосередньому зв'язку з навчальними програмами з базових дисциплін, розширюють та доповнюють їх.

Проектні технології використання можливостей телекомунікації, традиційне поєднання урочної та позаурочної освітньої роботи, класно-урочної системи та проектно-пошукових технологій, системи краєзнавчо-пошукової роботи, залучення батьківської громадськості до навчально-виховного процесу - все це сприяє пробудженню творчої особистості, виявленню обдарованих дітей.

Активне впровадження сучасних методів навчання, особливо дослідницьких, потребує, щоб вчитель сучасної школи був творчою особистістю, втілював у собі риси кваліфікованого фахівця і досвідченого педагога, здатного творити і діяти у сучасному інформаційному суспільстві.

ДЖЕРЕЛА

http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r422.htm

http://pidruchniki.com/13560615/pedagogika/klasifikatsiya_metodiv_navchannya_tipom_piznavalnoyi_diyalnosti_uchniv

http://westudents.com.ua/glavy/50039-praktichn-metodi-navchannya-.html

http://eduknigi.com/ped_view.php?id=191

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

ГРУПОВА ФОРМА

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее:

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо дифференцированное задание и выполняют его совместно;

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от трех до шести человек);

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь слабым учащимся.

В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые робкие ученики, которые не могут отвечать при всем классе. Групповая форма имеет и свои недостатки:

1) учитель должен иметь высокий уровень педагогического мастерства, чтобы организовать групповое обучение;

2) существуют трудности в комплектовании групп, так как в классе не всегда есть достаточное количество сильных учеников, которые могут быть лидерами группы.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНО-ГРУПОВА ФОРМА

Диференційовано-групова форма навчання має ту особливість, що як постійні, так і тимчасові групи об'єднують учнів з однаковими навчальними можливостями і рівнем сформованості навчальних умінь і навичок.

 

ДЖЕРЕЛА

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/konspekt/74.php

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_5.html

 

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я (ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ)

 

І. Забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання; здійснення міжпредметних зв’язків.

1. Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, а й завдання, що припускають застосування засвоєння навчальної інформації на практиці.

2. Частина цих знань повинна бути отримана учнями у процесі самостійного пошуку шляхом рішення пошукових задач наскільки пошук таких знань доступний для учнів відповідного віку, настільки важливі способи діяльності, які учень опановує у процесі пошуку.

3. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути варіативним за своєю структурою. В одних випадках викладається готова інформація у формі пояснення та за допомогою ілюстрацій. В інших випадках матеріал вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів її доказового рішення.

Програма:

1. Перевірити, чи забезпечує вчитель суміжні предмети, чи узгоджено виділяє внутрішньопредметні та міжпредметні проблеми, завдання.

2. Виявити, чи систематично використовує вчитель опору на такі зв‘язки.

3. Перевірити, чи знає вчитель суміжні предмети, чи узгоджено виділяє міжпредметні проблеми, завдання.

4. Відстежити, чи ставить учитель перед учнями конкретні пізнавальні цілі та задачі міжпредметного уроку, що забезпечує напрямок думки й активне використання навчальної інформації.

 

II. Формування в учнів умінь і навичок самостійно зберігати, зміцнювати, використовувати здоров’я.

Як свідчить практика, інфрормаційно-просвітницький підхід (знання заради знань), що домінував протягом багатьох років, виявився неефективним у вирішенні завдань профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків, поширення ВІЛ-інфекції та ІПСШ. На сьогодні альтернативним є компетентісний підхід (знання заради вмінь). Він базується на основі формування та розвитку життєвих навичок, обґрунтовує необхідність формування усвідомлених поведінкових реакцій, що дозволяли б успішно розв'язувати завдання самозахисту від ризикової поведінки, долання життєвих труднощів, повсякденних проблем та інших питань, що розкриваються у змісті навчального предмета. Знання та уміння є необхідною, але недостатньою умовою формування навичок.

III. Забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням типологічних особливостей учнів.

Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу є пріоритетними складовими особистісно орієнтованої моделі освіти.

Індивідуальний підхід є запорукою ефективності педагогічного процесу — він базується на тому, що будь-який освітній вплив здійснюється через призму індивідуальних особливостей кожної дитини.

Диференційований підхід також базується на знанні індивідуальних особливостей.

IV. Використання вчителем нестандартних форм, засобів, методів і прийомів навчання.

До найбільш оптимальних форм проведення занять з основ здоров’я можна віднести такі: урок – дискусія, урок – консультація, урок – практикум, урок – конференція (брифінг), тренінг.

В процесі проведення тренінгу широко застосовую інтерактивні методи навчання, такі як:
- робота в групах;
- мозкова атака;
- рольова гра;
- дебати, дискусії;
- аудіовізуальна діяльність (театр, музика та інші засоби мистецтва);
- спільне виготовлення плакатів;
- розгляд і аналіз конкретних ситуацій;
- навчання однолітків і молодших школярів за методом «рівний – рівному»;
- моделювання ситуацій;
- проектування.

V. Активізація рухового режиму учнів на уроці основ здоров’я.

Здоров’язберігаючі технології – ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини. Мета усіх здоров’язберігаючих освітніх технологій - сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Важливий момент - забезпечення на уроці умов для рухової активності учнів.
Зміна позиції корпусу дитини, проведення фізкультхвилинок, валеопауз, рухових дидактичних ігр, гімнастики для очей, точкового масажу сприяє профілактиці втомлюваності мозку, зниження зору внаслідок тривалого напруження очей, підвищує ефективність пізнавальної діяльності учнів (формування фізичного, психічного здоров’я учнів).

 

 

СТРУКТУРА УРОКУ-ТРЕНІНГУ

 

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.

Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. Отже, у педагогіці співробітництва і розвивального навчання тренінг – це:

1.     Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність).

2.     Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення).

3.      Позитивні цінності, ставлення, ідеали).

4.     Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, уміння надавати й отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень.

Зміст тренінгу

Форма проведення тренінгу має суттєве значення, однак головним є його зміст. Щоб реально вплинути на свідомість і поведінку учнів, зміст тренінгу повинен:

·                     бути ретельно спроектованим;

·                     максимально наближеним до потреб і проблем учасників;

·                     враховувати рівень їх актуального розвитку і завдання найближчого розвитку;

·                     орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є основою позитивної поведінки;

·                     обговорювати делікатні теми не ізольовано, а в контексті інших важливих проблем.

 

«ГІМНАСТИКА МОЗКУ»

 

Гимнастика Мозга представляет собой простые и доставляющие наслаждение движения и упражнения, которые используются с учениками в Образовательной Кинесиологии (Образовательной Кинестетике) для улучшения учения на уровне работы целостного мозга. Эти упражнения помогают облегчить все виды учения и, особенно, — в усвоении учебных навыков. Решение проблемы неуспешности, как свидетельствуют исследования по Образовательной Кинесиологии, состоит в том, чтобы использовать работу целостного мозга в процессе учения. Этого можно достигнуть с помощью двигательных процедур переобучения мозга и упражнений Гимнастики Мозга, которые дают возможность задействовать учащимся те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении.

ДЖЕРЕЛА

 

СОЦІО-ІГРОВА ПЕДАГОГІКА

Вписуйте у таблицю цитати, які зворушили Ваш мозок

 

№№

ЦИТАТИ

ВАША ДУМКА

 1.  

«Если гнаться, так уж сразу за 133-мя зайцами. Тогда, глядишь, с десяток и поймаешь, из которых пять будут науке неизвестны». 

Дитина намагається знайти багато інформації, , але ця інформація являється недоцільною в багатьох випадках. Треба націлити дитину на пошук потрібної інформації методами ігрової діяльності.

 1.  

«У социопедагогики хитрый стиль. Главное в нем - реанимация собственной интуиции…Социоигровой стиль заключается в том чтобы сделать режиссуру занятия так, чтобы сердце радовалось и у тебя и у всех участников…»

Зацікавити учасників гри, розподілити ролі – головні і другорядні, досягти мети завдяки цієї діяльності.

 1.  

«Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения».

Підбір ситуації до вікових особливостей та інтересів і можливостей учасників. Завдяки цьому діти зацікавлені, використовуючи набуті знання та досягають найкращого розв’язання.

 1.  

Снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет снятие страха ошибки у детей.

Наприклад урок-суд, де одна команда являється обвинуваченням, інша захистом, а третя команда є суддями. Завдяки цьому діти доводять один одному переваги та недоліки ситуації і наслідки подій, які можуть статися. В дітей зникає страх, вони почувають себе розкутими.

 1.  

«Главная задача учителей – не обучение, не развлечение, даже не развитие, а столь недидактическая вещь как дружба»

Учні і вчитель є в навчальному процесі дружніми партнерами, де в чому сучасні діти можуть навчити вчителя і коли він до них звертається, це їм подобається, вони почувають себе потрібними і співпрацюють.

ДЖЕРЕЛА

http://sundekor.ru/referat/bystro/pamiatka-sotcioigrovaia-tekhnologiia/

http://lanasvet1991.blogspot.ru/2011/01/blog-post_3736.html

https://infourok.ru/soobschenie-socioigrovoy-stil-raboti-s-detmi-kak-effektivnaya-pedagogicheskaya-tehnologiya-806306.html

http://www.docme.ru/doc/197479/praktikum-socio-igrovaya-pedagogika

 

 

 

 

ПОКОЛІННЯ Z

Generation Z (Також відома як Generation M, Net Generation, и Internet Generation) — термін, що застосовується для людей, які народилися між ранніми дев'яностими та середніми двотисячними.[1][2][3][4][5]. Зазвичай, людей покоління Z вважають дітьми покоління X, рідше покоління Y[1][2]. Те, що минулі покоління називали "технологіями майбутнього", пококоління Z вважає невід'ємною частиною повсякденного житття. Саме це, передусім, відрізняє їх від покоління Y, так як дитинство других минуло ще до "технологічного буму".

Рисунок 2. Яскраві характерні ознаки нового покоління

ДЖЕРЕЛА

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Z

7 клас ОБИРАЄМО ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

 1. Вимога: Відпрацювання навичок мотивування та адвокації здорового спосо­бу життя, постановки та досягнення мети, усвідомлення важливих життєвих принципів.
 2. Провідний дидактичний принцип: принцип проблемності навчання
 3. Завдання учням

 Гра «Асоціації»-прямокутник до терміну «здоров'я» (синоніми, антоніми, прикметники, дієслова) 

Вправа "Коло ідей"

Кожна група обговорює питання й по колу висловлює свої думки, ідеї.

 • Бути здоровим - значить бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому щасливим.
 • І вам, дорогі діти, сьогодні необхідно зробити правильний вибір, щоб жити цікаво, займатись фізкультурою, спортом. Уміти правильно організувати своє дозвілля, відмовитись від шкідливих звичок. Важливо зрозуміти, що серйозною проблемою учнів є шкідливі звички та їх негативний вплив на здоров’я.
 • Який саме вплив на здоров’я мають ці звички?
 • Учні отримали випереджальне завдання, надаємо їм слово.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1. Бонусна форма роботи № 1 «Віртуальне представництво».

Ви маєте можливість ще додати до своєї купи очок таку ж саму купу. Для цього вписуйте, за якими адресами Ви зареєструвалися як постійний читач. А, можливо, Ви є модератором власного сайту чи блогу. Поряд із зазначеним, напишіть коментарі на блозі «Вчимося жити разом». Це також примножить Ваш результат.

Назва блогу

Адреса блогу

Блог віртуалього МО вчителів основ здоров’я

http://oz-zp.blogspot.com/

 

 

Блог Фестивалю педагогічних ідей шкіл сприяння здоров’ю

http://festival-health.blogspot.com/

 

 

Додаток 2. Бонусна форма роботи № 2 «Шикарні цитати наших викладачів».

Кожного дня з Вами будуть працювати викладачі. Сподіваємося, що більшість з них «зрушить дах» - поверне Ваше мислення в бік позитивних змін, перспективних дій, актуальних розробок. Вписуйте цитати цих педагогів кожного дня (хоча б одного).

Цитата

ПІБ викладача

Дата

«Рыхлое тело – признак рыхлого характера»

Аксьонова О.П

 

«В инновационном обществе родителям лучше самим оставаться детьми»

Аксьонова О.П

 

«За здоровье не пьют – за здоровье бегают»

Аксьонова О.П

 

«Только 10% детей радуются с учителями»

Аксьонова О.П

 

«Щоб оцінювання було чесним - для всіх однакові завдання»

Лисицин В.В

 

«Рейтинг шкіл призводить до відсторонення дітей від творчості»

Лисицин В.В

 

 

Додаток3. Рейтинг

За цією адресою Ви зможете відслідковувати результати Вашої роботи.

Рейтинг

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ImoXLqG-fqD_-EGEQwaAqkOZyTGyeOCp5zPTPH5qCHo/edit#gid=68146514

 

З повагою, Ю.В.Півненко

 

1

 

docx
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
4032
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку