Тема: Виробничий травматизм та професійні захворювання

Про матеріал
Тематичне оцінювання з предмету "Охорона праці". Тема: Виробничий травматизм та професійні захворювання. Для здобувачів освіти професійних (професійно-технічних) закладів.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання з предмету «Охорона праці».

Тема: Виробничий травматизм та професійні захворювання

Посилання:  https://forms.gle/CKutHGQvifcma9GGA

Оберіть одну правильну відповідь:

 1. Виробничий травматизм це -

А) явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві;

Б) це травма, отримана одержана працівником на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці;

В) непередбачений збіг обставин і умов, за яких заподіяна шкода здоров’ю або настала смерть людини.

 

 1. Нещасний випадок на виробництві це -

А) це травма, отримана одержана працівником на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці;

Б) випадок дії на працівника небезпечного виробничого чинника під час виконання працівником трудових обов’язків або завдань керівника робіт.

В) недуга, що виникає в результаті короткого впливу отруйних речовин або шкідливих чинників.

 

 1. Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання проводиться протягом  

А) 10 днів з дня утворення комісії;

Б) 15 днів з дня утворення комісії;

В) 5 днів з дня утворення комісії.

 

 1.  Строк давності розслідування нещасного випадку на виробництві становить

А) 1 рік з дня настання нещасного випадку;

Б) 3 роки з дня настання нещасного випадку;

В) 2 роки з дня настання нещасного випадку.

 

 1. Чи потрібна згода працівника на страхування його  від нещасного випадку на виробництві?

А) так;

Б) ні;

В) лише згода неповнолітнього працівника.

 

 1. Протягом якого строку зберігається середня заробітна плата за працівником, який втратив працездатність у зв’язку з нещасним випадком або професійним захворюванням:

А) протягом двох місяців;

Б) протягом шести місяців;

В) протягом всього періоду до відновлення працездатності, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

 

 1. Факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру встановлює і засвідчує:

А) листком непрацездатності чи довідкою заклад охорони здоров’я;

Б) наказом власник підприємства чи уповноважений ним орган;

В) рішенням Фонду соціального страхування України.

 

 1. Остаточне рішення про розмір грошового відшкодування моральної шкоди приймається:

А) особисто потерпілим;

Б) судом;

В) представником (адвокатом) потерпілого.

 

 1. Термін зберігання актів розслідування нещасного ви падку  форми Н-1/П зберігаються протягом:

А) 25 років;

Б) 45 років;

В) 10 років.

 

 1.  (Оберіть чотири правильні відповіді) Моральна шкода полягає:

А) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом чи/або іншим ушкодженням здоров’я;

Б) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи;

В)  у доходах, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене;

Г) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою неї самої чи близьких родичів;

Д) у втратах, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням її майна (речей);

Е) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна.

 

 1.  (Оберіть чотири правильні відповіді) Назвіть об’єктивні причини  виникнення аварійності та травматизму на виробництві:

А) бездіяльність посадових осіб;

Б) незадовільний стан інструменту, обладнання;

В) невідповідність професійних і особистісних якостей людини характеру виконуваної роботи;

Г) допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

Д) недостатній рівень освітлення, невідповідність температур та вологості повітря(відхилення від норми);

Е) незадовільна якість, надійність  або відсутність засобів індивідуального захисту.

 

 1.  (Оберіть чотири правильні відповіді). Назвіть суб’єктивні причини  виникнення аварійності та травматизму на виробництві:

А) низька нервово-психічна стійкість працівника;

Б) порушення правил особистої гігієни;

В) небезпечні дії працівника;

Г)нездатність діяти в позаштатних ситуаціях: неуважність, некомпетентність, професійна непідготовленість;

Д) недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;

Е) алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння.

 

docx
Додано
12 лютого
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку