Тема: Мохи. Середовище існування мохів

Про матеріал

сформувати знання учнів про особливості будови та життєдіяльності мохів, основні життєві форми мохів;

визначити значення мохів в екосистемі та житті людини;

Перегляд файлу

6 клас

Тема: Мохи

Мета:

сформувати знання учнів про особливості будови та життєдіяльності  мохів, основні життєві форми мохів;

визначити  значення мохів в екосистемі та житті людини;

ознайомити учнів з різноманітністю вищих спорових рослин - мохоподібних;

розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, вміння розпізнати  мохи в  природі, на малюнках;

аналізувати та порівнювати біологічні об’єкти;

виховувати  поважне ставлення до природи та бережне ставлення до свого здоров’я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікуванні результати: учні називають середовища існування мохів, особливості їхньої будови, життєві форми мохів; орієнтуються в різноманітності спорових рослин, наводять приклади представників мохоподібних, можуть їх розпізнати на гербарному матеріалі, малюнках і в природі; визначають гаметофіт та спорофіт; характеризують значення мохів у природі; вміють порівнювати біологічні об’єкти.

 Основні терміни та поняття: спорові рослини, мохи, ризоїди, спори,  гаметофіт, спорофіт, спорангій, гаметангій, гамети чоловічі і жіночі,  чергування поколінь, маршанція, сфагнум, зозулин льон  (політрих звичайний),  гілокоміум блискучий,   плеврозіум  Шредера, фунарія  гігрометрична, сплахнум, річчія сиза, дикранум (записані на дошці)

Обладнання та матеріали: навчальна таблиця, динамічна модель «Розмноження зеленого моху» демонстраційний дидактичний матеріал, презентація на тему мохи, мультимедійна дошка.

 

 

 

Хід уроку

І. Організаційний етап: Привітання, перевірка готовності учнів та класу до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів ( Вправа «Так» чи «Ні»):

 • Водорості – найдавніша група рослин на Землі.
 • Тіло водоростей не поділене на органи.
 • Не всі водорості здатні до фотосинтезу.
 • Спірогіра має стрічкоподібні хлоропласти.
 • Тіло водоростей має назву слань або талом.
 • Агар-агар добувають із бурих водоростей.
 • Агар-агар використовують у мікробіологічній промисловості як поживне середовище для вирощування корисних бактерій.
 • Бурі водорості живуть переважно у прісних водоймах.
 • За типом живлення водорості гетеротрофи.
 • У багатьох водоростей хлорофіл  маскується іншими пігментами, які й надають рослинам різноманітного забарвлення.
 • Водорості живуть тільки у воді. Звідки і походить їх назва.
 • Назвати представників зелених, бурих, червоних водоростей.

Фронтальна перевірка, самооцінювання.

Бесіда: Яку роль відіграли водорості у процесі історичного розвитку рослинного світу?

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Слайд 1 (картина болота)

Учитель зачитує  уривок  оповідання Джека Лондона  «Любов до життя»  (учні  слухають його, а потім відповідають на питання).

    «Дно долини набухало від води, що просякало густий мох. Вона цвіркала з-під мокасинів, і щоразу, коли він одривав ногу, мокрий мох чвакав, неохоче відпускаючи свою здобич. Він ішов слідами товариша від болітця до болітця, намагаючись ставати на каменюки, що витикались острівцями серед зеленого моху.»

                      болото3

Питання:

 1. Про яку рослину, йшла мова?
 2. Про яку найголовнішу особливість, мохів, відображено автором у цьому фрагменті?

Постановка проблемного запитання:

Яке місце та роль мохів у історичному розвитку органічного світу.

ІV. Повідомлення  теми та мети уроку (учні записують туму уроку в зошит)

Сьогодні на уроці ми  вивчаємо  особливості будови, життєдіяльності і розмноження мохів.

Використовуючи схему «Дерево життя»,  спробуємо пояснити місце та роль мохів у історичному розвитку органічного світу.

 Дізнаємося, чому вчені вважають, що мохи першими з’явилися на Землі і  чому їх називають "сліпою” гілкою розвитку рослинного світу.

Евристична бесіда

Згадаємо: використовуючи модель «Дерево життя», про що ми можемо дізнатися?

Очікувана відповідь: «Дерево життя» дає змогу побачити, як рослини розвивалися в часі і просторі (еволюціонували) у напрямку ускладнення будови організмів, що відповідала рівню їх пристосованості до екологічних умов довкілля.

            C:\Users\USER\Pictures\img161.jpg

V. Сприймання та засвоєння учнями нового матеріалу.

План  (на дошці)

 1. Бріологія – наука про походження, будову та різноманітність мохоподібних.
 2. Особливості будови мохів.
 3. Розмноження мохів. Життєвий цикл. Чергування поколінь.
 4. Лабораторне дослідження будови зеленого моху зозулиного льону.
 5. Значення мохів у природі та господарській діяльності людини.

Розповідь учителя з елементами пояснення

 Сьогодні на уроці ми станемо бріологами. Бріологи – це вчені, які вивчають походження, будову та різноманітність мохоподібних. А отже, наука про мохи – це  Бріологія (учні записують в зошит).

Мохоподібні – група  вічнозелених вищих спорових рослин, яких налічується близько 35 тис видів.  Іх називають  живими  викопними, тому що багато сучасних видів цих рослин існували на нашій планеті ще за часів мамонтів і навіть динозаврів.

Як  удалося цим тендітним і невеликим  рослинам пережити всі природні катаклізми?

Напевне це тому, що мохоподібні досить не вибагливі до умов існування, мають просту будову. Вони витримують  сильні морози і спеку. За посушливих умов мохоподібні  можуть висихати, а потім у вологому середовищі відновлювати свою життєдіяльність. Вони здатні до фотосинтезу навіть при незначній кількості світла. Зустрічаються мохи. Які живуть навіть у темряві печер.

Завдання учням:

Прослухати вірш і визначити середовище життя мохів

Де краплина є води –

Там ти можеш мох знайти:

На болоті, в горах, в лісі,

На колоді і на стрісі.

Де вологи є запас

Скрізь ростуть мохи у  нас.

Учитель (корегує і узагальнює відповідь учнів)

Основна маса мохоподібних зосереджена у вологих місцях  північної півкулі, у районах із помірним і холодним кліматом, особливо в тундрі, на болотах. В Україні мохи поширені на Поліссі та в Карпатах у хвойних лісах, на торфових болотах (їх в Україні 600 видів).

                    C:\Users\USER\Desktop\уроки директору\мохи\18046828.jpg

                     C:\Users\USER\Desktop\уроки директору\мохи\1489314134_c576d3b124222cf2e6422e27f9249d64.jpg

                     C:\Users\USER\Desktop\уроки директору\мохи\images.jpg

 

 

 

 

Особливості будови мохів (Робота з таблицями «Будова зозулиного льону», «Будова сфагнуму», «Цикл розвитку мохів». Зосередження уваги учнів на усвідомленні понять «гаметофіт» та «спорофіт») 

         Рослина моху складається з єдиного нерозгалуженого стебла, густо вкритого спірально розміщеними листками. На верхній частині, на яку потрапляє світло, стебло та листки зелені, на нижній – жовто-бурі.

У мохів немає коренів, а їх функцію виконують ризоїди – ниткоподібні коренеподібні нитчасті вирости, які утримують рослину і всмоктують поживні речовини. У мохів, як мешканців суходолу, зявилися тканини (механічна, провідна, покривна).

Завдання учням: Згадати їх функції і пояснити  значення тканин  для мешканців суходолу, на відміну від водоростей.

Очікувана відповідь:

Механічна тканина  - надає рослині міцності (водорості ж тримаються товщею води бо не мають механічної тканини)

Покривна тканина – захищає рослину від дії несприятливих умов довкілля (у водоймі  менш коливається температура в порівнянні з суходолом).

Провідна тканина – забезпечує транспорт речовин (у водоростей поглинання речовин здійснюється всією поверхнею тіла).

Отже, зелений  мох зозулин льон (може сягати 10- 40 см висотою) – вища спорова рослина, що має часткову диференціацію тіла (є стебло, листки, але відсутні корені, є ризоїди).                                 

Розмноження мохів. Життєвий цикл. Чергування поколінь

Зелений  мох зозулин льон – дводомна рослина (на одній рослині на її верхівці формуються жіночі статеві органи (гаметангії), на іншій рослині – чоловічі статеві органи. Для того щоб відбулося запліднення (злиття чоловічої і жіночої статевих клітин – гамет) необхідна волога (вода). Після запліднення на верхівці жіночої рослини із зиготи  розвивається коробочка зі спорами на довгій ніжці – спорофіт. Зелені ж рослини  з гаметангіями називають гаметофітами. Потрапляючи у сприятливі умови,  спора проростає, утворюючи багатоклітинний зелений проросток, що нагадує зелену багатоклітинну водорість. З нього згодом утворюється гаметофіт (чоловіча або жіноча рослина зеленого моху).

 Отже, в життєвому циклі мохів чергуються два покоління: статеве - гаметофіт (зелена рослина з гаметангіями),  нестатеве - спорофіт  (коробочка зі спорами).

Крім того, мохи можуть розмножуватись вегетативно за допомогою великої кількості бруньок на проростку, а також частинами дернинок (пагона).

Іноді вегетативне розмноження є головним.

Отже, природа подбала про продовження роду цих рослин досить досконало. Усе це дало їм змогу у майже незмінному вигляді дожити до наших днів.

Повідомлення (учнів)

-«У Карпатах на скелях та в печерах існує особливий вид мохів – схістостега периста – зелена нитка, що проростає зі спор цього моху сягає значних розмірів і здатна світитися в напівтемряві. Особливі лінзоподібні клітини вловлюють слабке світло та спрямовують його на хлоропласти, завдяки чому мох світиться зеленим кольором. Світіння цього моху породило народні легенди про гномів, які ночами в печерах із ліхтарями охороняють скарби.

 

-«Існує водяний мох – фонтіналіс, що має гаметофіт як розгалуджені стебла. Акваріумісти застосовують його під час нересту декоративних рибок. Ікра між цими густими переплетіннями пагонів моху надійно захищені від поїдання хижими рибками та дії шкідливих мікробів, бо мох виділяє особливі речовини, що вбивають останніх». 

 

Чи знаєте ви, що...(учитель)

-у коробочках мохів може бути від кількох десятків до мільйона спор;

-коробочки моху можуть вистрілювати спорами у повітря на кілька метрів. Це схоже на "пневматичну гармату”.

 

Будова моху сфагнуму (білого моху або торфового) (Робота з таблицею «Будова моху сфагнуму», з ілюстративним матеріалом презентації)

Евристична бесіда

 • Чому мох сфагнум називають білим і торфовим?
 • Яку будову має сфагнум, як представник мохоподібних? (Учитель корегує відповідь учнів і доповнює про особливість внутрішньої будови сфагнуму, а саме: наявність живих хлорофілоносних клітин і великих мертвих водоносних клітин, завдяки яким сфагнум може поглинати вологу  в 25 разів більше, ніж власна вага, утримуючи воду у водоносних клітинах, заболочуючи місцевість.)

Утворення торфу.

                  C:\Users\USER\Desktop\уроки директору\мохи\1200px-Sphagnum_squarrosum_141006.jpg

                

                       

Значення мохів (самостійна робота учнів з підручником, добування інформації, повідомлення)

1.Утворюють лісові килими та зелені подушки.

2.Рослини, що можуть першими оселятися на камінні, піску, бо їм не потрібний родючий грунт. Виділяючи кислоти, руйнують каміння, скелі, між уламками яких накопичуються відмерлі частинки моху, утворюючи первісні грунти, на яких згодом оселяються інші рослини.

3.Мохи – основа рослинного покриву боліт.

4.Утримуючи в собі воду, регулюють водний баланс грунту.

5.Перетворюють відмерлі органічні рештки на торф. Його використовують як органічне добриво та паливо. 

6.Висушений сфагнум має знезаражувальні властивості, тому раніше його використовували для лікування ран.

7.Здатні накопичувати радіоактивні речовини.

8.Заболочуючи місцевість, ускладнюють аерацію грунту.

9.На заболочених місцях не може рости багато рослин.

10.Сфагнові мохи і торф можуть самозайматися і спричиняти пожежі.

 

 

 

Підбиття підсумків (спонукати учнів зробити висновки до уроку)

 • Мохоподібні – вічнозелені, найменші за розмірами   вищі спорові рослини;
 • Мохоподібні – листостеблові рослини у яких відсутні корені;
 • Розмножуються мохи нестатево (спорами), статево (гаметами), вегетативно (частинами пагона);
 • У  життєвому циклі мохів чергуються 2 покоління: нестатеве – спорофіт і статеве – гаметофіт. Гаметофіт переважає над спорофітом.

Вихід на проблему:

Яке місце та роль мохів у історичному розвитку органічного світу.

 • Завдяки відносно простій будові та невибагливості до умов існування вони одними із перших заселяють різноманітні екосистеми і створюють умови для існування в них інших рослин.
 • Аналізуючи «дерево життя», помітили, що в еволюційному процесі мохи є відокремленою тупиковою групою рослин.

 

VІ. Узагальнення та систематизація знань

 1. Лабораторне дослідження  № 11   будови зеленого моху зозулиного льону (Зошит для практичних  робіт з друкованою основою ст.. 45)
 2. Робота з підручником (ст..      Завдання       усно закінчити речення)
 • На  верхівці чоловічої   рослини  зеленого моху  утворюється чоловічий …….(гаметангій)
 • На  верхівці жіночої   рослини  зеленого моху  утворюється жіночій …….(гаметангій)
 • В гаметангіях дозрівають ……… (гамети: чоловічі і жіночі)
 • За наявності води ………….зливаються   (гамети)
 • В результаті утворюється  зигота із якої формується……..(коробочка зі спорами на довгій ніжці)
 • В життєвому циклі  мохів  чергуються 2 покоління………. і  ……….(нестатеве – спорофіт, статеве – гаметофіт).
 1. Використовуючи динамічну модель «Розмноження  мохів» охарактеризувати процес розмноження зеленого моху, показати його життєвий цикл.

VІІ. Рефлексія

Продовжіть речення:

 

Сьогодні я дізнався…

Було цікаво…

Було складно… (запамятати життєвий цикл розвитку мохів)

Я зрозумів, що…(мохи мають важливе значення в природі і житті людини)

Тепер я зможу…(розпізнати мохи поміж інших рослин)

Я навчився…(складати динамічну модель розвитку моху)

У мене вийшло…(сформувати висновки до уроку)

Я зміг…  (пояснити роль  мохів  у процесі історичного розвитку   

                         рослинного світу).

 

Домашнє  завдання: опрацювати відповідний параграф.

Дати відповідь на запитання: «Під час Другої світової  війни партизани  в лісах  використовували сухий мох сфагнум замість вати і йоду для перев’язки ран пораненим, що врятувало життя багатьом пораненим. Які знання про особливості будови і властивості сфагнуму  допомогли замінити вату, бинт і навіть йод?

Підготувати цікаві факти про мохи (за бажанням)

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бурячковська Ольга Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 червня 2019
Переглядів
7913
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку