12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тематична картотека з математики 5 клас

Про матеріал
Тематична картотека з математики для 5 класу. Дана картотека - відображає методичну і довідкову літературу , таблиці, дидактичний матеріал по розділам програми 5 класу.
Перегляд файлу

Картка тематичної картотеки

Математика, 5 клас                                                                            Картка № 1

Тема: «НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ. » (64 год)

№ з/п

Назва

Наявність матеріалів

1.

Методична література

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика. 5 клас: Книга для вчителя. – Х.: Гімназія, 2005. – 144 с.  С.  8 – 64.
 2. Стадник Л. Г. Математика. 5 клас; розробки уроків. – Видавництво «Ранок», 2009. – 416 с. + Додат. (16 с.). – (Майстер-клас). С. 13 – 213.

2.

Навчальна література

 1. Математика: підруч. Для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – К.: Генеза, 2013. – 368 с.: іл. С. 11 – 201.
 2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 288 с. С. 6 – 158.

 3.

Роздатковий і дидактичний матеріал

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 120 с. Вправи № 1 – № 149, Т.о.  – № 1 – № 5.
 2. Прошак С.В. Математика. 5 – 6 класи: Усні тренувальні вправи. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 192 с. С. 4 – 45.
 3. Математичні диктанти. Математика. 5 – 6 класи / Т.Л. Корнієнко, В. І. Фіготін. – 3-тє вид. – Х.: Видавництво «Ранок», 2010. – 160 с. – (Бібліотека творчого вчителя). С. 8 – 43.
 4. Пізнавальні та логічні задачі з математики. 5 – 9 класи / О. І. Ігнатьєв – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 176 с. – ( Кмітливим і допитливим).
 5. Стадник Л.Г. Математика. 5 клас. Комплексний зошит для контролю знань.. – 5-те вид. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 80 с. С. 3 – 12; 21 – 30; 41 – 64.
 6. Папка 1 «Самостійні і контрольні роботи з математики 5 клас»,  к. р. № 1 – 5.
 7. Папка 11«Самостійні і контрольні роботи з математики 5 клас»,  к. р. № 1 – 5.

4.

Таблиці

 1. Математика

1. Позначення натуральних чисел. Округлення чисел.

2. Порядок виконання дій.

3.Промінь. Відрізок. Побудова та вимірювання відрізків.

4.Площина, пряма.

5. Числовий промінь. Порівняння натуральних чисел.

6. Види шкал.

7. Додавання та віднімання натуральних чисел.

8. Вимірювання кутів. Класифікація трикутників.

9. Вирази. Формули. Рівняння.

10. Множення.

11. Ділення. Ділення з остачею.

15. Рівні фігури.

16. Площа. Площа прямокутника і трикутника.

17. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

18. Об’єми. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Куб.

5.

Прикладне програмне забезпечення

ПМК навчального призначення «Математика,

5 – 6 клас»

6.

Довідкова література

Довідник школяра з математики / Уклад. Л.П. Карцан. – Х.: Країна мрій, 2008. – 160 с. 4 – 19; 68 – 78.; 80 – 82.

7.

Презентації уроків

Проект «Звідки до нас прийшла нумерація натуральних чисел.»

Папка «Натуральні числа.»

Папка «Рівняння.»

Папка «Квадрат і куб числа.»

Папка «Площа. Площа прямокутника і квадрата

Папка «Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника.»

Папка « Геометричний матеріал. Рівні фігури.»

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:

наводить приклади: цифр, натуральних чисел; степенів натурального числа з натуральним показником; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь, нерівностей, куба і прямокутного паралелепіпеда (з оточуючої дійсності);

пояснює, що таке: натуральне число; цифра; степінь натурального числа з натуральним показником; відрізок; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; многокутник; рівні многокутники; площина; прямокутний паралелепіпед; куб; піраміда; рівняння; корінь рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: читання і запису натуральних чисел, їх додавання, множення, порівняння; виконання ділення з остачею

формулює властивості арифметичних дій з натуральними числами

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба

класифікує: кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті); трикутники за видом їхніх кутів і кількістю рівних сторін

зображує та знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; бісектрису кута за допомогою транспортира; вказані в змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь та позначає натуральні числа на координатному промені

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута.

розв’язує вправи, що передбачають: виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до степеня з натуральним показником; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів; обчислення периметра многокутника, площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі арифметичним і алгебраїчним способами

 

 

Картка тематичної картотеки

Математика, 5 клас                                                                         Картка № 2

Тема: «ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ» (64 год)

№ з/п

Назва

Наявність матеріалів

1.

Методична література

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика. 5 клас: Книга для вчителя. – Х.: Гімназія, 2005. – 144 с.  С. 65 – 114.
 2. Стадник Л. Г. Математика. 5 клас; розробки уроків. – Видавництво «Ранок», 2009. – 416 с. + Додат. (16 с.). – (Майстер-клас). С. 214 – 396.

2.

Навчальна література

 1. Математика: підруч. Для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – К.: Генеза, 2013. – 368 с.: іл. С. 202 – 348.
 2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 288 с. С. 159 – 253.

3.

Роздатковий і дидактичний матеріал

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 120 с. Вправи № 150 – № 255, Т.о.  – № 6 – № 9.
 2. Прошак С.В. Математика. 5 – 6 класи: Усні тренувальні вправи. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 192 с. С. 45 – 69.
 3. Математичні диктанти. Математика. 5 – 6 класи / Т.Л. Корнієнко, В. І. Фіготін. – 3-тє вид. – Х.: Видавництво «Ранок», 2010. – 160 с. – (Бібліотека творчого вчителя). С. 44 – 79.
 4. Пізнавальні та логічні задачі з математики. 5 – 9 класи / О. І. Ігнатьєв – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 176 с. – ( Кмітливим і допитливим).
 5. Стадник Л.Г. Математика. 5 клас. Комплексний зошит для контролю знань.. – 5-те вид. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 80 с. С. 13 – 20; 31 – 38; 65 – 80.
 6. Папка 1 «Самостійні і контрольні роботи з математики 5 клас»,  к. р. № 6 – 9.
 7. Папка 11«Самостійні і контрольні роботи з математики 5 клас»,  к. р. № 6 – 10.

4.

Таблиці

 1. Математика

13. Дроби. Дії із звичайними дробами.

19. Дії з десятковими дробами.

 1. Математика

12. Десяткові дроби.

13. Проценти.

5.

Прикладне програмне забезпечення

ПМК навчального призначення «Математика,

5 – 6 клас»

6.

Довідкова література

Довідник школяра з математики / Уклад. Л.П. Карцан. – Х.: Країна мрій, 2008. – 160 с. 19  – 30.

7.

Презентації уроків

Проект «Звичайні дроби.»

Папка «Додавання і віднімання десяткових дробів.»

Папка «Множення і ділення десяткових дробів (роздатковий матеріал).»

Папка «Середнє арифметичне.»

Папка «Відсотки.»

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів

пояснює, що таке середнє значення величини

пояснює правила: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів

формулює означення: правильного і неправильного дробів; відсотка, середнього арифметичного

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження дробу від числа і числа за його дробом; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; порівняння, додавання, віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння десяткових дробів, додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів; округлення десяткових дробів до заданого розряду; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел; середнього значення величини

 

 

 

Картка тематичної картотеки

Математика, 5 клас                                                                         Картка № 3

Тема: «ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ» (12 год)

№ з/п

Назва

Наявність матеріалів

1.

Методична література

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика. 5 клас: Книга для вчителя. – Х.: Гімназія, 2005. – 144 с.  С. 8 – 64.
 2. Стадник Л. Г. Математика. 5 клас; розробки уроків. – Видавництво «Ранок», 2009. – 416 с. + Додат. (16 с.). – (Майстер-клас). С. 397 – 404.

2.

Навчальна література

 1. Математика: підруч. Для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – К.: Генеза, 2013. – 368 с.: іл. С. 348 – 350.
 2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 288 с. С. 254 – 276 .

3.

Роздатковий і дидактичний матеріал

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 120 с. Т.о.  – № 10.
 2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Прокопенко Н.С., Якір М. С. Математика 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. – Х.: Вид-во «Ранок»,  2011. – 64 с. С. 3 – 64.
 3. Прошак С.В. Математика. 5 – 6 класи: Усні тренувальні вправи. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 192 с. С. 4 – 69.
 4. Математичні диктанти. Математика. 5 – 6 класи / Т.Л. Корнієнко, В. І. Фіготін. – 3-тє вид. – Х.: Видавництво «Ранок», 2010. – 160 с. – (Бібліотека творчого вчителя). С. 8 – 79.
 5. Пізнавальні та логічні задачі з математики. 5 – 9 класи / О. І. Ігнатьєв – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 176 с. – ( Кмітливим і допитливим).
 6.  Стадник Л.Г. Математика. 5 клас. Комплексний зошит для контролю знань.. – 5-те вид. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 80 с. С. 38.
 7. Папка 1 «Самостійні і контрольні роботи з математики 5 клас»,  к. р. № 10.
 8. Папка 11«Самостійні і контрольні роботи з математики 5 клас»,  к. р. № 11.

4.

Таблиці

 

5.

Прикладне програмне забезпечення

ПМК навчального призначення «Математика,

класс

5 – 6 клас»

6.

Довідкова література

Довідник школяра з математики / Уклад. Л.П. Карцан. – Х.: Країна мрій, 2008. – 160 с. 4 – 30; 68 – 78.; 80 – 82.

7.

Презентації уроків

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 березня 2019
Переглядів
817
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку