Технологія "Щоденні 5" як засіб формування мовної особистості молодшого школяра на уроках української мови

Про матеріал
У статті висвітлюється роль технології «Щоденні 5» у НУШі для формування учня, який би точно висловлював свої думки й виражав потреби, брав активну участь у процесі комунікації та вдало використовував мовні засоби відповідно до поставленої мети й завдань спілкування.
Перегляд файлу

Жураковська Н.І.

Технологія "Щоденні 5" як засіб формування мовної особистості молодшого школяра на уроках української мови

У статті висвітлюється роль технології «Щоденні 5» у НУШі для формування  учня, який би точно висловлював свої думки й виражав потреби, брав активну участь у процесі комунікації та вдало використовував мовні засоби відповідно до поставленої мети й завдань спілкування.

Реформування української школи, яке полягає у впровадженні концепції «Нова українська школа» наразі є ключовим завданням Міністерства освіти і науки України. Саме цей новий вектор змін повинен  перетворити українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності нашої держави. Головна мета створити школу, в якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувалося, а й вміння застосовувати їх у житті.

Наразі вчителям початкової школи пропонують впроваджувати у свою діяльність сучасні технології роботи зі школярами, які б сприяли формуванню мовної особистості. Одну з таких технологій презентує спільний проект МОН України та платформи ЕdЕrа, пропонуючи методичні рекомендації, як зацікавити дітей читанням та письмом, а відповідно сформувати мовну особистість. Зокрема, приділяється увага новій ротаційній моделі – «Щоденні 5» або «Daily 5».

Технологія «Щоденні 5» вперше була презентована спільним проектом Міністерства освіти і науки України та платформи ЕdЕrа. Даний проект пропонував вчителям методичні рекомендації, як сприяти тому, щоб діти були зацікавлені читанням та письмом. Наразі, надано методичні матеріали у навчально - методичному посібнику «Нова українська школа: порадник для вчителя» та на дистанційному курсі, які допоможуть вчителям початкової школи заохотити школярів до вивчення української мови, навчити їх формулювати власну думку та формувати навички письма. У вищезгаданому посібнику ротаційна модель «Щоденні 5» «розроблена з метою навчити учнів розвивати власну витривалість та самостійність під час виконання кожного з її компонентів, що забезпечує їх активну участь у читанні та письмі протягом тривалого часу» [5, с.92]. До того ж визначено основні компоненти технології:

 1. Читання для себе.

2. Читання для когось.

3. Письмо для себе.

4. Робота зі словами.

 5. Слухання.

Інструкції щодо роботи над даною технологією, впровадження кожного компоненту представлено учителем початкових класів навчальновиховного комплексу «Новопечерська школа» м.Києва Мариною Пристінською. А на обов’язковому дистанційному курсі для вчителів Нової української школи відведено дві частини про модель «Щоденні 5» в Модулі 3: Інтегроване навчання. І на відміну від навчальнометодичного посібника, у курсі детальніше розглядається модель навчання, особливості перевірки та проведення занять.

Не зважаючи на те, що для української освіти технологія «Щоденні 5» є новою та незнайомою, дана модель існує приблизно 12 років з моменту публікації Гейл Буше і Джоан Мозер у 2006 році книги «The Daily 5: Незалежність грамотності в початкових класах» («The Daily 5: Fostering Literacy Independence in the Elementary Grades»). Першочергово технологію було розроблено, щоб допомогти учням розвивати щоденні звички читання, письма, створення словника і навички працювати самостійно. У рамках «Щоденні 5» учнів заохочують власною незалежністю, вчителі вільні використовувати структуру таким чином, щоб їх діяльність якнайкраще відповідала потребам учнів, вони можуть брати участь у читанні та письмі протягом тривалого або короткого часу, отримують настанови про те, як стати незалежними, і мати індивідуальне навчання, адаптоване для задоволення їхніх потреб. За словами Г. Буше і Дж. Мозер, традиційне навчання словесності передбачає оволодіння учями читанням та письмом, які не інтегрується з іншими навчальними предметами. «Щоденні 5» об'єднуються з іншими дисциплінами, зокрема з природничими, соціальними та здоров'язбережувальними. Інтеграція відбувається, коли учні читають та пишуть, використовуючи матеріали для читання з інших навчальних предметів [7].

 Впровадження цієї технології вимагає від учителя початкової школи готовності до організації освітньої діяльності учнів, дотримання ними правил зі щоденними видами роботи. Педагог також має пояснити школярам, для чого вони використовують щоденні рутини: для того, щоб у майбутньому стати успішною людиною, вони мають навчитися проходити певний шлях – це 10 кроків до успішного навчання та незалежності. Сутність їх полягає у формуванні готовності до різних видів діяльності, а саме:  

 1. Визначати, що вивчається;

 2. Ставити мету й обґрунтувати необхідність її досягнення;

3. Прописувати бажані кроки власної діяльності;

 4. Моделювати бажані кроки;

5. Моделювати найменш бажані кроки, потім найбільш бажані;

          6. Вчитися переміщуватися по всьому класу, знаходити зручне місце для роботи (розуміти право кожного на особисте освітнє середовище);

7. Відпрацьовувати та тренувати особисту витримку, волю, характер;

8. Вчитися працювати самостійно;

9. Бути готовим до зміни форми діяльності;

        10. Вчитися аналізувати роботу, відповідаючи на запитання «Як усе пройшло?».

Із впровадженням цієї технології вчителі мають змогу допомогти школярам відпрацювати витримку та дисциплінованість, адже кожна діяльність розрахована на певний час (приблизно 20 хв) щодня. Після довготривалого відпочинку учні можуть зосередити свою увагу лише на досить короткий час. Відпрацювання витримки під час впровадження «Щоденні 5» відбувається від 8 до 12 тижнів. На початок цього процесу школярів об’єднують в одне велике коло. Після цього учитель розподіляє учнів на групи для виконання навчальних завдань: одні пишуть, інші читають для когось, треті слухають. Через певний час знову сходяться в коло. Потім знову розходяться. І так триває до того часу, допоки кожен учень не виконає всі п’ять видів діяльності. У процесі відпрацювання витримки можна простежити динаміку, коли учні можуть виконувати ці ж самі діяльності не за 4 перерви між діяльностями, а за 2–3 перерви [4, с.163–169]. Саме за таким алгоритмом роботи працює система «Щоденні 5» в Америці та Канаді. В українських школах даний алгоритм дещо адаптований, адже вчителю надається можливість обирати лише одну діяльність протягом 20 хв., до того ж програмою не передбачено виділяти окремий час на впровадження даної технології, її застосування відбувається безпосередньо на запланованому уроці.

Щоб зрозуміти сутність кожної з п’яти діяльностей у технології «Щоденні 5», розглянемо так звані «П’ять кроків: Щоденні 5».

Першим кроком впровадження – є «Читання для себе». Вчитель може самостійно визначати час, коли йому краще проводити цю діяльність. Важливим є те, що учень самостійно обирає книгу чи текст для читання. Для цього передбачено створення у класі бібліотечки, зважаючи на інтереси дітей. Вчитель не повинен нав’язувати свою літературу. Учні читають протягом 20 хвилин, але розпочинати цю діяльність потрібно із 5–10 хвилин в залежності від віку дітей, і поступово, збільшувати час для читання. До того ж, щоб сприяти мотивації читання у класі, можна створити куточок «Читацьких досягнень», щоб учні могли спостерігати за власними читацькими успіхами. Після опрацювання книги або тексту учні мають виконати завдання для перевірки розуміння твору, а головне для усвідомлення прочитаного.

Авторки технології «Щоденні 5» Г. Буше і Дж. Мозер зазначають, що працюючи над кроком «Читання для себя», вчитель та учні мають пам’ятати про наступне: учні обирають книгу, яку хочуть прочитати; обирають зручне місце для читання і починають працювати; під час роботи залишаються на одному місці; дотримуються правил читання: тримають правильно книгу, слідкують за своєю поставою; виконують завдання після опрацювання твору; читають увесь відведений час.

 Другий крок – це «Читання для когось». Під час виконання цієї діяльності учні об’єднуються у пари за інтересами або за обраним твором. Такий вид діяльності спонукає дітей вчитися співпрацювати, а саме слухати один одного, виконувати завдання в парі, ставити запитання за змістом прочитаного та аналізувати опрацьований твір. «Читання для когось» можна розпочати з невеликого за обсягом твору, що займає менше часу для читання, щоб учні могли звикнути до такого виду діяльності, а в процесі роботи збільшувати тексти за обсягом. Після того, як учні оберуть твір для читання, пропонують їм обрати форму для роботи. Діти можуть читати по 1 чи 2 речення, по абзацу. Якщо це учні 3–4 класів, можна навіть по декілька абзаців, а також по сторінці, але учні роблять вибір самостійно. Вчитель не повинен нав’язувати їм свої бажання. Після завершення читання в парах учні розпочинають роботу над виконанням завдань, які спрямовані на перевірку прочитаного. До того ж учитель і учні повинні пам’ятати, що діти працюють злагоджено в парі; після обрання твору одразу розпочинають роботу; учні читають по черзі; весь відведений час працюють на одному місці; діти допомагають один одному зрозуміти прочитане, ставлячи запитання за змістом твору; виконують завдання, після опрацювання твору. Під час «Читання для когось» учні вчаться слухати один одного, тобто забезпечується вид мовленнєвої діяльності – аудіювання.

 Третій крок «Щоденні 5» – «Письмо для себе». Під час виконання цього виду роботи вчитель може запропонувати учням будь-яку тему для письма, а також діти можуть самостійно обирати теми. «Письмо для себя» допомогає навчитися висловлювати думки й записувати їх на папері, розвивати зв’язне мовлення. Як і в попередніх щоденних діяльностях, учитель разом із учнями складає правила, яких діти мають дотримуватися під час «Письма для себе», а саме: учень обирає тему для письма і одразу починає працювати; учень виконує роботу протягом певного часу; весь відведений час працює на одному місці; після написання перечитує написане, виправляє допущені помилки; після завершення роботи прибирає своє робоче місце. Під час цієї роботи учні першокласники можуть працювати, наприклад, в альбомах і малювати свої враження, поки не навчаться писати. Учні 2–4 класів можуть працювати у звичайних зошитах. Важливим моментом у цій діяльності є те, що вчитель не критикує роботу учнів, не виправляє помилки, не обмежує їх в обсязі написання роботи. Щодня під час «Письма для себе» діти зазначають дату написання та тему, яку вони обрали для письма, і після цього висвітлюють свої думки. Вони працюють як індивідуально, так і в малих групах, читають або пишуть в індивідуальній зоні. Відпрацьовування такої незалежності розвиває потребу в учнів краще писати та читати.

Четвертий крок – це «Робота зі словами». Під час цього виду діяльності вчитель добирає слова, які необхідно опрацювати з учнями, також використовує і ті слова, які передбачені навчальною програмою. До того ж можна опрацювати незнайомі слова, які учні зустріли під час читання художніх творів, розв’язування математичних задач, під час роботи з текстами на уроці природознавства. У процесі «Роботи зі словами» вчитель забезпечує школярів словниками, у яких учні можуть знайти визначення слів, або гаджетами. Вчитель для цього виду діяльності готує учням різні завдання для роботи, а також дає змогу закріплювати вивчений матеріал на уроках української мови. Після вивчення певної кількості слів можна запропонувати дітям скласти словникову історію, казку, оповідання з їх використанням. Для цієї роботи актуальним є використання стіни слів – це місце у класній кімнаті, куди вчитель розміщує всі слова, які учні вивчають впродовж місяця. Під час «Роботи зі словами» діти вчаться працювати зі словниками, поповнюють свій лексичний запас, використовують набуті знання під час написання різного виду робіт: переказів, оповідань, власних висловлювань, розвивають зв’язне мовлення.

 П’ятий крок «Щоденні 5» – це є «Слухання». На цьому етапі вчитель готує для учнів аудіозаписи, які вони обирають і слухають, або учень може самостійно обрати файли для слухання, використовуючи відповідні гаджети. На сьогоднішній день є дуже багато інтернет-джерел з аудіозаписами літературних творів. Після завершення «Слухання» учні розпочинають роботу над виконанням завдань, що спрямовані на перевірку прослуханого. Під час «Слухання» учні вчаться тривалий час сприймати інформацію, не відволікаючись, випрацьовувати витримку, обмінюватися думками щодо прослуханого твору, аналізувати почуте [8].

             Отже, систему «Щоденні 5» розроблено для того, щоб навчати учнів самостійності та витривалості протягом роботи над 5 кроками для того, щоб школярі могли бути повністю заглиблені у вдумливому читанні та творчому, індивідуальному письмі протягом тривалого проміжку часу.

 Вправи системи «Щоденні 5» є достатньо різноманітними, що збільшує мотивацію та інтелектуальну зайнятість учнів, сприяє розвитку та формуванню мовної особистості школярів.

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 1. Відео-рекомендації Марини Пристінської – заступника директора НВК «Новопечерська школа» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: ed. era. com
 2. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. / 2016. – Режим доступу до ресурсу: http:// mon. gov. ua
 3. Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / Інформаційний збірник МОН України.  – 2016. – Режим доступу до ресурсу: mon. gov. ua
 4. Лаенз Дж. Система професійної підготовки вчителів у Канаді / Дж. Лаенз // Освіта і управління. – 2007. – Т.1. – Ч. 4. - с. 163-169
 5. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг.ред. Бібік Н.М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. - 206 с.
 6. Пристінська М. Хочеш змін? Дій! [Електронний ресурс]. / 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://svitlanagalata/blogspot/cjm/2018/01/blogspost.html
 7. Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses Winter 3-7-2016 The Impact of Daily 5 and CAFÉ Literacy Framework on Reading Comprehension in Struggling Fourth Grade Readers: A Case Studiiy Sandra Lee Duty Portland State University
 8. The CAFÉ book: engaging all students in daily literacy assessmtnt and instruction / Gail Boushey and Joan Moser. LB1576. B533 20009 372.6’046 – dc22.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Неверова Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 червня 2020
Переглядів
19582
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку