4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Тематичне оцінювання з біології для учнів 7 класу

Про матеріал
Матеріал потрібен для вчителів біології 7 класу. В ньому є всі перевірочні роботи.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, медицини, молоді та спорту

Зеленодольської міської ради

Великокостромська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ

ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З БІОЛОГІЇ

 

 

для учнів 7 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

УКЛАДАЧ : Позігун Тамара Вікторівна 

                        вчитель біології

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 

Новопольська Наталія Анатоліївна – завідувач

                        методичним кабінетом виконавчого

                        комітету Зеленодольської

                        міської ради

 

Липка Ірина Володимирівна -  методист

                    методичного кабінету виконавчого

                    комітету Зеленодольської

                    міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник  рекомендовано для використання

в роботі вчителями біології та учнями

 загальноосвітніх  навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

        У  посібнику вміщено зразки завдань тематичного оцінювання  з біології у 7 класі, передбачених новою програмою  із вивчення біології ( тварин) середньої загальноосвітньої школи.                     Тексти завдань тематичного оцінювання розроблено у двох варіантах. В розробці цих завдань застосовано підхід поступового їх ускладнення, які згруповані за чотирма рівнями складності.  Завдання І рівня включають у себе лише тестові завдання, де потрібно вибрати лише один варіант відповіді із чотирьох. Таких завдань шість , учень може отримати три бали.Кожна вірна відповідь оцінюється в 0,5 бали. ІІ рівень включає в себе знання термінів. ІІІ рівень вимагає вміння порівнювати, узагальнювати і робити висновки. А  ІV рівень включає значно складніші завдання, які потребують глибшого і творчого осмислення навального матеріалу, вміння давати свою оцінку біологічним процесам, порівнювати і аналізувати. Завдання можуть прислужитися під час самостійної індивідуальної роботи учнів, тематичного оцінювання їхніх знань, підготовки до зовнішнього незалежного тестового оцінювання  та тощо.
Адресований учням загальноосвітніх шкіл та на допомогу в роботі вчителям біології. Корисний буде всім зацікавленим перевірити свої знання з біології.

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання  № 1.

«ВСТУП.РІЗНОМАНІТНІСТЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

(Частина 1)

Варіант І

І  рівень

1. Що вивчає наука зоологія :

А  )мінерали;

Б)  тварини ;

В)  рослини;

Г)  гриби.

2.Гідра дихає:

А) зябрами;

Б) усією поверхнею тіла;

В) легенями;

Г) трахеями.

      3. Тканина, що проводить транспорт речовин :

А)  дихальна;

Б)  опорно - рухова;

В)  кровеносна;

Г)  нервова.

4. Назвіть середовище існування повзика звичайного:

А) наземно - повітряне;

Б)  водне;

          В) грунтове ;

          Г) організмове.

 5. Який прояв життєдіяльності не властивий для

     касатки тихоокеанської:

А) обмежений ріст;

Б)  автотрофне живлення;

В)  аеробне дихання ;

Г)  паразитичний спосіб життя.

6.Укажіть ознаку характерну для багатоніжки рожевої:

         А)  наявність пластид ;

         Б)  клітинна стінка;

         В)  включення з глікогену;

         Г)  відсутність вакуоль.

 

                                

                                          3

 

 

 

ІІ рівень

 1. Продовж речення: у ракоподібних________ симетрія.
 2. Вставте потрібні слова на місце кожного пропуску.

      Сукупність_______, які подібні за будовою і виконують

      однакову функцію називаються___________.

ІІІ рівень

 1. Яка симетрія тіла характерна длякишковопорожнинних ?
 2. чому у кільчастих червів обмін речовин ефективніший, ніж у інших червів?
 3. Які пристосування мають тварини для водного способуіснування?
 4. Яка користь кишковопорожнинних? 

                                   

ІY рівень

 1. Чим гетеротрофне живлення хруща травневого відрізняється від автотрофного живлення ліщини степової ?
 2. Порівняйте особливості будови гідри прісноводної та  медузи коренерот?
 3. Як ви думаєте, у яких кільчастих червів краще

      розвинені органи слуху – у водних, наземних чи

      грунтових?

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                     6

 

 

 

 

Тематичне оцінювання  № 1.

«ВСТУП.РІЗНОМАНІТНІСТЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

(Частина 1)

Варіант ІІ

І  рівень

1. Тканина тварин :

А)  м’язова;

Б)  флоема ;

В)  ксилема;

Г)  меристема.

2.Статеві клітини у гідри розвиваються в:

А) ентодермі;

Б)  ектодермі;

В)  щупальцях;

Г)  підошві.

      3. Характерні особливості епітеліальної тканини :

А)  клітини розміщені шарами

Б)  майже не містить міжклітинної речовини;

В)  виконує транспорт речовин;

Г)  виконує дихальну функцію.

4. Що вивчає наука гельмінтологія?:

А) одноклітинні організми;

Б)  кишковопорожнинні;

          В) ракоподібні;

          Г) черви.

 5. Кліщі відносяться до :

А) ракоподібних;

Б)  павукоподібних;

В)  комах ;

Г)  кишковопорожнинних.

6. У членистоногих є:

         А)  наявність хітину ;

         Б)   безліч кінцівок;

         В)   2 простих ока;

         Г)  12 вусиків.

 

                                        5    

 

 

 

 

ІІ рівень

 1. Продовж речення: між   екто -  та енто – дермою розташована  _______________.
 2. Вставте потрібні слова на місце кожного пропуску. Коли дрібні частинки їжі потрапляють у ____________ , вони захоплюються  __________ клітинами, де відбувається  _______________ травлення.

 

ІІІ рівень

 1. Який спосіб життя ведуть корали?
 2. Що таке брунькування??
 3. Які клітини у тварин мають найбільшу регенерацію?
 4. Відомо, що гідра прісноводна скорочується під час поштовхів.Чи буде вона змінювати свою поведінку, якщо буде існувати на рухливому субстраті?

                                  

ІY рівень

 1. Порівняйте особливості будови гідри прісноводної та  медузи коренерот?
 2.  Про яку тварину написав Микита Голованець?

       Що таке гірудин?

 Дорожчий золота,корисний для здоров’я!

       Нема йому ціни, як прийде безголов’я!

       Коли в людини кров я п’ю, то гірудин їй віддаю.

 1. Жук – жираф проживає на острові Мадагаскар і має довгу та тонку шию. Для чого цій істоті ,на вашу думку, така шия потрібна ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      4

 

 

 

 

                                  Тематичне оцінювання  № 2.

«РІЗНОМАНІТНІСТЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

(Частина 2)

Варіант І

І  рівень

1 Черепашка молюсків переважно складається з  :

А)  вапна;

Б)  хітину ;

В)  кремнизему;

Г)  целюлози.

2. Одомашнені комахи:

А) мурахи;

Б)  джмелі;

В)  бджоли;

Г)  метелики.

      3.  Основні ознаки павукоподібних:

А)  голова, груди, черевце;

Б)  головогруди, черевце;

В)  дві пари вусиків;

Г)  вусики відсутні.

4. У павуків ходильних ніг:

А) одна пара;

Б)  дві пари;

          В) три пари;

          Г)  чотири пари.

 5. Скорпіони відносяться до :

А) ракоподібних;

Б)  павукоподібних;

В)  комах ;

Г)  кишковопорожнинних.

6. Спосіб живлення головоногих молюсків:

         А)  дифузія ;

         Б)   фільтрація;

         В)   хижацтво;

         Г)   різноманітні.

 

                                 

                                      7

 

 

 

ІІ рівень

 1. Продовж речення:основним хазяїном у бичого         ціп’яка є ___________.
 1. Більшість комах дихають _______________.

 

ІІІ рівень

 1. У чому виражається пристосовіаність павуків до життя на суходолі ?
 2. Мурахи – перетинчастокрилі комахи.Однак крила мають не всі і не завжди. Які мурашки і коли бувають крилатими?
 3. Як за зовнішнім виглядо можна відрізнити павука від кліща ?
 4. Павук – хрестовик вживати тверду їжу не може, але його жертви – комахи мають твердий хітиновий покрив. Яким чином він харчується?

                                  

ІY рівень

 1. Відомо, що паразитичні черви мають складний цикл розвитку? З чим це пов’язано?
 2. Чим обумовлена відсутність у природі комах великих розмірів ?
 3. Жива аскарида не перетравлюється в кишечнику хазяїна, а мертва перетравлюється. Що на вашу думку  є причиною такого явища?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           10

 

 

Тематичне оцінювання  № 2.

«РІЗНОМАНІТНІСТЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

(Частина 2)

Варіант ІІ

І  рівень

1  Газообмін у жабурниці відбувається в:

А)  легенях;

Б)  зябрах ;

В)  мантії;

Г)  трахеях.

2.  Назви представника  комах:

А) беззубка;

Б)  мідія;

В)  мурекс;

Г)  метелик.

      3.  Особливості зовнішньої будови молюсків:

А)  наявність черепашки;

Б)   відсутність черепашки;

В)  наявність черепашки або її залишків;

Г)   наявність ноги.

4. У комах вусиків:

А) одна пара;

Б)  дві пари;

          В) три пари;

          Г)  вусики відсутні.

 5. Тарантул кримський відносяться до :

А) ракоподібних;

Б)  павукоподібних;

В)  комах ;

Г)  кишковопорожнинних.

6. Спосіб живлення двостулкових молюсків:

         А)  дифузія ;

         Б)   фільтрація;

         В)   хижацтво;

         Г)   різноманітні.

 

                               

                                               9

 

 

 

 

ІІ рівень

 1. Продовж речення:мантія притаманна ___________.
 2. За  видом розмноження черевоногі __________,  але запліднення в них _____________. З яйця розвивається __________.

 

 

ІІІ рівень

 1. Чому ноги комах розташовані в грудному відділі тіла?
 2. Як пересуваються головоногі молюски?
 3. Що називають «материнським інстинктом» ?
 4. Назвіть значення комах у природі та житті людини

 

                                  

ІY рівень

 1. Відомо, що перли бувають різного кольору та розміру. Їх об’єднує те, що вони утворюються в двостулкових молюсках. Назвіть вид молюска та та яку перлину він утворює.
 2. Останнім часом швидко зменшується кількість

       медоносних бджіл. Поясніть з чим це пов’язано?

 1. Фінікійські фарбувальники виготовлювали чудовий

       кольоровий лдяг, використовуючи стійку фарбу

       мурекса пурпурового(червону), мурекса обрубленого

       (фіолетову),морського зайця, каракатиць, кальмарів

       (чорну). Щоб добути один грам фарби потрібно було

        від 100 до  10000 молюсків. Яке значення мають

       секрети чорнильних залоз, або мішків для самих

       молюсків?

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

      Тематичне оцінювання  № 3.

«РІЗНОМАНІТНІСТЬ ХОРДОВИХ ТВАРИН»

Варіант І

І  рівень

1  Грудна клітина у жаби:

А)  має 5 ребер;

Б)  має 3 ребра;

В)  має 2 ребра;

Г)  ребра відсутні.

2.  Серце у птаха :

А) трьохкамерне;

Б)  двохкамерне;

В)  чотирьохкамерне;

Г)  однокамерне.

      3.  До типу хордових належить:

А)  павуки;

Б)   молюски;

В)   риби;

Г)   комахи.

4. Вік риби можна визначити за:

А)  розміром риби;

Б)  будовою луски;

          В)  річними кільцями на лусці;

          Г)  за зіницею ока.

 5. У плазунів кровоносна система:

А)  замкнена, сердце трьохкаметне;

Б)  незамкнене, серце двокамерне;

В)  замкнене, серце двокамерне;

Г)  незамкнене, серце трьохкамерне.

6. Кількість шийних хребців у ссавців:

         А)   два;

         Б)   п’ять;

         В)   сім;

         Г)   три.

 

                                 

 

                                     11

 

 

 

ІІ рівень

 1. Продовж речення : у жаби велике коло кровообігу, починається у ___________, кров рухається до_________.
 2. група ссавців, у яких увесь цикл розвитку відбувається в

      організмі матері  та народжують добре розвинених

      малят, називаються_________.

 

ІІІ рівень

 1. Де відбувається газообмін у риб?
 2. Що таке ветиринарія?
 3. Для чого потрібне пір’я птахам?
 4. Які пристосування є у земноводних до водного і наземно-повітряного середовища існування?

                                  

ІY рівень

 1. Чому кишечник у хижих ссавців довший за тіло в 4 рази, а у жуйних в 12 разів, чім це можна пояснити?
 2. В ікринках більшості безхвостих земноводних важча частина яйцеклітини завжди повернута донизу, а верхня – темніша – повернута до гори, яке це має значення для розвитку тварини?
 3. Відомо, що під час жнив гине багато птахів. Запропонуйте можливі засоби порятунку птахів від загибелі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 14

 

 

 

      Тематичне оцінювання  № 3.

«РІЗНОМАНІТНІСТЬ ХОРДОВИХ ТВАРИН»

Варіант ІІ

І  рівень

1. До хрящових риб належить:

А)   Карась;

Б)   Тріска;

В)   Катран;

Г)   Осетр.

2.  Через відсутність зубів у птахів з’явився:

А)  зоб;

Б)   залозиттий шлунок;

В)   м’язовий шлунок;

Г)   дванадцятипала кишка.

      3.  До класу плазунів не належить:

А)   гадюка;

Б)   ящірка;

В)   саламандра;

Г)   квакша.

4. Найбільша у світі яйцеклітина є у :

А)  черепах;

Б)   змій;

          В)   риб;

          Г)   птахів.

 5. Дихальна система у більшості дорослих

     земноводних складається із:

А)  сухої шкіри, однієї легені;

Б)   сухої шкіри, парних легенів;

В)   вологої шкіри, однієї легені;

Г)   вологої шкіри, парних легенів.

6. Язик жаби озерної слугує для :

         А)   утворення звуків;

         Б)    розпізнавання запахів;

         В)    жування;

         Г)    вловлювання здобичі.

 

                                 

 

                                       13

 

 

ІІ рівень

 1. Продовж речення: птахи мають______________ кола

      кровообігу.

2.  пуголовки земноводних мають орган чуття, притаманний

     і рибам та  називається_______________.

 

ІІІ рівень

 1. Де утворюється отрута у змій?
 2. Чому жаба не може жити у пустелі, а ящірка може?
 3. Які покриви є у ссавців?
 4. До якого ряду пьахів відносяться пінгвіни?                                  

ІY рівень

 1. Чому плацентарні ссавці є найбільш високорозвиненими  

       тваринами на планеті земля?

 1. Як на вашу думку червона книга запобігає зникненню

      тварин? Запропонуйте засоби охорони тваринного світу

      України сьогодні?

 1. Американський письменник Генрі Бестон написав:

     «Людина втратила контакт з природою, збудувала життя

     на хитрощах та винахідливості і тому розглядає тварин

     крізь збільшувальне скло людських знань.А воно

     збільшує пір’ячко або шерстинку, але образ в цілому

     спотворює.Ми ставимося до тварин з висока гадаючи, що

     в порівнянні з нами вони вельми недосконалі. Ми

     помиляємось бо неможливо підходити до тварин з

     людською міркою. Їхній світ є старішим за наш та

     досконалішим, а самі вони - істоти більш довершені та

     досконалі.» З чим ви згодні а з чим би хотіли

     посперичатися, обгрунтуйте власну точку зору .

 

 

   

 

 

 

 

 

12

 

 

Тематичне оцінювання  № 4.

             «ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН»

(Частина 1)

         Варіант І

І  рівень

1. Не є способом живлення тварин:

А)  фітофагія;

Б)   зоофогія;

В)   мікофагія;

Г)   сапротрофія.

2. Позаорганізмове травлення притаманне :

А)  павукам;

Б)   молюскам;

В)   червам;

Г)   птахам.

      3.  Орган дихання у ссавців:

А)    легеневі мішки;

Б)    всім тілом;

В)    зябра;

Г)    легені.

 4.Тварина ,що має хрящовий скелет :

А)  черепаха;

Б)   змія;

          В)   риба;

          Г)   птах.

 5. Залози ендокринної системи є у:

А)   птахів;

Б)    ссавців;

В)   амфібій;

Г)    рептилій.

6. Вібриси допомагають :

         А)   утворювати звуки;

         Б)    розпізнавати запахи;

         В)    вимірювати температуру;

         Г)    вловлювати здобич.

 

                                 

 

                                   15

 

 

ІІ рівень

 1. Продовж  речення : сукупність процесів, які здійснюють подріблення й  __________ їжі на прості речовини називається ______________.
 2. В основі цього дихання лежить процес _______. Його ще називають __________диханням.Воно притаманне організмам, що мають _______ розміри, зволожені ________,ведуть водний ___________ життя.

 

ІІІ рівень

 1. Що являє собою дихальна система?
 2. У яких тварин не має зубів? Чому?
 3. У яких тварин кров не червоного кольру.З чим це пов’язано?
 4. Які типи органів виділення є у тварин?

ІY рівень

 1. У романі О. Бєляєва «Людина - амфібія» юнак Іхтіандр

      мав зябра акули. Завдяки ним він глибоко пірнав і довго

      міг знаходитись під водою. Чи можливо створити таку

      напів людину – напів рибу, яка б мала зяброве і легеневе

       дихання? Відповідь обгрунтуйте.

 1. Симетрія  в просторі була відома архітекторам і

      художникам ще в глибоку давнину. Вважалося, що у в

      сьому повинен бути порядок, потрібно прагнути до

      довершеної краси та справжньої досконалості. А чи

      може бути красивою річ, якщо вона асиметрична ?

      Наведіть приклади асиметричних тварин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               18

 

 

Тематичне оцінювання  № 4.

             «ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН»

(Частина 1)

         Варіант ІІ

І  рівень

1. Ендогенне  живлення  розвинене у тварини:

А)  тушканчика;

Б)   білки;

В)   ховраха;

Г)   ласки.

2. В будові шлунка жуйної тварини немає:

А)  зоб;

Б)   рубця;

В)   сітки;

Г)   книжки.

      3.  У ссавців зуби:

А)   відсутні;

Б)    ростуть постійно протягом життя;

В)    змінюються двічі;

Г)    поділяються на види.

4. Назвіть хижу тварину:

А)  вивільга;

Б)    гепард;

          В)   очеретянка;

          Г)   цвіркун.

 5. У восьминога органом нападу є:

А)  дзьоб;

Б)   кігті;

В)   зуби;

Г)   клешні.

6.  Назвіть тварину, яка їсть більше відносно

      розмірів тіла:

         А)   миша хатня  масою 50 г. - 20 % від маси ;

         Б)    слон африканський масо. 6000кг – 1%;

         В)    крокодил алігатор 150 кг – 15%;

         Г)     сарана 15 г – 25% .

 

                                 

                                 17

 

 

 

ІІ рівень

 1. Вставте потрібні слова.Для опори тіла в просторі

      використовується ___________. Він може бути_______

      та  хрящевим.

2.   Клоака – це частина_________системи   у __________ та

      ___________.

 

ІІІ рівень

 1. Що таке скелет?
 2. Що таке маскування та мімікрія?
 3. Завдяки яким процесам верблюд може тиждень рухатись по пустеліпустелі не вживаючи їжі та води?
 4. Що таке регенерація? Яким тваринам вона притаманна?

 

ІY рівень

 1. Більшість видів риб живе у морській воді при мінусових

      температурах. Їхня кров майже повністю позбавлена

      еритроцитів. У цих риб відсутній плавальний міхур.

      Чому їхня кров не замерзає при мінусовій температурі?

 1. Кисень у повітрі складає 21 %.Я.Барцеліус писав:  «Навколо кисню обертається вся земна хімія.»Для живих

      організмів він і будівельник , і руйнівник. Окиснюючи

      органічні речовини, кисень підтримує дихання, отже і

      життя.Але під дією кисню відбувається корозія металів,

      горіння речовин, гниття рослинних і тваринних

      решток.При потраплянні чистого кисню в легені

      організм гине. Чому?

 1. Плачуть черепахи, крокодили, пінгвіни,чайки,

      альбатроси та інші морські мешканці. Спробуйте

      пояснити, чому плачуть морські рептилії та птахи ? Чому

      їхні сльози солоні?

 

 

 

 

 

16

 

 

Тематичне оцінювання  № 5.

             «ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН»

(Частина 2)

         Варіант І

І  рівень

1. Не є рівнем організації тварин:

А)  молекулярний;

Б)   популяційно - видовий;

В)   клітинний;

Г)   зародковий.

2. Функції,що виконує мозочок:

А)  координація рухів;

Б)   обробка інформації від внутрішніх органів;

В)   регулює діяльність НС та є основою складної

       поведінки;

Г)   регулювання процесів дихання,травлення .

      3.  Яйцекладна тварина:

А)   кенгуру;

Б)    качконіс;

В)    лисицяі;

Г)    коала.

4. Тварина з найбільшою тривалістю життя:

А)   слон;

Б)    черепаха;

          В)   мураха;

          Г)   каракатиця.

 5.Назвіть тварину у якої в процесі розвитку не має

    стадії лялечки :

А)  махаон;

Б)   білан капустяний;

В)   клоп - москаль;

Г)   латимерія трьохполосна.

6.  Найкращий орган чуття(нюх) у :

         А)    свині ;

         Б)     акули;

         В)    крокодила;

         Г)     гепарда .

 

                                  19

 

 

                                           ІІ рівень

 1. Вставте потрібні слова. Партеногенез – це форма статевого________  з  незаплідненої __________.
 2. Доросла стадія______ розвитку з ______перетворенням метелика називається _______.

     

                                            ІІІ рівень

 1. Яке значення нервової системи для організму тварин?
 2. Назвіть особливості будови яйця птаха та яйцеклітину ссавців.
 3. Назвіть періоди розвитку тварин.
 4. Що таке регенерація?

 

ІY рівень

 1. Ліра – струнний музичний інструмент- хордофон. У світі є птах – ліра та губка – ліра. Яке значення у їхньому розвитку має власна ліра?
 2. За якими ознаками можна визначити вік тварин : молюска, риби, черепахи, плазуна, ссавця?
 3. Аксолотль – личинка тигрової амбістоми має унікальну властивість до регенерації. У неї може відтворюватись серце, кінцівки, хвіст, відламані щелепи, печінка і навіть частини головного мозку. Чим ця тварина може допомогти сучасній цівілізації?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             22

 

 

 

Тематичне оцінювання  № 5.

             «ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН»

(Частина 2)

         Варіант ІІ

І  рівень

1. Не є відділом головного мозку хордових :

А)  передній мозок;

Б)   довгастий мозок;

В)   середній мозок;

Г)    вставний мозок.

2.Клітина статевого розмноження :

А)  брунька;

Б)   сперматозоїд;

В)   фрагмент;

Г)    хромосома.

      3.  Сумчаста тварина:

А)   кенгуру;

Б)    качконіс;

В)    лисицяі;

Г)    коала.

          4. Найменша тривалість життя:

А)  хатня муха;

Б)    хатня миша;

          В)   горобець домашній;

          Г)   кіт персидський.

 5. Найгустіша шерсть у:

А)  північного оленя;

Б)   верблюда;

В)   дикого кота;

Г)   розсомахи.

6.  Найжирніше молоко у:

         А)   тюленя ;

         Б)    корови;

         В)    кози;

         Г)     верблюда .

 

                               

 

                                       21

 

                                

                                   ІІ рівень

 1. Вставте потрібні слова.Гермафродитизм – це форма _______ розмноження за участю чоловічих та жіночих  ________ , які розвиваються в одному __________.
 2. У тварин з неповним перетворенням  дорослі особини _________ з личинками.

     

                                           ІІІ рівень

 1. Які переваги нервової системи з розвиненим головним

        мозком?

 1. Чим відрізняється прямий розвиток від непрямого?
 2. Від чого залежить тривалість життя тварин?
 3. Що являє собою діапауза? Для яких тварин вона характерна?

 

ІY рівень

 1. Карл Ліней стверджував у 18 столітті, що три мухи

      можуть за той самий час зїсти зебру, що й лев.

      Доведіть це твердження.

 1. Амазонки – войовниче плем’я жінок, у середовище яких не допускалися чоловіки. Є «амазонки і серед тварин». Наприклад у ящирки кавказької самців немає. Як же відбувається статеве розмноження у таких видів?
 2. Хто такі тварини – альбіноси ? Чи можуть вони вижити в звичайних умовах?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

       Тематичне оцінювання  № 6.

                                     «ПОВЕДІНКА ТВАРИН»

         Варіант І

І  рівень

1. Наука, що вивчає поведінку тварин :

А)  ентомологія;

Б)   ентологія;

В)   мікологія;

Г)   бріологія.

2. Шлюбні танці притаманні:

А)  птахам;

Б)   ховрахам;

В)   котам;

Г)   мурахам.

      3. Мічення території пахучими мітками у :

А)   кенгуру;

Б)    тигра;

В)    колібрі;

Г)    коали.

          4. Охорона у вигляді реву притаманна:

А)   мавпам;

Б)    мишам;

          В)   горобцям;

          Г)   зайцям.

 5. Проявом якої форми поведінки є утворення

      шлюбних пар у лебедів - шипунів:

А)  індивідуальної;

Б)   репродуктивної;

В)   соціальної;

Г)   набутої.

6.  Яку статегію вибрав шимпанзе годуючи тигреня:

         А)   конфліктів;

         Б)    жертовності;

         В)    співпраці;

         Г)    виживання .

 

                               

 

                                    23

 

                                

                                   ІІ рівень

 1. Вставте потрібні слова. Найпростішим видом вродженої поведінки є  ________ція.
 2. Хомінг – це здатність __________за певних умов _______ на свою ділянку проживання, до гнізда, лігва тощо.

     

                                           ІІІ рівень

1.    Які  є методи вивчення поведінки тварин?

2.    Що таке хомінг?

3.    Як  та для чого облаштовують свою територію бобри

       будуючи греблі?

4.    Чому деякі хвилясті папуги в неволі не розмножуються?

 

ІY рівень

1.    Бджолина мова – це мова танців, яку було досліджено в

       20 – і роки ХХ століття відомим зоологом Карлом

      Фришем.Чи можна людині спілкуватися з бджолами за

       допомогою цієї мови?

 1. Чому єнот , навчившись самостійно відкривати водопровідний кран, біжить до вмивальника з кожним шматочком їжі, ретельно полоще його й лише після цього починає їсти.
 2. Восьминоги здатні облаштовувати житло. Зверху свій

                 будиночок прикривають плоским каменем – дахом, з

                 боків підпирають камінцями, а спереду будують

                 бар’єрну стіну з черепашок, молюсків, камінців,

                 крабових панцирів. Яка діяльність являється

                 визначальною у таких проявах поведінки?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Тематичне оцінювання  № 6.

                                     «ПОВЕДІНКА ТВАРИН»

         Варіант ІІ

І  рівень

1. Орієнтація тварин в просторі :

А)  вроджена поведінка;

Б)   набута поведінка;

В)   умовні рефлекси;

Г)    пошукова поведінка.

2. Агресивна поведінка притаманна:

А)  дельфінам;

Б)   птахам;

В)   ягуарам;

Г)    ховрахам.

      3. Мічення території у вигляді подряпин на деревах є у :

А)   кенгуру;

Б)    ведмедя;

В)    лисицяі;

Г)    коали.

          4. Який вид научіння спостерігається у шпаків, коли

              вони перестають боятися огороднього опудала:

А)   звикання;

Б)    наслідування;

          В)   закарбування;

          Г)   осяяння.

 5. Форма поведінки коралових риб яскравого

      забарвлення:

А)  індивідуальна та репродуктивна;

Б)   індивідуальна та соціальна;

В)   репродуктивна та соціальна;

Г)   лише репродуктивна.

6. Ознака,що не вказує соціальну поведінку сурікатів:

         А)   складна система спілкування ;

         Б)    прагнення до сумісного перебування;

         В)    розподіл функцій між собою;

         Г)    непостійність складу..

 

                               25

 

 

                                   ІІ рівень

 1. Вставте потрібні  слова. Вроджені _______ - це поведінкові реакції, які визначаються ___________.
 2. Територіальна поведінка має __________ значення, забезпечуючи  виживання виду та регуляцію________ особин.

     

                                           ІІІ рівень

1.    Яке значення для людини мають етологічні знання?

2.    Що таке стимули в поведінковій реакції тварин?

3.    Чим відрізняється хомінг від міграції?

4.     Які способи орієнтування тварин в просторі вам відомі?

 

ІY рівень

 1. Чим відрізняється поведінка тварин від поведінки

      рослин?

2.   Чому зяблики, які зростали в неволі  без батьків уміють

      співати, але їхній спів збіднений?

         3.   Жан Анрі Фабр описав поведінку ос – сфексів:

      спочатку нірка, потім здобич, далі здобич у нірці і

      закрита нірка . Чи можливо зустріти у природі

      поведінку  інакшу(закрита нірка, потім здобич)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   24

 

 

Тематичне оцінювання  № 7.

          «ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ»

         Варіант І

І  рівень

1. Абіотичний чинник середовища існування :

А)  Температура;

Б)   бактерії гниття;

В)   мікроорганізми;

Г)    паразити.

2. Укажіть назву природного запавідника України:

А)  Біловезька пуща;

Б)   Гудзонів;

В)   Асканія - Нова;

Г)    Монтана.

      3.  Виберіть пристосування тварин до низьких

            температур:

А)   кольоровий зір;

Б)    великі вуха

В)    гострі зуби;

Г)    густий підшерсток.

          4.Форма симбіозу :

А)   мутуалізм;

Б)    коменсалізм;

          В)   паразитизм;

          Г)   конкуренція.

 5. Організми, що не здатні підтримувати

     температуру тіла:

А)  птахи;

Б)   ссавці;

В)   комахи;

Г)   розсомахи.

6. У природі ланцюг живлення починається з :

         А)   грибів

         Б)    рослин;

         В)    мікроорганізмів;

         Г)     тварин.

 

                               

                                  27

 

 

                                

                                   ІІ рівень

 1. Вставте потрібні  слова. Заповідник – це конкретна ділянка______ або_____, що знаходиться під охороною _______. Крім цього, це може бути невеликий науково-дослідний центр, за яким закріплюються певні________. Порушувати природний спокій в заповідних зонах категорично________ і переслідується усією строгістю закону. Тих, хто все-таки зважиться на порушення - чекає ________ .
 2. Ланцюг живлення – це  набір взаємовідношень між різними групами________, які визначають послідовність перетворення ______ й енергії в еко_____. Наприклад, енергія сонця служить джерелом енергії для рослин, що служать їжею ________, які, у свою чергу, служать їжею для _______.

     

                                           ІІІ рівень

1.    Яка роль тварин у грунтоутворенні?

2.    В яку еру виникло життя?

3.    Із запропонованих організмів складіть ланцюг

       живлення: слимак, виноград, сокіл,жаба,вуж.

4.    Які природоохоронні території вам відомі?

 

ІY рівень

 1. У кишечнику вищих тварин живуть амеби і живляться

       переважно бактеріями, що живуть в ньому, ше завдаючи

        шкоди господарю. Яка форма симбіозу спостерігається?

       Чи завжди це корисно обом живим організмам?

 1. В Червоній Книзі України є сім категорій : зниклі, зникаючі, вразливі,рідкісні,невизначені, недостатньо відомі, відновлені. Які із них є у вашому регіоні? Наведіть приклади рослин та тварин.
 2. Чому зо останні 4000 років жодної тварини з дикого світу не було приручено?

 

 

30

 

 

                     Тематичне оцінювання  № 7.

           «ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ»

         Варіант ІІ

І  рівень

1. Біотичний фактор середовища існування :

А)  світло;

Б)   мікроорганізми;

В)   тиск;

Г)    вологість.

2. Укажіть назву природного запавідника України:

А)  Медобори;

Б)   Баргузинський;

В)   Мічеган;

Г)   Удмурдський.

      3. Форма співіснування організмів :

А)   хижатство;

Б)    паразитизм

В)    виїдання;

Г)    симбіоз.

          4. Територія в межах якої поширені особини виду:

А)   екосистема;

Б)    біоценоз;

          В)    ареал;

          Г)    угрупування.

 5. Явище, коли один вид поселяється в житлі іншого

     та живиться залишками їжі:

А)  паразитизм;

Б)   конкуренція;

В)   мутуалізм;

Г)   коменсалізм.

6.  Найжирніше молоко у:

         А)   тюленя ;

         Б)    корови;

         В)    кози;

         Г)     верблюда .

 

                               

 

                                                29

 

                                

                                   ІІ рівень

 1. Вставте потрібні  слова. Заказник – це  природний ________, в якому під захистом перебувають лише _________взяті території: наприклад, _______,або_____, або інші особливо цінні та історично важливі об'єкти. На території заказника дозволені різні дії, які не тягнуть за собою заподіяння _________охоронюваним об'єктам.
 2. Популяція - це сукупність _________ одного ______, що займають обмежений ________.

     

                                           ІІІ рівень

1.    Які  ознаки відрізняють живий організм від неживого?

2.    Із запропонованих організмів складіть ланцюг

       живлення:  акула, риба – клоун,водорослі

       мікроорганізми, касатка.

 1. Яку мету переслідують укладачі та науковці під час

       складання Червоної Книги України ?

4.    Чим відрізняється заказник від заповідника?

 

 

ІY рівень

 1. Усім відомі слова пісеньки «В траве сидел кузнечик».

        Перекладіть слова пісні мовою екології складаючи

        ланцюг живлення.

 1. Яке значення має сонце для бактерій, рослин, грибів, 

        тварин, що живуть на Землі?

 1. Яких тварин використовують в біологічному методі

        боротьби зі шкідниками саду та городу?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    28

doc
Додав(-ла)
Позігун Тамара
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
1079
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку