10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

ТЕХНОЛОГІЯ «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙ УСПІХУ» НА УРОКАХ ХІМІЇ ( з досвіду роботи)

Про матеріал

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, яке породжує енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.

Сухомлинський говорив, що: « Школа має бути не лише коморою знань, а й середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини».

І саме інтерактивні технології і технологія « Створення ситуацій успіху» сприяє тому, що учні опановують усі рівні пізнання( знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінювання), розвивають критичне мислення, уміння розмірковувати, розв'язувати проблеми.

Перегляд файлу

                        Міністерство  освіти і науки України

Головне управління освіти і науки  Дніпропетровської обласної адміністрації

      Відділ освіти Синельниківської  районної державної адміністрації

          Дерезуватська середня загальноосвітня школа

 

 

               ТЕХНОЛОГІЯ

      «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ

                    УСПІХУ»                                                         

           НА   УРОКАХ   ХІМІЇ

                                           З  ДОСВІДУ РОБОТИ 

                                                                                         ВЧИТЕЛЬКИ  ХІМІЇ

                                               ДОВГОЇ  ЛЮДМИЛИ

                                                     ВІКТОРІВНИ

                                                                                                                                                                                                                                               

  КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ:

                         «  СПЕЦІАЛІСТ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ»

                                  С.  ДЕРЕЗУВАТЕ, 2010 рік

  Успіх  у навчанні –  єдине джерело внутрішніх сил дитини, яке породжує енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.

                                                                                          В.О.Сухомлинський

              Сухомлинський говорив, що: « Школа має бути не лише коморою знань, а й середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини».

    І саме інтерактивні технології і технологія « Створення ситуацій успіху» сприяє тому, що учні опановують усі рівні пізнання( знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінювання), розвивають критичне мислення, уміння розмірковувати, розв’язувати проблеми.

          У наш час процес навчання – це не автоматичне вкладання програмного матеріалу в голову учня. Завдання педагога полягає в тому, щоб підвести до дверей, дати ключ і навчити учня користуватися цим інструментом.

       Народження педагогічної технології « Створення ситуації успіху» було зумовлено самим життям. У своїй педагогічній діяльності А.С.Макаренко розробляв ідею « завтрашньої радості», а В.О.Сухомлинський розвинув цей прийом у створеній ним « Школі радощів». Результати діяльності цих педагогів підводять нас до усвідомлення можливостей упровадження у навчально – виховний процес сучасної школи такої педагогічної технології, яка була б націлена саме на те, як викликати у дітей почуття радощів, забезпечити успіх у навчанні.

       Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визнає цей результат як успіх.

        Суть технології «Створення ситуації успіху», - це створити оптимістичну установку дитині, забути на деякий час про її « недоліки», побачити тільки перспективні лінії її розвитку.

       Головна мета моєї діяльності полягає в тому, щоб створити ситуації успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

      Додаток 1.

       Моє завдання як педагога – допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно прикласти зусилля. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.

     Моє кредо: « Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися»

                                                                                В.О.Сухомлинський

     На думку педагогів ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. На мою думку, педагогічну технологію « Створення ситуації успіху» можна з повною впевненістю зачислити до особистісно – орієнтованих технологій, тому, що її точкою відліку є духовне удосконалення внутрішнього світу і дитини і вчителя.

   Технологія « Створення ситуації успіху» звучить у таких висловлюваннях педагога завдяки реалізації прийому:

 • Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде…
 • Саме ти і міг би зробити таку справу…
 • Я впевнена, що ти пам’ятаєш про …
 • І зовсім це не складно. Навіть якщо не вийде – нічого страшного.
 • Починай же! Ти це добре зробиш!
 • Ось ця деталь( елемент, частина) вийшла дуже гарно!

Використовуючи цю технологію поділяю всіх учнів на групи за категоріями:

  Категорія

  «Надійні»

(учні, які мають добрі здібності, самостійні у роботі, впевнені в собі)

Категорія

« Впевнені»

( учні, в яких система роботи не настільки від лагоджена, як у      «Надійних»)

Категорія

«Невпевнені»

( це цілком успішні учні, але їх пізнавальні інтереси пов’язані тільки з навчанням)

  Категорія

«Зневірені»

( це учні які мають не погану підготовку, здібності,але не використовують їх)

 

 

               

   За допомогою елементів педагогічної техніки намагаюся впливати на своїх вихованців. Ситуацію успіху не можна створити, якщо ставитися до дитини як до особистості, яка на певному етапі проходить стадію формування. Адже ще  Януш  Корчак говорив про те, що дітей як таких не має, є люди, які відрізняються масштабом понять, досвідом, захопленнями. А як результат роботи , учні отримують різні види радості:

               к Колективна       

ра             радість

                 Типи успіху

Неочікувана

   радість

               Радість

                 пізнання

 

Спільна

радість

 

                     Хочу зазначити, що велике значення в роботі з дітьми має емоційна культура вчителя і його психологічна компетентність. Без цього не можна створити ситуації успіху  ні дітям, ні самому вчителю. Розглядаючи емоційну культуру, В.О.Сухомлинський виокремив такі її ознаки: культура та сприйняття; культура слова та емоційних станів; емоційне сприйняття світоглядних та моральних ідей, принципів, істин.          

             Наведу деякі приклади з власного досвіду роботи, які можна трактувати як приклади педагогічної технології « Створення ситуації успіху».

           У 9 класі після вивчення теми « Періодичний закон Д.І.Менделєєва» використовую технологію « Обмін ролями».  Учні  об’єднуються у дві  команди:                            « Шерлоки» і «Хіміки».

                   Додаток 2

Прийом « Даю шанс» використовую для категорії учнів « Впевнені» і «Надійні». У 8 класі під час вивчення теми « Повітря» готую запитання:

Додаток 3

Кожен учень намагається відповісти на максимальну кількість запитань.  Цей прийом допомагає дитині не очікувано для самої себе розкрити власні можливості, здібності.

Для категорій учнів « Зневірені» та « Невпевнені» на основі прийому «Сходи» пропоную виконати різнорівневі завдання:

Додаток 4

Перед виконанням завдання обов’язково підбадьорюю учнів такими словами: « Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде!». Якщо учень виконує перший і другий рівні, знову акцентую якості учня словами: « Ця частина вийшла дуже гарно! Спробуй далі. А якщо не вийде – нічого страшного. Спробуєш   наступного разу.»

 В усіх класах використовую прийом « Знайди  помилку», який характерний для всіх категорій учнів. Цей прийом активізує увагу учнів, особливо при перевірці знань. На дошці  роблю помилку і пропоную учням її знайти.

     Додаток 5

     У 9 -11 класах , на мій погляд, ефективним є прийом «Зараження», який полягає в тому, щоб заразити дітей до пізнання нового. Це може бути написання рефератів, повідомлень, а також проектна робота учнів.

   З великим ентузіазмом я переймаю  передовий  педагогічний досвід,форми та методи роботи з учнями вчителя хімії Варварівської СЗШ Синельниківського району  КІБЛИК  ВАЛЕНТИНИ  МИКОЛАЇВНИ. Так наприклад, під час вивчення теми « Нітратна і ортофосфорна кислоти. Фізичні та хімічні властивості. Застосування кислот.» використовую  прийом яким поділилася зі мною  колега. Учні, готуючись до уроку, шукають повідомлення про історію відкриття( виникнення) цих кислот і зачитують їх під час уроку,  а всі інші учні записують їх ось у таку таблицю:

      ЩО?

         ДЕ?

          КОЛИ?

           Як?

 HNO3

 

 

 

 

 H3PO4

 

 

 

  Цю технологію використовую  в інших класах.

        Для активізації розумової діяльності учнів на уроках використовую різні проблемні ситуації. Рекомендую розв’язувати практичні завдання з проблемними елементами.

    Додаток 6

 

Ще один приклад для учнів 8 класу:    Додаток  7

На мою думку, використання проблемних ситуацій і завдань на уроках хімії є умовою формування необхідного рівня творчого мислення і сприяє розвитку розумової діяльності школярів.

     На своїх уроках організовую самостійну діяльність школярів щодо поповнення знань з різних джерел за розробленим планом: пошук і систематизація знань із друкованих видань, літературних джерел; самостійне поповнення знань за наслідками проведеної пошукової  діяльності.

  Додаток 8

А як результат, у класі під час уроків слухаємо коротенькі доповіді( виступи) і обговорюємо їх.

    Хочу  зупинитися на своєму баченні контролю знань у системі диференційованого підходу до учнів, бо про різні форми оцінювання сьогодні говориться дуже багато. Найбільш вдалими будуть матеріали, підібрані за різними рівнями складності. У кожному рівні міститься завдання однотипні, але різної складності. Якщо наприклад завдання 4 , то в першому рівні це задача одноходова, у другому – двоходова, у третьому - комбінована, а у четвертому – нестандартна, що вимагає творчого підходу. Кожен учень має можливість вибрати свій рівень.

Плануючи уроки і домашні завдання підбираю диференційовані завдання, що дають змогу кожному учню реалізувати свої здібності.  Наприклад: під час вивчення  у 10 класі теми « Нітроген  І Фосфор» даю такі завдання:      

                                    Додатки  9,10

Викликає інтерес у дітей різні тестові завдання, ситуаційні задачі, що базуються на поглиблених теоретичних знаннях.

    У своїй роботі використовую і ділову гру, як одну з форм інтерактивного методу навчання. Ця форма поєднує елементи навчання і виховання, враховує пізнавальні та творчі інтереси дітей. Як приклад, хочу навести  розробку уроку в 10 класі на тему: « Нітрати. Проблема вмісту нітратів в продуктах харчування», який моделює телепередачу. Хочу підкреслити,що під час проведення таких уроків великої уваги і зусиль потребує підготовчий етап. Під час підготовки до таких уроків враховую індивідуальні, психолого – вікові особливості учнів. Одні учні готують проекти: « С.Дерезувате та його екологічні проблеми», « Нітрати в нашій землі»; а інші учні задіяні в ролях: медик, агроном, вчений – хімік, доцент кафедри геохімії, які працюють з науково – популярною літературою, складають таблиці, а я їм допомагаю.

          Набутий досвід дозволяє кожному учневі на уроках хімії  самореалізуватися,оволодіти загальнонауковими і спеціальними вміннями й навичками, знайти себе в маленькому ділі, прожити ситуацію успіху, щоб потім не розгубитися у великому житті.  Я ще не так багато працюю, щоб знати і вміти все. Але моє бажання досягнути таких педагогічних результатів, щоб було несоромно перед учнями, колегами, своїми батьками і перед своєю совістю.

 Виходячи з  усього вище сказаного,  хочу закінчити свій виступ словами Василя Сухомлинського, який глибоко розкриває саму суть  інтерактивних технологій і технології « Створення ситуації успіху» :

Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні,

Збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності –   це  перша заповідь виховання.

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей,

душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні.

                                                   В.О.Сухомлинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

  Як говорять психологи, що 99% в житті людини це вдача і лише 1% це талант.

      А я  бажаю, щоб всім в житті  завжди таланило і ніколи не спіткали невдачі.

 

Додаток 2

       Хіміки ставлять питання на зразок : « Який елемент ми задумали?». Команда

      « Шерлоків» відгадує, ставлячи навідні питання таким чином, щоб на них можна      було відповісти, « так» чи «ні».                                

                  Наприклад :

 1. Ваш елемент – метал?( Так)
 2. Він знаходиться в першому періоді?(Так)
 3. Він має валентність лише І?(Так)
 4. Це Натрій?(Так)

Потім команди міняються ролями. Перемагає та команда, що відповіла на питання, використавши найменшу кількість додаткових питань. За допомогою цього прийому показую дітям, що вони здатні зробити набагато більше, ніж від них очікують.  Учні  відчувають чотири типи радості.

 

Додаток 3 

 1. Що таке повітря?
 2. Які гази входять до його складу?
 3. Хто вперше встановив склад повітря?
 4. Чому склад повітря вважають сталим?
 5. Чим відрізняється повітря поблизу лісу і над містом?
 6. Чи відрізняється горіння в кисні та в повітрі?
 7. Які є способи гасіння полум’я?
 8. Які речовини забруднюють атмосферу?

 

 

 

                           Додаток  4

Наприклад. Дано речовини: CaO, BaCl2, Zn, CO2, KNO3, KOH,NH3, Na2O.

І рівень . Із наведеного переліку списку випишіть формули оксидів.

ІІ рівень.  Поясніть свій вибір. Дайте назву оксидам.

ІІІ рівень. Складіть рівняння хімічних реакцій одержання обраних вами оксидів із даних речовин.

   IV рівень.  Як ви вважаєте, чи можна використати практично вибрані 

          оксиди? Якщо так, то як саме?                                                                                                             

                              Додаток 5

Так, у 10 класі під час вивчення теми « Алкани» пишу на дошці речовини і прошу їх назвати : C2H6, C4H10, C8H18, C2H2, C10H22, CH4.

C2H2 – не являється алканом.

 

                         Додаток 6

Наприклад : під час вивчення теми « Карбонові кислоти» пропоную таке завдання:   За допомогою оцтової кислоти дослідіть властивості зубного порошку. ( Для цього насипте в порцелянову чашку  зубного порошку і долийте трохи оцтової кислоти. Що спостерігаєте?)                       

Запитання.

 1. Що містить зубний порошок?

    2.Який виділився газ в результаті реакції?

 

Додаток 7

У трьох пробірках знаходяться безбарвні розчини. Уміст першої пробірки перелийте в другу. Рідина в ній набуде малинового кольору. А рідину з третьої пробірки перелийте в другу, малиновий колір зникає.                            

Запитання  Які речовини знаходилися в кожній із трьох пробірок?

 

Додаток 8

Так під час проведення уроків у 10 класі на теми: « Нітратна та ортофосфорна кислоти, їх властивості. Застосування.» пропоную учням знайти і опрацювати застосування цих кислот.   Під час вивчення теми « Нітроген і Фосфор як прості речовини. Фізичні властивості та застосування» учні також самостійно знаходять сфери застосування Азоту і Фосфору. А вже при вивченні теми « Нітроген (ІІ),(ІV) оксиди, Фосфор(V) оксид як  забрудники атмосфери» пропоную учням дослідити вплив Нітрогену і Фосфору на навколишнє середовище.

 

Додаток 9

При нагріванні 1,96 г амоній сульфату з надлишком натрій гідроксиду одержали газ, який поглинули розчином, що містить 5,88г фосфатної кислоти.

      І рівень. Яка сіль при цьому утворилася?

ІІ рівень. Визначте масу солі, що утворилася.

ІІІ рівень. Визначте типи хімічних зв’язків у солі, що утворилася?     

                                   Додаток 10

Порівняйте місце в періодичній системі Фосфору і Нітрогену і будову їхніх атомів.  Скажіть :

А) який з цих елементів утворює стійкішу молекулу?

Б) який з цих елементів активніше вступає в реакції  з киснем, воднем,металами?

В) який елемент кращий окисник (  відновник)?

Г) напишіть рівняння відповідних реакцій.

 

docx
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
1185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку