18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тема: Омар Хайям .Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

Про матеріал
Мета :- розповідати про основні віхи життя Омара Хайяма; - аналізувати, оцінювати та узагальнювати біографічні відомості; - коментувати особливості жанру рубаї; - називати основні теми віршів Омара Хайяма; - розмірковувати про загальнолюдське значення рубаї східного поета; - знаходити особистісно важливі істини у творах О.Хайяма. - сприяти вихованню шанобливого ставлення до культурної спадщини інших народів , розумінню її цінності для молодих українців ХХІ століття.
Перегляд файлу

Тема: Омар  Хайям .Рубаї. Лаконізм  і  місткість жанру рубаї.            Основні  теми   й  мотиви  творчості  Омара  Хайяма.

Мета :-  розповідати про основні віхи життя Омара Хайяма;

  • аналізувати, оцінювати та узагальнювати біографічні відомості;
  • коментувати особливості жанру рубаї;
  • називати основні теми віршів Омара Хайяма;
  • розмірковувати про загальнолюдське значення рубаї східного поета;
  • знаходити особистісно важливі істини у творах О.Хайяма.
  • сприяти  вихованню  шанобливого  ставлення  до  культурної  спадщини  інших народів , розумінню її  цінності  для  молодих  українців ХХІ століття.

Компетентності, що  формуються:  предметні-уміння  визначати  особливості , провідні  теми  та  ідеї  персько-таджицької  поезії  та  особливості  жанру й поетики  рубаї ;

-ключові- сприймання людини як частки навколишнього світу (НЛ-1) , усвідомлення  впливу  історичних  подій  на долю  людини , висловлення  суджень щодо  активної  громадянської  позиції (НЛ-2) ,уміння  вчитися  впродовж  життя (виразно  читати) , спілкуватися  державною  мовою (тлумачити  поняття . висловлювати  думки , погляди ) .

Міжпредметні зв’язки : історія, музичне мистецтво.

Терміни (поняття) уроку: рубаї , бейти , газель.

Обладнання : портрет  Омара  Хайяма , документальний  фільм  про  Омара

                           Хайяма , виставка  творів(збірка  поезій  «Рубаят»),

            буктрейлер О.Хайям.Рубаї, фільм «Східна мудрість про кохання»

Тип  уроку : урок  подачі  нового  матеріалу

                      

                                    

                                      Перебіг  уроку

                                                  Поезія – це  завжди  неповторність,

                                                   Якийсь  безсмертний дотик до душі.

                                                                                           Л.Костенко

 

І. Організаційний  момент

          Ознайомлення  з  девізом  уроку :

                   Працюємо  колективно ,

                   Думаємо  оперативно ,

                   Сперечаємося  доказово ,

                   Це  для  всіх  обов’язково .

ІІ. Актуалізація  опорних  знань

 Бесіда

  • Назвіть  хронологічні  межі  доби  Середньовіччя.
  • У  яких  жанрах  східної  поезії  творили  Хафіз  і  Рудакі ?
  • Що  таке  бейти , газелі , рубаї ?

ІІІ. Мотивація  навчальної  діяльності

Слово  вчителя. Сьогодні я запрошую вас поринути у світ мудрої і красивої

ліричної поезії. На незвичайний урок, на урок – вічних життєвих істин в

рубаї Омара Хайяма. І нехай сьогодні кожен із ваших досліджень біографії

 поета і його поетичних перлин відкриє важливу для себе істину.

 ( у  цьому  нам  допоможуть  творча  група  «біографів»  та

«літературознавців»).

        Крім  цього  ми  доторкнемося  до  світу  поезії  О.Хайяма  і  спробуємо  визначити , як  поет  сприймав  світ (запис  теми  у  зошитах)

ІV. Робота  над  темою  уроку.

1.Перегляд  фільму  «Омар  Хайям. Біографія.»

 2.Слово  вчителя. Те , що  ви  побачили і почули  про  О.Хайяма  у  фільмі ,

тільки  невелика  краплина  з  його  життя.

           Група  «біографів»  своїми  повідомленнями  доповнять  знання  про О.Хайяма.

   3.Виступ  учнів –« біографів»  з  повідомленнями

1-й «біограф». Омар Хайям був не єдиною дити­ною в сім'ї, у нього була ще молодша сестра Аїша. У 8 років він уже знав  напам’ять  Коран ,цікавився  математикою , астрономією і навіть  філософією . У  12 років  він  став  учнем  Нішапурського медре­се {релігійної школи), де блискуче закінчив курс мусульманського права і медицини, отримавши кваліфікацію хакіма. тобто лікаря. Проте медич­на справа мало цікавила Хайяма. Він наполегли­во вивчав твори відомого математика й астроно­ма Сабіт ібн Куррі, праці грецьких математиків, у тому числі Архімеда та Евкліда. У  16 років Хайям пережив першу у своєму житті втрату: під чає епідемії помер його  батько, а потім і мати. Юнак продав батьківський дім і майстерню з ви­готовлення наметів і подався до Самарканду. Там Хайям спочатку став учнем одного з медресе» але після кількох виступів на диспутах він настіль­ки вразив всіх своєю вченістю, що його відразу ж зробили наставником, тобто вчителем.

2-й «біограф». Відомий факт, що візир сель­джуцького султана Малік-Шаха був другом ди­тинства Омара Хайяма. Тому, за наполегливим проханням візира, Хайяма запросили в Ісхафан до двору султана, де він став духовним наставником правителя, тобто імамом. Зібравши при дворі най­кращих астрономів століття ї виділивши великі кошти для придбання найкращого устаткування, султан Малік-Шах призначив саме Омара Хайяма керувати обсерваторією, однією з найбільших у ті часи, та поставив перед ним завдання — розроби­ти новий календар. Над ним Хайям працював із групою вчених. Сонячний календар, запропонова­ний Хайямом, був на 7 секунд точніший від нині діючих, у тому числі й григоріанського, яким ко­ристуємося ми. Замість циклу «один високосний рік на 4 роки» Омар Хайям обрав таку, більш точ­ну, відповідну дріб — «вісім високосних років на 33 роки». Іншими словами, за період із 33 років буде 8 високосних років І 25 звичайних. Помил­ка в один день накопичується тоді за 4500 років. Проект такого календаря Омара Хайяма був за­тверджений і ліг в основу календаря, який є в Іра­ні офіційним з 1079 року. Сучасні вчені, до речі, календарну реформу Хайяма вважають великим досягненням.

3-й «біограф». Відомо, що вже у 17 років Омар Хайям здобув знання з багатьох наук: математики, історії, медицини, філософії. Він добре знав бага­то мов, у тому числі грецьку та латину. У 20 років Омар Хайям приїхав до Бухари, де почав працюва­ти у книгосховищах. За 10 років, які він прожив у Бухарі, науковець написав 4 фундаментальних трактати з математики. Перший математичний трактат, який мав назву «Трактат про докази про­блем з алгебри», Хайям написав у 25 років. У пер­ших розділах роботи Хайям виклав алгебраїчний метод розв'язання квадратних рівнянь, описаний ще раніше його співвітчизником Аль -Хорезмі. У наступних розділах Хайям розвиває геометрич­ний метод розв'язання кубічних рівнянь, схожих до рівнянь грецького математика Архімеда. До явних алгебраїчних формул  Хайямові дійти не вдалося, але він висловив сподівання, що справж­нє рішення буде знайдено - в майбутньому. Ще одна математична праця Хайяма — «Труднощі в арифметиці» —була присвячена методу знаходження коренів будь-якого ступеня із цілих чи­сел. В основі цього методу Хайяма лежала  форму­ла, що пізніше одержала назву бінома Ньютона. У «Трактаті про тлумачення темних положень ЕвклІда», написаному близько 1077 року, Хайям розглядає ірраціональні числа як цілком законні. Крім цього, Омара Хайяма, який особливо захоп­лювався геометрією Евкліда, цікавили питання про паралельні лінії, безмежність Усесвіту й об­меженість людського життя. Крім математики і астрономії, Хайям вивчав медицину, хімію, ар­хітектуру, історію, твори грецьких та східних фі­лософів. Йому належить чимало наукових праць, але до нашого часу дійшли тільки вісім — з ма­тематики, астрономії, філософії та медицини. На­укову діяльність Омар Хайям проводив скрізь, де жив: і при дворі сельджуцького султана, і при дворі караханідського принца, і при дворі бухар­ського еміра, його вважали найавторитетнішим серед астрологів свого часу, з ним консультува­лися найвпливовіші люди Сходу, а бухарський емір, розмовляючи з Хайямом, на знак особливої пошани садив його поруч із собою та трон. Омар Хайям —один із небагатьох учених світу, який ще за життя був удостоєний багатьох почесних ти­тулів. Ось тільки деякі з них: цар філософів Схо­ду і Заходу, знавець грецької мови, доказ істини, учений муж століття.

4-й «біограф». Широко уславився Хайям як астролог-віщун, бо був наділений особливим да­ром ясновидіння. Один із його сучасників при­гадував у своєму щоденнику: «Якось узимку 1114 року султан послав до міста Мерв людину, щоб вона попрохала імама Омара дізнатися, чи буде дощ або світ у ті кільки днів, коли султан за своїми людьми поїде на полювання. Хайям уваж­но вислухав посланця султана і попросив дати йому деякий час. Два дні він вивчав це питання. Потім сам вирушав до султана й указав йому дні, найсприятливіші для полювання.. У призначений день султан вирушив на лови. Коли він подолав уже доволі велику відстань, насунулася хмара, налетів вітер, пішов сніг і все вкрив туман. Усі по­чали сміятися з прогнозу Омара Хайяма, а султан навіть хотів повернутися до палацу. Проте Хайям, який теж супроводжував повелителя, сказав, щоб султан, не хвилювався, бо за 15 хвилин хмара роз­віється і кілька наступнИх  днів не буде ні дощу, ні снігу. Так і сталося: незабаром хмара розтану­ла і визирнуло яскраве сонце, Султан поїхав далі, а в наступні 5 днів не було жодних опадів та ще й полювання виявилося вдалим».

5-й «біограф». Про останні години Хайяма відомо зі слів молодшого сучасника поета Бехакі, який по­силається на розповідь родича Хайяма: «Одного разу під час читання "Книги про зцілення" Абу Алі Ібн Сіни (Авіценни) Хайям відчув наближен­ня смерті (йому було вже за 80 років). Зупинився він на розділі, присвяченому складному питанню "Про єдине множинне", заклав між листків золоту зубочистку, яку тримав у руці, і закрив фоліант. Потім від покликав своїх близьких і учнів, склав заповіт і після цього вже не їв і нічого не пив. Ви­конавши молитву, він поклав земний уклін і сто­ячи на колінах, промовив: «Боже! Тобі відомо, що я пізнав Тебе в міру своїх сил. Прости мене, моє знання — мій нуль до Тебе!». Із цими словами на вустах Омар Хайям і помер...».  Поховали його в місті Нішапурі

 4. Слово вчителя.

Яку  ж  творчу  спадщину  залишив  Омар Хайам ? Про  це  повідомить

учень – «літературознавець».

 Учень – «літературознавець»        Творчість Омара Хайяма як поета стала відомою в Європі у XIX ст. завдяки Едварду Фітцджеральду, який 1859 року видав 24-сторінкову книжечку «Рубайят Омара Хайяма». У ній було 100 рубаї, які перекладач розмістив так, що в перших чотиривіршах звучали закли­ки до життя, а вже потім лунало розчарування у житті. Це й створювало враження тимчасового, плину творчості. Від цієї книжечки у великому захопленні була не тільки Європа, а й Америка та країни Сходу. Переклади, переспіви лірики Ха­йяма після цієї книжечки з'явилися німецькою, французькою, іспанською, італійською мовами. Виникла мода на східну поезію (особливо на форму чотиривірша — рубаї) і в слов'янських літе­ратурах. Скільки ж поезій, лірико-філософських чотиривіршів — рубаї  -  написав Омар Хайям? Достеменно   невідомо нікому. Одні дослідники стверджують, що їх близько 400, інші — що їх майже 1000, ще одні...2008 року зазначили, що цих поезій майже 5000, Чому такі різні відомості? На­певно, тому, що свої римовані лірико-філософські  перлини мислитель за життя ніколи не видавав,  на відміну від наукових праць. Він  їх просто запи­сував на полях своїх наукових досліджень у хви­лини  роздумів. Українською мовою рубаї Омара Хайяма перекладали Агатангел Кримський, Ва­силь Мисик, Дмитро Павличко, Павло Лозієв, Микола Цибенко та інші.

5. Слово  вчителя.

Омар  Хайям  жив  за  доби  Середньовіччя. В  духовному  житті  людей  того  часу  провідне  місце  посідала  віра . Пізнати  бога , пізнати  життя – це  пізнати  істину. А  істину  пізнати  неможливо , бо  вона  безмежна , як  і  Всесвіт.

       Проте  кожен  прагне  пізнати  ії  в  міру  своїх  можливостей.  Цього

прагнув  і  Омар Хайям .  Його  називали  «перекладачем  думок  неба  на  мову  людей». Кожний  поетичний  твір – це  маленька  поема , в  якій  розкривається  багатогранний  світ  душевних  переживань  Омара Хайяма.

Усе  життя  філософ  прагнув  пізнати  людину  і  зрозуміти  у  чому  сенс  життя  людини. На  всі  запитання  Омар Хайям  давав  відповіді  у  своїх  поезіях , які  пропоную  вам  послухати.

       6. Демонстрація  буктрейлера   О.Хайям. Рубаї.

 

    7. Виразне  читання  учнями  рубаї.

Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі,

Що вмерти мушу я, що строки в нас малі:

Того, що суджено, боятися не треба.

Боюсь неправедно прожити на землі.

 

 Я тільки знаю, що знання шукаю,

 У найглибші таємниці проникаю.

 Я думаю вже сімдесят два роки -

 І бачу, що нічого я не знаю.

 

 Кульгава старість, юність бистронога –

Все товпиться до вічного порога.

Недовго світом тішаться живі:

Всі підем геть, у всіх – одна дорога.

 

Для друга гідного душа на все готова:

І в ноги вклониться, не вимовивши й слова.

Дізнатись хочеш ти, чи є на світі пекло?

Є пекло: з підлою людиною розмова.

 

 

 

Твій ворог — небеса коловоротні.

 Без друзів ти, всі дні твої самотні.

 Будь сам собою, не гадай про завтра,

В минуле не дивись, живи СЬОГОДНІ!


Хай кожна мить, що в вічність промайне,

Тебе вщасливлює, бо головне,

Що нам дається тут, — життя: пильнуй же!

Як ти захочеш, так воно й мине. 

 

Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?
В очах у розуму зіниця й зір – не ми ?
Це коло Всесвіту скидається на перстень,
А камінь, що горить ясніш од зір, - це ми.

 

Як би мені до рук — скрижалі Долі ,
Я розписав би їх по власній волі.
Із світу вигнав би всі смутки й болі ,
Чолом небес досяг, не жив би долі!

 

8. «Мікрофон».


- Які  поради  ви  знайшли у віршах О.Хайяма ?(Очікувані відповіді.

   Живи праведно.Не губи розум. Не втрачай гідність. Будь високий духом.

  Цінуй життя.)

- Які істини ви особисто відкрили для себе на сьогоднішньому уроці?

(Очікувані  відповіді. На шляху людини багато спокус, але ніколи не можна зрадити друга, образити слабшого, залишити в біді безпорадного. Потрібно не тільки брати від життя все, але й самому бути щедрим до інших. Людина повинна вміти протистояти суворій долі, стримувати свій гнів, бути м'якою до оточуючих).

-Чим  приваблює  людство рубаї О.Хайяма ?(Очікувані відповіді.Сучасних  читачів  рубаї приваблюють своїм  глибоким  філософським  змістом, любов’ю до життя  та  утвердженням  права людини на особисте  щастя. Бо в людях найбільшою цінністю є чесність, гідність, доброта, справедливість , незалежність  та  вірність у дружбі .Кожен знайде для себе щось  особистісно  важливе )

    9. Слово  вчителя.

Омар Хайям – співець прекрасного.  Низку рядків своєї поезії  він  присвятив  темі кохання. Цьому  прекрасному  почуттю  поет  присвятив  багато  своїх  рубаї. Він ніжно  говорить  про те , як потрібно берегти і цінувати  кохання.

  10. Перегляд  фільму  «Східна  мудрість  про  кохання».

 11. Складання  сенкана

Персько – таджицька  поезія

      Життєствердна , пізнавальна , розвинута

      Оспівує . звеличує ,виховує

      Роздумує  над  місцем  людини  у  світі

                     Мудра.

V.Підбиття  підсумків  уроку. Рефлексія.

         1.   « Мозковий   штурм»

  1.Назвіть  хронологічні  межі  доби  Середньовіччя.(IV-XIVст.)

  2.Кого  з  перських  поетів  сучасники  називали «перекладачем  думок  неба

    на  мову  людей» ?(Омара Хайяма)

  3.Як  називається  збірка  поезій  Омара  Хайяма ? ( «Рубайят»)

  4.Якою  мовою  писав  Омар  Хайям  свої  вірші ? (Фарсі)

  5.Назвіть  жанри  персько – таджицької  поезії ?(Рубаї,бейти,газель)

  6.Рубаї – це  чотиривірш…(філософського змісту)

  7.У  8 років  Омар  Хайям  знав  увесь…(Коран)

  8.У  17років  Омар  Хайям  здобув  знання  з  багатьох  наук : медицини , історії ,філософії , …,був  наділений  даром…(математики,ясновидіння)

  9.В  якому  місті  поховали  Омара  Хайяма - …(Нішапурі)

  10.Скільки  рубаї  написав   Омар  Хайям ?(майже 5000)

  11.Визначте  провідні  мотиви  лірики  Омар  Хайяма –(філософські роздуми про життя,пошуки  сенсу  буття,кохання,морально-етичні проблеми)

  12. Хто  переклав  українською  мовою  рубаї  Омара  Хайяма ?

(В.Мисик , Д.Павличко, Кримський ,П.Лозієв , М.Цибенко)

 

 2.Заключне слово вчителя.

Мені здається , що поезія викликала у вас, як і у мене, захоплення. Я впевнена, що літературна  спадщина цього поета належить сучасності і майбутньому, сьогодні вона довела нам, що життя -  складне, його прожити, не поле перейти. Своїм життям Хайям довів, що людина може і має формувати себе,  виховувати в себе найкращі людські якості.   Сенс життя - в самому житті. Треба жити всупереч обставинам і негараздам. Життя дається нам один раз, тому маємо витратити його на добрі справи заради полегшення життя інших людей. Українська поетеса Ліна Костенко влучно сказала про те, що жити треба всупереч обставинам.

 

VІ.  Домашнє  завдання.

 Спробувати  написати  власне  рубаї  - творча  група.

Написати  поради  від  Омара  Хайяма  «Як  праведно  прожити  на  землі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                       Список  використаних  джерел :

1.О.М.Ніколенко.М.О.Зуєнко,Б.В.Стороха Зарубіжна література.Підручник для 8 класу.-К. :Грамота,2016.

2.О.Г.Куцінко.  Зарубіжна  література. 8 клас. Вид.група»Основа»,2016.(Серія «Мій конспект») Нова програма.

3.Г.Губенко. Людина-найвища цінність художньої світобудови в ліриці  Омара Хайяма.//Всесвітня  література в сучасній школі.-2012.-№11-12.-с.49-51.

4. Ковалик І. Формування  життєвих компетентностей  учнів у процесі  вивчення  зарубіжної  літератури//Всесвітня  література.-2009.-№11.-с.-54.

 

 

Картка - подарунок

 

https://naurok.com.ua/uploads/files/18831/8161/8230_html/images/8161.003.png

       

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 лютого
Переглядів
83
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку