26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Тема: О. де Бальзак. Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна. Бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману.

Про матеріал
Тема: О. де Бальзак. Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна. Бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» - грандіозна енциклопедія життя Франції І пол. ХІХ ст., її проблематика і структура. Мета: • повторити основні аспекти розвитку літератури ХІХ ст.; • ознайомити учнів з головними віхами життєвого і творчого шляху Оноре де Бальзака, розкрити зв’язок його життя з Україною, охарактеризувати творчість французького письменника як визначне явище світової літератури, поєднання реалістичних та романтичних елементів у ній; • пояснити, чому «Людську комедію» Бальзака називають «енциклопедією життя Франції І пол. ХІХ ст.»; з'ясувати структуру «Людської комедії», її проблематику; • розвивати навички компаративного аналізу, самостійної роботи, логічного мислення, усного зв’язного мовлення, уміння аргументувати власну точку зору; • виховувати інтерес до творчості Оноре де Бальзака, естетичний смак учнів, спостережливість.
Перегляд файлу

Тема: О. де Бальзак. Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна. Бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» - грандіозна енциклопедія життя Франції І пол. ХІХ ст., її проблематика і структура. 

Мета:

 • повторити основні аспекти розвитку літератури ХІХ ст.;
 • ознайомити учнів з головними віхами життєвого і творчого шляху Оноре де Бальзака, розкрити зв’язок його життя з Україною, охарактеризувати творчість французького письменника як визначне явище світової літератури, поєднання реалістичних та романтичних елементів у ній;
 •  пояснити, чому «Людську комедію» Бальзака називають «енциклопедією життя Франції І пол. ХІХ ст.»; з'ясувати структуру «Людської комедії», її проблематику;
 • розвивати навички компаративного аналізу, самостійної роботи, логічного мислення, усного зв’язного мовлення, уміння аргументувати власну точку зору;
 • виховувати інтерес до творчості Оноре де Бальзака, естетичний смак учнів, спостережливість.

 Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

 Обладнання: портрети письменника, роздатковий матеріал (опорна схеми «Характеристика епопеї Оноре де Бальзака «Людська комедія», таблиці «Паспорт біографічних відомостей про О. Бальзака», «Періоди творчості Оноре де Бальзака», картки з теоретико-літературними поняттями).

                                                    Структура уроку

І. Підготовка до сприйняття.

 1. Фронтальна бесіда за ключовими тенденціями розвитку літератури ХІХ ст..

 2. Слово вчителя.

ІІ. Робота над темою уроку.

 1. Робота з портретом.

 2. Повідомлення заздалегідь підготовленими учнями відомостей про життєвий               і творчий шлях письменника (випереджальне завдання), синхронне               заповнення опорних таблиць      «Паспорт біографічних відомостей про                       О. де Бальзака»,  «Періоди творчості О. де Бальзака».

  2. 1. Індивідуальне повідомлення № 1 «Наполеон у літературі –                                       Оноре де Бальзак».

  2. 2. Індивідуальне повідомлення № 2 «Літературна діяльність                               письменника».

  2. 3. Робота з узагальнюючими таблицями «Паспорт біографічних                              відомостей               про О. де Бальзака», «Періоди творчості О. де Бальзака».

  2. 4. Індивідуальне повідомлення № 3 «Оноре де Бальзак і Україна».

 3. Робота з теоретико-літературними поняттями (робота з роздатковим  матеріалом).

 4. «Літературне дослідження» (робота з статтею підручника, роздатковим  матеріалом).

 5. Інсценізація зустрічі журналіста з Оноре де Бальзаком.

 6. Робота зі схемою «Характеристика епопеї Оноре де Бальзака «Людська  комедія»

ІІІ. Підсумок уроку.

 

                                                          ХІД УРОКУ

 

І. Підготовка до сприйняття.

 

1. Фронтальна бесіда за ключовими тенденціями розвитку літератури     ХІХ ст.

 – Пригадайте, літературу якого періоду ви почали вивчати на попередніх уроках? (Літературу ХІХ ст.)

1) Які основні прикмети ХІХ століття з історичного та літературного погляду? (На зміну романтизму приходить реалізм, панівне місце в літературі посідає проза. У літературі з’являються нові характери та герої. У творах представників реалістичного відобразилися роздуми про свій час і людину, а їх естетичні відкриття набули всесвітнього значення).

2) Які літературні напрямки є характерними для цього періоду? (романтизм і класичний реалізм).

3) Які ознаки характерні для літературного напряму, що отримав назву «романтизм»?  (На межі XVIII-XIX ст. термін «романтизм» означав новий літературний напрям, протилежний класицизму. Як новий тип свідомості й ідеології, що охопив різні терени людської діяльносгі (історію, філософію, право, політичну економію, психологію, мистецтво), романтизм був пов’язаний із докорінною зміною всієї системи світоглядних орієнтацій і цінностей)

4) А що саме ми розуміємо під поняттям «реалізм»? Назвіть його основні ознаки. (Реалізм –  (із лат.-суттєвий, дійсний) художньо-стильовий напрямок, що домінував у літературі і мистецтві ХІХ ст. Основою художнього образу реалісти вважали  вірність його реальній дійсності. Головне призначення літератури – пізнання дійсності та її ідейна оцінка)

5) Назвіть представників даного періоду в літературі (Стендаль, Проспер Меріме, Гюстав Флобер, Чарльз Діккенс, Шарлотта Бронте, Уільям Теккерей та ін.).

6) До якого літературного напрямку належить творчість Ф. Стендаля? Назвіть специфічні особливості романів Ф. Стендаля? (Динаміка сюжету і внутрішня дія; сюжетні повороти виникають у світі сильних і яскравих почуттів головних героїв; гостро - сатиричний стиль;відчутні риси пригодницького роману; психологізм виявлявся через внутрішні монологи героїв; драматизм розповіді).

 

2. Слово вчителя.

Ми ознайомимося з одним із найвизначніших письменників світу. Його твори вирізняються відмінним знанням психології людини. «Бальзак великий! Його характери – витвір розуму Всесвіту!» - так писав про нього видатний російський письменник Ф. М. Достоєвський, а російський  критик В. Г. Бєлінський зазначав: «Подивіться на Бальзака: як багато написала ця людина, та, незважаючи на це, чи є в його повістях бодай один характер, бодай єдине обличчя, яке було схожим на інше? О, яке незбагненне мистецтво змальовувати характери з усіма відтінками їхньої індивідуальності!»

Сьогодні на уроці ми опрацюємо життєвий і творчий шлях Оноре де Бальзака, розкриємо зв’язок його життя з Україною, охарактеризуємо творчість французького письменника як визначне явище світової літератури, поєднання реалістичних та романтичних елементів у ній; і спробуємо пояснити, чому «Людську комедію» Бальзака називають «енциклопедією життя Франції І пол. ХІХ ст.». Оноре де Бальзак належить до тих письменників, які символізують свою епоху. Його життя та творчість нерозривно пов’язані з історичною добою, в яку їм судилося жити.

Робота в зошитах. Словникова робота.

Запишіть правильно ім’я та прізвище письменника.

Оноре' де Бальза'к – наголоси на останньому складі, бо ім’я та прізвище французького походження, і за правописом наголошується останній склад.

Частка «де» свідчить про дворянське походження, приналежність до дворянського роду. Насправді його прізвище «Бальса», але Оноре додав до нього суфікс -ак- для милозвучності й призначив собі самовільно й тому здобув прізвище  Бальзак, додавши до свого прізвища шляхетну частку «де», яку також привласнив без офіційного визнання.

 – Оноре Бальзак    один із тих письменників, чия творчість належить до найзначніших набутків світової літератури, до її найвеличніших вершин. Продовжувачем впровадження реалістичного методу в літературу після Стендаля став ще один видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману з творчістю якого ми і ознайомимося сьогодні на уроці. В центрі його творчих доробків – одвічна боротьба людини з мораллю, почуттями, законами, самим собою.

 

ІІ. Робота над темою уроку.

 

1. Робота з портретом.

Зверніть увагу на дошку. Перед вами портрети письменника:                                на першому – двадцятидвохрічний Бальзак, на іншому – в більш зрілому віці.

 

                                        D:\DOCUMENT\Практика\Печать\Конспекти\Заруба\Наочн\BALZAK.jpg

1) Скажіть, яким зображений на них письменник?

2) Про які риси характеру можна судити за його зовнішнім виглядом?

3) Що ви можете сказати про зміни, які відбулися в зовнішності письменника? Як ви вважаєте, дивлячись на портрет письменника, яка доля його спіткала? Чому ви так вважаєте?

А ось як описала Бальзака племінниця Вільгельма Кюхельбекера: «Днями бачили Бальзака: …він малого зросту, товстий, обличчя у нього свіже, рум’яне, очі розумні, але увесь вираз обличчя має щось звіряче».

Його друг Теофіл Готьє згадував: «Коли я вперше побачив Бальзака, йому було років 36,- він на рік випередив свій вік,- і його обличчя було з тих, що не забуваються. Дивлячись на нього, я згадав вислів Шекспіра про Юлія Цезаря:  … перед ним би зухвало могла повстати природа і сказати Всесвіту: «Оце людина!»

 Особливо Готьє підкреслював незвичайність очей письменника: «Що стосується очей, то їм не було рівних у світі. В них горіло життя, вони випромінювали світло, якийсь незрозумілий магнетизм. Ці очі могли заставити орла відвести погляд, уміли читати через стіни і через грудну клітку, могли приборкати розгніваного звіра,- очі владаря, ясновидця, приборкувача ».

Але нам важко судити про людину лише за портретами. Протягом уроку спробуємо прослідкувати життєву філософію письменника.

 

2. Повідомлення заздалегідь підготовленими учнями відомостей про життєвий і творчий шлях письменника (випереджальне завдання), синхронне заповнення опорних таблиць – «Паспорт біографічних відомостей про                О. де Бальзака», «Періоди творчості О. де Бальзака».

2. 1. Індивідуальне повідомлення №1: «Наполеон у літературі -  Оноре де Бальзак».

Оноре́ де Бальза́к - відомий французький письменник.

Народився  у місті Тур 20 травня 1799. Дід його був селянином, а батько- військовий інтендант, Бернар Франсуа, «вийшов у люди» і перетворився з «Бальса» на «Бальзака», додавши до свого прізвища шляхетну частку «де». Мати була з багатої родини, молодша за батька на 32 роки і первістка збула в село годувальниці, до сина навідувалася не часто. Дитинство Оноре було тяжким і безрадісним.У сім років Оноре почав навчання у Вандомському училищі. Йому там не дуже подобалось: предмети викладались абияк, а дисципліна була суворою. Бальзак не був першим учнем, хоча багато писав і захоплювався писанням. Після того як хлопчик захворів, батьки забрали його додому. 1814 родина Бальзаків оселяється в Парижі. Записався вільним студентом Паризької школи права. Оноре продовжив навчання у приватних школах, відвідував лекції у Сорбонні, всесвітньо відомому університеті, відвідував практику в адвокатській конторі (працював писарчуком у конторі нотаріуса). Вже за тих років Бальзак відчув на собі французьку дійсність.

Заглиблення в «прозу» життя посилювалось ускладненням власних матеріальних обставин. 1819 батько Бальзака залишив службу без пенсії і Оноре, того самого року отримавши диплом юриста, змушений був заробляти собі на хліб. Професія адвоката його не приваблювала. Він мріяв про письменницьку діяльність. Родина не ставала йому на заваді, навіть посильно йому допомагала: на сімейній нараді було ухвалено встановити Оноре іспитовий термін тривалістю два роки та фінансувати його. За той час він мав довести, що в нього є справжнє покликання до письменництва і що він здатний створити значний твір. Бальзак спробував догодити умовам угоди, написавши віршовану драму «Кромвель» (1820 – 1821). І жанр, і естетика твору не відповідали хисту Бальзака. До того ж він робив тільки перші кроки на літературній ниві і не мав досвіду.

1) Пригадайте,  де й коли народився Оноре де Бальзак? Хто були його батьки?

2) Яку освіту отримав Бальзак?

3) Ким довелося працювати письменнику?

Коментар вчителя

Оноре де Бальзак починаючи з самого дитинства й до самої старості не втрачає жадібного інтересу й смаку до життя, бурхливого темпераменту й невгамовної енергії, залишається людиною дуже активною й діяльною. Бальзак час від часу з'являється в світському товаристві й літературних колах, робить нетривалі мандрівки по Франції та країнах Європи, пише романи.

Літературна творчість стала справою його життя і всепоглинаючою пристрастю. Він відмовився оспівувати романтизм, побачивши інші обриси – нового, реалістичного методу в літературі та мистецтві.

Як же розпочалася літературна діяльність Оноре де Бальзака? Відповідь на це запитання ми зможемо почути під час виступу з індивідуальним повідомленням на тему: «Літературна діяльність О. де Бальзака»

 

2. 2. Індивідуальне повідомлення №2: «Літературна діяльність письменника»

З 1821 Бальзак жив у Мансарді, спілкувався з журналістами і створив низку модних тоді «готичних романів», спочатку в співавторстві, а потім самостійно. В них можна побачити набір прийомів і тем, властивих такому типу літератури: руїни замків, таємниці, кістяки та небесно чисте кохання. Ці твори теж не принесли Бальзакові бажаних грошей, але відіграли позитивну роль у становленні письменника: саме на них він вигострював свою майстерність, щоб в 1829, коли з'явився роман «Останній шуан», увійти до французької літератури одним з її найоригінальніших авторів. Двадцяті роки багато в чому ускладнили життя Бальзака.  Зайнявся друкарною справою. Але збанкрутів. Іноді підписував свої твори псевдонімом: Орас де Сент-Обен. Аби позбутися боргів, Бальзак писав безупинно, створюючи роман за романом, працюючи по 16 годин на добу та одержуючи аванси від видавців за ненаписані твори. Крім того, він був світською людиною, завойовував серця жінок (мав багату коханку Лару де Берні), мав славу трохи кумедного «денді». Встигнути скрізь він міг тільки завдяки життєлюбності і працьовитості, які, мов потік, нуртували і виливались на сторінки його книжок.

Згодом письменник використовує «фізіологічний нарис» для створення своїх новел. Саме так виник його всесвітньо відомий твір «Гобсек», що був спочатку «фізіологічним нарисом» про лихваря. Від початку 30-х років Бальзак пише великі прозові твори — романи і повісті («Шагренева шкіра», «Полковник Шабер», «Євгенія Гранде», «Історія величі і падіння Цезаря Білото» та ін.). Ще на ранніх етапах творчості Бальзак виявив схильність писати твори циклами, внаслідок чого виник задум об'єднати всі романи в епопею.

У 1840 з'явилась і назва -„Людська комедія“, а у 1842 — «Передмова». До епопеї увійшло майже все створене Бальзаком у 30-х роках та написане після 1842: романи «Втрачені ілюзії», «Кузина Бетта», «Кузен Понс», «Розкоші і злидні куртизанок» та ін. Останній роман Бальзака «Селяни» залишився незавершеним. Помер 18 серпня 1850 року у Парижі. У квітні 1959 року в приміщенні Верхівнянського сільськогосподарського технікуму (с. Верхівня) було відкрито кімнату-музей Оноре де Бальзака, а у 1999 році тут засновано Житомирський літературно-меморіальний музей Оноре де Бальзака.

Щороку у день народження Оноре де Бальзака — 20 травня — у Верхівні проводиться Міжнародне літературно-мистецьке свято «Весна Прометея».

 

2. 3. Робота з узагальнюючими таблицями «Паспорт біографічних відомостей про О. де Бальзака», «Періоди творчості О. де Бальзака».

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Оноре де Бальзак

Псевдоніми, криптоніми

Орас де Сент-Обен

Дата і місце народження

Народився  у місті Турі 20 травня 1799 р.

Родина письменника

   Дід його був селянином, а батько – військовий інтендант, Бернар Франсуа,  «вийшов у люди» і перетворився з «Бальса» на «Бальзака», додавши до свого прізвища шляхетну частку «де». Мати була з багатої родини, молодша за батька на 32 роки і первістка збула в село годувальниці, до сина навідувалася не часто.

Освіта

Вандомський коледж (не закінчив через хворобу), вільний студент Паризької школи права; факультет права Сорбонни.

Рід діяльності, кар’єрний шлях

Працював писарчуком у конторі нотаріуса, займався письменницькою діяльністю та друкарською справою (збанкрутів).

Особисте життя, сім’я

Коханка Лара де Берні, шлюб з Евеліною Ганською.

Початок літературної діяльності

1820

Жанри творів, їх назви

Віршована драма «Кромвель», епопея «Людська комедія» (входять романи та повісті)

Дата і місце смерті, місце поховання

Помер 18 серпня 1850 року у Парижі.

 

(Робота з роздатковим матеріалом)

 

          Таблиця «Періоди творчості Оноре де Бальзака»

 

Періоди творчості Оноре де Бальзака

І період - наслідувальний

(20-ті рр. ХІХ ст.)

ІІ період

(30-40-і рр. ХІХ ст.)

ІІІ період

(1834 – 1845 рр.)

Романи у дусі В. Скотта і Руссо, які письменник згодом не помістив до зібрання творів:

 •            Трагедія (драма) «Кромвель»;
 •            «Готичні» («чорні») романи: «Спадкоємиця Бірагського замку», «Жан Луї, або Знайдена дочка», «Клотільда Лузіньян»;
 •            Історичний роман «Шуани, або Бретань в 1799 р.».

«Сто пустотливих розповідей», кілька драм і 95 романів «Людської комедії»

 •       1830 р. – «Будинок кішки, що грається м’ячем», «Заміський бал», «Побічна сім’я», «Подружня згода», «Гобсек», «Силует жінки»; «Невідомий шедевр».
 •       1831 р. – «Шагренева шкіра» - філософська повість, яку автор назвав «формулою нашого теперішнього століття, нашого життя, нашого егоїзму».

 

 

 •       1834 р. – рішення написати величезний твір, що відтворює французьке життя післяреволюційного періоду і що складається із пов’язаних один з одних романів, повістей і розповідей. Остаточна назва «Людська комедія» з’явилася в 1841 р. 1845 р. – остаточний список всіх творів «ЛК», який складається зі 144 назв.
 •       1834 – 1845 рр. – «Батько Горіо», «Втрачені ілюзії», «Блиск і убогість куртизанок», «Життя неодруженого»,  «Перші кроки в житті», «Дрібні буржуа», «Уявна коханка» і десятки інших романів, повістей і розповідей

 

 

Коментар вчителя

«Його життя було коротким, але насиченим, у ньому було більше праці, ніж днів», - таким було прощальне слово Віктора Гюго.

Останні роки життя Бальзака у значній частині пройшли на Україні. В цілому він провів тут більше двох років. Перші згадки про Україну з'являються в епістолярній спадщині Бальзака незабаром після встановлення листування з пані Ганською.

Зараз ми прослухаємо заздалегідь підготовлене учням індивідуальне повідомлення «Бальзак і Україна» і визначимо яку ж роль у житті Оноре де Бальзака відіграла таємнича незнайомка і як це позначилося на його літературній спадщині.

 

2. 4. Індивідуальне повідомлення № 3 «Оноре де Бальзак і Україна».

У 1832 р. Оноре де Бальзак отримав листа, що надійшов з Одеси за підписом «Іноземка» з приводу його роману «Тридцятирічна жінка». Авторка послання була багата польська поміщиця Евеліна Ганська, власниця маєтку в селі Верхівня поблизу Бердичева.

 «Я побачив малий Лувр, грецьку святиню, позолочену  призахідним сонцем, що височіла над долиною, третьою долиною по дорозі від кордону. Коли я виїхав за місто, то побачив хлібне поле. Це пустиня, царство хліба. Усе, що я бачив досі, нічого не варте», - таке залишив нам враження про  село Верхівня Оноре де Бальзак.

Письменник почав листування з жінкою, а згодом зустрівся з нею у Швейцарії. Ганська була вродливою вельможною жінкою.

Зверніть увагу на дошку на фото зображена та сама Евеліна Ганська.

 Між письменником і нею зав'язались дружні стосунки, які невдовзі переросли в справжнє кохання. Вони не могли одружитись, адже Евеліна мала чоловіка. Венцеслав Ганський помер у 1841 р., але закоханим через різні обставини довелось чекати на вінчання ще дев'ять років. Вони зустрічались у різних містах і країнах Європи: у Швейцарії, Відні, Дрездені, Санкт-Петербурзі, а зрештою одружились у Бердичеві. Бальзак двічі відвідував Україну: у вересні 1847-січні 1848 р. і протягом останніх місяців 1849-го до квітня 1850 року. Окрім Верхівні, маєтку Ганської, він кілька разів був у Бердичеві. Україна вразила його своїми полями і родючою землею.

«…Це пустеля, царство хлібів, це мовчазні прерії Купера, — захоплено зазначав він. — Тут починається український чорнозем, шар чорного і тучного грунту завтовшки футів п'ятдесяти, а іноді навіть і більше. Його ніколи не угниють…»

Разом з Ганською Бальзак відвідав Київ і так описав його красу і велич у листі до Лори де Сюрвіль:

«…Ось я і побачив цей Північний Рим, це татарське місто з трьомастами церквами, з багатствами Лаври і Святої Софії українських степів. Добре поглянути на це ще разок…» .

У 1847, 1848 і 1850 роках відвідав Київ (загалом було 6 візитів письменника до Києва). Зупинявся у будинку польських магнатів Ганських на Печерську (неподалік теперішньої вулиці Липської), почав писати нарис «Лист про Київ». Бував у Контрактовому будинку на Подолі під час контрактових ярмарків.

Тривалий час жив у селі Верхівня (нині Житомирської області), в маєтку Ганських (з осені 1847 по лютий 1848 року та з осені 1848 року по квітень 1850 року).

Наприкінці вересня 1848, їдучи до Е. Ганської до с. Верхівня, чекаючи вирішення прикордонних формальностей, на 4 дні зупинився у містечку Вишнівець (нині смт Збаразького району Тернопільської області) в палаці князів Вишневецьких, де жила дочка Ганської Анна, заміжня за графом Ж. Мнішеком. Враження про Вишнівець виклав у листах до Е. Ганської в Париж, назвавши, зокрема, палац і парк на березі Горині «польським Версалем» і запропонувавши проекти вивезення з Вишнівеччини деревини для будівництва залізниці та спорудження тут ставків, суконної фабрики.

У 1850 році одружився з Евеліною Ганською. Вінчання відбулося 2 березня 1850 року в костьолі Святої Варвари міста Бердичів. На вінчанні були присутні дочка Евеліни — Анна, Густав Олізар та граф Жорж Мнішек. Вінчав Житомирський прелат Віктор Ожаровський та канонік Йосип Білобоцький.

Інформація вчителя.

В історію світової літератури Оноре де Бальзак увійшов  як один із творців і найвидатніших представників критичного реалізму, зачинателів соціального реалістичного роману. Його грандіозна епопея «Людська комедія», яку ми далі будемо розглядати, стала своєрідною енциклопедією французького суспільства І половини ХІХ століття, художньою панорамою всього розмаїття людських типів.

 

 

3. Робота з теоретико-літературними поняттями (робота з роздатковим матеріалом).

Ознайомимося з основними визначеннями, які зустрінемо у процесі опрацювання «Людської комедії»:

 

Епопея -

роман, або цикл романів, що відображають значний період історичного часу або велику історичну подію, висвітлюють життя героїв у його розмаїтті, складному переплетінні доль дійових осіб, їх філософському осмисленні. Широта осягнення життєвого матеріалу зумовлює складність композиції епопеї, багатолінійність її сюжету, різноманітність художніх засобів.

Соціальний реалістичний роман -

роман, зачинателем якого вважають Оноре де Бальзака, для якого характерне поєднання глибокого соціального та психологічного аналізів як героїв, так і середовища, в якому вони діють.

 

4.  «Літературне дослідження» (робота з статтею підручника, роздатковим матеріалом).

За власними записами та за статтею в підручнику на с. 54-56; (за ред.                  Д. С. Наливайка) маєте намалювати схему «Характеристика епопеї Оноре де Бальзака «Людська комедія»»,  висвітливши в ній такі питання:

Алгоритм аналізу епопеї:

 1. Автор, назва.
 2. Історія написання.
 3. Жанрові особливості.
 4. Життєва основа.
 5. Тема, ідея, проблематика.
 6. Композиційно-сюжетні особливості, форма.
 7. Основні конфлікти.
 8. Система образів.
 9. Основні риси, що характеризують творчий задум письменника.
 10.  Художня цінність.

А потім, прослухавши сцену інсценізації зустрічі з Оноре де Бальзаком, доповніть схему.

Про те, що являє собою «Людська комедія» вам розкажуть двоє учнів у інсценізованій зустрічі журналіста і письменника.

 

5. Інсценізація зустрічі журналіста з Оноре де Бальзаком.

 Журналіст:

 «Привітайте мене. Адже щойно з’ясувалося, що я – геній», - такими словами за спогадами сестри Бальзака Сюрвіль, сам О. де Бальзак сповістив про появу нового задуму, аналогів якому не було у світовій літературі. У 1833 році ви вже відкрито заявили про бажання об’єднати свої романи в одну епопею.

Що ж саме стало поштовхом для створення "Людської комедії"?

Оноре де Бальзак:

 – Щодо ідеї самої «Людської комедії» то величезний розмах плану, що охоплює одночасно історію і критику суспільства, аналіз його виразок і обговорення його основ дають змогу, мені думається, дати йому той заголовок, під яким воно з’являється тепер: «Людська комедія». Остаточна назва «Людська комедія» з’явилася в 1841 р. У 1845 р. – остаточний список всіх творів «ЛК», який складається зі 144 назв. До синтезу, до єдності задуму та його втілення я тяжів мало не з самого початку як історик суспільства і як художник. Уже 1-ше видання «Сцен приватного життя» було задумане як цикл: а з 1831 року зріють плани ще більш широкої циклізації. В 1834-1836 рр. вони реалізують у формі 12-томною збіркою зібрання «Етюдів про звичаї ХІХ ст.» Уже в ті ж таки роки виникла ідея видання значно ширшого аніж те, яке я здійснював. Назва цього видання – «Соціальні етюди». Нарешті в 1840-1841 рр. (в двох листах до Ганської) визначилася остаточно назва праці, якій присвятив усе своє творче життя: «Людська комедія».

Журналіст:

– Пане Бальзаку, чи уявляли ви, яким буде ваш твір?

Оноре де Бальзак:

 – В знаменитій передмові я виклав та обґрунтував структуру своєї гігантської епопеї: 1-ша частина – «Етюди про звичаї», друга – «Філософські етюди», третя – «Аналітичні етюди». Сюжети окремих романів, повістей, оповідань, які складають «Людську комедію», відходять на задній план, а на передній виходить нескінченний, як саме життя рух     різноспрямований, хаотичний і водночас закономірний, рух, на шляху якого щось уривається і знову зчіплюється, рух, який відхиляється в бік, утирається в глухі кути і знову потрапляє в колію.

Присутність у наступних книжках героїв, відомих читачеві з попередніх, уже сама по собі створює відчуття не вигаданості, мало не документальності оповіді.

Складається з 96 творів. Композиція: поділена на 3 частини + передмова. Так, з окремих шматочків і частин, з окремих характерів і подій склалася цілісна картина суспільного  життя Франції. А втім так і буває в житті суспільства нема нічого цілісного в нашому світі, усе в ньому мозаїчне. І у хронологічній  послідовності можна викладати лише ті події, які відбулися в минулому, цей метод непридатний для теперішнього часу, який перебуває у невпинному русі.

 

6. Робота зі схемою «Характеристика епопеї Оноре де Бальзака «Людська комедія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Характеристика епопеї Оноре де Бальзака «Людська комедія»

1.

Автор, назва.

Оноре де Бальзак «Людська комедія» (назва «комедія», бо автор показав концепцію людського світу з найрізноманітніших сторін).

2.

Історія написання.

 1834 р. – рішення написати величезний твір, що відтворює французьке життя післяреволюційного періоду і що складається із пов’язаних один з одних романів, повістей і розповідей. Остаточна назва «Людська комедія» з’явилася в 1841 р. 1845 р. – остаточний список всіх творів «ЛК», який складається зі 144 назв.

3.

Жанр

Епопея, цикл романів.

4.

Тема, ідея, проблематика.

Тема: показ суспільного життя Франції  І пол. ХІХ століття.Прагнення пояснити закономірності дійсності. Ідея: «критика суспільства, аналіз його виразок і обговорення його основ»(О. де Бальзак). Проблематика: у кожного роману, повісті, розповіді – свій широкий спектр проблем, але основна проблема – особа і суспільство.

5.

                                                            Композиційно-сюжетні                                           особливості, форма.

Передбачалося написання 144 творів. Складається з 96 творів.

Композиція: поділена на 3 частини + передмова.

 •               Цикл 1

«Етюди про звичаї»:

 •                  «Сцени приватного життя» ( «Дім кішки, що грає в м’яч», «Перші кроки в науку» та ін..);
 •                  «Сцени провінційного життя» («Євгенія Гранде», «Втрачені ілюзії» та ін.); 
 •                  «Сцени паризького життя» («Історія тринадцяти», «Блиск і злидні куртизанок» та ін.); 
 •                  «Сцени політичного життя» («Зворотний  бік сучасної історії», «Темна справа» та ін.);
 •                  «Сцени військового життя» («Шуани», «Пристрасть у пустелі»);
 •                  «Сцени сільського життя» («Сільський лікар» та ін.); (відтворюють реальну дійсність, розкриваючи їх справжню суть);
 •               Цикл 2

«Філософські етюди»  (дають уявлення про ставлення автора до творчості, пристрастей і людського розуму, роздуми про «соціальний двигун всіх подій»): «Шагренева шкіра», «Прощений Мельмот» та ін.

 •               Цикл 3

«Аналітичні етюди» (найменше розроблена частина): «Філософія шлюбу», «Дрібні незгоди подружнього життя».

Форма: зображення життя Франції у всіх його проявах.

 

Висновок: «Людська комедія» увібрала в себе «всі типи людей, усі суспільні стани. «…Втілити всі соціальні зрушення так, щоб жодна життєва ситуація, жодна особа, жоден характер, чоловічий та жіночий, жоден образ, жодна професія не опинилася в забутті»  (О. де Бальзак)

«Передмову до «Людської комедії» Бальзак закінчує словами: «Величезний розмах плану, який охоплює одночасно історію і критику суспільства, аналіз його недоліків і обговорення його засад дозволяють, як мені здається, дати йому назву «Людська комедія». Чи правильна вона? Це хай вирішують читачі…»

– Прослухавши повідомлення наших учнів, ви,мабуть, зрозуміли, наскільки с неоднозначною, багатогранною постать цього літературного генія.

 

ІІІ. Підсумок уроку.

Експрес-опитування.

 •    Оноре де Бальзак народився 20 травня 1799 році у місті… (Тур)
 •    За станом здоров’я не зміг закінчити навчання у … (Вандомському коледжі)
 •    У листопаді 1816 р. він вступив на факультет права … (Сорбонни)
 •    За угодою з батьком почав писати… (драму «Кромвель»)
 •    У 1832 році отримав листа з одеським штампом, який був підписаний («Чужоземка»)
 •    Таємною шанувальницею виявилася графиня… (Евеліна Ганська)
 •    14 березня 1850 року відбулося… (вінчання у Бердичеві)
 •    Помер Оноре де Бальзак… (18 серпня 1850 р. у Парижі)
 •    Задум «Людської комедії» виник у… (1833 р.)
 •    За задумом письменника в епопеї мало бути… (144 твори)
 •    «Людська комедія» складається з…  (трьох частин)
 •    «Етюди про звичаї» поділені на… (6 циклів)
 •    За задумом персонажів мало бути… (2 – 3 тисячі)

 

 Інтерактивна вправа «Закінчіть речення».

- Історія життя Бальзака наштовхнула мене на думку…

- З творчості Бальзака я для себе почерпнув (ла)…

- «Людська комедія» - це…

 

 • Вашим домашнім завданням буде: опрацювати схеми і таблиці, заповнені на уроці, критичні матеріали на сторінках підручника (ст. 49-59), прочитати повість «Гобсек» О. де Бальзака та підібрати цитатну характеристику до образів.

(Оцінювання роботи на уроці)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
28 січня
Переглядів
298
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку