2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Тематична контрольна робота "Структура клітини. Принципи функціонування клітини"

Про матеріал

Тематична контрольна робота містить різнорівневі завдання (тестові завдання, завдання на відповідність, з розгорнутою відповіддю), які складені відповідно до чинної програми та вікових особливостей учнів.

Перегляд файлу

Варіант  1

І рівень (6*0,5б=3б.)

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

 1. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана:

а) білки та вуглеводи;

б) вуглеводи та ліпіди;

в) білки та ліпіди;

г) ліпіди і мінеральні солі.


2. Назвіть органели, які мають власні рибосоми:


а) комплекс Гольджі;

б) лізосоми;

в) хлоропласти;

г) травні вакуолі.


3. Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер:


а) еритроцити більшості ссавців;

б) клітини епітелію;

в) лейкоцити;

г) нейрони.


4. Укажіть процес, під час якого виділяється молекулярний кисень:


а) кисневий етап енергетичного обміну;

б) світлова фаза фотосинтезу;

в) темнова фаза фотосинтезу;

г) анаеробне дихання.


 1. Укажіть біохімічні процеси, які належать до енергетичного обміну:

а) темнова фаза фотосинтезу;

б) синтез білків;

в) подвоєння ДНК;

г) розщеплення органічних сполук без доступу кисню.


 1. Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час хемосинтезу:

а) вивільняється при розщепленні органічних сполук;

б) вивільняється при окисненні неорганічних сполук;

в) вивільняється прирозщепленні молекул АТФ;

г) енергія світла.


 1.  

ІІ рівень (2*1,5б.=3б.)

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

 1. Назвіть основні функції, притаманні органелам клітин еукаріотів.

Гранулярна (зерниста)

ендоплазматична сітка

Лізосоми

Мітохондрії

 

1 перетравлення поживних

речовин

1 синтез білків

1 синтез АТФ

 

2 синтез білків

2 синтез вуглеводів

2 фотосинтез

3 синтез АТФ

3 перетравлення поживних

Речовин

3 транспорт поживних речовин по клітині

2. Охарактеризуйте процеси метаболізму.

Хемосинтез

Світлова фаза фотосинтезу

Темнова фаза фотосинтезу

1 звільнення енергії внаслідок окиснення неорганічних сполук

1 синтез молекул АТФ

1 синтез молекул АТФ

 

2 звільнення енергії внаслідок

окиснення органічних сполук

2 синтез глюкози з неорганічних сполук

2 синтез глюкози з неорганічних сполук

3 звільнення енергії внаслідок безкисневого  розщеплення неорганічних сполук

3 звільнення енергії внаслідок

окиснення неорганічних сполук

3 звільнення енергії внаслідок

окиснення неорганічних сполук

 

 

ІІІ рівень (2*1,5б.=3б.)

Утворіть логічні пари

1. Установіть відповідність між органелами та структурами клітин та організмами, у яких вони трапляються.

1 нуклеоїд

2 джгутик

3 ядра вегетативне та генеративне

4 багато подібних за будовою і функціями ядер

А клітини посмугованих м’язів

Б еритроцити більшості ссавців

В евглена зелена

Г інфузорія-туфелька

Д ціанобактерії

 1. Установіть відповідність між етапами енергетичного обміну та кількістю молекул АТФ, які під час цих етапів синтезуються.

1 підготовчий

2 безкисневий

3 кисневий

А 38 молекул

Б 36 молекул

В 2 молекули

Г молекули АТФ не синтезуються

IV рівень (1*3б.=3б.)

Завдання з відкритою відповіддю

1. Яке значення має вивчення каріотипів організмів для систематики? Відповідь обґрунтуйте.

2. Як відбувається обмін речовин між клітиною та її навколишнім середовищем? Відповідь обґрунтуйте.

3. Які з органел еукаріотичної клітини беруть участь у синтезі органічних сполук? Поясніть взаємозв’язок будови органели з виконуваними функціями.

 

 

Варіант  2

І рівень (6*0,5б=3б.)

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс:


а)  бактерії;

б) гриби;

в) рослини;

г) тварини.


2. Назвіть органели, у яких міститься ДНК:


а) рибосоми;

б) мітохондрії;

в) лізосоми;

г) комплекс Гольджі.


3. Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів:


а) травні вакуолі;

б) лізосоми;

в) клітинний центр;

г) скоротливі вакуолі.


4. Укажіть походження електронів, за рахунок яких відновлюється фотосистема І:


а) походять з фотосистеми ІІ;

б) власні, які повертаються на свій енергетичний рівень;

в) звільняються при розщепленні молекули води;

г) звільняються при розщепленні НАДФ.


5. Укажіть біохімічні процеси, які належать до пластичного обміну:


а) дихання;

б) окиснення органічних сполук;

в) окиснення неорганічних сполук;

г) хемосинтез.


6. Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез:


а) зелені рослини;

б) тварини;

в) гриби;  

г) нітрифікуючи бактерії.


 

ІІ рівень (2*1,5б.=3б.)

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

 1. Охарактеризуйте будову та функції різних органел.

Клітинний центр

Лізосоми

Мітохондрії

1 оточений однією мембраною

1 оточені двома мембранами

1 оточені трьома мембранами

2 включає дві центріолі

2 містять гідролітичні ферменти

2 містяться лише в клітинах анаеробних організмів

3 трапляються у клітинах вищих

рослин

3 трапляються у клітинах прокаріотів

 

3 мають власні молекули ДНК

 1. Схарактеризуйте роль різних органел у метаболізмі клітини.

Хлоропласти

Лізосоми

Мітохондрії

1 забезпечення циклу Кребса

1 забезпечення світлової фази

Фотосинтезу

1 участь у підготовчому етапі

енергетичного обміну

2 забезпечення циклу Кальвіна

2 забезпечення темнової фази

Фотосинтезу

2 участь у безкисневому етапі

енергетичного обміну

3 здійснення хемосинтезу

3 розщеплення складних сполук

до простіших

3 участь у кисневому етапі енергетичного обміну

 

ІІІ рівень (2*1,5б.=3б.)

Утворіть логічні пари

 1. Установіть відповідність між органелами клітин еукаріотів та особливостями їхньої будови.

1 зерниста ендоплазматична сітка

2 лізосоми

3 комплекс Гольджі

4 мітохондрії

А мають кристи

Б здатні періодично змінювати свій об’єм, виводячи з клітини надлишок води

В основу становить купка пласких одномембранних мішечків

Г містять ферменти, здатні розщеплювати частинки їжі

Д на мембранах розташовані рибосоми

 1. Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їхнього перебігу.

1 хемосинтез

2 світлова фаза фотосинтезу

3 цикл Кребса

4 темнова фаза фотосинтезу

А тилакоїди

Б строма хлоропластів

В ядро

Г мітохондрії

Д клітини деяких прокаріотів

 

IV рівень (1*3б.=3б.)

Завдання з відкритою відповіддю

1. Що спільного та відмінного є між спадковим матеріалом клітин прокаріотів і еукаріотів?

2. Як відбувається обмін речовин між клітиною та її навколишнім середовищем? Відповідь обґрунтуйте.

3. Які з органел еукаріотичної клітини беруть участь у синтезі органічних сполук? Поясніть взаємозв’язок будови органели з виконуваними функціями.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Лобач Тетяна Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Павлушко Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
4556
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку