Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок

Про матеріал
Методична розробка уроку "Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок"
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Похожее изображение

 

Тема: «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»

Похожее изображение

 

 

 

 

1. Методична розробка уроку за темою: «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»………………...………………3-8

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»…….. 8-11

4. Інструкційно-технологічна карта «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»»…………………………….12-18

5. Список використаних джерел….……………………………………………11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка уроку з теми: «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»

Мета уроку: формувати загально професійні, професійні компетентності та ключові компетентності в здобувачів освіти.

  • Загальнопрофесійні компетентності: сформувати у здобувачів освіти прийоми керування й налагодження свердлильних верстатів; навчити установлювати оброблювані деталі на столі свердлильного верстата; навчити свердлити на свердлильних верстатах наскрізні й глухі отвори по розмітці та отвори ручними й електричними дрилями; заточувати й заправляти свердла.
  • Професійні компетентності: сформувати вміння в здобувачів освіти застосовувати в роботі сучасну техніку, технологію, передовий виробничий досвід, розвивати самостійність, творчу активність, здатність до технічного мислення, вміння користуватися технічною документацією.
  • Ключові компетентності:
  • Інформаційна компетентність: навчити здобувачів освіти самостійно опрацьовувати інформацію в мережі Інтернет і на основі отриманих знань розробити бюлетень по даній темі;
  • Соціально-трудова компетентність: сформувати у здобувачів освіти володіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності; уміння організувати власну трудову та підприємницьку діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність співвідносити їх з потребами ринку праці.

Тип уроку: урок вдосконалення вмінь та формування навичок.

Вид уроку: аналіз конкретних ситуацій, виконання індивідуальних робіт.

Методи навчання:

словесні: бесіда, показ на мультимедійному проекторі бюлетеня та презентації;

практичні: індивідуальне виконання вправ, вирішення проблемних ситуацій.

Матеріально-технічне забезпечення: Слюсарний інструмент, вимірювальний інструмент, металеві заготовки, вертикально-свердлильні верстати 2118, ручні та електричні дрилі, електронаждак, мідний купорос, щітки, комплекти розмічального інструменту і свердел, шаблони для контролю заточення свердла, бруски для заправлення крайки різальних свердел, перехідні втулки, трикулачкові й швидко змінні пагони, лещата, заготівки молотків

Дидактичне забезпечення:  інструкційно-технологічні картки, плакати за темою «Свердлильні роботи», технічні довідники, картки перевірки знань, підручники, мультимедійна презентація, бюлетені, картки червоного та зеленого кольорів, креслення «Кути заточення кутів».

Міжпредметні зв’язки: теоретичний матеріал, вивчений на уроках з предмету «Технічне креслення»

Структура уроку

І етап

Модуль психологічного супроводу (Організаційний момент уроку)

5 хв.

ІІ етап

Модуль вступного повторення. (Вступний інструктаж)

5 хв. 

ІІІ етап

Модуль практики (Поточний інструктаж і самостійна робота учнів)

  30 хв. 

IV етап

Модуль домашньої роботи (Заключний інструктаж).

5 хв. 

Хід уроку:

І. Модуль психологічного супроводу(Організаційний момент уроку)

1. Взаємне привітання.

2. Перевірка присутності здобувачів  освіти на уроці.

Lenovo P23. Створення в учнів позитивного емоційного стану. Використовується прийом «Зіпсований телефон».

 Учасники гри знаходяться разом в одному приміщенні, розташовуючись ланцюжком, один за іншим. Вчитель тихим голосом (або пошепки), так, щоб не було чутно іншим, вимовляє на вухо першому учаснику заздалегідь заготовлену, зазвичай записану на аркуші паперу коротку фразу (побажання на успіх: на уроці впоратися з усіма завданнями). Перший учасник повинен так само тихо повторити сказане на вухо другому, той - третьому, і так далі, до кінця ланцюжка. Повторювати і перепитувати не можна. Останній учасник голосно вимовляє те, що він почув, після чого вчитель голосно зачитує з паперу те, що було ним сказано першому учаснику. Як правило, при достатній довжині ланцюжка і незвичайною  фразою, обраної провідним, на виході ланцюга виходить зовсім не те, що було на вході. Далі, якщо це потрібно, учасники можуть обговорити результати, сказати, що кожен з них почув і з'ясувати, де відбулися спотворення.

4. Перевірка готовності учнів до заняття -  відповідність одягу безпечним умовам праці, наявність спецодягу в учнів.

ІІ. Модуль вступного повторення. (Вступний інструктаж)

Актуалізація опорних знань:

Повідомлення теми та мети уроку, інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності учня (знання та допуск з ОП та БЖД).

Інтерактивна вправа «Фейк чи правда»

Методичні рекомендації: для  того, щоб з’ясувати, як учні засвоїли техніку безпеки під час роботи на верстаті по дереву використовуються елементи Медіаграматності.

Учням даються картки червоного і зеленого кольору. На кожне висловлювання учні повинні дати відповідь, якщо твердження вірне, то учні показують зелену картку, якщо твердження – фейк (невірне твердження), то червону картку.

Вчитель ставить  запитання  з  варіантами  відповідей «Правда»  чи  «Фейк».

1. На робочому місці розташовується усе необхідне щодо роботи: устаткування, інструмент, матеріал чи заготівлі та інвентар. (Очікувана відповідь: Правда)

2. Не потрібно захищати очі від стружки захисним екраном або ж окулярами чи щитком. (Очікувана відповідь: Фейк)

3. Свердління полягає в отриманні й обробці отворів за допомогою спеціального інструмента - свердла. (Очікувана відповідь: Правда)

4. Перед свердлінням деталі (заготовки) не потрібно міцно закріпляти. (Очікувана відповідь: Фейк)

5. Після закінчення роботи слід вимкнути електродвигун верстата, очистити й змастити верстат, заготовки та деталі акуратно скласти на робочому місці, а інструменти – в інструментальну шафу. (Очікувана відповідь: Правда)

6. Під час свердління наскрізного отвору, коли свердло підходить до його виходу, необхідно збільшити подачу. (Очікувана відповідь: Фейк)

7. Пуск верстата виконувати лише тоді, коли є тверда впевненість в безпеці роботи і з дозволу: (Очікувана відповідь: Правда)

8. Не обов'язково зупиняти верстат у випадку відходу від верстата навіть на короткий час. (Очікувана відповідь: Флеш)

9. Обов'язково зупиняти верстат у випадках: відходу від верстата навіть на короткий час; припинення роботи; виявлення несправностей у верстаті, приладді, пристосуваннях і ріжучому інструменті; змащування верстата; установки або зміни ріжучого інструменту і пристосувань, приналежностей і т. д.; прибирання верстата, робочого місця і стружки з інструменту, патрона і заготовки. (Очікувана відповідь: Правда)

Пояснити учням порядок і послідовність виконання завдання.

1. Вимоги техніки безпеки праці, протипожежні заходи і індивідуальна гігієна.

2. Ознайомлення учнів з інструкційно-технологічними картками.

3. Розподілення учнів по робочих місцях.

ІІІ. Модуль практики (Поточний інструктаж і самостійна робота учнів)

 Мотивація навчальної діяльності:

Перед тим як перейти безпосередньо до виконання свердління давайте розглянемо бюлетень з теми «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок», які підготувала група учнів під керівництвом вчителя отримавши випереджувальне домашнє завдання та навчально—технологічну документацію, яка буде використана протягом уроку та правила ОП та ПБ.

а) ознайомлення з бюлетенем (опорним конспектом до уроку з сторінками 1-11)

б) ознайомлення з навчально—технологічною документацією  (інструкційна-технологічна картка, креслення, плакати).

Давайте розглянемо послідовність операцій, а саме:

1. Дотримання правил ОП та ПБ, а також правил електробезпеки (стор. 11-16 з бюлетеня з теми «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»).

- наявність спецодягу, захисних окулярів або захисних екранів;

- перевірка заземлення та справності верстата, перевірка цілісності кабелю та корпусу у ручних дрилів;

- налагодження швидкості обертання шпинделя;

- встановлення свердла, перевірочний запуск (звертання уваги на биття патрона).

2. Міцно затиснути в лещатах заготівлю та перевірити сумісність деталі на свердла. (деталь повинна бути попередньо розмічена та накернені місця свердління).

3. Одягнути захисні окуляри або використати захисний екран.

4. Запустити верстак та плавно опустити шпиндель, розпочати свердління. Звертаємо увагу на лінійку та зменшуємо подачу на виході свердла з деталі.

в) показ правильного виконання трудових рухів, прийомів по операції, що вивчається.

Вчитель демонструє здобувачам освіти виконання трудових рухів, прийомів по операції, виконує завдання з інструкційно-технологічної картки.

Вчитель перевіряє та налагоджує верстат звертаючи увагу здобувачів освіти на дотримання технологічного процесу та правил охорони праці.

Вчитель демонструє установлення деталі на столі свердлильного верстата, - установку свердла. Потім виконує свердління на свердлильному верстаті наскрізного й глухого отвору по розмітці. (пропонує здобувачам освіти учневі відтворити рухи).

Вчитель демонструє свердління отвору ручними й електричними дрилями (пропонує здобувачам освіти відтворити рухи) потім виконує заточування свердла (пропонує здобувачам освіти відтворити  рухи)

Одночасно з показом свердління вчитель звертає увагу здобувачів освіти на помилки та способи їх усунення.

д) звертання уваги на помилки, яких треба уникати при виконанні операцій (Розгляд таблиці дефектів та помилок.)

 

 

Типові помилки здобувачів професійної освіти

Причини помилок

Перекіс деталі при її закріпленні в машинних лещатах

Деталь не опирається на підкладку. Підкладка має не паралельні грані. Під деталь потрапила стружка.

Діаметр просвердленого отвору вийшов більше заданого

Невірно обраний діаметр свердел. Биття свердла в патроні.

Отвір перекошений

Перекіс площини деталі по відношенню до осі свердла. Свердління великого отвору без попереднього засвердлення свердлом меншого діаметра

Зламалося свердло

Слабке закріплення деталі. Виникнення вібрації деталі. Сильне натискання на свердло, Велика подача. Тупе свердло. Недостатнє змащення.

Отвір має грубо оброблену поверхню

Свердління тупим свердлом. Велика подача. Не видаляється стружка. Недостатнє охолодження

е) Підготувати звіт

Звіт про виконану роботу повинен складатися з:

1.     Коротких теоретичних відомостей про обробку отворів на свердлильних верстатах;

2.     Схем обробки поверхонь на свердлильних верстатах;

3.     Ескізів різального інструменту для обробки отворів (свердел, зенкерів, розверток);

4.     Ескізів загального вигляду вертикально-свердлильного верстата;

5.     Розрахунку режимів різання за вказаними даними;

6.     Описання ходу та результатів виконаної роботи із обробки отворів;

7.     Висновків.

Мета цільових обходів:

- дотримання правил охорони праці;

- правильність виконання трудових прийомів;

- дотримання технологічної послідовності;

- правильність використання приладів та інструменту;

- правильність організації робочого місця;

- використання інструкційно-технологічних карт;

- додаткове інструктування учнів.

1.  Розподіл учнів по робочих місцях та видача завдань.

2.  Виконання учнями тренувальних вправ.

3.  Виконання завдань.

 IV етап Модуль домашньої роботи (Заключний інструктаж).

1. Дати аналіз правильності виконання здобувачами освіти завдання.

2. Вказати на допущені помилки.

3. Виставити оцінки здобувачам освіти  і обґрунтувати їх.

4. Задати здобувачам освіти домашнє завдання.

Домашнє завдання:

1) Опрацювати матеріали з бюлетеня;

2) Підготувати комікс “Мої досягнення з теми “Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»;

3) Заповнити таблицю «Кути заточки свердел та їх призначення»

Кут заточки свердла

Призначення

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Здобувач освіти недостатньо вірно, лише за допомогою вчителя виконує певний прийом та вправу з свердлильним верстаком, не дотримується правил  безпечного виконання робіт. При виконанні допускає помилок, які самостійно виправити не може.

2

Здобувач освіти частково вірно за допомогою вчителя виконує певний прийом та вправу з свердлильним верстаком, не дотримується правил  безпечного виконання робіт. При виконанні допускає помилок, які самостійно виправити не може.

3

Здобувач освіти з допомогою вчителя виконує певну кількість прийомів та вправ з свердлильним верстаком. При виконанні допускає помилок, які самостійно виправити не може.

II. Середній

4

Здобувач освіти з частковою допомогою вчителя виконує певну кількість прийомів та вправ з свердлильним верстаком, в частковій мірі дотримується правил  безпечного виконання робіт. При виконанні допускає помилок, які виправити може за допомогою вчителя.

5

Здобувач освіти з консультативною допомогою вчителя виконує певну кількість прийомів та вправ з свердлильним верстаком, частково дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. При виконанні допускає помилок, які виправити може за допомогою вчителя.

6

Здобувач освіти з консультативною допомогою вчителя виконує переважну більшість прийомів та вправ з свердлильним верстаком, виконує свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлить отвори у деталях за шаблонами, свердлить за розміткою; частково дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. При виконанні допускає помилок, які виправити може за допомогою вчителя.

III. Достатній

7

Здобувач освіти виконує правильно прийоми і вправи з свердлильним верстаком; кріпить свердла та заготовки; виконує свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлить отвори у деталях за шаблонами, свердлить за розміткою; дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. Дотримується вимог правил техніки безпеки при роботі зі свердлильним верстаком. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання робіт, потребує часткової консультації вчителя.

8

Здобувач освіти виконує правильно прийоми і вправи з свердлильним верстаком, проводить загострення свердел; встановлює свердлильні патрони, перехідні  втулки; кріпить свердла та заготовки; виконує свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлить отвори у деталях за шаблонами, свердлить за розміткою; дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання робіт.

9

Здобувач освіти самостійно і в цілому правильно організовує робоче місце, виконує правильно прийоми і вправи з свердлильним верстаком, проводить загострення свердел; встановлює свердлильні патрони; кріпить свердла та заготовки; виконує свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлить отвори у деталях за шаблонами, свердлить за розміткою; дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. Дотримується вимог правил техніки безпеки при роботі зі свердлильним верстаком.

IV. Високий

10

Здобувач освіти самостійно і якісно організовує робоче місце, виконує правильно прийоми і вправи з свердлильним верстаком, проводить загострення свердел; встановлює свердлильні патрони, перехідні  втулки; кріпить свердла та заготовки; виконує свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлить отвори у деталях за шаблонами, свердлить за розміткою; дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання робіт. Дотримується вимог правил техніки безпеки при роботі зі свердлильним верстаком.

11

Здобувач освіти самостійно і в повному обсязі організовує робоче місце, виконує правильно прийоми і вправи з свердлильним верстаком, проводить загострення свердел; встановлює свердлильні патрони, перехідні  втулки; кріпить свердла та заготовки; виконує свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлить отвори у деталях за шаблонами, свердлить за розміткою; дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання робіт. Дотримується вимог правил техніки безпеки при роботі зі свердлильним верстаком.

12

Здобувач освіти самостійно і в повному обсязі організовує робоче місце, виконує правильно прийоми і вправи з свердлильним верстаком, проводить загострення свердел; встановлює свердлильні патрони, перехідні  втулки; кріпить свердла та заготовки; виконує свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлить отвори у деталях за шаблонами, свердлить за розміткою; дотримується правил раціонального та безпечного виконання робіт. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання робіт. Дотримується вимог правил техніки безпеки при роботі зі свердлильним верстаком. Володіє знаннями з надання першої медичної допомоги потерпілим.

Список використаних джерел

1.  https://pandia.ru/text/80/090/37647.php

2. http://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/138-tema-1-6-osnovi-slyusarnoji-spravi-1-3-rozmichalni-roboti-sverdlinnya

 


 

Інструкційно-технологічна карта «Свердління наскрізних отворів за розміткою «Кріплення свердел та заготовок»

Зміст завдання та послідовність його виконання

 

Ескізи, схеми, рисунки

Операції та порядок їх виконання

Інструкційні вказівки і пояснення

Підготовча

  1.   ознайомитися з інструкційно-технологічною карткою;
  2.   написати інструктивно-технологічну картку;
  3.   підготувати та одягти спец. одяг;
  4.  за допомогою інтерактивної вправи «Фейк чи правда» перевірити  знання  учнів інструктажу з техніки безпеки при роботі на вертикально-свердлильному верстаті 2118

Підготовка робочого місця

 Перевірити:

1) Освітлення робочого місця (штучне освітлення загального та індивідуального призначення);

2) Розміщення інструментів та матеріалів;

3) Перевірити інструменти та матеріали на придатність (планшет для інструментів, ручна дриль, штангенциркуль, кернер, молоток, свердло Ø 5мм.)

 

Підготовка до свердління

 

Зачищаємо деталь від забруднення;

Закріплюємо заготовку в лещатах (на губки лещат одягають нагубники);

Регулюємо висоту лещат;

Закріплюємо свердло в патроні дрилі;

Накернюємо вісь свердління.

Інструменти: Лещата, ганчірка, кернер, молоток, ручна дриль, свердло Ø 5мм.

 

 

Розмітка заготовки для свердління

За допомогою розмічальних інструментів виконати розмітку заготовки

Прийоми свердління

 

Вибираємо корпус тіла;

Встановлюємо дриль так, щоб свердло мало міцний контакт з заготовкою в розміченому місці;

Витримуємо координацію зусиль, свердло повинно зберігати перпендикулярність до поверхні заготовки;

Для чистої поверхні отвору натиск на дриль слід зменшити.

Інструменти: лещата, свердло Ø 5мм, ручна дриль, вертикально-свердлильний верстат.

Вправи: 1) Просвердлити на заготовкі отвір діаметром 18 мм на свердильному верстаті;

2) Виконати свердлення отворів у кутнику.  Діаметр отвору 6 мм, потай 12мм;

3) Виконати свердлення отворів петлі для кріплення металоконструкцій Діаметр отвору 10мм, потай 12мм

Контроль якості

 

Перевірка деталі виконується перевірним інструментом штангенциркулем

 

Закінчення роботи

Прибирання робочого місця за допомогою волосяної щітки, совка, ганчірки, віника.

Інструктивна частина інструкційної карти

Перелік питань для самоконтролю

1. Підпишіть ескізи різних зразків свердел?

 _____________________________________а

_____________________________________б

_____________________________________в

_____________________________________г

_____________________________________д

_____________________________________е

_____________________________________є

_____________________________________ж

_____________________________________з

2. Дайте визначення поняттю «Свердління металу» 

3. Які правила безпеки праці необхідно використовувати при свердлінні на верстаті, ручним дрилем?

4. Яка послідовність при свердлінні отвору діаметром 18мм?

5. Як попередити дефекти при свердлінні металу при 1) зміщення осі отвору; 2) отворі більшого за розміром; 3) перекіс отвору; 4) поверхні отвору має підвищену шорсткість.               

6. З яких частин складається свердло?

7. Скомпонуйте інструменти  з’єднавши  між собою стрілками?                       

 

 

 


Інструктаж з техніки безпеки при роботі на вертикально-свердлильному верстаті 2118

До роботи на деревообробних верстатах повинні допускатися тільки особи, яким виповнилось 18 років, пройшли спеціальне навчання, первинний інструктаж з техніці безпеки та забезпеченні в повному обсязі спеціальнім одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту.

Робоче місце повинне знаходитися у повному порядку, не засмічено і оснащено засобами пожежогасіння, виробниче устаткування перед початком зміни перевіряється на справність як механічної, так і електротехнічної частини. Включати устаткування слід, тільки повністю переконавшись у відсутності людей в небезпечній зоні.

При роботі на деревообробному верстаті працівник зобов'язаний:

- використовувати спеціальний одяг та взуття, а також засоби індивідуального захисту;

- виконувати вказівки по обслуговуванню верстатів, викладені в паспорті або технічному описі верстата, а також вимоги попереджувальних таблиць, наявних на верстаті;

- встановлювати різальний інструмент, міняти заготовку тільки після повної зупинки верстата.

- забороняється обробляти заготовки коротше мінімальної довжини, встановленої для цього верстата (відстань між переднім і заднім вальцями).

- забороняється працювати в рукавицях при поданні пиломатеріалу в частину деревообробних верстатів, що ріжеться.

Усі струмопровідні дроти для забезпечення надійного захисту їх від механічних ушкоджень мають бути поміщені в металеві труби, що мають заземлення і укладені в ніші, що закриваються.

При виникненні неполадок при роботі устаткування, засміченні його робочих частин і виникненні інших чинників, що перешкоджають роботі, слід повністю зупинити технологічну лінію і відключити її від електропостачання, перш ніж приступати до усунення причин простою. Прибирання відходів повинне робитися тільки за допомогою спеціальних інструментів (гачків, лопат і інших).

Після закінчення робочої зміни усі відходи мають бути прибрані, устаткування відключене, інструменти оглянуті на предмет справності і повернені туди, де вони зберігаються, а робоче місце приведене в порядок. Робітникам слід переодягнутися з робочого одягу і по можливості прийняти душ.

Інструктаж з охорони праці

 Під час свердління отворів необхідно виконувати такі правила безпеки праці:

1. Одягнути спецодяг, захисні окуляри.

2. Надійно закріпити свердло в патроні верстата.

3. Не залишати ключ у патроні після затискання свердла.

4. Міцно закріпити деталь на столі верстата в лещатах.

5. Під час свердління коротких заготовок використовувати пристрої для закріплення.

6. Свердло до деталі подавати плавно, без зусиль та ривків.

7. Бути особливо уважним та обережним у кінці свердління.

8. Свердлячи наскрізний отвір, передбачити підкладну основу.

9. Не відволікатися під час роботи.

10. Не допускати утворення довгих закручених стружок. Періодично виводити свердло з отвору й чистити його.

11. Перед зупинкою верстата відвести свердло від заготовки.

12. Після зупинки обертання свердла прибрати робочий стіл верстата.

При виконанні розміточних операцій необхідно дотримуватись наступних правил безпеки праці:

1) встановлення заготовок (деталей) на плиту і зняття з плити необхідно виконувати лише в рукавицях;

2) заготовки (деталі), пристосування надійно встановлювати не на краю плити, а ближче до середини;

3) перед встановленням заготовок (деталей) на плиту слід перевірити її на стійкість;

4) під час роботи на вільні (не використовувані) гостро заточені кінці чертилок обов’язково надівати запобіжні пробки або спеціальні ковпачки;

5) мідний купорос, що використовується для фарбування, наносять лише кісточкою, дотримуючись мір безпеки (він ядовитий);

6) слідкувати за тим, щоб проходи навколо розміточної плити були завжди вільні;

7) слідкувати за справністю кріплення молотка на ручці;

8) видаляти пил і окалину з розміточної плити лише щіткою, а з крупних плит - мітлою;

9) промаслене дрантя і папір складають лише в спеціальні металеві ящики.

При роботі на свердлильному верстаті слід дотримуватись наступних правил безпеки праці:

1) правильно встановлювати, надійно закріплювати заготовки на столі верстата і не утримувати їх руками в процесі обробки;

2) не залишати ключа в свердлильному патроні після зміни ріжучого інструменту;

3)пуск верстата виконувати лише тоді, коли є тверда впевненість в безпеці роботи:

4) стежити за роботою насоса і кількістю охолоджуючої рідини, що поступає до місць обробки;

5) не братися за ріжучий інструмент, що обертається, і шпиндель;

6) не виймати рукою зламаних ріжучих інструментів з отвору, користуватися для цього спеціальними пристосуваннями;

7) не натискувати сильно на важіль подачі при свердлінні заготовок на прохід, особливо при свердлінні свердлами малого діаметра;

8) підкладати дерев'яну підкладку на стіл верстата під шпиндель при зміні патрона або свердла;

9) користуватися спеціальним ключем, клином для видалення свердлильного патрона, свердла або перехідної втулки з шпинделя;

10) постійно стежити за справністю ріжучого інструменту і пристроїв кріплення заготовок і інструменту;

11) не передавати і не приймати яких-небудь предметів через працюючий верстат; не працювати на верстаті в рукавицях; не спиратися на верстат під час його роботи.

Обов'язково зупиняти верстат у випадку:

1) відходу від верстата навіть на короткий час;

2) припинення роботи;

3) виявлення несправностей у верстаті, приладді, пристосуваннях і ріжучому інструменті;

4) змащування верстата;

5) установки або зміни ріжучого інструменту і пристосувань, приналежностей і т. д.;

6) прибирання верстата, робочого місця і стружки з інструменту, патрона і заготовки.

 

1

 

docx
Додано
7 серпня 2019
Переглядів
353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку