Тема уроку: Трудові ресурси України і зайнятість населення. Безробіття.

Про матеріал

Урок № 6

Тема уроку: Трудові ресурси України і зайнятість населення. Безробіття.

Мета уроку:дати визначення і охарактеризувати поняття «трудові ресурси» , «зайнятість населення», «економічно активне населення», «безробіття»; пояснити забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, проблеми; вчити учнів пояснювати причини неповного використання трудових ресурсів;

-розвивати навички працювати з додатковими та статистичними матеріалами: порівняння (структуру зайнятості населення в Україні з іншими країнами світу)

-виховувати почуття громадянської відповідальності, акцентувати увагу на значенні рівня класифікації трудових ресурсів для господарського розвитку країни.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу, закріплення набутих знань.

Обладнання: карта України, Конституція України, статистичні матеріали,атласи.

Х І Д У Р О К У

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

1. Бліцопитування .

2. Тест –картки (завдання підвищеної складності).

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Прийом «Проблемне питання».

Повідомлення теми і мети уроку.

У будь – якій країні є частина населення, яка виробляє блага, а все населення в цілому - споживає ці блага. Усвідомлена праця є ознакою, яка відрізняє людей від тварин. З життєвого досвіду нам відомо, що не всі люди працюють: одні ще малі, інші непрацездатні. На сьогоднішньому уроці ми з'ясуємо питання, які пов'язані з людьми, які працюють або не працюють. Розглянемо таке неприємне соціальне явище як безробіття. Чому у нашій країні такий великий процент безробітних?

IY.Вивчення нового матеріалу.

1.Юридична довідка.

а)Робота з Трудовим кодексом України., зачитування, в яких документах записані нормативи трудових ресурсів. (Обов'язки працюючих зібрані в Кодексі законів про працю і в Законі про охорону праці.)

б) Конституція України: статті 43 (Кожна людина має право на працю…), ст..45,23,25,26).

2. Колективне складання схеми .Склад трудових ресурсів. Словникова робота.

Створення опорної схеми під час розповіді учителя.(Малювання схеми в зошитах та на дошці).

Евристична бесіда. Ставлю проблемне запитання, учні виводять поняття «трудові ресурси» .

Прийом «Оціни ситуацію»:Завдання:визначте, під які категорії підпадають ці верстви населення:

В Андрія вища технічна освіта і він шукає роботу за спеціальністю.

Олена навчається в 10 класі середньої школи.

У грудні Даринці виповниться 4 роки.

Наталка – домогосподарка, яка виховує двох дітей.

Трудові ресурси – частина населення, яка володіє необхідними фізичними і духовними здібностями, загальноосвітніми і професійними знаннями для роботи в господарстві. До трудових ресурсів України відносять працездатне населення: чоловіки у віці 16-60 років, жінки у віці -16-60 років, а також працюючі підлітки у віці до 16 років і особи пенсійного віку, які беруть участь у суспільному виробництві. Людські ресурси, їх праця – це розум, зусилля людей, використанні у виробництві й у сфері послуг..

Поняття «трудові ресурси» вживається у світовій практиці рідко. Частіше використовується поняття «економічно активне населення».

Аналіз схеми і виведення поняття ЕАН.

молодше за працездатний вік (від0до16р.)

працездатного віку(чоловіки від 16до 60р.),жінки

Населення (від 16 до 60р)

Ті, хто утримуються в спец.закладах(тюрмах, псих. лікарнях )

Ті, хто потенційно мають можливість працювати, але не

працюють загалом

(домогосподарки, пенсіонери, студенти)

Безробітні, які активно шукають роботу

Зайняті, які мають роботу

ЕАН - це частина населення, зайнята суспільно-корисною діяльністю, яка приносить прибуток. Щодо цього визначення хочу нагадати думку відомого економіста Адама Смітта: «Дайте людям можливість зробити свої справи – і справи йтимуть своїм звичаєм». До речі, ці слова стали девізом вільного ринку.

Зачитування в підручнику рубрики «Україна і світ».

3.Прийом «Аналітичний практикум»

На основі цифрових даних побудуйте кругову діаграму галузевої структури трудових ресурсів та зробіть висновок:

Промисловість – 26,5%

-Будівництво -7,5%

-Сільське і лісове господарство – 19, 6%

-Невиробнича сфера – 33%

-Транспорт і зв'язок – 13,4%

4.Ринок праці. Безробіття.

Однією із рис ринкової економіки є таке хворобливе соціальне явище, як безробіття. В 2007 році в Україні налічувалося 673,1тис. осіб безробітних, що становило 3,3% від економічно активного населення. Більше половини безробітних – жінки.

Випереджальне завдання: дані з центру зайнятості м.Новомосковська.(Повідомлення учня).

5.Робота з підручником. Запис визначення «безробіття» в словники.

Безробіття – це переважання пропозиції вільної робочої сили над попитом на неї. Хто такі безробітні?

Це люди працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку, що зареєстровані в державній службі зайнятості..

Офіційного статуту безробітних набули 97% незайнятих громадян. , із них 72% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних майже кожний другий раніше займав місце працівника, а кожний четвертий – посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Мал. 24 в підручнику.– аналіз стовпчикової діаграми «Зайнятість населення України за видами економічної діяльності»

6.Робота з атласами. Знаходження областей.

Найвищий рівень забезпеченості трудовими ресурсами мають західні області: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська (показ на карті). Так, у Закарпатській області частка працездатного населення становить 56% , дітей і підлітків – 28%, тобто тут більший приток робочої сили молодого віку.

У південних областях існує проблема дефіциту трудових ресурсів. Це непрацедефіцитний регіон. Тут переважають галузі, що потребують великої кількості робочих рук, особливо жіночих. Здебільшого це сільські райони, де найменша густота населення.

Статистика: В Україні на 100 осіб працездатного віку припадає 78 осіб у непрацездатному віці. Це дуже високе демографічно-економічне навантаження на працездатне населення.

Проблемне питання: які ж причини виникнення безробіття?

-падіння виробництва;

- нові робочі місця створюються повільно;

-В Україні немає достатнього досвіду у сфері працевлаштування.

Ділова гра «Якби я був…» Обговорення шляхів подолання безробіття.

-збільшення робочих місць;

- розвиток галузей сфери обслуговування;

- розвиток індивідуальних господарств;

- у промислових районах розвивати галузі легкої промисловості, щоб зайняти жіночі руки.

IY. Закріплення вивченого матеріалу.

Тести.

1.Частину населення, яка бере чи може брати участь у трудовій діяльності називають:

а) ЕАН

б) трудовими ресурсами

в) безробітними

2. Причина виникнення безробіття в Україні:

а) висока частка міського населення

б) переважання в статевій структурі чоловіків

в)Падіння виробництва; повільне створення нових місць.

3. Економічно активне населення – це…

а) трудові ресурси держави

б) частина населення , зайнята суспільно корисною працею, яка приносить прибуток

в) міра замученості людей до трудової діяльності.

Y. Підсумок уроку.

Прийом «Роблю висновок» «Я зрозуміла…» :Україна має величезні трудові ресурси, при цьому зайнятість працездатного населення недостатня. Трудові ресурси нашої країни мають високий рівень професіоналізму і кваліфікації.

Через кілька років ви закінчите школу і перед вами постане питання, куди влаштуватися на роботу, чи може піти вчитися.

Запам'ятайте формулу: « Хочу – можу – треба». Хочу – це те, чим вас зацікавлює професія. Можу – це ваші здібності, можливості, стан здоров'я, що потрібні для вашої професії. Треба – це попит на обрану професію на міському та регіональному ринку праці.

YII. Домашнє завдання.

- Прочитати параграф 10.

- повторити всю тему «Населення України»

- знайти дані про безробіття на сайті ukrstat.gov.ua.

Перегляд файлу

Урок № 6

 

Тема уроку: Трудові ресурси України і зайнятість населення. Безробіття.

Мета уроку:дати визначення і охарактеризувати поняття «трудові ресурси» , «зайнятість населення», «економічно активне населення», «безробіття»; пояснити забезпеченість  трудовими ресурсами  різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, проблеми; вчити учнів пояснювати причини неповного використання трудових ресурсів;

-розвивати навички  працювати з додатковими та статистичними матеріалами: порівняння (структуру зайнятості населення в Україні з іншими країнами світу)

-виховувати почуття громадянської відповідальності, акцентувати увагу  на значенні рівня класифікації  трудових ресурсів для господарського розвитку країни.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу, закріплення набутих знань.

Обладнання: карта України, Конституція України, статистичні матеріали,атласи.

 

                                              Х І Д   У Р О К У

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

1. Бліцопитування .

2. Тест –картки (завдання підвищеної складності).

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Прийом «Проблемне питання».

Повідомлення теми і мети уроку.

У будь – якій країні є частина населення, яка виробляє блага, а все населення в цілому - споживає ці блага. Усвідомлена праця є ознакою, яка відрізняє людей від тварин. З життєвого досвіду нам відомо, що не всі люди працюють: одні ще малі, інші непрацездатні. На сьогоднішньому уроці ми з’ясуємо питання, які пов’язані з людьми, які працюють або не працюють. Розглянемо таке  неприємне соціальне явище як безробіття. Чому  у нашій країні такий великий процент безробітних?

 IY.Вивчення нового матеріалу.

1.Юридична довідка.

а)Робота з Трудовим кодексом України., зачитування, в яких документах записані нормативи трудових ресурсів. (Обов’язки працюючих зібрані в Кодексі законів про працю і в Законі про охорону праці.)

б) Конституція України: статті 43 (Кожна людина має право на працю…), ст..45,23,25,26).

2. Колективне складання схеми .Склад трудових ресурсів. Словникова робота.

Створення опорної схеми під час розповіді учителя.(Малювання схеми в зошитах та на дошці).

 Евристична бесіда. Ставлю проблемне запитання, учні виводять поняття «трудові ресурси» .

Прийом «Оціни ситуацію»:Завдання:визначте, під які категорії підпадають ці верстви населення:

В Андрія вища технічна освіта і він шукає роботу за спеціальністю.

Олена навчається в 10 класі середньої школи.

У грудні Даринці виповниться 4 роки.

Наталка – домогосподарка, яка виховує двох дітей.

 

Трудові ресурси – частина населення, яка володіє необхідними фізичними і духовними здібностями, загальноосвітніми і професійними знаннями для роботи в господарстві. До трудових ресурсів України відносять  працездатне населення: чоловіки у віці 16-60 років, жінки у віці -16-60 років, а також працюючі підлітки у віці  до 16 років і особи пенсійного віку, які беруть участь у суспільному виробництві. Людські ресурси, їх праця – це розум, зусилля людей,  використанні у виробництві  й у сфері послуг..

Поняття «трудові ресурси» вживається у світовій практиці рідко. Частіше використовується поняття «економічно активне населення».

Аналіз схеми і виведення поняття ЕАН.

                                                  молодше за працездатний вік (від0до16р.)

                                                          працездатного віку(чоловіки від 16до 60р.),жінки

        Населення                              (від 16 до 60р)

                                                          Ті, хто утримуються в спец.закладах(тюрмах, псих. лікарнях )       

                                                          Ті, хто потенційно мають можливість працювати, але не

                                                           працюють загалом

                                                           (домогосподарки, пенсіонери, студенти)

                                                           Безробітні, які активно шукають роботу

                                                           Зайняті, які мають роботу

 

 ЕАН  - це частина населення, зайнята суспільно-корисною  діяльністю, яка приносить прибуток. Щодо цього визначення хочу нагадати думку відомого економіста Адама Смітта: «Дайте людям можливість зробити свої справи – і справи йтимуть своїм звичаєм». До речі, ці слова стали девізом вільного ринку.

Зачитування  в підручнику рубрики «Україна і світ».

3.Прийом «Аналітичний практикум»

На основі цифрових даних  побудуйте кругову діаграму галузевої структури трудових ресурсів та зробіть висновок:

Промисловість – 26,5%

-Будівництво -7,5%

-Сільське і лісове господарство – 19, 6%

-Невиробнича сфера – 33%

-Транспорт і зв’язок – 13,4%

4.Ринок праці. Безробіття.

Однією із рис ринкової економіки є таке хворобливе соціальне явище, як безробіття. В 2007 році в Україні налічувалося 673,1тис. осіб безробітних, що становило  3,3% від економічно активного населення. Більше половини безробітних – жінки.

Випереджальне завдання: дані з центру зайнятості м.Новомосковська.(Повідомлення учня).

5.Робота з підручником. Запис визначення «безробіття» в словники.

Безробіття – це переважання пропозиції вільної  робочої сили над попитом на неї. Хто такі безробітні?

Це люди працездатного віку, які з незалежних  від них причин  не мають заробітку, що зареєстровані в державній службі зайнятості..

Офіційного статуту безробітних набули 97% незайнятих громадян. , із них 72% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних майже кожний другий раніше займав місце працівника, а кожний четвертий – посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Мал. 24  в підручнику.– аналіз стовпчикової діаграми «Зайнятість населення України за видами економічної діяльності»

6.Робота з атласами. Знаходження областей.

Найвищий рівень  забезпеченості трудовими ресурсами мають західні області: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська (показ на карті). Так, у Закарпатській області  частка працездатного населення становить 56% , дітей  і підлітків – 28%, тобто тут більший приток робочої сили молодого віку.

У південних  областях існує проблема дефіциту трудових ресурсів. Це непрацедефіцитний  регіон. Тут переважають галузі, що потребують великої кількості робочих рук, особливо жіночих. Здебільшого це сільські райони, де найменша густота населення.

Статистика: В Україні на 100 осіб працездатного віку припадає 78 осіб у непрацездатному віці. Це дуже високе демографічно-економічне навантаження на працездатне населення.

Проблемне питання: які ж причини виникнення безробіття?

-падіння виробництва;

- нові робочі місця створюються повільно;

-В Україні немає достатнього досвіду у сфері працевлаштування.

Ділова гра «Якби я був…» Обговорення шляхів подолання безробіття.

-збільшення робочих місць;

- розвиток галузей сфери обслуговування;

- розвиток індивідуальних господарств;

- у промислових районах розвивати галузі легкої промисловості, щоб зайняти жіночі руки.

 

IY. Закріплення вивченого матеріалу.

Тести.

1.Частину населення, яка бере чи може брати участь у трудовій діяльності називають:

а) ЕАН

б) трудовими ресурсами

в) безробітними

2. Причина виникнення безробіття в Україні:

а) висока частка міського населення

б) переважання в статевій структурі чоловіків

 в)Падіння виробництва; повільне створення нових місць.

 

3. Економічно активне населення – це…

а) трудові ресурси держави

б) частина населення , зайнята суспільно корисною працею, яка приносить прибуток

в) міра замученості людей до трудової діяльності.

 

Y. Підсумок уроку.

Прийом «Роблю висновок»  «Я зрозуміла…» :Україна має величезні трудові ресурси, при цьому зайнятість працездатного населення недостатня. Трудові ресурси нашої країни мають високий рівень професіоналізму і кваліфікації.

Через кілька років  ви закінчите школу і перед вами постане питання, куди влаштуватися на роботу, чи може піти вчитися.

Запам’ятайте формулу: « Хочу – можу – треба». Хочу – це те, чим вас зацікавлює професія. Можу – це ваші здібності, можливості, стан здоров’я, що потрібні для вашої професії. Треба – це попит на обрану професію на міському та регіональному ринку праці.

YII. Домашнє завдання.

- Прочитати параграф 10.

- повторити всю тему «Населення України»

- знайти дані про безробіття на сайті  ukrstat.gov.ua.

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
11 січня
Переглядів
461
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку