14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Тематичне оцінювання " Українські землі в І половині XVII ст."

Про матеріал
Тематичне оцінювання, складене з використанням тестів для підготовки до ДПА та ЗНО авторів В.Власова та С.Кульчицького, включає в себе завдання з вибором одного варіанта відповіді, на встановлення відповідності, хронологічну послідовність, заповнення таблиці.
Перегляд файлу

8 клас    Тематичне оцінювання з історії України

за темою «Українські землі в І половині XVIІ ст.»

І рівень (по 0, 5 бала)

1.  Що було характерною рисою економічного життя в Україні в кінці XVI – першій половині XVII ст.?

   1   зосередження в руках магнатів величезних земельних володінь, отриманих у

      спадок, унаслідок шлюбних зв’язків, купівлі маєтків, пожалувань з боку

      королів тощо.

   2   стрімкий розвиток фільваркового господарства, зумовлений зростанням на

      ринках Центральної й Західної Європи попиту на хліб та іншу

      сільськогосподарську продукцію.

   3   розбудова нових міст та містечок, яких лише на Київщині та Брацлавщині

      з’явилося понад 300.

        А  всі варіанти правильні                      Б тільки 1 та 2 варіанти правильні

        В  тільки 2 та 3 варіанти правильні      Г тільки 1 та 3 варіанти правильні

 

2.  Якою була релігійна ситуація в перші два десятиліття після Берестейської унії?

   А  гармонізовано стосунки між православною, греко-католицькою та 

       католицькою церквами.   

   Б  фактична втрата православною церквою вищих ієрархів, вірогідність

       оголошення її неіснуючою.                                                   

   В  цілковита підтримка греко-католицької церкви всіма верствами українського

       суспільства.                                 

   Г  зрівняння в правах греко-католицьких та католицьких священників: єпископи

       отримали місце в сенаті тощо.     

 

3.  Де було розташовано найбільший невільницький ринок у Криму, куди спрямував свій похід гетьман П.Конашевич-Сагайдачний 1616 року?

    А  Хотин                  Б   Кафа

    В  Ясси                     Г   Кодак

 

4.  Який період називають добою героїчних походів?

    А  повстання 1591-1596 рр., коли на визволених територіях запроваджувався 

        козацький устрій.

    Б  вдалі морські походи козаків на турецько-татарські фортеці протягом перших

        двох десятиліть XVII ст.

    В  повстання 1637-1638 рр., яке вирізнялося розмахом воєнних операцій,

        кількістю учасників та тривалістю.

    Г  польсько-козацькі збройні конфлікти середини 20-х – першої половини 30-х

        років XVII ст.

 

5.  Унаслідок якої події було підписано Куруківську угоду?

    А  походу королевича Владислава разом із Сагайдачним на Москву 1618 р.

    Б  польсько-козацького збройного конфлікту 1625 р.

    В  повстання Тараса Федоровича (Трясила) 1630 р.

    Г  смоленської (московсько-польської) війни 1634 р.

 

6.  Коли відбулися події, про які йдеться в джерелі??

   «Султан турецький Осман підійшов до Хотина з незліченним кінним і пішим військом, що перевищувало християнські сили у десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків… У суботу, 18 серпня, турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. І почали палити з гармат і рушниць, і так до вечора, але нікому не завдавали шкоди… Козаки, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті не витримали й почали тікати…»

    А  1616 р.                                  Б  1618 р.

    В  1621 р.                                  Г  1635 р.

 

7.  По які події козацького повстання 1630 р. відомо, що..

   А  під Жовнином, втративши надію на успіх, Яків Острянин відступив з 

      частиною козаків на землі майбутньої Слобідської України.

   Б  під час раптового нападу було знищено «Золоту роту» - шляхтичів з польських

      родів, що охороняли штаб С.Конецпольського.

   В  Дмитро Гуня спорудив на р.Старець, де вона впадає в Сулу, табір, який 

      урятував козаків від цілковитої поразки.

   Г  під час обговорення умов перемир’я козаків з поляками гетьманську булаву

      передано Михайлові Дорошенку.

 

8.  Які битви відбулися під час козацького повстання 1637-1638 рр.?

   1  під Кумейками поблизу Канева

   2  в урочищі Солониця під Лубнами

   3  під Жовнином неподалік Чигирина

   4  під П’яткою на Житомирщині

   5  біля Курукового озера навпроти Кременчука

      А  1, 2                             Б  1, 3

      В  2, 4                             Г  4, 5

 

9.  З якого документа наведено фрагмент?

   «Оскільки козацька сваволя так розійшлася, що для приборкання її довелося рушити наші війська й битися з козаками, і розгромити їх… – тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів й інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер, унаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в хлопів.»

   А  Деулінське перемир’я 1618 р.

   Б  Куруківська угода 1625 р.

   В  Переяславська мирна угода 1630 р.

   Г  «Ординація війська Запорозького реєстрового» 1638 р.

 

10.  У якому році було засновано Києво-Могилянську академію?

      А  1578 р.                   Б  1615 р.

      В  1621 р.                   Г  1632 р.

 

11.  Укладачем першого енциклопедичного словника «Лексикона славенороського», виданого 1627 року, був           

       А Памва Беринда                    Б Мелетій Смотрицький                           

       В Герасим Смотрицький        Г Афанасій Кальнофойський

 

12.  Про якого церковного діяча йдеться в уривку з джерела?

   «Року 1620 місяця березня 22 дня прибув з Москви до Києва святійший патріарх єрусалимський іменем Феофан, і зупинився в монастирі Братському, і був прийнятий з великою честю духовними та світськими людьми. Того ж року, місяця вересня 3 дня, від’їжджаючи з Києва, святійший патріарх…постановив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного…»

        А Іпатій Потій                        Б Михайло Рогоза                               

        В Йов Борецький                   Г Петро Могила

 

13.  Яка з архітектурних споруд уособлює досягнення оборонного будівництва першої половини XVII ст.?

А замок любарта.jpg    Б меджибізький замок.jpg               

В Podhorce_-_Zamek_01A.jpg     Г хотинська фортеця.jpg

                                                                                                                

14. Що було характерним для соціально-економічного розвитку українських земель у складі Речі Посполитої в другій чверті XVII ст.?

   А  інтенсивне зростання міст та містечок, збільшення кількості населення.

   Б  звільнення міщан від будь-яких податків і повинностей, крім обов’язку

      захищати свої міста.

   В  більшість земельних володінь належала українським православним князям.

   Г  припинення покозачення селян через протидію польського уряду та шляхти.                                                                                                       

 

 

 

 

 

ІІ рівень ( по 1 балу)

15.  Установіть відповідність між іменами церковних діячів та стислими характеристиками.

     1  Петро Могила

     2  Йов Борецький

     3  Іпатій Потій

     4  Йосиф Вельямін Рутський

   А  Греко-католицький митрополит, який шукав шляхи порозуміння з

     православними, а уніатське чернецтво об’єднав у василіанський орден.

   Б  Церковний діяч, якого називали «батьком унії»; після смерті митрополита

     М.Рогози став греко-католицьким митрополитом.

   В  Митрополит, висвячення якого у 1620 році означало відновлення вищої

     православної ієрархії.

   Г  Перебуваючи на митрополичому престолі, здійснив важливі заходи з

     упорядкування й оновлення церковного життя; створив Київський колегіум.

   Д  Львівський єпископ. З 1590 року брав участь у підготовці унії з Римом, одначе

     напередодні Берестейського собору приєднався до противників ідеї обєднання 

     церков.

 

16.  Установіть хронологічну послідовність описаних в уривках з джерел подій.

А  «Після несподіваного вторгнення запорожців у табір Османа турків охопила паніка: люди всіх станів були в невимовній тривозі, а сам Осман, який так недавно гадав, що нема на світі нікого могутнішого за нього, тепер на власні очі бачив усю непевність свого становища».».

Б  «Непокірний козак, на ім’я Сулима, підступно й таємно прокравшись з…козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю, яку його милість король Владислав звелів звести на кошти Речі Посполитої».

В  «…Турки не мають на Чорному морі жодного міста, що його не взяли б козаки… В усякому разі, вони зараз на Чорному морі є такою значною силою, що коли дадуть більше енергії, то цілком його контролюватимуть…»

Г  «…Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля… Переконався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин».

 

ІІІ рівень (3 бали)

17.  Заповніть таблицю «Козацькі повстання 20-30-х років XVII ст.»

  

Дата

Ватажок повстання

Рушійні сили

Територія поширення

Результати повстання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література: В.С.Власов, С.В.Кульчицький «ЗНО. Історія України. Комплексне видання»

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Комарова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
15 листопада 2020
Переглядів
4574
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку