9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Текстові фрагменти та операцiї над ними.

Про матеріал
Мета: Навчальна:засвоєння знань про виділення, копіювання, видалення, переміщення над фрагментами тексту; формування вмінь видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; копiювати й перемiщувати фрагменти тексту з використання та безвикористання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзними документами; знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi. Розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, вміння застосовувати свої знання на практиці, розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу, пам’ять. Виховна: виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.
Перегляд файлу

Клас. 6-Б

Тема. Текстові фрагменти  та операцiї над ними.

Мета: Навчальна:засвоєння знань про виділення, копіювання, видалення, переміщення над  фрагментами тексту; формування вмінь видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; копiювати й перемiщувати фрагменти тексту з використання та безвикористання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзними документами; знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi.

Розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, вміння застосовувати свої знання на практиці,  розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу,  пам’ять.

Виховна: виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.

Базовi поняття й термiни: фрагмент тексту, буфер обмiну.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції.

Тип уроку: формування знань і вдосконалення вмінь та навичок.

Хiд уроку

 1. Органiзацiйний етап.
 • привітання з учнями;
 • перевірка присутності учнів на уроці;
 • призначення чергових.

II. Перевірка домашнього завдання

 1. Інтерактивна вправа «Вірю – не вірю».

з/п

Твердження

Вірю – не вірю

1

Для видалення символу ліворуч від курсора використовується клавіша Delete

Не вірю

2

Розрізання рядків здійснюється за допомогою клавіші Enter

Вірю

3

Пошук слів у тексті здійснюється за допомогою пункту правка/ Знайти.

Вірю

4

Автоматична перевірка правопису встановлюється за допомогою пункту меню Формат/ Правка

Не вірю

5

Автоматичне перенесення слів установлюється за допомогою пункту меню Сервіс/Мова/Розстановка переносів

Вірю

6

Для виділення не зв’язаних фрагментів тексту використовується клавіша Ctrl

Вірю

7

Для переходу в кінець рядка використовується клавіша Home

Не вірю

ІІІ. Актуалiзацiя опорних знань.

Фронтальне опитування

 1. Назвіть основні об’єкти файлової системи та операції, які з ними можна виконати.
 2. Назвіть способи копіювання та переміщення об’єктів.
 3. Назвіть способи видалення об’єктів.
 4. Що таке редагування тексту?
 5. Назвіть текстові об’єкти тексту.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками  (фрагментами) тексту: виділяти блок, копіювати, знищувати, переміщувати в інше місце тексту або в буфер обміну.

V. Повідомлення теми та  мети уроку.

Тема нашого сьогоднішнього уроку: «Текстові фрагменти  та операцiї над ними».  Тобто сьогодні на уроці ми повинні  сформувати  вміння видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; копiювати й перемiщувати фрагменти тексту звикористання та безвикористання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзними документами; знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi.

VI. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція).

 1. Видiлення фрагментiв тексту

Ми розглянули елементарні операції редагу­вання тексту: видалення, вставка і заміна символів. У всіх цих випадках об'єктами редагування були окремі символи. Такий вид редагування, перш за все, призначений для внесення змін у текст з метою виправлення помилок введення.

Однак під час створення текстового документа може виникнути не­обхідність іншого редагування. Наприклад, потрібно переставити місця­ми деякі абзаци в тексті, видалити деякі речення, а деякі слова замінити на інші. У цих випадках об'єктом редагування буде не окремий символ, а кілька символів, слова, речення, абзаци тощо. Виконання такого редагу­вання тексту зручніше і раціональніше проводити, використовуючи спеціальні засоби текстового процесора.

Перед виконанням будь-яких операцій над фрагментом тексту його потрібно спочатку виділити. Текстовий процесор Word 2007 дає змогу виділяти текстові фрагменти двох видів: горизонтальні і вер­тикальні. Як правило, виділений фрагмент помічається в тексті блідо-синім кольором.   ( слайд)

     Щоб зняти виділення фрагмента, потрібно вибрати місце в документі поза областю виділення або натиснути будь-яку клавішу керування кур­сором.

Для виділення фрагментів тексту зручно також користуватися такими сполу­ченнями клавіш (підзапис).

Фрагмент тексту

Сполучення клавіш

Фрагмент тексту

Сполучення клавіш

Від поточного місця до кінця слова

Ctrl + Shift +

Від поточного місця до кінця абзацу

   Ctrl + Shift +

Від поточного місця до початку слова

Ctrl + Shift +

Від поточного місця до початку абзацу

Ctrl + Shift +

Від поточного місця до початку доку­мента

Ctrl + Shift + Home

Від поточного місця до кінця (початку) екрана

Alt + Ctrl + Shift + Page Down (Alt + Ctrl + Shift + Page Up)

Від поточного місця до кінця документа

Ctrl + Shift + End

Весь документ

Ctrl + А (англ.)

 

 1. Робота з фрагментами тексту.

Після того як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна пе­ремістити, скопіювати в різні місця цього чи іншого документа або вида­лити.

Операції над фрагментами тексту можна виконувати, використовуючи різні способи: перетягування мишею, натискання клавіш клавіатури, вибір кнопок групи Буфер обміну.

Порядок виконання операцій над фрагментами тексту наведено в таб­лиці.

Автоматичний пошук і заміна фрагментів тексту.

Текстовий процесор Word 2007 може здійснювати автоматичний по­шук у документі деякого фрагмента тексту. Для цього потрібно: (підзапис)

 1. Вибрати кнопку Знайти  в групі Редагування вкладки Основне, яка відкриває вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти.
 2. Увести в поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в до­кументі.
 3. Виконати одну з дій (залежно від потреби):
 • вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне вхо­дження фрагмента в текст;
 • виконати Виділення під час читання => Виділити все, щоб одра­зу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента.

VII. Практична робота.

Тема: Інструктаж з правил технiки Безпеки. Робота з текстовими фрагментами.

Тепер переходимо до виконання практичної частини нашого уроку. Давайте пригадаєм і будемо дотримуватись правил безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги. Для цього кожен з вас займає своє місце, і  виконає завдання.Учням роздаються завдання

Завдання

1. Запустіть текстовий процесор  Microsoft Word будь-яким відомим вам способом.

 1. У текстовому редакторі  Word надрукуйте фразу «Від­різок - це частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які розташовані між двома даними точками. Ці точки називаються кінцями відрізка».
 2. Виділіть слово «відрізок», двічі клацнувши на ньому лі­вою кнопкою миші. Зніміть виділення.
 3. Виділіть текст, утримуючи ліву кнопку миші. За допо­могою контекстного меню скопіюйте її в буфер обміну та вставте її у новий абзац.
 4. Виділіть другий абзац, тричі клацнувши на ньому лівою кнопкою миші. Зніміть виділення.
 5. Виділіть текст, натиснувши Сtrl + А. Зніміть виділення.
 6. Виділіть два абзаци за допомогою клавіш 8пШ і кла­віш управління курсором та перетягніть їх, утримуючи клаві­шу Сtrl.
 7. Виділить текст у зручний для вас спосіб. За допомогою кнопки на панелі інструментів Стандартна -* Зберегти скопіюйте його в буфер обміну сполученням клавіш Сtrl + С та вставте його в абзац.
 8. Скопіюйте текст до буфера обміну у зручний для вас спосіб.
 1. Відкрийте у цьому вікні новий документ та вставте фраг­мент із буфера обміну за допомогою клавіш Сtrl +V.
 2. За допомогою автоматичної заміни в новому документі замініть слово «відрізок» на «відрізочок» (Правка - Знайти - Замінити, заповнити відповідні поля).
 3. Збережіть створені документи у папку «Фрагмент» на дис­ку С: під ім'ям «Відрізок» та «Відрізочок».
 4. Доповніть речення (вид роботи --у зошитах):
 • Щоб увести дефіс, треба...
 • Щоб увести тире, треба...
 • Між словами треба робити ... пробілів.
 • Щоб перейти на новий рядок, треба.»
 • Розділові знаки треба ставити ...
  — Закривати дужки або лапки ...

VIII. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу.

Робота у групах

 1. Видалення —
 2. Переміщення  -
 3. Копіювання —

IX. Домашнє завдання

 1. Підготувати повідомлення за темою «Керування кількома документами».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
1108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку