Тематичне планування

Про матеріал
В даному матеріалі подано календарно-тематичне планування для 10 класу зі змістовими лініями.
Перегляд файлу

Тематичне планування  з англійської мови  в 10-А класі  за підручником  English – 10” (О.Д. Карп'юк)

(2 год. на  тиждень у І семестрі – 32годин, 2год. на  тиждень у ІІ семестрі – 36год., всього – 68 годин)

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Приміт

ки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Starter Unit .Unit I “People and Relationships” Я, моя родина, мої друзі

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Дискутує щодо якості та цінності життя.

Громадськавідповідальність:Обговорює систему цінностей сучасної родини. Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших. Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру.  Демонструє розуміння прав та обов’язків молоді.

Здоров’я і безпека: Демонструє розуміння основ ефективного спілкування. Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфліктних ситуаціях. Аналізує вплив конфліктної поведінки на здоров’я. Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи вирішення конфлікту.

Підприємливість і фінансова грамотність: Усвідомлює необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини. Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду

1

 

 

Про себе і своє ставлення до англійської мови

Wс.13

 

Повідомляє про своє ставлення до англійської мови, аналізує для чого потрібна англійська мова людям

4а с. 9

3а с 8-9

8а с. 12-13

10 с. 14

1,2 с. 8

3б с.9

4б с. 9

5 с. 10

8б с. 13

 

 

+

 

+

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя, спілкування іноземними мовами

 

2

 

 

3

 

Особистість. Що впливає на особистість?

Wс.20

Прикметник

Описує характер членів родини, друзів.

 

2,3 с. 18-19

1 с. 18

4 с. 19

5 с. 20

 

+

 

 

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя, спілкування іноземними мовами

 

4

 

Риси характеру

1 с. 21

 

 

3 с. 22

4 с. 22

1,2 с. 21

 

 

+

 

 

 

5

 

Розвиток граматичних навичок

 

Used to + Infinitive

Вміє використовувати конструкцію Used to + Infinitive в бесіді

 

 

2 с. 23

4 с. 24

6 с. 25

1 с. 23

3 с. 24

 

+

 

 

 

6

 

Друзі

W с.26

Минулий доконаний та неозна

чений час

 

Розповідає про початок дружби з друзями

3,4 с. 26

2 с. 25

1 с. 25

5 с. 26

 

 

 

 

 

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Приміт

ки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

7

 

Що думають про мене

Us. с. 28

 

Припускає, що можуть думати про нього інші люди, використовує певні вирази для вираження думки

 

 

1 с. 27

1б с., 2 с. 28

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя, спілкування іноземними мовами

 

 

8

 

Мій найкращий друг

 

 

Описує найкращого друга, використовуючи вивчені ЛО та вирази

 

 

 

2, 4а,5 с. 29-31

1,3,4б с. 28-30

6а с. 31

 

+

 

 

 

 

9

 

 

Що ти за особистість?

 

 

 

 

3 с. 37

1 с. 36

1,2,4,6,7 с. 32-35

 

3 с. 33

2 с. 36

 

+

 

 

 

 

10

 

Підсумковий урок за темою

 

 

Unit II “Choose the Career!” Робота і професії

 

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

Громадська відповідальність:Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети. Усвідомлює важливість «розумних» цілей, які є конкретними, вимірюваними, досяжними, доречним і визначеними у часі). Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

Здоров’я і безпека: Дискутує навколо важливості емоційного комфорту в майбутній професії.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обговорює матеріальні критерії та мотиви для вибору професії. Обґрунтовує підприємницьку компетентність, керування власним життям та кар’єрою. Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

11

 

Професії

Розвиток граматичних навичок

W с.40

Past Simple/

Present Perfect,

Present Perfect Continuous

Веде бесіду про професії

Висловлює своє ставлення до різних професій

 

2,3 с. 40-42

5,6 с. 43

1 с. 40

 

+

 

 

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя

 

12

 

 

 

 

 

3 с. 44

1,2 с. 43-44

 

+

 

 

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Приміт

ки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

13

 

Професії

Розвиток граматичних навичок

 

 

Використовує граматичні конструкції в реченні

 

1,3 c. 45 - 46

2,4 с. 46-47

5 с. 48

 

+

 

 

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя

 

14

 

Професії в Україні

W с. 49

Us. с.51

 

Порівнює про

фесії в Україні та за кордоном

4 с. 49

 

1,5, с. 49-50

1,2 с. 51

2 с. 49

 

+

 

 

 

15

 

Листування. Типи листів

 

 

Розрізняє типи листів, знає їх структуру

 

 

2а,3

 с. 54-55 с. 52-53

1,2б с. 52-53

 

 

+

 

 

 

 

16

 

Професії.

Повторення вивченого матеріалу

W с. 58

 

 

3 с. 60

1,3 с. 56 – 58

1 с. 60

4 ас. 61-62

2,4,5 с. 56 - 59

2 с. 60

 

 

 

 

 

 

17

 

Підсумковий урок за темою

Unit III “Why Go To School?” Шкільне життя

 

Змістові лінії

Громадська відповідальність:Аналізує стосунки з однолітками. Обговорює та порівнює способи  протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови. Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.

Здоров’я і безпека:Розуміє важливість принципів рівноправного спілкування. Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах. Оцінює та обирає ефективний спосіб підготовки до випускних іспитів з точки зору розумового навантаження.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання.

18

 

Школа. Чи можливе життя без школи?

W с. 65

 

Висловлює думку на рахунок школи в Україні, порів

нює її із школою Великої Британії

 

 

2,3 с. 64-65

1, 5 с. 64 - 67

4 с. 66

 

+

 

 

Соціальна і громадська

 

19

 

Типи шкіл.Роз

виток граматич

них навичок

 

 

Умовні речення

 

 

 

1 с. 68

1,2,4 с. 70 - 71

2 с. 69

3,5 с. 70-71

 

+

 

 

Соціальна і громадська

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Примітки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

20

 

Школи Великої Британії та України

 

 

Порівнює школи Великої Британії та України, дискутує по темі

3,4 с. 72-73

1 с. 72

5 с. 73-74

2 с. 72

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

 

 

21

 

Моя школа. Система освіти України

Us. с. 74

 

 

 

1,2,3 с. 74 - 75

 

 

+

 

+

 

22

 

Написання офіційних листів

 

 

Пише офіцій

ного листа, дотримується правил

 

 

1 с. 76

4 с. 78

2,3 с. 76-77

4 с. 78

 

+

 

 

 

23

 

Американські школи

 

 

Порівнює сис

тему освіти Америки, Бри

танії та Укра

їни, дискутує по темі

 

 

2 с. 80-81

5 с. 82

3,4 с. 81-82

6 с. 83

1 с. 80

 

+

 

 

 

24

 

Підсумковий урок за темою

 

 

Використовує ЛО для ведення дискусії, вдало застосовує грама

тичні конструкт

ції в реченнях

3 с. 84

4 с. 85-86

 

1,2 с. 84

 

+

 

 

 

Unit IV.“Nationale Cuisine” . Харчування

 

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Оцінює переваги органічних продуктів. Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму.

Здоров’я і безпека:Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини. Висловлює власні судження щодо пріоритетів у харчуванні для нормального розвитку і збереження здоров’я.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обґрунтовує корисність раціонального харчування. Обґрунтовує корисність раціонального харчування і підтверджує це відповідними прикладами.

25

 

Традиційна британська їжа

W с. 90

 

Порівнює їжу українців та британців, розказує про її особливості

 

3 с. 88-90

1,2 с. 88

6,7 с. 91

 

 

+

 

 

Уміння вчитися впродовж життя обізнаність та самовираження у сфері культури

 

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Приміт

ки

Лексика

Граматика

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

26

 

Їжа. Корисна та шкідлива їжа

Контроль навичок аудіювання

 

 

Обговорює корисну та шкідливу їжу

Розуміє інформацію під час спілкування, розуміє зміст прослуханих текстів

 

 

 

1 с. 93

2,3 с. 93-94

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

 

 

27

 

Розвиток граматичних навичок

Контроль навичок читання

 

Умовні речення 2-го типу

Будує речення, вживаючи умо

вні речення 2-го типу.Читає з повним розу

мінням тексти , побудовані на знайомому мов

ному матеріалі, знаходить необхідну інформацію

 

 

 

3 с. 95

1,2,4 с. 95-96

5 с. 96

 

+

 

 

 

28

 

 

Великодній піст. Пісні страви

Їжа: улюблена й не улюблена.

Контроль навичок говоріння

Us. с. 99

 

Описує пос

лідовність приготування страв.Робить повідомлення.

Бере участь у спілкуванні, обмінюючись інформацією у межах вивченої тематики

 

4 с. 98

3 с. 97

1,2,5а с. 97-99

1,2,5 с. 99-100

 

 

+

 

 

 

 

29

 

Приготування страв

Контроль навичок письма

 

 

Розказує рецепти улюблених страв.

Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.

 

1,4 с. 101-103

1,2,3 с. 101-102

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

 

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Примітки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

30-31

 

Меню.

 

 

Описує меню в ресторанах, кафе, порівнює меню

 

5 с. 105-106

3 с. 104

1,2,4с. 104

 

+

 

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

 

 

32

 

Повторення вивченого матеріалу

Підсумковий урок

 

 

Використовує лексичні одиниці для ведення дискусії, вдало застосовує граматичні конструкції в реченнях

4 с. 110

1 с. 108

3 с. 109

 

2 с. 108-109

 

+

 

 

 

Unit V. “Communication Technologies” Наука і технічний прогрес

 

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних  технологій для вирішення екологічних проблем. Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних  технологій дл вирішення екологічних проблем

Здоров’я і безпека: Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини.

Підприємливість і фінансова грамотність: Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин. Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

33

 

Винаходи і винахідники. Сучасні винаходи

3 с. 112-114

W с.115

 

Дискутує про позитивні та негативні сторони сучасних винаходів, висловлює своє ставлення до Інтернету

 

3 с. 112-114

4 с. 115

1,2 с. 112

8 с. 117

5 с. 115

6 с. 116

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

 

 

34

 

Комп'ютер, робочий стіл

1 с. 117

 

Називає складові комп’ютера та робочого столу

 

 

1,2а с. 117-118.

4 с. 118-119

2б с. 118,

3 с. 118,

5.6 с. 119-120

 

+

+

+

 

35

 

Інтернет. Месенджер. Переваги та недоліки.

 

 

говорить про переваги та недоліки використання Інтернету та месенджера

3,4 с. 122

1 с. 121

2 с. 121 -

 

 

+

+

+

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Примітки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

36

 

World Wide Web (Всесвітня павутина)

Вебсайти

 

 

Розповідає про свій улюблений сайт, описує його

 

1а с. 123

1б,3 с. 123-124

 

 

+

+

+

 

 

37

 

Написання електронних листів

 

 

Пише електронного листа з дотриманням усіх вимог

 

2 с. 125-126

1,4,5 с. 125-128

3 с. 126

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

 

38

 

Використання Інтернету. Інтернет кафе

 

 

Використовує сленг пов'язаний з комп’ютерною технікою та Інтернетом

 

1 с. 130

4 с. 131

5-7 с. 132-133

2, 3 с. 130 - 131

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

 

 

39

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Використовує лексичні одиниці для ведення дискусії, вдало застосовує граматичні конструкції в реченнях

3 с. 136-137

4 с. 137

 

1,2 с. 136

 

+

+

+

 

Unit VI. “Is The Earth In Dager?” Природа і погода

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Усвідомлює причино-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи. Аргументує необхідність відповідального ставлення до природи.

Здоров’я і безпека: Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

Підприємливість і фінансова грамотність: Демонструє розуміння необхідності використання енергозберігаючих технологій

40

 

Природні катастрофи

1 с. 140

W с.141

 

Висловлює своє ставлення до збере

ження природи, дискутує по темі

 

2,3,4 с. 140-144

1 с. 140

5 с. 144-145

+

+

+

 

Соціальна і гро

мадська основ

ні компетентності у природничих науках і техно

логіях, екологічна грамотність і здорове життя

 

41

 

Причини природних катастроф

VLс. 146

 

 

1 с. 146

 

2 с. 147

+

+

+

 

 

42

 

Розвиток граматичних навичок

 

Умовні речення

Говорить про природні катакліз

ми, використовуючи умовні речення

 

1 с. 147

 

2,3 с. 148

+

+

+

 

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Примітки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

43

 

Найстрашніші природні катастрофи

 

 

Веде бесіду про найстрашніші природні катастрофи, висловлює свою думку, яким чином можна їх уникнути

2,3,5 с. 149-150

 

 

1 с. 149

+

+

+

 

 

 

44

 

Природні катаст

рофи. Розповіді очевидців

 

Wh-questions

Говорить про природні катаклізми, дискутує по темі

 

 

 

3 с. 151

1,2, с. 150-151

 

+

+

+

 

 

 

45

 

Написання творів

 

 

 

1 с. 152

2-6 с. 153 – 155

 

 

+

+

+

 

 

46

 

Збережемо нашу планету!

 

Wh-questions

говорить про погодні умови, що спричинюють певні природні катастрофи

 

1-4 с. 156 - 159

6,7 с. 160 - 161

 

+

+

+

 

 

 

47

 

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Використовує лексичні одиниці для ведення дискусії, вдало застосовує граматичні конструкції в реченнях

3 с. 163

2,4 с. 162

 

1 с. 162

+

+

+

 

 

 

Unit VІІ. “The World of Painting” Живопис

 

Змістові лінії

Громадська відповідальність:Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва.

Здоров’я і безпека: Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

48

 

Живопис

W с. 169

 

Порівнює живопис в різних країнах.

 

 

Робить власні висновки щодо жанрів живопису

 

4 с. 166-168

1,2,3 c.166

5 с. 169

 

+

 

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

49

 

Живопис у Англії

 

 

 

 

 

1-5 с. 171-175

 

+

 

+

 

50

 

Колекція національ

ної галереї Лондона

 

 

3,4 с. 176

5 с. 176-177

1,2 с. 175-176

 

 

+

 

+

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Примітки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

51

 

Відвідування виставок та музеїв

W с.179

Минулий перфектно- тривалий час

Висловлює власну думку щодо відвідування музеїв та виставок

 

2 с. 178

1,3,4  с. 178-181

 

 

+

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

52

 

Написання розробки

 

 

Володіє правилами написання розробки

 

2,3 с. 183-184

1,4 с. 182-184

7 с. 187

 

+

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

53

 

Відомі англійські художники

 

Минулий перфектно - тривалий час. 

Робить власні висновки щодо творчості художників

 

3 с. 188-189

4-6 с. 190

7,8 с. 190-192

1,2 с. 188

 

+

 

 

 

54

 

Музей мистецтва імені Богдана і Варвари Ханенко

Повторення вивченого матеріалу

 

Ми­нулий перфектно-тривалий час

Висловлює власну думку щодо живопису в Україні

3 с. 195

1,2, 4 с. 194-196

 

 

 

+

 

 

 

Unit VIII. “Do You Like Sports?” Спорт і дозвілля

 

Змістові лінії

Здоров’я і безпека: Сприймає основні переваги здорового способу життя.

Підприємливість і фінансова грамотність: Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення особистих потреб.

55

 

 

Спорт і дозвілля

 

 

Визначає власні спортивні уподобання та потреби.

 

3,4 с. 198-200

2,6 с. 198-201

1,5 с. 198-200

 

+

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

екологічна грамотність і здорове життя

 

 

56

 

Спортсмени. Види спорту.

 

 

Висловлює захоплення певним видом спорту

 

 

 

1-3 с. 202

4 с. 202

 

+

+

 

 

57

 

Розвиток граматичних навичок

 

майбутній

неознач., майбутній тривалий

Будує речення , використовуючи вивчені часові форми дієслова

 

1 с. 203

2-4 с. 204-205

5 с. 205-206

 

+

 

 

Соціальна та громадянська

компетентності

 

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Примітки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

58

 

Крикет – улюблений вид спорту англійців

 

 

Висловлює захоп

лення певним видом спортупорівнює

 види спорту в Англії та Україні

 

4,5 с. 207-208

 

1-3 с. 207

6,7 с. 208

 

+

+

 

Ініціативність і підприєм

ливість

 

59

 

Ставлення британських учнів до спорту

W с. 210

Слово­творення. Форми дієслів

 

Висловлює захоплення певним видом спорту

порівнює види спорту в Англії та Україні

 

2 с. 210-211

1,3 с. 209-210

4а с. 211

 

+

+

 

Обізнаність та самови

раження у сфері культури

 

60

 

Написання тез

 

 

 

1,2 с. 212-213

 

3 с. 213

 

+

 

 

Спілкування державною мовою

 

 

 

 

61

 

Види спорту. Спортивні ігри Повторення вивченого матеріалу.

 

 

3 с. 221

4,5 с. 216-218,

4 с. 221-222

 

1-3 с. 216,

1 с. 220

 

+

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

екологічна грамотність і здорове життя

 

 

 

 

Unit IX ”Across State Systems” Україна. Англомовні країни.

 

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Обговорює питання, пов’язані зі збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі. Описує види екотуризму.

Громадська відповідальність:Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби разом жити у мирі. Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору. Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки. Розпитує про правила поведінки в європейських столицях.

Підприємливість і фінансова грамотність: Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

62

 

Україна. Уряд України.Конт

роль навичок аудіювання

W с.226

.

Розповідає про уряд України, порівнює британський та американський уряд.

 

 

2,3,8 с. 224-230

1,4-7 с. 224-229

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Примітки

Лексика

Грамати

ка

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

63

 

Політичний устрій України та Великої Британії

Контроль навичок читання

 

 

 

Читає з повним розумінням тексти , побудовані на знайомому мовному матеріалі, знаходить необхідну інформацію

 

3 с. 233-234

1,2 с. 232-233

 

 

+

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

64

 

 

Канада. Уряд Канади

Контроль навичок говоріння

 

Минулі часи

Розповідає про уряд Канади, порівнює з іншими країнами

 

2,3 с. 238-239

1 с. 234-235

5 с. 236-237

1,с. 237-238

2,3 с. 235-236

4 с. 240

 

+

+

 

 

65

 

Незалежність. День неза

лежності України.Конт

роль навичок письма

W с.242

 

Розказує про День незалежності України. Порівнює з інш державами. Письмово передає інформацію.

Пише особисті листи й записки

 

2 с. 242-243

1 с. 242

 

 

+

 

 

 

66

 

Написання коротких заміток.

Вибори в Україні.

 

 

Вміє виділяти основну інформацію, розповідає про вибори в Україні.

 

1,2,4 с. 244-246

2-4 с. 247-250

1 с. 247

 

+

 

 

 

67

69

 

Державний устрій. Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

3 с. 253

1 с. 251-252

 

 

2 с. 252

 

+

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 липня 2019
Переглядів
314
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку