Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Тема: «Визначення початків і кінців фаз статорних обмоток асинхронного двигуна».

Про матеріал
Мета: навчитися знаходити початки та кінці обмоток статора трифазного асинхронного двигуна, а також визначати способи з'єднання їх. 1. Короткий теоретичний опис. Асинхронний двигун є найпоширенішим двигуном змінного струму. Він був розроблений російським інж М. О. Доливо-Добровольським у 1890 р. Конструкція його виявилась настільки вдалою та простою, що до цього часу не змінилася. Асинхронний двигун має дві основних частини: статор і ротор. Статором називається нерухома частина машини, а ротором — обертова частина.
Перегляд файлу

Лабораторна робота  №6

Тема: «Визначення початків і кінців фаз статорних обмоток асинхронного двигуна».

Мета: навчитися знаходити початки та кінці обмоток статора трифазного асинхронного двигуна, а також визначати способи з'єднання їх.

1. Короткий теоретичний опис.

Асинхронний двигун є найпоширенішим двигуном змінного струму. Він був розроблений російським інж М. О. Доливо-Добровольським у 1890 р. Конструкція його виявилась настільки вдалою та простою, що до цього часу не змінилася. Асинхронний двигун має дві основних частини: статор і ротор. Статором називається нерухома частина машини, а ротором — обертова частина.

Розвивати номінальну потужність трифазний асинх­ронний двигун може тільки тоді, коли правильно ввімкне­но його статорні обмотка. На практиці часто буває так (особливо після ремонту), що початки та кінці окремих обмоток двигуна переплутано і замість клемної колодки, на яку вони приєднуються, стирчать шість виводів. У цьо­му разі слід розібратися в обмотках, з'ясувати початки та кінці їх, оскільки, якщо хоча б одну з них увімкнути неправильно (тобто переплутати початок і кінець), двигун обертатися не буде.

Правильне з'єднання обмоток двигуна на клемну ко­лодку показано на рис. 1, а. Тут усі початки статорних обмоток (СІ, С2, СЗ) виведено на верхній ряд колодки, а кінці — на нижній. При вмиканні обмоток статора зі­ркою початки їх (СІ, С2, СЗ) приєднують до затискачів мережі, кінці (С4, С5, С6) — до загальної нульової точки(рис. 37,6), а трикутником — початки фазних обмоток (СІ, С2, СЗ) з'єднують з мережею, кінці — з печатками інших фаз (рис, 37,в).

     

       

                                           Рис. 1

Якщо маркірування виводів статорної обмотки трифаз­ного асинхронного двигуна невідомо, то його можна ви­значити так. Усі обмотки статора намотано на загальне стальне осердя. Якщо на одну з них подати змінну напругу, то в двох інших наводитиметься ЕРС взаємоіндукції, як у вторинних обмотках трансформатора. При з'єднанні двох обмоток так, щоб кінець однієї був з'єднаний з початком іншої, напруги на обмотках додава­тимуться. Якщо ж початок однієї обмотки з'єднати з початком іншої, а кінець першої — з кінцем другої, то напруги на них будуть у протифазі, внаслідок чого сумар­на напруга стане меншою від напруги на одній обмотці. Враховуючи це, можна маркірувати виводи статорних обмоток двигуна, користуючись зниженою напругою.

 

Методика визначення початків і кінців обмоток стато­ра така:

1. Спочатку знаходять обмотки фаз. Для цього один кінець мережі 36 В приєднують до одного з виводів двигуна (рис, 1,г), а інший — до контрольної лампи ЕL. Іншим кінцем лампи по черзі торкаються решти виводів двигуна. Лампа загоряється тоді, коли контакт відбувся з іншим виводом цієї самої фази. Маркірують ці два проводи. Таким же чином визначають виводи решти фаз.

Знайти статорні обмотки двигуна можна й іншим способом. Для цього використовують ампервольтомметр Ц4315 (або йому подібний), ввімкнувши його як омметр. Прилад приєднують однією клемою до будь-якого виводу двигуна (рис, 1, д), а іншою клемою по черзі торкаються решти його виводів. При знаходженні іншого виводу обмотки омметр покаже опір (від часток до десятків омів).

2. Після того як будуть промаркіровані виводи кожної з трьох фаз (обмоток) двигуна, слід визначити початки та кінці їх. Для цього діють так. Дві обмотки вмикають послідовно (рис. 1, е), а до третьої приєднують вольт­метр або контрольну лампу. Послідовно з'єднані фази приєднують до мережі змінного струму під фазну (зниже­ну) напругу. Якщо при послідовному з'єднанні двох фаз до кінця однієї приєднано кінець іншої або до початку першої — початок другої, то вольтметр покаже напругу, близьку до нуля. Якщо ж до кінця однієї фази приєднано початок іншої, то вольтметр покаже напругу, близьку до половини підведеної напруги.

Маркірують початки та кінці цих обмоток, після чого до однієї з перших двох фаз приєднують третю, а до виводів залишеної фази — вольтметр. Послідовно з'єдна­ні фази вмикають у мережу й за показами вольтметра визначають початок і кінець третьої фази. Вмикати в мережу послідовно з'єднані обмотки потрібно на короткий час, тому що вони можуть перегрітися.

2. Порядок виконання роботи.

1.  Ознайомитися з лабораторною установкою.

2.  Скласти електричну схему згідно з  карткою-за-вданням   Р13.1   для   визначення   виводів обмоток трифазного асинхронного двигуна.

3.  По черзі вмикаючи однополюсні вилки  в  клеми виводів статорних обмоток двигуна, визначити виводи їх. За  спалахуванням лампи   (або  показом  приладу,  рис, 1, д) встановити (попарно) клеми — виводи кожної об­мотки.

4.  Позначити нумерацію фаз  (/.../// або А, В, С), а також довільно виводи їх: ПІ, П2, ПЗ— початки; К1, К2, КЗ— кінці обмоток.

5.  Скласти електричну схему згідно з  карткою-за-вданням РІЗ.2  для визначення початків і кінців двох обмоток статора трифазного асинхронного двигуна.

6.  Подати напругу на схему. Якщо лампа не горітиме (або прилад показує напругу), то обмотки / і // ввімкнені послідовно. При цьому початок ПІ першої обмотки з'єд­нано з кінцем К.2 другої обмотки. Якщо лампа не горіти­ме, то це означає, що початок ПІ першої обмотки з'єдна­но з початком П2 другої обмотки. Слід поміняти місцями кінці другої обмотки.

7.  Після визначення початку та кінця обмотки // її маркірують.

8.  Скласти  електричну  схему  згідно  з  карткою-за-вданням Р13.3  для визначення початку та кінця третьої обмотки статора трифазного асинхронного двигуна.

9.  Повторити п, 6 і 7.

10.   Після маркірування з'єднати обмотки за схемою зірки  та  приєднати  двигун  до  трифазної   мережі.   При правильно промаркірованих обмотках двигун розвине но­мінальні оберти.

3. Контрольні питання.

1. Як слід увімкнути обмотки статора трифазного асинхронного двигуна, щоб дістати з'єднання їх зіркою та трикутником? 2. При якому з'єднанні статорних обмоток трифазний асинхронний двигун споживає більший струм? З Як визначити виводи статорної обмотки трифазного асинхронного двигуна, що належать одній фазі? 4. Як визначити початки та кінці обмоток статора трифазного асинхронного двигуна?

4. Зробіть висновок проведенної роботи.

doc
Додано
2 листопада 2019
Переглядів
328
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку