Тематичне планування 9кл. 1-2семестр інформатика

Перегляд файлу

 

________________________________________

(назва навчального закладу)

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

______________________________

______________________________

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

____________________________

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

З ІНФОРМАТИКИ

 

для       класу

 

на 2018 – 2019 н.р.

 

______________________________________

 

 

Розглянуто на засіданні МО

вчителів природничо-математичного циклу

 

Протокол № ____ від «____»  ____________201__р.

 

Голова МО  __________________

 

 

 

     Складено до підручника :

 Інформатика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2017. — 288 с. : іл.

 

 

Календарно-тематичне планування

 складене відповідно до:


- чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;


- листа МОН України від 03.07.2018 р. № 1/9-415

«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році»;


- листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 

 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ     З  ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ

1-2 – СЕМЕСТР  9-А КЛАС

 

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

 

Домашнє завдання

1гр

2гр

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

 1.                     

 

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Етапи становлення інформаційних технологій. Інформаційні технології в освіті.

 

 

 1.                     

 

 

Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів.

 

 

 1.                     

 

 

Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

 

 

ТЕМА 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 1.                     

 

 

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Адресація в мережах.

 

 

 1.                     

 

 

Призначення й структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних.

Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера.

 

 

 1.                     

 

 

Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси.

 

 

 1.                     

 

 

Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 1.                     

 

 

Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій. Вимоги до презентації. Стильове оформлення слайдів презентації. Макети слайдів.

 

 

 1.                     

 

 

Використання діаграм у презентаціях.

 

 

 1.                

 

 

Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями.

 

 

 1.                

 

 

Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.

 

 

 1.                

 

 

Елементи анімації. Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.

 

 

 1.                

 

 

Управління показом презентації. Друк презентації.

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 1.                

 

 

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.

 

 

 1.                

 

 

Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

 

 

 1.                

 

 

Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.

 

 

 1.                

 

 

Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 5. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1.                

 

 

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту.

 

 

 1.                

 

 

Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ.

 

 

 1.                

 

 

Карти знань. Редактори карт знань. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

 

 

 1.                

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

 1.                

 

 

Табличні величини.

 

 

 1.                

 

 

Введення та виведення табличних величин. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

 

 

 1.                

 

 

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента.

 

 

 1.                

 

 

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.

 

 

 1.                

 

 

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.

 

 

 1.                

 

 

Інструктаж з БЖД. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

 

 

 1.                

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 7. КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1.                

 

 

Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Програмні засоби для створення публікацій. Створення, збереження та відкривання публікацій. Структура публікації. Основні складові публікацій.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

 

 

 1.                

 

 

Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Особливості роботи з текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації.

 

 

 1.                

 

 

Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Друк публікацій.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 8. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

 1.                

 

 

Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі.

 

 

 1.                

 

 

Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень. Переваги і недоліки різних видів графіки.

 

 

 1.                

 

 

Векторний графічний редактор. Засоби векторного графічного редактора. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень.

Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота 10. Створення простих векторних зображень.

 

 

 1.                

 

 

Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Практична робота 11. Створення складених векторних зображень.

 

 

 1.                

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

 1.                

 

 

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.

 

 

 1.                

 

 

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.

 

 

 1.                

 

 

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 

 1.                

 

 

Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.

 

 

 1.                

 

 

Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 

 1.                

 

 

Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

 

 

 1.                

 

 

Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Практична робота 13.

Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 

 

 1.                

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 10. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

 1.                

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

ТЕМА 11.  ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА»

 1.                

 

 

Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.

 

 

 1.                

 

 

Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Використання офісних веб-програм та інтернет-

середовищ для публікації результатів своєї роботи.

 

 

 1.                

 

 

Захист колективного навчального проекту.

 

 

 1.                

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
Додано
3 жовтня 2018
Переглядів
790
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку