10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тематичне оцінювання до теми "Гриби"

Про матеріал

Тематичне оцінювання до теми "Гриби" для перевірки та узагальненя знань учнів з даної теми. Крім питаннь, робота містить відповіді та бланки відповідей для учнів.

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання ГРИБИ

І варіант

ІІ варіант

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

(кожна правильна відповідь 0,5 бали)

1. Серед грибів немає:

А сапротрофів

Б. паразитів

В автотрофів

Г гетеротрофів 2. До гибів належить

А кладонія зірчаста

Б лобарія широка В глива устрична

Г астенія квітуча

3.                   Укажіть гриб , який у побуті називають «білою цвіллю»: А пеніцил

Б мукор

В ріжки

Г сажкові гриби

4.                   Мікоризу з грибами утворює:

А водорості

Б плауни

В хвощі

Г покритонасінні рослини

5.                   Лишайники руйнують скелі за допомогою:

А лишайникових солей

Б лишайникових кислот

В лишайникових лугів

Г ферментів

6.                   Для виробництва ліків вирощують:

А мукор Б пеніцил

В фітофтору

Г шампіньйон

1.                   Про належність грибів до гетеротрофних організмів свідчить:

А відсутність у клітинах хромосом

Б відсутність у клітинах пластид

В наявність у клітинах ядра й цитоплазми Г наявність у клітинах плазматичної мембрани

2.                   Укажіть функцію, не властиву грибам:

А розкладання відмерлих решток рослин і тварин

Б паразитизм на рослинах

В паразитизм на тваринах Г фіксація вільного азоту

3.                   Мікоризу утворює:

А підосичник Б мукор

В печериця 

Г пеніцил

4.                   До грибів не належать:

А споринья Б мукор

В трюфель

Г ягель

5.                   Спори грибів і рослин - це:

А видовжені клітини, які виконують функцію живлення

Б клітини для розмноження і розселення

В клітини, з яких утворюються гіфи або тканини

Г клітини, які виконують функцію дихання 6. Укажіть назву гриба, який вирощують штучно:

А підосичник

Б підберезник чорний

В маслюк звичайний

Г глива устрична

У завданнях 7-9 виконайте завдання. До кожного об’єкта або рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідники, позначені літерами.

(кожна правильна відповідь 1,5 бали)

7. Укажіть ознаки наведених грибів:

1   трутовик     А паразит

2   мукор         Б сапротроф

                                В утворює мікоризу

                                 Г має плодове тіло

8. Класифікуйте гриби на пластинчасті та трубчасті:

1   пластинчасті           А підберезник чорний

2   трубчасті    Б поганка бліда

                                В білий гриб

                                Г лисичка їстівна

9. Охарактеризуйте зображений гриб:

             1                            2                                          3

    назва гриба        група грибів                        значення

А мукор                 А шапинкові         А уражає злаки

Б аспергіл            Б цвілеві                Б утворює антибіотики В пеніцил             В паразити             В уражає дерева

 

 

 

 

7. Укажіть ознаки наведених грибів: 1 фітофтора      А паразит

2 печериця                Б сапротроф

                                 В утворює мікоризу

                                 Г має плодове тіло

8. Розподіліть шапинкові гриби на їстівні та отруйні:

1  їстівні          А печериця

2  отруйні       Б поганка бліда

                                В маслюк

                                Г борошниста роса

9. Охарактеризуйте зображений гриб:

             1                            2                                           3

    назва гриба        група грибів                         значення

А мукор                 А шапинкові          А уражає злаки

Б аспергіл            Б цвілеві                Б утворює антибіотики В трутовик           В паразити             В уражає дерева

 

 

 

 

 

І варіант

ІІ варіант

У завданнях 9-12 виберіть по три правильні відповіді. (кожна правильна відповідь 1,5 бали)

10.               Укажіть ознаки, які характерні тільки для грибів: А нерухомі

Б дихають киснем

В вегетативне тіло - міцелій

Г грибниця складається з гіфів

Ґ живляться готовими органічними речовинами

Д утворюють плодові тіла

Е мають необмежений ріст

 

11.               Укажіть відмінності грибів від бактерій:

А Мають оформлене ядро

Б належать до гетеротрофних організмів

В розмножуються спорами

Г одноклітинні і багатоклітинні організми

Ґ беруть участь у коло обігу речовин в екосистемах

Д можуть бути паразитами

Е можуть фіксувати атмосферний азот

 

12.               Укажіть ознаки характерні для лишайників:

А ростуть повільно

Б ростуть швидко

В паразитують на рослинах

Г складаються з грибів і водоростей

Ґ рухаються за допомогою джгутиків

Д тіло лишайників - слань

Е мають пагін

10.               Укажіть ознаки грибів подібні до рослин:

А необмежений ріст

Б мають ядро в клітинах

В здатні до фотосинтезу

Г клітинна стінка містить хітин

Ґ ведуть прикріплений спосіб життя

Д запасна речовина - глікоген

Е можуть мати плодове тіло

 

11.               Роль грибів у коло обігу речовин полягає в тому, що:

А вони розкладають органічні рештки

Б утворюють органічні речовини з неорганічних

В у складі ланцюгів живлення є продуцентами

Г у складі ланцюга живлення є редуцентами

Ґ здатні до фотосинтезу

Д поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ

Е поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень

 

12.               Укажіть ознаки характерні для лишайників:

А мають корінь

Б можуть розмножуватись вегетативно

В їх тіло називають плодовим

Г тіло називають сланню

Ґ належать до царства Гриби

Д до їх складу можуть входити червоні водорості

Е до їх складу можуть входити ціанобактерії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 варіант

 варіант

 варіант

1. (0,5)

 

 

1. (0,5)

 

 

1. (0,5)

 

 

2. (0,5)

 

 

2. (0,5)

 

 

2. (0,5)

 

 

3. (0,5)

 

 

3. (0,5)

 

 

3. (0,5)

 

 

4. (0,5)

 

 

4. (0,5)

 

 

4. (0,5)

 

 

5. (0,5)

 

 

5. (0,5)

 

 

5. (0,5)

 

 

6. (0,5)

 

 

6. (0,5)

 

 

6. (0,5)

 

 

7 . (1,5)

1

 

 

 

 

 

7 . (1,5)

1

 

 

 

 

 

7 . (1,5)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8. (1,5)

 

1

 

 

 

 

 

8 . (1,5)

1

 

 

 

 

 

8 . (1,5)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

9. (1,5)

1

2

3

 

9. (1,5)

1

2

3

 

9. (1,5)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. (1 ,5)

 

 

 

 

10. (1,5)

 

 

 

 

 

10. (1 ,5)

 

 

 

 

11. (1 ,5)

 

 

 

 

11. (1 ,5)

 

 

 

 

11. (1,5)

 

 

 

 

 

12. (1,5)

 

 

 

 

 

12. (1 ,5)

 

 

 

 

12. (1 ,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
29 червня 2018
Переглядів
5426
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку