13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Тема "Ріст і розмноження клітини"

Про матеріал

- пройоажиги формування знань про процеси життєдіяльності клітин; ознайомити учнів з процесом поділу клітини як основою її росту, розвитку, розмноження; визначити роль ядра і хромосом у процесі поділу, значення властивості живого - здатності до розмноження на основі здатності клітин до поділу;

- продовжити формування наукового світогляду учнів, показуючи пізнаваність складних процесів, що відбуваються в клітині, значення знань про них для розуміння процесів росту і розвитку організмів;
- формувати вміння працювати з малюнками і текстом підручника, знаходити в тексті відповіді на поставлені запитання, застосовувати засвоєні знання під час виконання самостійної роботи; виховувати вміння уявляти, аналізувати, бажання пізнавати процеси, що відбуваються в органічному світі.

Перегляд файлу

Ріст і розмноження клітини

Мета: Біологія 6 клас. Ріст і розмноження клітини
- пройоажиги формування знань про процеси життєдіяльності клітин; ознайомити учнів з процесом поділу клітини як основою її росту, розвитку, розмноження; визначити роль ядра і хромосом у процесі поділу, значення властивості живого - здатності до розмноження на основі здатності клітин до поділу;
- продовжити формування наукового світогляду учнів, показуючи пізнаваність складних процесів, що відбуваються в клітині, значення знань про них для розуміння процесів росту і розвитку організмів;
- формувати вміння працювати з малюнками і текстом підручника, знаходити в тексті відповіді на поставлені запитання, застосовувати засвоєні знання під час виконання самостійної роботи; виховувати вміння уявляти, аналізувати, бажання пізнавати процеси, що відбуваються в органічному світі.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний 
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: «Будова рослинної клітини». «Пудова тваринної клітини», фотографії, колекції електронних зображень клітин ріпних організміп, їх структур, процесу поділу клітнни; діафільм «Пудова і життя рослинної клітини», комп'ютер, мультимедійний проектор.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів. Бесіда: запитаннями: 1. Назвіть основні властивості живого. 2. Пригадайте, які методи застосовують для вивчення ор і-.міі.ім і и 3. Які методи використовують для вивчення клітини? 4. Назвіть осповпі частини клітини. 5. Охарактеризуйте будову і функції оболонки клітнпи; хлоропластів; клітинної мембрани; вакуоль; цитоплазми; клітинних нключень; мітохондрій; рибосом. 6. Які речовини запасає клітина. 7. Які органічні речовини беруть участь у збереженні і передачі спадкової інформації? К. Які процеси, які ми спостерігали при дослі-джонні клітини, свідчать про те, що клітина має властивості ж и ного?
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми з'ясували, що для клітини характерні властивості живого, знаємо, як відбувається обмін речовин, як клітина «спілкується» Із сусідніми клітинами, як вона живиться, дихас, хто постачає їй енергію. Але це не всі властивості, притаманні живому. Ми знаємо, що організми розмножуються, ростуть, розвиваються. Ці властивості характерні і для клітини. Як відбуваються ці надзвичайні і такі важливі процеси в клітині?
Завдання уроку.
1, Визначити характерні особливості та умови росту клітин.
2. З'ясувати стани й особливості процесу поділу клітини.
3. Визначити біологічне значення процесу поділу клітин для організмів.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Ріст клітини - одна з головних властивостей живого, характеристика процесу росту клітини, будівельний матеріал? для збільшення розмірів клітини та її об'єму, термін росту клітин - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 47 (с. 45), таблиць, електронних засобів навчання.
2. Поділ клітини, особливості процесу поділу, характеристика змін, що відбуваються з хромосомами, значення цих амін у передачі спадкової інформації дочірнім клітинам; біологічне значення процесу поділу клітин - розповідь, робота з мал. 48 (с. 46), таблицями, фотографіями; демонстрація фрагмента діафільму "Будова і життя рослинної клітини", зображень процесу поділу клітини на електронних засобах навчання.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Що таке ріст? 2. За рахунок чого клітини ростуть? 3. Завдяки чому збільшується кількість клітин? 4. Із чого починається поділ клітини? Чим він завершується? 5. Яка роль хромосом у поділі клітини?
Б. Робота с тестовими завданнями на с 47 підручника.
V. Узагальнення та систематизація знань.
A. Обговорення питань: І. Чому мільярди клітин одного багатоклітинного організму мають однакову спадкову інформацію? 2. Яке значення мас здатність клітин до розмноження?
Б. Робота за завданням: відкрийте підручник на С 22, вийдіть на мал. 24 фотографію вченого Р. Вірхова і пригадайте, який внесок у дослідження клітини зробив цей ніш ці дні учений.
B. Прочитайте на с 23 основні положення клітинної геовв і на основі отриманих знань обґрунтуйте кожне з них.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи укам.
VII. Рефлексія.
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацюватші текст і малюнки § 12, виконати тестові завдання на с. 47 (якщо не виконувалися на уроці), підготувати відповідь на запитання рубрики «Поміркуйте»; повторити матеріал § 1-11. 
підготуватися до перевірки знань з тем «Вступ», «Клітина». Біологія 6 клас. Ріст і розмноження клітини

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Інкл
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
1953
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку