Тема: Створення персонального сайту абітурієнта.

Про матеріал
Мета: навчити учнів використовувати веб-ресурси для пошуку, збору та систематизації інформації за допомогою створення персональних сайтів; розвивати здатність кваліфіковано проектувати веб-ресурс та вигідно підносити інформацію; виховувати естетичний смак в виконанні оформлення веб-сайту.
Перегляд файлу

1

 

Зміст

 

Вступ........................................................................2

1. Організаційно-підготовчий етап................................................2

1.1. Поняття веб-сайт, веб-сторінка.................................................2

1.2. Принципи розробки макету сайту...............................................4

Етапи створення (розробки) web-сайту. Процес створення сайтів.......................5

2. Конструкторський етап.......................................................6

2.1. Визначення структури сайту..................................................6

2.2. Інформаційне наповнення та розробка веб-дизайну сайту..........................7

2.3. Технологічне завдання створення персонального сайту абітурієнта..................9

3. Технологічний етап.........................................................11

3.1. Проектування персонального сайту...........................................12

3.2. Створення сайту..........................................................13

4. Заключний етап...........................................................14

4.1. Висновки.................................................................14

4.2. Список використаних джерел...............................................15


Вступ

 

Тема: Створення персонального сайту абітурієнта.

Мета: навчити учнів використовувати веб-ресурси для пошуку, збору та систематизації інформації за допомогою створення персональних сайтів; розвивати здатність кваліфіковано проектувати веб-ресурс та вигідно підносити інформацію; виховувати  естетичний смак в виконанні оформлення веб-сайту.

Основна технологія: інформаційні технології створення персонального сайту-абітурієнта за допомогою програмного забезпечення Google Sites

Очікувані результати проекту:

 • швидке формування, просте, зручне користування;
 • можливість власного управління, супроводження без залучання спеціалістів;
 • мобільна версія;
 • системний підхід до розробки;
 • технічна підтримка проекту.

Дана дипломна робота присвячена дослідженню технологій створення та

супроводження Web-сайтів та розробці файлообмінника.

 

1.Організаційно-підготовчий етап.

 

1.1. Поняття веб-сайт, веб-сторінка.

Термінологія

Для початку розглянемо поняття веб-сайт та веб-сторінка. Ось означення з Вікіпедії — вільної Інтернет-енциклопедії:

• Веб-сторінка (англ. Web-page) — інформаційний ресурс, доступний у мережі World Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай ця інформація записана у форматі НТМL або ХНТМL і може містити гіпертекст із навігаційними гіперпосиланнями ина інші веб-сторінки.

• Веб-сайт (англ, website, місце, майданчик в Інтернеті), також сайт (англ. site, місце, майданчик) — сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

• Веб-сервер — це підключений до Інтернету комп'ютер, який приймає запити на отримання певних даних, обробляє їх та видає результати, використовуючи протокол НТТР (Нуреr Техt Тrаnsfer Рrotocol —протокол передавання гіпертексту).

• Сукупність веб-сторінок, тематично пов'язаних між собою і розроблених як єдине ціле, називають веб-сайтом.

 За доступністю сервісів їх поділяють на:

• Відкриті – усі сервіси повністю доступні для будь-яких відвідувачів і користувачів;

• Напіввідкриті – для доступу потрібно зареєструватися (зазвичай безкоштовно);

• Закриті – повністю закриті службові сайти організацій (наприклад, корпоративні сайти), особисті сайти приватних осіб. Такі сайти доступні для вузького кола людей.

Доступ нових людей можливий через запрошення.

За фізичним розташуванням:

Якщо сайт доступний користувачам з Інтернету, він вважається зовнішнім, натомість сайт, доступ до якого можуть здійснювати лише користувачі локальної мережі, є внутрішнім. Прикладами внутрішнього сайту можуть бути корпоративний сайт підприємства або сайт приватної особи в локальній мережі провайдера.

За призначенням сайти поділяють на:

• Бізнес-сайти – сайти, що містять інформацію про компанії та їхні послуги,

здійснюють функцію електронної торгівлі;

• Інформаційні сайти – призначені для інформування відвідувачів, поширення новин, тематичні сайти, енциклопедії, словники тощо;

• Сайти соціальних мереж – інтерактивні багатокористувацькі веб-сайти, які

наповнюються самими учасниками мережі. Сайт являє собою автоматизоване

соціальне середовище, що дозволяє спілкуватися групі користувачів, об’єднаних спільним інтересом;

• Веб-портали – універсальні сайти, через які можна вийти на інші ресурси

Інтернету;

• Сайти сервісів – сайти служб, які існують у мережі Інтернет, зокрема, сайти

пошукових служб (Google, Bing ), поштові сайти, веб-форуми, он-лайнові сховища даних (Skydrive), сайти служб онлайнового документообігу (Google Docs), зберігання та обробки фотографій ( Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket), зберігання відео (You Tube).

 

Як створити веб-сайт?

Створення веб-сайту починається зі створення інформаційної моделі сайту. Будь-яку веб-сторінку можна оцінити за двома параметрами: зміст та зовнішній вигляд. Проте спочатку потрібно вирішити, яку інформацію потрібно на ній розмістити. Необхідно детально проаналізувати, скільки і якої інформації потрібно подати на веб-сторінці.

Створюючи проект сайту, потрібно добре продумати його загальну структуру, зміст інформації та посилання.

 

1.2. Принципи розробки макету сайту.

Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сайтів можна знайти спільні за функціональністю частини. На будь-якому сайті першою відкривається головна сторінка. Її розробці приділяють особливу увагу, оскільки дослідження показали, що люди не здатні читати інформацію, що відображається на моніторі, так уважно, як книжки або журнали. Вони зазвичай лише поверхово переглядають її, наприклад, як рекламу. Якщо головна сторінка містить те, що шукає відвідувач, він читає її далі, а якщо ні то переходить.

Етапи створення (розробки) web-сайту. Процес створення сайтів.

1 етап — визначення цілей створення сайту.

Це найважливіший етап в створенні сайту, тому що не можна досягти мети, якщо її немає або якщо вона визначена неправильно. Від цілей буде залежати весь подальший процес створення вашого сайту, кожен його етап. Тому до постановки мети потрібно підходити з максимальною серйозністю. Правильно поставлена мета — це вже половина успіху.

2 етап — проведення досліджень по темі.

Перш, ніж взятися до розробки, необхідно проаналізувати тему, вивчити сайти потенційних конкурентів. В подальшому це допоможе у створенні власної концепції.

3 етап — визначення типу сайту, розробка ТЗ і структури.

На цьому етапі розробник спільно із замовником становить ТЗ (технічне завдання) на створення сайту. ТЗ, як мінімум, повинно включати наступні пункти:

 • Тип сайту (портал, промо, візитка, корпоративний, магазин і т. д.)
 • Функціонал сайту (пошук, каталог, стрічка новин і т. д.)
 • Стиль дизайну (строгий, веселий, похмурий і т. д.)
 • Структура сайту (які сторінки мають бути на сайті)
 • Структура сторінок (які блоки повинні бути на сторінках і в якому вигляді)

При складанні ТЗ обов'язково потрібно пам'ятати про мету створення сайту. Якщо яка-небудь функція сайту не сприяє досягненню поставлених цілей (або тим більше — заважає) — слід від неї відмовитися: на сайті вона буде зайвою.

4 етап — розробка макету дизайну сайту.

Цей етап ділиться на декілька підетапів:

 • Генерація ідей дизайну. Набір ідей надається замовнику у вигляді ескізів з текстовими поясненнями.
 • Розробка попереднього макета дизайну головної сторінки.
 • Виправлення зауважень замовника (якщо є), доопрацювання макету до завершеного вигляду.
 • Розробка внутрішніх сторінок за аналогічним алгоритмом.

У макеті повинні бути промальовані всі блоки, які будуть на сайті. Якщо до моменту розробки дизайну текстові та графічні матеріали ще не готові, можна використовувати «рибу», але не можна залишати в режимі «порожні» місця.

Природно, кожен крок розробки макету дизайну повинен виконуватися згідно з ТЗ і цілями сайту.

5 етап — HTML-CSS верстка.

Залежно від цілей і завдань сайту, верстка повинна задовольняти деяким вимогам. Зазвичай ці вимоги такі:

Кросбраузерність — сторінки повинні однаково відображатися у різних браузерах (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari і т. д.).

Гнучкість верстки — можливість легко додавати/видаляти інформацію на сторінки.

Швидкість обробки коду браузером

Валідність — відповідність стандартам

Семантична коректність — логічне і правильне використання елементів HTML

6 етап — програмування і установка CMS.

Це чисто технічний етап, на якому реалізується весь функціонал сайту. Вимоги до цього етапу визначаються технічним завданням.

7 етап — заповнення сайту контентом (інформацією).

На цьому етапі дуже важливий якісний, професійний копірайтинг. Всі матеріали сайту, будь то тексти або графіка, також повинні вписуватися в загальну концепцію сайту, відповідати його цілям і завданням.

8 етап — тестування сайту і виправлення помилок.

тестування сайту може проводити як розробник, так і замовник. Найкращий варіант — це спільне тестування.

9 етап — публікація сайту в інтернеті.

На цьому етапі сайт розміщується на обраному доменному імені, реєструється у великих пошукових системах і каталогах.

10 етап — просування сайту і реклама в інтернеті.

Коли сайт буде повністю готовий до роботи — потрібно залучати на нього відвідувачів. Для «розкрутки» сайту можна скористатися контекстною або банерної рекламою, SEO, SMO і іншими методами.

 

2. Конструкторський етап.

 

2.1.          Визначення структури сайту.

 

На основі зібраних даних і побажань клієнта розробляється концепція

сайту і технічне завдання. У технічному завданні повинні бути відображені всі нюанси: структура сайту, технічні характеристики, кольорове рішення,

адаптація під певні браузери і монітори.

Відповідно до завдань, які повинен вирішувати сайт абітурієнта, розроблено його структуру. За основу взято ієрархічний тип.

Така структура є найбільш зручною для користувача й передбачає розбиття сторінок на категорії та під категорії.

Категоріями першого рівня сайту є його вісім розділів:

 • головна (включає інформацію про учня);
 • структурні підрозділи;
 • можливі майбутні професії абітурієнта;
 • можливі вузи для вступу за обраними професіями;
 • корисні сайти для абітурієнтів.

Сайт складається з адміністративної частини та частини користувача. Адміністративна частина – це захищений, недоступний для

відвідувачів основного сайту розділ, за допомогою якого здійснюється управління його модулями й категоріями, редагування інформації тощо.

Після того, як визначено структуру розділів сайту, розроблявся макет його шаблону.

Розробка макету шаблону для сайту передбачає процес визначення наявності та розташування його модулів і створення дизайну шаблону з урахуванням цього розміщення.

 

2.2.          Інформаційне наповнення та розробка веб-дизайну сайту.

 

Інформаційне наповнення сайту — це важлива праця, обсяг, трудомісткість і різноманітність якої досить часто недооцінюють. Необхідно писати та публікувати новини, створювати матеріали, робити презентації — все це потребує підвищеної уваги та високого професіоналізму, адже веб-сайт — це обличчя компанії. Створення й організація групи підтримки веб-сайту — це головний біль, який ми готові полегшити.

Коли проект готовий і відомо, які саме сторінки будуть присутні на сайті,

можна приступати до створення контенту, тобто до інформаційного наповнення сайту.

Інформація на сайті може подаватися у вигляді тексту, таблиць, графіки,

фотографій, аудіо- і відеоматеріалів.

Контент не може залишатися незмінним протягом усього часу існування

сайту, його необхідно періодично міняти, доповнювати і розширювати,

навіть якщо види діяльності залишилися незмінними.
До розробки веб-дизайну сайту також можна приступати відразу після

написання проекту.

Розробка веб-дизайну - це творчий і дуже захоплюючий процес. Під

дизайном сайту розуміється не просто шаблон, а повне оформлення сторінок

сайту в єдиному стилі. Найважливіше значення тут має головна сторінка. Вона являє собою обличчя сайту, саме її бачать практично всі відвідувачі сайту.

Також сайти мають тенденцію «старіти». Це означає, що для ефективної

роботи необхідно проводити реструктуризацію дизайну сайту як мінімум один раз в три роки.

Переважно дизайн сайту повинен бути таким:

 •  Стильним, відповідати іміджу «організації»;
 •  Функціональна навігація і управління;
 •  Правильно скомпонованим;
 •  Відповідним сфері діяльності «компанії»;
 •  «Легким», тобто сторінка повинна завантажуватися досить швидко;
 •  Гармонійним, щодо кольорового рішення.

Контент сайту та його складові

Контент — одне з основних понять у сфері розробки та просування сайтів, адже саме за контентом на сайт ідуть користувачі. Контент може бути представлений на сайті у різних видах, але головним є одне: він повинен бути корисний і цікавий для цільової аудиторії. Про те, що являє собою контент сайту і які його складові, піде мова далі.

Якщо говорити простими словами, то контент сайту — це не що інше, як його вміст. У ролі контенту на сайті можуть виступати різні тексти, графіки, таблиці, зображення, а також аудіо- та відеоматеріали. Щоправда, найчастіше, говорячи про контент, мають на увазі тільки текстовий контент, адже саме він у більшості випадків становить основу загального контенту сайту.

Текстовий контент сайту може включати найрізноманітніші матеріали, наприклад, інформаційні, рекламні, технічні. Необхідність наявності тих чи інших видів текстового контенту на сайті визначається приналежністю сайту до певного типу, а також безпосередньо тематикою сайту. Наприклад, на сторінках базового сайту комерційної компанії потрібні рекламні, а також інформаційні статті, а на сторінках інтернет-магазину — опис товарів з докладними характеристиками.

Текстовий контент, як уже було сказано вище, є основою контенту сайту в цілому. Не можна забувати також і про те, що з точки зору пошукових систем головна роль також відводиться саме текстовому контенту сайтів. Однак крім текстів у контенті сучасного сайту повинні бути й інші складові — зокрема, зображення. Без зображень у багатьох випадках неможливо повноцінно представити відвідувачам інформацію про запропоновані на сайті товари і послуги.

Так, відвідувачам інтернет-магазинів обов'язково потрібні високоякісні зображення товарів, щоб кожен товар можна було гарненько розглянути. А на сайтах творчих людей або команд фотографії виконаних робіт (портфоліо) допомагають відвідувачам зробити вибір, ознайомитися з можливостями компанії.

З урахуванням того, наскільки значна роль відводиться зображенням у контенті сайту, наповненню сайту графічним контентом слід приділяти особливу увагу. Зображення повинні мати достатню роздільність, оптимальний розмір, вони повинні бути оптимізовані відповідно до вимог пошукових систем.

Іноді ніщо не може так само наочно представити цікаву для цільових відвідувачів сайту інформацію, як відеоролик, до того ж, на сайті відеоролик може бути дуже корисним при розкрутці в пошукових системах, а також у соціальних мережах. І тоді мова йде про таку складову контенту сайту, як відео контент. Відео контент на сайті, так само як текст або зображення, повинен бути оптимізований.

Звертати увагу слід в першу чергу на заголовки, опис і ключові слова для вбудованих на сайт відеороликів, на якість вмісту цих відеороликів. Завдяки можливостям сучасних місць для розміщення відео файлів сьогодні зберігати відео контент безпосередньо на хостингу сайту зовсім не обов'язково: потрібний ролик за допомогою спеціального коду вбудовується в те місце сторінки сайту, де він повинен розташовуватися.

Кількість сайтів в інтернеті сьогодні просто зашкалює, і тому кожен з сайтів завжди знаходиться в умовах дуже жорсткої конкурентної боротьби за перші місця в пошуковій видачі і за увагу цільових відвідувачів. І щоб опинитися переможцем у цій боротьбі, сайту необхідно мати не тільки привабливий дизайн або велику кількість посилань із різних джерел, але ще і якісний унікальний контент, який зацікавить відвідувачів і зможе донести їм всю необхідну інформацію.

 

2.3.          Технологічне завдання створення персонального сайту абітурієнта

 

Не можна однозначно сказати що існує ідеальна технологія для створення

сайтів, які призначені для різних цілей. Існує дуже багато різновидів, як з

технологічної сторони так і з цілей для яких вони були створені. Порівнювати інтернет-магазин із особистим блогом або сайт-візитка із корпоративним немає можливості, так як вони повністю відрізняються своєю специфікацією та призначенням. Саме тому для кожного типу потрібно використовувати своєрідні методи розробки, в залежності від типу, якщо це інтернет магазин – основною характеристикою має бути швидкість обміну інформацією та стійкість до великих навантажень, особистий блог – зручність в користуванні та красивий дизайн.

Існує дана класифікація:

Доступність ресурсу:

 • Відкритий веб ресурс - всі розділи сайту повністю доступні для

відвідувачів.

 • Напіввідкритий веб ресурс - розділи сайту доступні після реєстрації

відвідувача.

 • Закритий веб ресурс - як правило, службовий сайт доступ до якого має

обмежене число користувачів.

Розміщення ресурсу:

 • У мережі Інтернет – загальнодоступні.
 • У локальній мережі - локальні сайти.

Технологія відображення ресурсу:

 • Статичні сайти - складаються з Html файлів і передаються користувачеві у вигляді, в якому зберігаються на сервері
 • Динамічні сайти - як правило, працюють на основі системи управління

сайтом (CMS). Вміст генерується, за допомогою різних скриптів використовуючи базу даних.

Розглянемо детальніше типи сайтів:

1. Сайт-візитка

Саме той набір інформації, поширення якої в Інтернеті, безсумнівно,

корисно як починаючим, так і акулам бізнесу. Це своєрідний довідник про фірму, який містить всі необхідні контактні дані та інформацію про діяльність компанії.

Це повинна бути коротка, чітка і найважливіша інформація про Вас, Вашу сферу діяльності, інтереси. Не варто перевантажувати Ваш сайт-візитку інформацією, яка можливо не знадобиться потенційному клієнтові або партнерові.

Сайт-візитка – представництво компанії в мережі Інтернет. Надає загальну

інформацію про власника (компанія, підприємець і тд). Як правило, складається з 5-7 сторінок, при цьому максимально описує вид діяльності. Головні розділи - про компанію, прайс-листи, контактні дані, схема проїзду.

2. Бізнес-сайт

Бізнес сайт -це каталог продукції компанії (товари або послуги). У каталозі

присутній докладний опис товару, публікуються сертифікати й нагороди, відгуки клієнтів і звичайно технічні дані. Сайт даної специфікації незамінний для будь-якої компанії.

3. Промo-сайт

Промо сайт - веб сайт конкретної торгової марки (бренду). Створюється з

метою реклами нового продукту або бренду в цілому. Розділи: акції, вікторини, голосування, ігри і тд.

4. Інтернет-магазин

Інтернет - магазин це каталог товарів з можливістю онлайн замовлення.

Клієнт має можливість оплати товару, за допомогою різних сервісів

використовуючи при цьому пластикову карту, рахунок або Інтернет гроші.

Розділи: про магазин, допомога, каталог, кошик, сторінка замовлення, контакти.

5. Корпоративний сайт

Корпоративний сайт - містить повну інформацію про компанію (послуги,

товари і тд.). Як правило, має складну структуру і має розширену

функціональність. Може бути відкритий для відвідувача або призначений для

внутрішнього використання (зв'язок, документообіг і тд .).

 Для особистого сайту абітурієнта

Для даного типу сайтів можна використовувати будь-яку технологію, так

як це проста сторінка із певним текстовим або будь яким іншим наповненням, яка повинна виконувати ознайомчу роль. Найчастіше це сайт-блог, в якому користувач описує про себе або про компанію чи установу, на рисунках. Для таких цілей існує багато не складних технологій таких як Google Site за допомогою якого і було створено персональні сайти абітурієнтів.

C:\Users\Андрей\Desktop\image.png

Результат – невеликий сайт з 3-4 переходами, і вичерпною інформацією.

Ці методи прості в створені і подальшому використанні.

3. Технологічний етап.

 

3.1.          Проектування персонального сайту.

 

Веб-сайти створюються у кілька етапів:

1. Планування — визначення тематики і призначення майбутнього сайту.

2. Розробка — розробка структури сайту, добір матеріалів, вибір програмних засобів для його створення.

3. Створення окремих сторінок відповідно до структури, включення до них гіперпосилань.

4. Тестування — перевірка та редагування веб-сайту.

5. Розміщення — розміщення сайту в Інтернеті.

6. Підтримка — оновлення вмісту сайту.

 

Наступний крок — розробка структури сайту. При розробці структури сайту слід визначитися з необхідною кількістю сторінок та встановити зв'язки між ними. Розрізняють лінійну, ієрархічну та довільну структури сайту.

 1. Лінійну структуру веб-сайту доцільно використовувати у разі послідовного представлення інформації, наприклад, про товари та послуги або матеріали навчального посібника. Перегляд таких сайтів здійснюється послідов¬но: від початкової (головної) до останньої сторінки. Кожна сторінка має посилання тільки на одну, наступну сторінку сайта. Інколи, для зручності навігації по сайту до сторінки також додається посилання на попередню сторінку.
 2. При ієрархічній структурі створюється одна сторінка (головна), яка не має попередніх, решта сторінок мають лише одну попередню сторінку. При ієрархічній структурі кожна сторінка може містити посилання на довільну кількість сторінок сайту. Така структура найкраще підходить для сайтів, що містять різну за тематикою інформацію: каталогів, зібрань статей з різних тем або добірок послань.
 3. Найчастіше для створення сайтів використовують довільну структуру. При такій структурі сайту його сторінки пов'язані між собою довільним чином. У сайтах довільної структури можна виділити фрагменти, які є лінійними або ієрархічними.

                           

Лінійна структура сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ієрархічна структура сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довільна структура сайту

 

3.2.          Створення сайту

 

Створення

На етапі створення відбувається наповнення веб-сторінок конкретними матеріалами, а також створення гіперпосилань для зручної навігації сайтом. При цьому потрібно слідувати правилам оформлення (дизайну) веб-сторінок.

Тестування

Дуже важливим при створенні сайту є етап тестування. На цьому етапі потрібно перевірити:

• чи правильно працюють усі гіперпосилання;

• чи зручною є навігація сайтом;

• чи відкриваються при відкритті сторінок графічні зображення;

• чи зручно розташовані для сприйняття матеріали на сторінках тощо.

У разі необхідності, потрібно ввести зміни в наповнення або структуру сайту, змінити гіперпосилання.

Розміщення

На наступному етапі потрібно визначити, де буде розміщено створений вами сайт. Веб-сайт можна розмістити:

• на власному сервері установи;

• на сервері вашого провайдера;

• на сервері організації, яка спеціалізується у наданні послуг розміщення сайтів користувачам Інтернету;

• на сервері, який надає послуги вільного і безкоштовного розміщення сайтів. Сьогодні окремі організації в мережі Інтернет пропонують користувачам безкоштовні послуги щодо створення веб-сайтів з використанням готових шаблонів та одночасним їх розміщенням на серверах цієї організації.

Після розміщення сайту в Інтернеті потрібно здійснювати його підтримку, щоб сайт не втрачав своєї популярності. Ця підтримка полягає в періодичному оновленні та доповненні існуючих матеріалів, створенні нових цікавих сторінок тощо.

 

4. Заключний етап

 

4.1. Висновки.

 

1. Темпи появи нових сайтів із кожним роком стрімко збільшується. Якщо 10 років тому компанії в Україні здебільшого не цікавилися своєю присутністю в інтернеті, то сьогодні це чи не головний компонент успіху.

Попит завжди народжує пропозицію. Сьогодні левова частина попиту представлена ​​в інтернеті у вигляді пошукових запитів. Відповідно, кращу пропозицію можна зробити там, де перебуває й шукає інформацію цільова аудиторія.

2. Після того як сайт розроблений і почав свою роботу потрібна  його подальша підтримка в просуванні  та розвитку.

3. Для того щоб сайт могли знаходити користувачі по певних запитах його необхідно ввести в пошукові системи і каталоги сайтів. Але не все так просто як здається на перший погляд, на сьогоднішній день конкуренція в інтернеті дуже велика, і для того щоб Ваш сайт зайняв найвищі місця в пошукових системах йому необхідно пошукове просування. На основі  численних досліджень можна зробити висновок, що основна маса користувачів не переглядає сайти, які знаходяться на другій сторінці видачі пошукових систем, відповідно щоб сайт був максимально ефективний, він повинен знаходитися в першій десятці видачі. Навіть якщо сайт дуже добре оптимізувати то все одно малоймовірно, що він займе потрібні позиції в пошукових системах, у цьому випадку вихід тільки один додатковий комплекс  заходів щодо його просування.

4. Під час створення персонального сайту абітурієнта учні навчились використовувати веб-ресурси для пошуку, збору та систематизації інформації за допомогою створення персональних сайтів,  розвинули здатність проектувати веб-ресурс та вигідно підносити інформацію використовуючи свій естетичний смак в виконанні оформлення веб-сайту.

 

4.2.          Список використаних джерел

 

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0

2. https://studopedia.org/9-1006.html 

3. http://www.webtec.com.ua/uk/articles/index/view/2011-05-05/web-site

4. http://www.ndu.edu.ua/liceum/web.pdf 

5. http://dist.org.ua/pluginfile.php/7033/mod_resource/content/ 

6. http://itstatti.in.ua/stvorennya-sajtiv/115-etapi-stvorennya-rozrobki-web-sajtu-protses-stvorennya-sajtiv.html 

7.file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9/Downloads/Nvmdup_2015_1_17.pdf

8. http://cad.kpi.ua/attachments/093_2016d_Buzhak.pdf

9. http://webstudio2u.net/ua/studio-web/686-kontent-saita.html

10. http://www.logrus.net/pages/ua-websupport.aspx

11. http://eprints.kname.edu.ua/4997/1/Web-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_22.04.08.pdf

12. https://webformyself.com/hivideo/

13.http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2

14.  http://ito.vspu.net/repozitariy/shahina/st_17/Sayt.pdf

15. https://www.plerdy.com/ua/blog/web-development-2018/

docx
Додано
19 серпня
Переглядів
147
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку