Тема уроку: Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації, огляд програмних і технічних засобів для їх створення

Про матеріал
Тема уроку: Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Мета уроку: - навчальна: отримати уявлення про мультимедіа, познайомитися з програмою для створення мультимедійних презентацій; навчитися технології створення і демонстрації електронних презентацій; - розвиваюча: розвиток мислення професійного спрямування, пізнавальних інтересів, навиків роботи на комп'ютері, роботи з мультимедійними програмними засобами; - виховна: виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, поваги до обраної професії. Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, комп'ютери, диск з учнівськими презентаціями, схема властивостей презентацій, критерії оцінювання презентації, алгоритм для створення учнівської презентації. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Очікувані результати Учні повинні:  пояснювати: • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;  порівнювати: • властивості слайдових та потокових презентацій;  описувати: • призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок); • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;  вміти: • створити титульну сторінку до презентації професійного напрямку. ХІД УРОКУ І. Організація класу до уроку 1. Повторення правил з техніки безпеки у роботі за комп'ютером. 2. Підготовка зошитів, ручок, комп'ютера для роботи в класі. II. Актуалізація опорних знань учнів (інтерактивна гра «Незакінчене речення») ГРА «НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ» 1. Текстовий редактор Word можна завантажити через… (Відповідь: кнопку Пуск, контекстне меню, створений файл, ярлик, якщо він є на робочому столі.) 2. Вийти з програм Word та Paint можна через... (Відповідь: закриття вікна програми (натиснути хрестик), командою Файл/ Закрыть, комбінацією клавіш Alt +F4.) 3. Вікно програми Word містить… (Відповідь: рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів, робоче поле, смуги прокрутки, рядок стану.) 4. У програмі Word можна... (Відповідь: набирати з клавіатури будь-який текст, редагувати, форматувати, зберігати його тощо.) 5. Команди, які виконуються у програмах Word містяться… (Відповідь: у рядку меню, контекстному меню, панелі інструментів.) 6. У текстовий документ можна додавати… (Відповідь: малюнки, фотографії, графіки, діаграми, комбінації фігур тощо.) ПІДСУМОК. Всі дії, які ми щойно повторили для роботи з текстовим редакторам, будемо використовувати і для створення комп’ютерних презентацій. III. Оголошення теми та завдань (мети) уроку Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Комп’ютерні презентації». Звертаю увагу на те, що тематичну атестацію ми проведемо у вигляді захисту самостійно створених презентацій. Зверніть увагу на критерії оцінювання (додаток 1). З'ясуймо, що означає саме слово «презентація» і що ви знаєте про презентацію та її створення? ІНТЕРАКТИВНА ГРА «Наведи порядок у своїх знаннях» Учитель по черзі показує основні елементи панелі інструментів «Форматирование» та «Стандартные», учні повинні назвати функцію цього елемента та до якої панелі він належить. (додаток 2) Учитель. Слово «презентація» походить від латинського «prezentation», що означає передаю, вручаю. Отже, презентація — це представлення. Комп'ютерна презентація — це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію. На слайдах можна розміщувати тексти, малюнки, діаграми, автофігури та будь-яку іншу графічну інформацію. Щоб оживити показ створених слайдів можна додати ефекти анімації та звукові ефекти, озвучувати слайди тощо. Через комп'ютерну презентацію можна представляти різні навчальні проекти, науково-дослідницькі роботи з МАН, розкривати теми з будь-яких навчальних предметів, дослідження, реклами, створювати й демонструвати навчальні та довідкові слайд-фільми, висвітлювати роботу класу, гуртків, цікавих захоплень, демонструвати колекції, спортивні досягнення тощо. Щоб ви краще зрозуміли призначення комп'ютерних презентацій давайте переглянемо кілька з них. (На мультимедійній дошці демонструються деякі презентації створені за роки навчання в училищі учнями, які використовуються для профорієнтації) IV. Мотивація навчальної діяльності Під час показу презентацій вчитель підтримує розмову з групою. Учитель. Яке враження на вас справили переглянуті комп'ютерні презентації? Що найбільше вас привабило в них? Чи хотіли б ви створювати навчальні проекти? V. Вивчення та осмислення нового матеріалу Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію. Термін «презентація» (або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентації не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. На наших уроках за допомогою презентацій ми будемо створювати і демонструвати навчальні і довідникові слайд-фільми, і розповідати про роботу гуртків, наукових товарист, демонструвати досягнення, висловити свою думку щодо вивченої теми. Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо. У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач. Поняття про слайдові та потокові презентації. Мультимедіа може бути грубо класифікована як лінійна й нелінійна. Аналогом лінійного способу подання може бути кіно. Людина, що переглядає даний документ жодним чином не може вплинути на його зміст. Нелінійний спосіб подання інформації дозволяє людині брати участь у поданні інформації, взаємодіючи якимось чином зі засобом відображення мультимедійних даних. Участь людини в даному процесі також називається «інтерактивністю». Такий спосіб взаємодії людини й комп'ютера найбільш повно представлений у категоріях комп'ютерних ігор. Також, нелінійний спосіб подання даних називається «гіпермедіа» Як приклад лінійного і нелінійного способу подання інформації, можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана на плівку й показується аудиторії, то цей спосіб повідомлення інформації може бути названий лінійним (потоковим), тому що глядачі не мають можливості впливати на доповідача. У випадку ж живої (слайдової) презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді. Таким чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний(інтерактивний) спосіб подачі інформації… Під час розповіді вчителя на мультимедійній дошці відображається додаток 2. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій: У пакет Microsoft Office для Windows входить додаток Power Point, який призначений для створення і редагування довільної презентації Її можна використовувати для: - унаочнення матеріалу; - управління навчально-пізнавальною діяльністю; - сфери бізнесу; - рекламування товарів, послуг; - створення фотоальбомів тощо. Power Point ставить підвищені вимоги до творчих здібностей автора, його художнього смаку. (демонстрація прикладів презентацій) Об’єктом обробки Power Point є файл презентації, який має довільне ім’я та розширення .ppt. В цей файл входять структурні елементи презентації – слайди разом з додатковою інформацією (нотатки і т.п.) Слайд – це фрагмент презентації, в межах якого виконується робота над її об’єктами. Основні можливості програми: • створення послідовності слайдів; • форматування тексту; • вставляння гіперпосилань; • вставляння керуючих кнопок; • сортування слайдів; • створення ефектів анімації та 3D-переходів слайдів; • демонстрація презентації Режими роботи зі слайдами: • слайдів (створювати й редагувати слайди); • структури (переглядати текстове наповнення); • упорядкування (перегляд, сортування, знищення слайдів); • приміток (внесення пояснень до слайдів); • демонстрації («Показ слайдов» – «Начать показ», або [F5]. ПРАКТИЧНА РОБОТА Учитель. А зараз ми розглянемо з вами як саме створювати презентацію : перегляд на мультимедійній дошці презентації «Поняття про слайдові та потокові презентації» слайд 8-17 і під час перегляду учитель аналізує, а учні сівши за комп’ютери пророблюють всі дії на робочому місці (на кожному робочому місці інструкція з БЖ). Завдання. Завантажити програму Місrosoft РоwerРоіnt, користуючись алгоритмом створення презентації потрібно створити титульну сторінку презентації. Кожному учню запропонована власна одна з тем, залежно від того, яка група на навчанні: «Кухар», «Офіціант», «Бармен», «Електрозварник», «Муляр», «Маляр», «Штукатур», «Плиточник». Учитель. Молодці. Всі виконали завдання. Час відпочити. Перед вами вправи для очей. Відверніться від екрана і виконайте вправи. А зараз перевіримо, як ви засвоїли матеріал. Всі уважно слухайте завдання. VI. Рівень засвоєння вивченого матеріалу Закінчіть речення:  Комп'ютерні презентації використовують для ...  Презентація - це...  Слайд це ...  Програма РоwerРоіnt завантажується через ...  Як здійснюється демонстрація презентації ... VII. Підсумок уроку, д/з Висновки Презентація – це засіб інформування публіки про нові товари, вироби, послуги тощо. Комп'ютерна презентація – це презентація створена та демонстрована засобами комп'ютерної та проекційної техніки. Комп'ютерна презентація може містити інформацію у вигляді зображення та звуку . Зображення в презентації може бути у вигляді графіки , відео або тексту . Звук в презентації може бути у вигляді музики або звуків людської розмовної мови . Зображення в презентації – це все, що можна бачити з її слайдів: текст, малюнки, фотографії, графіки, відео тощо. Текст – особлива форма зображення, до якого можна примінити прийоми текстового редагування: вставку або вилучення символів. Презентації бувають слайдовими (наприклад, MS PowerPoint) та потоковими ( Наприклад, Adobe Flash) . Для демонстрації комп'ютерної презентації використовують комп'ютери , проектори та інтерактивні дошки . Інтерактивна дошка – це пристрій, що має зворотній зв'язок із комп'ютером, з яким вона зв'язана інтерфейсним кабелем. Оцінювання. Всі з вас добре засвоїли тему. На наступному уроці ми продовжимо вивчати тему «комп’ютерні презентації» і навчимося створювати презентацію різними способами. Ваше домашнє завдання - створити проект презентації (8 15 слайдів). Продумати оформлення, малюнки, які можна вставити в презентацію та ефекти анімації за напрямом професії, фото з в/н. Конспект.
Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Перегляд файлу

Додаток 1

 

 

 

 

Розділ

Критерії

Оцінка

Зміст

Питання розкрите  (відповідає темі)

 

Ідеї подано у логічній послідовності

 

Робота містить сучасні та достовірні дані

 

Вказані посилання на використані ресурси, вони відповідно оформлені

 

4

ВСЬОГО ЗА ЗМІСТ

Грамот-

ність

Дотримання  мовного стилю презентації,  який відповідає віку виконавців, змісту сторінок.

 

Включено лише необхідну інформацію

 

Немає орфографічних та граматичних помилок

 

3

ВСЬОГО ЗА ГРАМОТНІСТЬ

Оформлення

Презентація приваблива, цікава, цілісна

 

Фон, текст, кольори допомагають розкривати тему, не відволікають від сприйняття презентації

 

Малюнки, фото,  анімації – у кількості, виправданій змістом презентації, дотримано правил посилання

 

Діаграми, таблиці використано за потребою

 

Створено доречні переходи між слайдами

 

5

ВСЬОГО ЗА ОФОРМЛЕННЯ

 

 

 

Перегляд файлу

Додаток 3

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

 1. Завантажити програму Місrosoft РоwerРоіnt.
 2. Створити слайд: меню Вставка/ команда Создать слайд.
 3. Меню Формат/ команда Разметка слайда.
 4. Вибрати Пустой слайд.
 5. Створити слайд, використавши піктограму Добавить объект WordArt  і написати  потрібний текст.
 6. Фон можна вибрати серед вже готових шаблонів: меню Формат/ команда Оформление слайда або створити самостійно командою меню Формат/ Фон.
 7. Створити наступний слайд: меню Вставка/ команда Создать слайд.
 8. До слайда вставити малюнок (меню Вставка/ Рисунок).
 9. До кожного об’єкта додати ефекти анімації (меню Показ презентации/ Настройка анимации, Добавить эффект/ Вход, Выход, Вылет тощо.
 10.  До першого слайда вставити  (меню Вставка/ Фильмы и звуки, Фильм из коллекции картинок). Випробувати різні варіанти.
 11.  Переглянути створену презентацію (меню Показ слайдов/ Начать показ).
 12.  Збережіть створену презентацію (меню Файл/ Сохранить как...) і вийдіть з програми.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Охорона праці і техніка безпеки

Номер слайду 2

2 Загальні положення. Для чого це потрібно: збереження життя і здоров’язбереження техніки. Вимоги до учнів: пройти інструктаж (з 14 років – під підпис)дотримуватися правил поведінки (див. далі)виконувати вимоги учителя. В кабінеті повинна бути: аптечка для надання першої допомогивогнегасник

Номер слайду 3

3 Небезпека в комп’ютерному класіелектричний струм, 220 вольтелектромагнітне випромінювання моніторівтравми

Номер слайду 4

4 Перед початком роботи. Не дозволяється: включати і виключати комп’ютери без дозволу вчителявходити в кабінет у верхньому одязі, брудному взуттібігать, стрибати в кабінетіголосно розмовляти, відволікати інших учнівставити сумки і портфелі на стілзагромаджувати проходивключати напругу мережі

Номер слайду 5

5 Під час роботи. Не дозволяється: включати живлення мережіпрацювати при поганому самопочуттіпрацювати на несправній техніцівідключати і під’єднувати кабеліпрацювати з брудними або вологими рукамиторкатися монітора, кабелів, рознімачів, труб, батарейзсувати з місця монітор і системний блоккласти предмети на клавіатурунатискати на клавіши без потребисамостійно ліквідовувати несправності

Номер слайду 6

6 Під час роботи. Неможна без дозволу учителя: включати і виключати комп’ютер, монiторпiдключати навушники, флеш-пам’ятьзапускати сторонні програмивідкривати документизмінювати налаштування комп’ютеравиходити в мережу Інтернетпрацювати за комп’ютером учителя

Номер слайду 7

7 Під час роботи. Час безперевної роботи: І курс 25 хвилинІІ-ІІІ курс 50 хвилин (30 + 20)Загальний час роботи (в день): І-ІІІ класи 90 хвилин. Відстань від очей до екрану: 0,6-0,7 м

Номер слайду 8

8 Аварійні ситуаціїПри поганому самопочутті та головному болі: припинити роботуповідомити про це учителя. При появі незвичних звуків, запаху: вимкнути комп’ютерповідомити про це учителя. При пожежі: припинити роботупід керівництвом учителя залишити кабінет. При ураженні електричним струмом: негайно відключити напругу живленнянадати першу допомогу потерпіломудоставити його в медпункт

Номер слайду 9

9 По закінченню роботипривести в порядок робоче місцезакрити вікна всіх програмвилучити свої файли з Робочого Столупоставити крісло на своє місцездати учителю видані матеріали, дискети,…при необхідності виключити комп’ютер виключити живлення системного блокувиключити монітор

Номер слайду 10

10 Правила колективної роботиза кожним учнем закріплений комп’ютеркожний створює свою папку всередині папки свого класу:

Номер слайду 11

11 Правила колективної роботи. Неможна без дозволу учителя: встановлювати і запускати сторонні програмизаписувати свої файли в чужу папкупереглядати і змінювати вміст чужої папкистворювати приховані файли і папкизмінювати налаштування комп’ютера (BIOS) i операційної системи

Номер слайду 12

12 Правила роботи з дискетами і дисками. Загальні правила: можна використовувати дискети для перенесення своїх навчальних файлівдискети повинні бути перевірені антивірусними програмами. Неможна без дозволу учителя: використовувати CD, DVD і флеш-дискикопіювати на жорсткий диск інформацію з дискет (CD, DVD, флеш-дисків) і навпакизавантажувати комп’ютер із системної дискети (CD, DVD, флеш-диска)

Номер слайду 13

13 Правила використання мережі Інтернет. Дозволяється працювати в мережі Інтернет, якщо: це передбачено темою уроку, або…учень виконав і здав завдання данного уроку. Заборонено: відвідувати сайти, присвячені еротиці, тероризму і т.д.відвідувати ігрові сайтирегіструватися на сайтах, пересилати інформацію в ЗМІ та інші організаціївстановлювати через Інтернет будь-які програми, активні елементи (Active. X), додаткові модулі (plugin)

Номер слайду 14

14 Правила роботи в мережі Інтернет. Можна: використовувати електронну пошту на сайтах з Web-інтерфейсом (www.meta.ua, …)шукати матеріали та ілюстрації для рефератів. Скачувати інформацію з мережі Інтернет: скачувати файли об’ємом більше 1 Мб можна тільки з дозволу учителязабороняється запускати програми, одержані через Інтернет, в тому числі архіви, що саморозпаковуються.івсі скачані файли повинні бути вилучені із шкільних комп’ютерів у найкоротший термін

Номер слайду 15

15 Вправи для очей. Закрити очі, сильно напружити очні м’язи, потім розкрити очі, розслабити м’язи очей, подивитися вдалечінь. Подивитися на перенісся і затримати погляд. До втоми очі не доводити. Потім відкрити очі, подивитися вдалечінь. Не повертаючи голови, подивитися направо і зафіксувати погляд, пізніше подивитися вдалечінь. Аналогічно проробити вправи, але з фіксацією погляду вліво, вгору і вниз. Не повертаючи голови, робити повільні кругові рухи очима вгору-вправо-вниз-вліво і у зворотній бік: вгору-вліво-вниз-вправо. Потім подивитися вдалечінь. Подивитися на вказівний палець, віддалений від ока на відстань 25 - 30 см, потім перевести погляд вдалечінь.

Номер слайду 16

16 Кінець

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Створення презентації засобами Microsoft Power. Point. Деякі об'єкти даної презентації виконують функції пунктів меню, що розкриваються, тому перевір наявність підказок, що випливають.

Номер слайду 2

Комп'ютерна презентація (англ. “presentation” – представлення) — це набір кольорових картинок-слайдів на певну тему. Презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп'ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо…Презентації легко створювати за допомогою програми. Microsoft Power. Point

Номер слайду 3

Microsoft Power. Point — це популярна прикладна програма загального призначення для створення презентацій для різних сфер людської діяльності.Її можна використовувати для:унаочнення навчального матеріалу;управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів;контролю та перевірки засвоєння навчального матеріалу;узагальнення та систематизації знань;сфери бізнесу;рекламування товарів, послуг;створення фотоальбомів тощо…fillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 4

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАТЕРІАЛУ СЛАЙДУСтислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту. Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому. Ретельно структурована інформація. Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків. Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда. Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда. Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац. Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу. Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно. Графіка має органічно доповнювати текст. Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, з якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.

Номер слайду 5

ВИМОГИ ДО ВРАХУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРІВ І ФОРМСтимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий). Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, спричиняють сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений). Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий. Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону — суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні). Найкраще поєднання кольорів шрифту й фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому. Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів. Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує динаміку. Показ слайдів із фоновим супроводженням звуків (пісень, мелодій) викликає швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує продуктивність навчання.

Номер слайду 6

Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15 %, зорового — 25 %, а їх одночасне залучення до процесу навчання підвищує ефективність сприйняття до 65 %.

Номер слайду 7

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ (за Д. Льюїсом)Кожен слайд має відображати одну думку. Текст має складатися з коротких слів та простих речень. Рядок має містити 6-8 слів. Всього на слайді має бути 6-8 рядків. Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50. Дієслова мають бути в одній часовій формі. Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайда. У заголовках мають бути і великі, і малі літери. Слайди мають бути не надто яскравими — зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації. Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більш ніж чотири. Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею. Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Номер слайду 8

Порада. Перед створенням презентації бажано:визначити тему й призначення презентації;створити схему (сценарій) презентації;спланувати зміст усіх слайдів, їх стиль.style.color

Номер слайду 9

Після завантаження Power. Point праворуч з'являється панель задач, яка дозволяє відкрити існуючу презентацію або створити нову різними способами. Для цього розгорнути список “Приступая к работе”,вибрати “Создание презентации»,вибрати спосіб створення презентації, наприклад “Новая презентация”. Або вибрати відповідну піктограму на панелі інструментів. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇstyle.font. Family

Номер слайду 10

ПорадаІм'я файлу вибирайте згідно з тематикою презентації. Стандартне розширення презентації —.ррt. Для збереження презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Файл/ Сохранить (Сохранить как) — вибрати шлях, де зберігатиметься файл, та ввести ім'я файлу, де зберігатиметься презентація. Збереження презентації

Номер слайду 11

Щоб створити новий слайд Виконатиабо виконати,або клацнути лівою клавішею миші під ескізом попереднього слайду та натиснути Enterstyle.text. Decoration. Underline

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Зміст слайду може складатись з: Тексту. Малюнків. Діаграм. Таблиць. Посилань на мультимедійні об'єкти

Номер слайду 14

Текст у слайді можна розмістити декількома способамиstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 15

щоб вставити малюнокщоб вставити таблицющоб вставити фільм або звук

Номер слайду 16

Щоб вставити діаграму. Після цього потрібно заповнити запропоновану таблицю, дані якої будуть відображені у діаграмі та обрати тип діаграмипотрібно виконатиабо обрати необхідний макет змісту слайду та додати діаграмуfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 17

Щоб встановити формат або параметри об'єкту слайду. Тексту, створеного за допомогою розмітки слайда. Об'єкту Word. Art. Картинки або малюнка із файлу. Схематичної діаграми. Звичайної діаграми. ТаблиціВідображення фільму або звуку “надписи”

Номер слайду 18

Виділити прототип надпису,та виконати у контекстному меню. У вікні “Формат автофигуры”обрати необхідні параметри. Порада. Ефектно виглядають автофігури, якщо їм надатиоб'єм або створити тінь.

Номер слайду 19

Виділити надписта виконати у контекстному меню. У вікні “Формат автофигуры” обрати необхідні параметри

Номер слайду 20

Виділити об'єкт Word. Art та виконати у контекстному менюобрати потрібні параметри. Або за допомогою панелі інструментів Word. Art

Номер слайду 21

Виділити картинку або малюнок, в контекстному меню виконати. У вікні “Формат рисунка” вибрати необхідні параметри

Номер слайду 22

Або за допомогою панелі інструментів ”Диаграмма” відкрити вікно “Библиотека диаграмм” та обрати стиль діаграми. Виділити організаційну діаграму, у контекстному меню виконати. Потім у вікні “Формат диаграммы” обрати необхідні параметри

Номер слайду 23

Виділити діаграму,У контекстному меню виконати. У вікні “Формат объекта” обрати необхідні параметри, але при цьому ми не зможемо змінити вигляд окремих елементів діаграми.

Номер слайду 24

Щоб змінити вигляд окремих деталей діаграми, потрібно двічі клацнути на діаграмі, виділити необхідну деталь, у контекстному меню виконати необхідну команду та обрати параметри

Номер слайду 25

Виділити таблицю, у контекстному меню обрати. У вікні “Формат таблицы”обрати необхідні параметриабо викликати панель інструментів “Таблицы и границы” та змінити необхідні параметриfillcolorfill.typefill.onppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xfillcolorfill.typefill.onppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_x

Номер слайду 26

Параметри показу фільму та відтворення звукового запису з компакт диску або звуку з файлу задають зразу при його вставці або при налаштуванні ефектів анімації.

Номер слайду 27

Щоб підготувати слайди до демонстраціїНалаштувати анімацію на необхідні елементи слайду. Налаштувати ефекти зміни слайдів. Налаштувати час показу кожного слайду презентації, якщо нею не управляє користувач. Налаштувати показ презентаціїСтворити кнопки керування (якщо потрібно)rrrr

Номер слайду 28

Щоб налаштувати анімацію на необхідні елементи слайду1. Виконати2. В області задач виконати3. Обрати необхідний ефект та налаштувати параметри його використанняfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 29

Під час налаштування анімації можна установити параметри відтворення звуку та показу відео, які були вставлені попередньо. Для цього необхідно виділити об'єкт ,що є посиланням на відповідний файл,та в контекстному меню обрати. У діалоговому вікні “Воспроизвести звук” встановити необхідні параметри. Або обрати, тоді в цьому ж діалоговому вікні зразу відкриється вкладка “Время”, і воно прийме вигляд

Номер слайду 30

Щоб налаштувати ефекти зміни слайдів, необхідно виконати або на панелі задач обрати, після чого вона прийме вигляд, обрати необхідні параметри.

Номер слайду 31

Якщо користувач не буде керувати показом презентації, то можна налаштувати час показу кожного слайду презентації. Для цього потрібно виконати. Далі буде організовано показ виділеного слайду із вікном “Репетиция”. Час показу слайду буде збільшуватись, доки не натиснете ліву клавішу миші. Порада . Налаштування часу показу слайдів зручніше виконувати у режимі “сортировщика слайдов”. Щоб перейти із звичайного режиму до ”сортировщика”, необхідно скористатись або виконати

Номер слайду 32

Оскільки презентації за структурою поділяються на лінійні та розгалужені, необхідно розглянути, яким чином вставляються та налаштовуються кнопки керування. Об'єктом, що виконуватиме функції кнопки керування може бути відповідна автофігура або будь-який інший об'єкт. Для цього потрібно вставити цей об'єкт, виділити та у контекстному меню виконати. Потім у вікні “Добавление гиперссылки” обрати файл, документ або місце в документі, який відкриється після використання створеної кнопки керування.

Номер слайду 33

Для створення підказки, що випливає при наведенні курсору миші на кнопку керування при демонстрації презентації, потрібно у вікні “Добавление гиперссылки” виконати та у вікні “Подсказка для гиперссылки” ввести текст підказки. Порада. Якщо створювати розгалужену презентацію, то , як правило, необхідно створити кнопки керування для переходу у місце розгалуження. Якщо є необхідність створення гіперпосилання на іншу презентацію, то можна створити закладку, тобто вказати номер слайду, з якого почати демонстрацію.

Номер слайду 34

Якщо є потреба додаткового налаштування показу презентації, необхідно виконати та обрати необхідні параметри

Номер слайду 35

Презентації можна демонструвати по-різному:на кожному комп'ютері в комп'ютерному класі; на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора;на телеекрані великого формату.__________________________________Всю презентацію. Групу слайдів (наприклад, з 5 по 14)З поточного слайду або Shift+F5fillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 36

Для друкування слайдів презентації з можливістю установки додаткових параметрів необхідно виконати Файл/Печать. Щоб за допомогою Power. Point створити роздатковий матеріал, необхідно обрати наступні параметриstroke.colorstroke.on

Перегляд файлу

 

Перегляд файлу

Розробка уроку викладача інформатики Тарнавської Л.П.  ДНЗ «ВПЛ»

 

Тема уроку:  Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

 

Мета уроку:

 •  навчальна: отримати уявлення про мультимедіа, познайомитися з програмою для створення мультимедійних презентацій; навчитися технології створення і демонстрації електронних презентацій;
 • розвиваюча: розвиток мислення професійного спрямування, пізнавальних інтересів, навиків роботи на комп'ютері, роботи з мультимедійними програмними засобами;
 • виховна: виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, поваги до обраної професії.

Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, комп'ютери, диск з учнівськими презентаціями, схема властивостей презентацій, критерії оцінювання презентації, алгоритм для створення учнівської презентації.

 

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

 

Очікувані результати

Учні повинні:

 • пояснювати: 
  • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;
 • порівнювати:
  • властивості слайдових та потокових презентацій;
 • описувати:
  • призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок);
  • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій; 
 • вміти:
  • створити титульну сторінку до презентації професійного напрямку.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

1. Повторення правил з техніки безпеки у роботі за комп'ютером.

2. Підготовка зошитів, ручок, комп'ютера для роботи в класі.

II. Актуалізація опорних знань учнів (інтерактивна гра «Незакінчене речення»)

 

ГРА «НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ»

1. Текстовий редактор Word можна завантажити через…

(Відповідь:  кнопку Пуск, контекстне меню, створений файл, ярлик, якщо він є на робочому столі.)

2. Вийти з програм Word та Paint можна через...

(Відповідь:  закриття вікна програми (натиснути хрестик),  командою Файл/ Закрыть, комбінацією клавіш Alt +F4.)

3. Вікно програми Word містить…

(Відповідь:  рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів, робоче поле, смуги прокрутки, рядок стану.)

4. У програмі Word можна...

(Відповідь: набирати з клавіатури будь-який текст, редагувати, форматувати, зберігати його тощо.)

5. Команди, які виконуються у програмах Word  містяться…

(Відповідь:  у рядку меню, контекстному меню, панелі інструментів.)

6. У текстовий документ можна додавати…

(Відповідь:  малюнки, фотографії, графіки, діаграми, комбінації фігур тощо.)

ПІДСУМОК. Всі дії, які ми щойно повторили для роботи з текстовим редакторам, будемо використовувати і для створення комп’ютерних презентацій.

III. Оголошення теми та завдань (мети) уроку

Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Комп’ютерні  презентації». Звертаю увагу на те, що тематичну атестацію ми проведемо у вигляді захисту самостійно створених презентацій. Зверніть увагу на критерії оцінювання (додаток 1).

З'ясуймо, що означає саме слово «презентація» і що ви знаєте про презентацію та її створення?

 

ІНТЕРАКТИВНА ГРА «Наведи порядок у своїх знаннях»

Учитель по черзі показує основні елементи панелі інструментів «Форматирование» та «Стандартные», учні повинні назвати функцію цього елемента та до якої панелі він належить. (додаток 2)

 

Учитель. Слово «презентація» походить від латинського «prezentation», що означає передаю, вручаю. Отже, презентація — це представлення.

Комп'ютерна  презентація — це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію.

На слайдах можна розміщувати тексти, малюнки, діаграми, автофігури та будь-яку іншу графічну інформацію. Щоб оживити показ створених слайдів можна додати ефекти анімації та звукові ефекти, озвучувати слайди тощо. Через комп'ютерну презентацію можна представляти різні навчальні проекти, науково-дослідницькі роботи з МАН, розкривати теми з будь-яких навчальних предметів, дослідження, реклами, створювати й демонструвати навчальні та довідкові слайд-фільми, висвітлювати роботу класу, гуртків, цікавих захоплень, демонструвати колекції, спортивні досягнення тощо.

Щоб ви краще зрозуміли призначення комп'ютерних презентацій давайте переглянемо кілька з них.

(На мультимедійній дошці демонструються деякі презентації створені за роки навчання в училищі учнями, які використовуються для профорієнтації)

 

IV. Мотивація навчальної діяльності

Під час показу презентацій вчитель підтримує розмову з групою.

Учитель. Яке враження на вас справили переглянуті комп'ютерні презентації? Що найбільше вас привабило в них? Чи хотіли б ви створювати навчальні проекти?

V. Вивчення та осмислення нового матеріалу

Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.

Термін «презентація» (або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентації не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. На наших уроках за допомогою презентацій ми будемо  створювати і демонструвати навчальні і довідникові слайд-фільми, і розповідати про роботу гуртків, наукових товарист, демонструвати досягнення, висловити свою думку щодо вивченої теми.

Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо. У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач.

Поняття про слайдові та потокові презентації.

Мультимедіа може бути грубо класифікована як лінійна й нелінійна. Аналогом лінійного способу подання може бути кіно. Людина, що переглядає даний документ жодним чином не може вплинути на його зміст. Нелінійний спосіб подання інформації дозволяє людині брати участь у поданні інформації, взаємодіючи якимось чином зі засобом відображення мультимедійних даних. Участь людини в даному процесі також називається «інтерактивністю». Такий спосіб взаємодії людини й комп'ютера найбільш повно представлений у категоріях комп'ютерних ігор. Також, нелінійний спосіб подання даних називається «гіпермедіа»

Як приклад лінійного і нелінійного способу подання інформації, можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана на плівку й показується аудиторії, то цей спосіб повідомлення інформації може бути названий лінійним (потоковим), тому що глядачі не мають можливості впливати на доповідача. У випадку ж живої (слайдової) презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді. Таким чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний(інтерактивний) спосіб подачі інформації…

Під час розповіді вчителя на мультимедійній дошці відображається додаток 2.

Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій:

У пакет Microsoft Office для Windows входить додаток Power Point, який призначений для створення і редагування довільної презентації

Її можна використовувати для:

- унаочнення матеріалу; 
- управління навчально-пізнавальною діяльністю; 
- сфери бізнесу; 
- рекламування товарів, послуг; 
- створення фотоальбомів тощо.

Power Point ставить підвищені вимоги до творчих здібностей автора, його художнього смаку. (демонстрація прикладів презентацій)

Об’єктом обробки Power Point є файл презентації, який має довільне ім’я та розширення .ppt. В цей файл входять структурні елементи презентації – слайди разом з додатковою інформацією (нотатки і т.п.)

Слайд – це фрагмент презентації, в межах якого виконується робота над її об’єктами.

Основні можливості програми:

• створення послідовності слайдів; 
• форматування тексту; 
• вставляння гіперпосилань; 
• вставляння керуючих кнопок; 
• сортування слайдів; 
• створення ефектів анімації та 3D-переходів слайдів; 
• демонстрація презентації

Режими роботи зі слайдами: 
• слайдів (створювати й редагувати слайди); 
• структури (переглядати текстове наповнення); 
• упорядкування (перегляд, сортування, знищення слайдів); 
• приміток (внесення пояснень до слайдів); 
• демонстрації («Показ слайдов» – «Начать показ», або [F5].

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Учитель. А зараз ми розглянемо з вами як саме створювати презентацію : перегляд на мультимедійній дошці презентації «Поняття про слайдові та потокові презентації» слайд 8-17 і під час перегляду учитель аналізує, а учні сівши за комп’ютери пророблюють всі дії на робочому місці (на кожному робочому місці інструкція з БЖ).

Завдання. Завантажити програму Місrosoft РоwerРоіnt, користуючись алгоритмом  створення презентації   потрібно створити титульну сторінку  презентації.

Кожному учню  запропонована власна одна з тем, залежно від того, яка група на навчанні: «Кухар», «Офіціант», «Бармен», «Електрозварник», «Муляр», «Маляр», «Штукатур», «Плиточник».

Учитель. Молодці. Всі виконали завдання. Час відпочити. Перед вами вправи для очей. Відверніться від екрана і  виконайте вправи. А зараз перевіримо, як ви засвоїли матеріал. Всі уважно слухайте завдання.

VI. Рівень засвоєння вивченого матеріалу

Закінчіть речення:

 • Комп'ютерні презентації використовують для ...
 • Презентація - це...
 • Слайд це ...
 • Програма РоwerРоіnt завантажується через ...
 • Як здійснюється демонстрація презентації ...

VII. Підсумок уроку, д/з

Висновки Презентація – це засіб інформування публіки про нові товари, вироби, послуги тощо. Комп'ютерна презентація – це презентація створена та демонстрована засобами комп'ютерної та проекційної техніки. Комп'ютерна презентація може містити інформацію у вигляді зображення та звуку . Зображення в презентації може бути у вигляді графіки , відео або тексту . Звук в презентації може бути у вигляді музики або звуків людської розмовної мови . Зображення в презентації – це все, що можна бачити з її слайдів: текст, малюнки, фотографії, графіки, відео тощо. Текст – особлива форма зображення, до якого можна примінити прийоми текстового редагування: вставку або вилучення символів. Презентації бувають слайдовими (наприклад, MS PowerPoint) та потоковими ( Наприклад, Adobe Flash) . Для демонстрації комп'ютерної презентації використовують комп'ютери , проектори та інтерактивні дошки . Інтерактивна дошка – це пристрій, що має зворотній зв'язок із комп'ютером, з яким вона зв'язана інтерфейсним кабелем. Оцінювання. Всі з вас добре засвоїли тему. На наступному уроці ми продовжимо вивчати тему «комп’ютерні презентації» і навчимося створювати презентацію різними способами.  Ваше домашнє завдання  -  створити проект презентації (8 15 слайдів). Продумати оформлення, малюнки, які можна вставити в презентацію та ефекти анімації за напрямом професії, фото з в/н. Конспект.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Валантир І.Г. Горбач А.М. Дерев’янко О.А.

Номер слайду 2

Скільки існує людство - поруч йшли дві професії – руйнівника і творця, воїна і будівельника. Професія муляра – найдревніша. Як тільки у печерах кількість населення перевищила кількість місць, люди мусили дбати про стіни та дах, які б захищали їх від незгод. Професія муляра виникає у сивій давнині разом з народженням древніх цивілізацій. Назва її походить від слова мурувати У будь-якому місті чи селі можна побачити наслідки праці муляра – будинки, заводи, майстерні, споруди. Сама суть професії муляра не змінилася і в наш час. Вона зводиться до кладки стін – з цегли чи кам’яних блоків. Вимоги до тих, хто зводив стіни, були в багатьох відношеннях такі ж, як і сьогодні ставляться перед будівельниками: міцність, надійність, гармонія ліній і форм, доцільність, відповідність окремих елементів, їх груп і всієї споруди архітектурного задуму.

Номер слайду 3

Поряд із професією муляра ви освоїте спеціальність електрозварника Професія електрозварника підходить тим, хто має інтерес до техніки, любить фізично працювати, має умілі руки. Зварювання - надійний та економічний спосіб нероз'ємного з'єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Електрозварник виконує ручне електродугове, плазмове зварювання (різання) деталей, конструкцій та труб із сталі, чавуну, кольорових металів і сплавів, зварювання на автоматах, у тому числі обладнаних телевізійними, фотоелектронними та іншими пристроями, напівавтоматичне зварювання за допомогою автоматичних маніпуляторів (роботів).

Номер слайду 4

НАВЧАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ МУЛЯРІВ Створені всі умови для успішного засвоєння знань, умінь та навичок учнів.

Номер слайду 5

Зразки елементів цегляного мурування дають можливість учням досягати кращого результату.

Номер слайду 6

ПОЛІГОН Умови наближені до виробничих. У кожного учня є своє робоче місце, кожен учень забезпечений інструментами, матеріалами, устаткуванням. Учні проходять всі види мурування згідно сучасних вимог до кваліфікованого робітника.

Номер слайду 7

ЗВАРЮВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ Відпрацювання навичок практичної роботи здійснюється в майстернях електрозварювання, які обладнані окремими робочими місцями, де кожен учень може виконувати індивідуальні завдання.

Номер слайду 8

УЧНІ НАВЧАЮТЬСЯ ПРИЙОМАМ ТА НАВИКАМ ЗГІДНО ТЕМ: Підготовка металу до зварювання Знайомство з обладнанням для ручного дугового зварювання Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин в нижньому та похилому положеннях шва Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин у вертикальному та горизонтальному положеннях шва Комплексні роботи Зварювання вуглецевих сталей Наплавлення поверхонь деталей

Номер слайду 9

Номер слайду 10

ДИЗАЙН М.ВАТУТІНЕ РУКАМИ УЧНІВ ГРУПИ № 8

Номер слайду 11

ДИЗАЙН М.ВАТУТІНЕ РУКАМИ УЧНІВ ГРУПИ № 8

Номер слайду 12

ВСЕ ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ: Кабінети теоретичного навчання Бібліотека Спортивні змагання Виставка квітів Конкурс художньої самодіяльності Кімната бойової слави Їдальня Гуртожиток

Номер слайду 13

Будівельник приносить затишок та радість не тільки тим, хто користується його працею, але й власне, приносить добробут та благополуччя, достаток у власну сім'ю. Праця будівельника високо оплачується, затребувана і за кордоном, і у великих містах, і найвіддаленіших селах. Хто обрав професію будівельника завжди і всюди буде забезпечений робочим місцем, матиме високий рівень проживання, впевнений у завтрашньому дні. Будую, щоб людям краще жилось, Будую, щоб люди добріші були, Щоб люди учились творити, Мати щасливе життя на землі.

zip
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
28 березня
Переглядів
322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку