19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Тема уроку ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА Урок-ділова гра

Про матеріал
Нестандартний урок – це передусім творчість, самобутність і навіть мистецтво вчителя. Такий урок може максимально стимулювати пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу учнів, їх інтерес до навчання.
Перегляд файлу

Тема уроку ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Урок-ділова гра

Мета уроку:

дидактична: узагальнити й систематизувати знання і вміння учнів; показати багатогранність прояву електричних явищ у природі, пізнання їх людиною та використання в техніці, побуті;

розвивальна: розширити політехнічний кругозір учнів; формувати вміння працювати з підручником, приладами, складати електричні кола за схемами;

виховна: виховувати в учнів бажання пізнавати нове, невідоме; по­чуття відповідальності за майбутнє людства, вміння висловлювати й відстоювати свою думку та прислухатися до думки інших.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань учнів.

Обладнання: електролампи (3 шт.), дже­рело струму 4,5 В (3 шт.), вимикач (5 шт.), резистор (3 шт.), реостат (1 шт.), електродвигун З В (2 шт.), амперметри, вольтметри, авометр, провідники, комплекти завдань.

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель.      

                         Всім добрий день вам, друзі, великі і малі -

                         І учні школи нашої, і дорогі учителі.

                          Ви – гості, а хазяйка тут – фізика-наука,

      Технічного прогресу могутня запорука.

                                Наука ця чудова, сучасна й старовинна,

       І нас веде до неї сьогодні знань стежина.

       Чи досліди і формули вам всім як слід відомі?

        А з фізиками–вченими хоч трохи ви знайомі? 

        Чи розв’язати можете ви з фізики задачу?

        І взагалі старанні ви чи, навпаки ледачі?

        Щоб всім нам з’ясувати такі складні питання -

        Готуйтеся, учні, й отримуйте завдання!

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 

Учитель. Ми закінчили вивчення розділу «Електричні явища». Для чого взагалі вивчається будь-яка наука?  Щоб використати одер­жані знання на практиці. У житті постійно виникають проблеми, які треба вміти вирішувати. Для цього треба дотримуватися такої послі­довності дій:

Постановка проблеми —  ідея — розрахунки — практичне за­стосування.

Запам'ятаємо ці етапи. їх завжди проходить людина, розв'язуючи завдання, що виникають перед нею в житті.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

конкурс – « Електричний струм і безпека людини» (кожне питання оцінюється по 1 балу)

 

 1.    Від чого залежить тяжкість ураження струмом?(тіло людини є провідником .Ураження струмом залежить від сили струму , характеру струму (постійний або змінний), тривалості його дії , а також від шляху , яким струм проходить усередині людського організму. Найнебезпечнішими є ураження мозку й нервових центрів , які відповідають за дихання і роботу серця.)
 1.    Від чого залежить опір тіла людини ? (Опір людського тіла залежить від стану шкіри (суха , огрубіла або волога , тонка) , вмісту алкоголю в крові. Садна й порізи знижають опір шкіри: суха здорова шкіра – R = 100000 Oм і вище; спітніла шкіра – R = 1500 Ом  і нижче. Найбільш чутливими до струму є обличчя , шия , тильні сторони долонь. Найуразливіші місця – шия й мочки вух.)
 1.    Чому дорівнює значення сили струму , смертельно небезпечне для людини ? При якій напрузі воно може виникати?( Критичного значення 0,1 А сила струму може досягати як при високій напрузі  й великому опорі , так і при низький напрузі й малому опорі ( за законом Ома I = U/R)
 1. Які правила безпеки під час роботи з електричними приладами вам відомі ?(Проводка не повинна торкатися провідників (батарей , газових та інших труб , цементної підлоги); при заміні лампочки потрібно відключити джерело струму ;не залишати без догляду працюючи електроприлади )
 1.    Як треба гасити провід що горить ?(провід , що горить гасити піском або землею.
 2.    .Як  треба надати першу допомогу потерпілому при ураженні струмом ?

Конкурс – «  Реклама - двигун прогресу» (максимальна оцінка 1 бал).

 

Учням необхідно прорекламувати побутові прилади, назвати їх переваги, звернути увагу на економне використання електричної енергії.

 

 

 

 

 

 

 

Фізичний диктант

 1. Упорядкований рух заряджених частинок – це …
 2. Носіями струму в металах є
 3. Яким символом позначають напругу?. Одиниця виміру  напруги.
 4. Яким символом позначається сила струму? Одиниця виміру сили струму.
 5. Яким приладом вимірюють силу струму? Як в електричне коло його підключают ?
 6. Прилад для регулювання сили струму
 7. Закон  Ома.
 8. Яким символом позначають опір?  Від яких величин залежить опір? 
 9. Одиниця виміру питомого опору
 10. Яким приладом вимірюють напругу? Як в електричне коло його підключають ?
 11.  Яким символом позначається електричний заряд? Одиниця виміру заряду

12. За напрям струму прийнято напрям

13. Закони послідовного зєднання провідників

14.  Закони паралельного зєднання провідників

15. Робота електричного струму на ділянці кола дорівнює …

16 Потужність струму дорівнює …

17. Закон Джоуля-Ленца

18. Закон електролізу

19. При підвищенні температури напівпровідника, його  опір…

20. Процес проходження струму через газ називається …

 

 

Історія .  Вчені-візики, які внесли вклад в розвиток електрики

Діти зверніть увагу на дошку (на дошці портрети вчених: Ом, Ампер, Вольта, Кулона, Джоюля, Ленца)

                Що ви там бачите?

                Чому вони поряд?

                Який внесок вони зробили в нашу тему?

 

 

Додаткове  завдання -  «Естафета формул»

Треба вставити у вільні кола необхідні літери. Це завдання        достатнього рівня, тому максимальна оцінка 2 бали.

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Удосконалення знань, вмінь і навичок

 

Виконання експериментальних завдань

 

Учитель. Щоб робота продовжувалася, потрібно домовитися:

 спочатку працюватимуть над завданням конструкторські групи, вони розроблятимуть технічний проект. Потім завдання перейдуть до інженерів. Ті зроблять необхідні розрахунки. І закінчують справу групи робітників, які зберуть обладнання (електричні кола), які запропо­нують інженери, і випробують їх.

Щоб групи, які звільнилися від розв'язання основного завдання або ще не почали працювати, не втратили творчої форми, вони працювати­муть над додатковим завданням - «естафета формул»

А тепер — за роботу!

(Результати виконан­ня кожного основного завдання (схема проекту, виведення форми, роз­рахунки тощо) учні записують на дошці; додаткових завдань — на картках і здають вчителеві). Після прийняття ро­боти основне завдання приймає наступна група.

 

Завдання на картках

 

Конструкторське завдання

 1.   Складіть проект електричної схеми. Схе­ма повинна забезпечувати виконання наступних умов:

а)Уявіть собі, що ви електрики, яким потрібно провести електромережу у відділенні лікарні таким чином, щоб важко хворі могли викликати чергову медсестру. Тобто натискання в палаті кнопки виклику в медсестри задзвенів дзвоник та загорілася відповідна лампочка. У нас 2 палати.

б) при перегорянні або вимкненні однієї з ламп інша не повинна гаснути;

в) використати в якості джерела струму батарею гальванічних елементів.

2. Після виконання завдання накресліть проект (схему) на дошці.

_____________________________________________________________

 

Інженерні завдання

1. Для схеми, складеної групою конструкторів, розрахуйте напругу і сили струмів на окремих ділянках кола та до розгалуження. Напруга джерела струму 4,5 В,  опір кожної лампи 10 Ом, а опір електричного дзвінка 2 Ом. Знайти загальний опір кола.

2. Після виконання завдання всі розрахунки повторіть на дошці по­руч зі схемою.

_____________________________________________________________

Економічне завдання

 1. Як зміниться опір кола і загальна сила струму в колі для схеми, складеної групою конструкторів, якщо одна із лампочок перегорить.
 2.  Обчислити роботу електричного струму для даного малюнка, та вартість використання електроенергії протягом місяця, якщо  вартість однієї кВт∙год становить 25 коп.
 3. Вкажіть способи економії електроенргії.

_____________________________________________________________

 

Практичне завдання

1. З даних приладів виберіть ті, які вказали інженери, і зберіть елек­тричне коло за розробленою конструкторами схемою.

2. Виміряйте сили струмів і напругу на споживачах. Порівняйте із розрахованими.

3. Після виконання завдання продемонструйте зібране коло і його роботу учням класу.

 

У заключній частині. З'ясовуємо, яке значення для розв'язання проблеми має робота кожної групи і кожного члена групи.

 

Далі аналізуємо, які знання і вміння нам стали в нагоді для розв'язку даного завдання. Учні перелічують теми, їх основний зміст, а також ви­користані закономірності.

Додаткова задача

Скільки електроенергії можна зекономити в Україні за один день, якщо кожна сім’я на 1 годину менше користуватиметься електричною лампочкою потужністю 100 Вт. В Україні приблизно 10 млн. сімей.

(Учні розв’язують задачу на місцях у групах). Розв’язок перевіряємо на дошці (там вже є розв’язок, але попередньо закритий).

Дано:

P = 100 Вт W =  p · t · N W = 100 Вт · 3600 с · 107 = 3,6 ·1012 Дж

 t = 1 год  або у кВт · год:

                                                        W = 106 кВт · год

N =  107  1 кВт · год – 0,250 грн

W-?  Ця електроенергія буде  

                                                         коштувати:  

                                                    250 · 103 грн =250 тис. грн.

Отже ми можемо в масштабах України  зекономити 1 млн. кВт · год. або 250 тис. гривень за одну годину!

 

Підсумок уроку

 

5.Домашнє завдання    

                                   Струм електричний – гном чарівний.

                                    З ним ми стикаємось всюди й в усім:

                                    Ліфт піднімає на поверх найвищий.

                                    І в пилососі весело свище.

                                    Гарно освітлює завжди наш дім.

                                    Тепло й затишно живеться нам з ним!  

 

Скласти кросворд за темою «Електричні явища».

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
1 квітня
Переглядів
110
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку