Урок "Способи класифікації рослин. Водорості: зелені, бурі, червоні".

Про матеріал
Ознайомити учнів зі способами класифікації рослин за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо; сформувати знання про водорості – групу нижчих спорових рослин особливості їх будови та життєдіяльності;
Перегляд файлу

6 клас

Тема: Способи класифікації рослин. Водорості: зелені, бурі, червоні.

Мета:

Ознайомити учнів зі способами  класифікації рослин за середовищем існування,  будовою, розмноженням, тощо;

сформувати знання  про водорості – групу нижчих спорових рослин особливості їх будови та життєдіяльності;

ознайомити учнів з різноманітністю водоростей та  значенням  їх  у екосистемі та житті людини;

формувати практичні навички самостійного дослідження будови рослин;

розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, вміння розпізнавати водорості як біологічні об’єкти  в  природі, на малюнках, гербаріях;

виховувати  поважне ставлення до природи та усвідомлення  факту про значення водоростей для зміцнення здоровя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікуванні результати: учні орієнтуються у способах класифікації рослин; називають середовища існування  водоростей, особливості їхньої будови та процесів життєдіяльності; орієнтуються в різноманітності нижчих  спорових рослин, наводять приклади представників різних відділів водоростей;  характеризують значення водоростей  у природі та житті людини.

 Основні терміни та поняття (біологічний словник):  альгологія, спорові рослини, класифікація, водорості, ризоїди, спори, планктон, бентос, фітопланктон, агар-агар (записані на дошці)

Обладнання та матеріали: опорні схеми та малюнки,  демонстраційний  гербарний  матеріал, презентація на тему «Водорості», мультимедійна дошка.

Хід уроку

Епіграф уроку:

                                                                Те, що я встиг пізнати – чудово.

                                                                Сподіваюся, таке   ж чудове те,

                                                                що мені ще доведеться  пізнати.

                                                                                                                     Сократ

І. Організаційний етап: Привітання, перевірка готовності учнів та класу до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

           Починаючи вивчення систематики рослин, розглянемо різноманітність рослинного світу за допомогою моделі його розвитку – «дерева життя», щоб зрозуміти, які систематичні групи рослин ми будемо вивчати, в якій послідовності  і  чому саме в такій послідовності.

Слайд 1

            C:\Users\USER\Pictures\img161.jpg

«Дерево життя» дає змогу побачити, як рослини розвивалися в часі і просторі (еволюціонували) у напрямку ускладнення будови організмів, що відповідала рівню їх пристосованості до екологічних умов довкілля.

Постановка проблемного  завдання

Вивчаючи «дерево життя», визначити місце водоростей в системі органічного світу. Пояснити роль водоростей в історичному розвитку рослинного світу.

ІІІ. Повідомлення  теми та мети уроку   (тему учні  записують  в зошит)

ІV. Вивчення і осмислення нового матеріалу

Розповідь учителя

    Сьогодні на уроці ми станемо альгологами. Альгологи – це вчені, які вивчають походження, будову та різноманітність водоростей. А отже, наука про водорості – це  Альгологія (учні записують в зошит).

Учені вважають, що перші живі організми виникли у водному середовищі близько 1,5 – 2 млрд. р.тому.  Це були мікроскопічні організми, що живилися  готовими органічними речовинами (гетеротрофно). З часом у деяких з них виробилась здатність до фотосинтезу. Виникли одноклітинні зелені водорості, а з часом і багатоклітинні. Завдяки їх фотосинтетичній діяльності вода й атмосфера збагатилися киснем.

Отже, Водорості – найдавніші організми, що належать до нижчих спорових рослин.

За будовою  рослини поділяють на 2 групи (класифікують):  нижчі  рослини і вищі. За способом розмноження  - на спорові та насінні рослини.

Спора -  це одна клітина, що забезпечує нестатеве розмноження.

Насінина – багатоклітинний утвір.

Слайд 2.

Опорна схема  № 1 (схема на парті в кожного учня, вдома необхідно переписати в робочий зошит і вивчити)

                                                      Рослини

 

                             Нижчі                                          Вищі

Тіло не поділене на органи                          Тіло поділене на органи

 (слань обо талом)

 

ВОДОРОСТІ

 30 000 видів                                     Спорові                               Насінні

                                                             МОХИ                    ГОЛОНАСІННІ

                                                             ХВОЩІ              ПОКРИТОНАСІННІ

                                                           ПЛАУНИ

                                                         ПАПОРОТІ

 

Слайд № 3

План (на парті в кожного учня)

 1. Особливості будови водоростей, середовища життя та процесів життєдіяльності.
 2. Екологічні групи водоростей (класифікація за середовищем життя і місцем в середовищі).
 3. Різноманітність водоростей (складання порівняльної інформаційно-логічної таблиці).
 4. Лабораторне дослідження будови багатоклітинної зеленої водорості спірогіри.
 5. Значення водоростей в природі та господарській діяльності людини.

Розповідь учителя

Водорості, як говорить сама назва, рослини, що живуть у воді (океані, морі, річці, озері, у гарячих джерелах і навіть у калюжі).  Але це не зовсім так.  Водорості живуть і на суходолі. Вони оселяються на вологій корі дерев, у вологому грунті, на скелях,  у  льодовиках,  деякі водорості пристосувались до співіснування з іншими живими організмами, оселяючись всередині їхнього тіла. Слайд 4,5,6

Але життя водоростей, здебільшого повязане з водним середовищем. Водорості класифікують (поділяють) на ті, що поширені в її товщі і пасивно переносяться течією, відносяться до рослинного планктону – планктонні (фітопланктон), на ті, що ростуть на дні водойми або  прикріплені до різних підводних предметів - бентосні.

Опорна схема № 2(схема на парті в кожного учня, вдома необхідно переписати в робочий зошит і вивчити)

 

                                 Екологічні групи водоростей

 

                        Планктонні                            Бентосні

                Живуть у товщі води            Прикріплені до дна водойми

                      фітопланктон

Водорості живуть лише у тих шарах води, куди надходить світло (на глибині 40-100-250 м).

Запитання учням:   Як ви думаєте, чому? (очікувана відповідь: водорості – рослини, за способом живлення є автотрофами, здатними до фотосинтезу, а для його здійснення необхідне світло).

           Водорості – нижчі спорові рослини оскільки  тіло їх не поділене на органи і називається «слань» або «талом». Вони не мають тканин. Придонні форми прикріпляються до водних предметів чи грунту ризоїдами – ниткоподібними виростами.

За будовою слані водорості класифікують на: одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні. Одноклітинні і колоніальні форми  ми вивчали.

Багатоклітинні водорості в залежності від наявних в їх клітинах  тих чи інших пігментів (барвників) поділяють (класифікують) на відділи: Зелені водорості,  Жовто-зелені водорості, Золотисті водорості, Бурі  водорості, Червоні водорості та інші.

Практична діяльність учнів (підручник + Зошит для лабораторних досліджень з друкованою основою ст.38. )

Лабораторне дослідження будови нитчастих зелених водоростей на прикладі спірогіри (Зошит для лабораторних досліджень з друкованою основою ст.. )

C:\Users\USER\Pictures\img162.jpgУчитель: (демонструє  слайд № 7,8) В клітинах зелених водоростей  хлорофіл міститься в  хроматофорі (один великий зелений хлоропласт).

В клітинах інших  рослин є зелені пластиди і їх багато – хлоропласти.
Слайд № 9-13

Різноманітність багатоклітинних  водоростей (складання порівняльної інформаційно-логічної  таблиці, використовуючи ілюстративний матеріал презентації, пояснення вчителя)

Ознаки для порівняння

Зелені водорості

Бурі водорості

Червоні водорості

Кількість видів

20 000 видів

1 500 видів

4 000 видів

Середовище життя

прісні і солоні водойми

солоні водойми

солоні водойми

Тип слані

нитчасті, пластинчасті

пластинчасті

нитчасті, пластинчасті

Розміри

до 10 см (улотрикс);

10-12 см (ульва);

 

до 60 м (макроцистис),

5-13 м (ламінарія);

0,5-2 м (саргасум);

2м (алярія)

до 1 м

25-50 см (філофора)

Пігменти

зелений - хлорофіл

бурийфукоксантин;

зелений - хлорофіл

червоний – фікоеритрин

зелений - хлорофіл

Запасні речовини

рослинний крохмаль

ламінарін

багрянковий крохмаль (подібний до глікогену тварин та грибів)

Представники

Спірогіра,

Улотрикс,

Ульва

Ламінарія (морська капуста),

Саргасум,

Фукус,

Макроцистис,

Алярія

Порфіра,

Родименія,

Філофора,

Делесерія

Кораліна

 

 

 

 

 

Значення водоростей в природі та господарській діяльності людини

Завдання учням: проаналізувати  опорно-ілюстративний матеріал (в кожного на парті) і пояснити значення водоростей в природі та як людина навчилася використовувати водорості для своїх потреб.

       C:\Users\USER\Pictures\img160.jpg

 

 

Корекція відповіді учнів, повідомлення вчителя:

 • Водорості – джерело кисню на планеті, утворювачі органічної речовини;
 • Океан найплодородніша житниця планети, здатна  забезпечувати людство продуктами харчування. Вона може, не вимагаючи ніяких витрат, дати не один-два, а тисячі урожаїв в рік.  
 • Їжа (ламінарія – морська капуста містить багато поживних та корисних речовин, а також  йод необхідний для нормального функціонування щитовидної залози, з морської капусти  японці готують понад  500 страв);
 • Японці вже давно готують з водоростей супи і соуси і навіть хліб - норі, в якому, до речі, жирів на 20 відсотків більше, ніж в пшеничному. Салати з водоростей люблять народи Чилі, Перу, Болівії.

А для ескімосів водорості - основне джерело вітаміну С.

 Навіть в Європі зараз з них випікають хліб, тістечка, готують всілякі приправи до м'ясних страв

 • Лаки, фарби, клей, пластмаси, спирти;
 • Йод, бром, ліки, замінники крові;
 • Корм для худоби;
 • Цінне органічне добриво;
 • Агар-агар - драглиста речовина (добувають з червоних водоростей)  для виробництва желе, мармеладу, пастили, морозива тощо (в кулінарії);
 • Цінні вітамінні, мінеральні  добавки для людини і тварин;
 • В стародавні часи водорості називали «даром богів» , а креми і мазі з них цінували на вагу золота. Водорості і сьогодні знайшли широке застосування в  цій галузі;
 • Одноклітинні – в біологічному способі очищення водойм;
 • Діатомові утворили осадову породу діатоміт, яку людина використовує в будівництві;
 • Агар-агар використовується як поживне середовище для вирощування  корисних мікроорганізмів.

 

Вихід на проблему: Яку роль відіграли водорості у процесі історичного розвитку рослинного світу?  (Евристична бесіда, міркування учнів)

Очікувана відповідь:  Водорості – найдавніші організми і на початку розвитку життя на Землі  були першими фотосинтезуючими рослинами, які здійснили важливу роль – збагатили атмосферу киснем. Це створило передумови для розвитку наземних рослин і тварин. Саме  водорості дали початок  рослинам, що вийшли на суходіл.

Підбиття підсумків

Висновки: (учні з допомогою вчителя)

 • Водорості  - автотрофні  нижчі спорові рослини, тіло яких не поділене на органи (слань або талом),  не мають тканин, розмножуються спорами (нестатево), статево.
 • За будовою слані розрізняють одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні водорості. Переважно  мешканці водойм.
 • За  типом пігментів у клітинах багатоклітинні водорості  класифікують на відділи: Зелені, Жовто-зелені, золотисті, бурі і червоні водорості.
 • Людина навчилася використовувати водорості для своїх потреб, а в біосфері водорості  є джерелом утворення кисню і початковою ланкою живлення у водних екосистемах.
 • Та сьогодні  морські водорості потребують охорони.

В останнє десятиліття помітно розширилося їх видобування.

А також багато випадків, коли  водорості гинуть через забруднення стічними водами. Це, наприклад, спостерігається в Чорному та Азовському  морях, де різко скорочуються можливості отримання цінних продуктів для харчової, фармацевтичної, текстильної і інших галузей промисловості.

 

V. Узагальнення та систематизація знань

 

1. Самостійна робота: на завчасно заготовлених аркушах виконати  завдання: «Закінчи речення»

 • Найдавніша група рослин на Землі це…..(водорості).
 • Водорості найпростіші рослини, тому що в їх  тілі немає….(тканин).
 • Тіло водоростей не поділяється на ….(органи).
 • Тіло водоростей має назву …(талом або слань).
 • Загальною ознакою всіх водоростей  як і більшість рослин, є наявність….(хлорофілу).
 •  Пігмент хлорофілу забезпечує процес …..(фотосинтезу).
 • За типом живлення водорості…(автотрофи).
 • У багатьох водоростей хлорофіл  маскується іншими пігментами, які й надають рослинам різноманітного …..(забарвлення).
 • Середовище життя водоростей…(солоні і прісні водойми, грунт, каміння, стовбури дерев, сніг).
 • Однією с основних умов існування водоростей є наявність ….(світла).

2. Заповнити структурно-логічну схему (індивідуальне завдання учням частинами). Перевірка фронтальна.

 

C:\Users\USER\Pictures\img165.jpg

 

                    І                          ІІ                        ІІІ                               ІV

 

3. Установити відповідність між групами водоростей і їхніми представниками:

Групи водоростей                                         Представники

А Зелені                                                        1 ламінарія

Б Бурі                                                            2 фукус

В Зелені                                                        3 саргасум

                                                                       4 ульва

                                                                       5 порфіра

                                                                       6 спірогіра

                                                                       7 макроцистис

                                                                       8 родименія

VІ. Рефлексія

Продовжіть речення:

Сьогодні я дізнався…

Було цікаво…

Було складно… (запамятати назви водоростей)

Я зрозумів, що…

Тепер я зможу…

Я навчився…(складати порівняльну таблицю, створювати опорні схеми, 

                        аналізувати опорно-ілюстративний матеріал)

У мене вийшло…(заповнити структурно-логічну схему)

Я зміг…  (пояснити роль водоростей у процесі історичного розвитку   

                         рослинного світу).

 

 

Домашнє завдання:

 • Параграф           читати,
 • вивчити загальну характеристику водоростей та
 •  основних  представників зелених, бурих і червоних водоростей.

 Підготувати цікаву інформацію: (за бажанням)

 про морську капусту та  штучне вирощування її на підводних городах;

про застосування водоростей в парфумерній промисловості 

 

 

1

 

docx
Додано
12 червня 2019
Переглядів
1701
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку