Тематичне оцінювання "Роль вірусів у природі й житті людини"

Про матеріал

Тематичне оцінювання "Роль вірусів у природі й житті людини".

Додатковий матеріал до уроків біології в 10 класі. Завдання різнорівневі, містять тести, біологічний диктант та завдання з відкритою відповіддю.

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання             Роль вірусів у природі й житті людини  Б-10

І варіант

І рівень

Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

Виберіть із запропонованих відповідей правильні:

 1. До неклітинних форм життя належать:     а)  бактерії;     б) віруси.
 2. Наука, що вивчає віруси:­             а) мікробіологія;     б) вірусологія.
 3. Існування вірусів довів:     а) Л. Пастер;           б) І. Мечников;        в) Д. Івановський.

4.Комплекс процесів, що відбуваються під час взаємодії збудника та організму хазяїна:

   а)  інвазія;      б)  інфекція;   в)  епідемія.

5.Після розмноження вірусних частинок клітина зазвичай гине внаслідок інфекції:

   а) хронічної;    б) гострої;    в) прихованої.

     6.Визначте хвороби, спричинені вірусами:

    а) віспа;     б) дизентерія;  в) ангіна;    г) СНІД;    д) грип.

 1. рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

 1. Віруси розмножуються у:

  а)  клітинах тварин;    б)  клітинах рослин;  в)  зовнішньому середовищі.

 1. Завершіть твердження.

Інфекційні білкові частки, що викликають невиліковні захворю­вання ЦНС людини і тварин, називаються...

 1. Вставте пропущені слова.

Віруси не мають ... (1) і цитоплазматичних ... (2), тому їх відтво­рення забезпечує... (3). Групу вірусних генів, що стала частиною ... (4) геному, називають... (5)

 1. рівень

Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.

 1. Виконайте завдання.

Назвіть відомі вам види інфекцій.

 1. Виправте допущені помилки.

Грип спричиняє загострення хронічних захворювань (наприклад, коліту) і значно підвищує імунітет щодо низки інфекцій.

IV рівень

Виконайте одне із завдань — 3 бали.

 1. Під час вірусних респіраторних захворювань часто призначають антибіотики. Чому?
 2. Чому віруси вважають живими організмами?
 3. Порівняйте віруси та пріони.

 

 


 

Тематичне оцінювання             Роль вірусів у природі й житті людини  Б-10

ІІ варіант

І рівень

Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

Виберіть із запропонованих відповідей правильні:

 1. Віруси було відкрито у:      а)  1882 р.;     б)  1892 р.
 2. Залежно від структури та хімічного складу оболонки, віруси бувають:

  а) комплексні;  б) складні.

 1. Вірус сполучається з рецепторними ділянками клітини-хазяїна за допомогою:

  а) головки;    б) хвостових ниток.

 1. У разі потрапляння вірусної частинки в клітину розмноження вірусів пригнічують:

  а) імуноглобуліни;  б) інтерферони;    в) фітонциди.

 1. Дихальні шляхи людини вражає вірус:

   а)  грипу;   б) СНІДу;      в) тютюнової мозаїки.

 1. Вірусні частинки з інфікованих клітин не виходять у довкілля внаслідок інфекції:

  а)  гострої;    б) хронічної;    в)  прихованої.

 1. рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

 1. Бактеріофаги розмножуються у клітинах:

  а) бактерій;   б) грибів;       в) тварин;      г) людини.

 1. Завершіть твердження.

Дозріла вірусна частинка називається...

 1. Вставте пропущені слова.

Особливу групу пріонних захворювань становлять ... (1) хвороби, спричинені мутацією гена ... (2) білка. Ці мутації призводять до ви­никнення ... (3) пріону. «

 1. рівень

Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.

 1. Виконайте завдання.

Назвіть відомі вам пріонні захворювання.

 1. Виправте допущені помилки.

Вірус кору проникає в організм через шкіру. Пік захворювання на кір припадає на літо.

 1. рівень

Виконайте одне із завдань — 3 бали.

 1. Відомо, що вірусна частинка складається з білкової оболонки та молекули нуклеїнової кислоти. Чому розмноження вірусів можливе лише у клітині-хазяїні?
 2. Що таке пріони та чому пріонні захворювання стали великою проблемою?
 3. Яку роль віруси можуть відігравати в еволюції?

 


 

Тематичне оцінювання             Роль вірусів у природі й житті людини  Б-10

ІІІ варіант

І рівень

Кожна правильна відповідь — 0,5 бала. Виберіть із запропонованих відповідей правильні: 1. Віруси мають клітинну будову:       а)              так;       б) ні.

Уперше існування вірусів довів:     а) І. Мечников;        б) Д. Івановський.

 1. Укажіть, які хвороби спричиняють віруси:

  а)  СНІД;     б) мозаїка тютюну;    в) гонорея;    г) сифіліс.

 1. Неклітинним організмом є:          а) вірус;    б)  бактерія;   г) амеба.
 2. Послідовні покоління вірусних частинок утворюються в клітині впродовж тривалого часу внаслідок інфекції:

  а) гострої;       б)  хронічної;    в) прихованої.

 1. Комплекс процесів, що відбувається під час взаємодії збудника (паразитичні тварини) та організму людини, називають:

  а) інфекцією;   б)  інвазією;     в)  епідемією.

     6.Визначте хвороби, спричинені вірусами:

    а) віспа;     б) дизентерія;  в) ангіна;    г) СНІД;    д) грип.

II рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

 1. Вірус СНІДу передається:

  а)  краплинним шляхом;   б)  через їжу;   в) статевим шляхом;   г)  під час ін'єкцій;

  д) через забруднені руки.

 1. Завершіть твердження.

Вірус, що вражає бактерії, називається...

 1. Вставте пропущені слова.

Усі віруси прийнято поділяти на віруси, що вражають: ... (1) і лю­дину, ... (2), рослин та бактерій. Віруси рослин поширюються через ... (3) або через ... (4) та сік... (5).

ІІІ рівень

Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.

 1. Дайте правильну відповідь.

Як розмножуються віруси в клітині-хазяїні?

 1. Виправте допущені поминки.

Прості віруси додатково вкриті мембраною, що складається з біл­ків і ліпідів. Ця мембрана розташована під ліпідною оболонкою.

 1. рівень

Відповісти на одне із запитань — 3 бали.

 1. Що спільного є у вірусів, віроїдів і пріонів?
 2. Як можна лікувати вірусні захворювання?
 3. Як ви гадаєте, чому важко знайти ліки від СНІДу?

 


 

Відповіді

 1. варіант
  1. рівень

1.б.   2. б.   3. в.   4. б.   5. б.   6. а, г, д.

 1. рівень

1. а, б.

2. Пріонами.

3. 1 — рибосом, 2 — органел, 3 — клітина- хазяїн, 4 — клітинного, 5 — провірусом.

 1. рівень
  1.       Гострі, хронічні, приховані.  2. Наприклад, туберкульозу; підви­щує імунітет.

 

 1. варіант
  1. рівень

1.б.  2.б.   3.б.    4.а, б.     5 а.   6. в.

 1. рівень

1. а. 2. Віріоном. 3.1 — спадкові, 2 — пріонного, 3 — інфекційного.

 1. рівень
  1.       Куру, скрепі, губчаста енцефалопатія корів. 2. Через слизову оболонку верхніх дихальних шляхів; припадає на зиму.

 

 1. варіант
  1. рівень

1.б.   2. б.  3. а, б.   4. а.   5.б.   6. а, г, д.

 1. рівень

1. в, г. 2. Бактеріофагом. 3.1 — хребетних, 2 — комах, 3 — насін­ня, 4 — грунт, 5 — хворих рослин.

III рівень

 1. Проникнення вірусу в клітину-хазяїна; синтез у клітині-хазяїні вірусних білків; накопичення вірусних білків і пригнічення синтезу білків клітини-хазяїна; формування вірусних частинок; вихід вірус­них частинок із клітини.
 2. Складні віруси; під білковою оболонкою.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 10
Оцінки та відгуки
 1. Банщикова Аліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Подрез Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Енченко Алена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Подрез Олексій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Коваленко Саша
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Усик Виктор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Посохова Людмила Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Болховецька Наталія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Савенко Сергій Юрійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Суфлян Ольга
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 7 відгуків
docx
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
3851
Оцінка розробки
4.9 (10 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку