10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тематичні діагностичні роботи для учнів 6 класу

Про матеріал
матеріал для вчителів біології, що викладають в 6 класі. Він допоможе вчителям швидко підготуватися до перевірочних робіт.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, медицини, молоді та спорту

Зеленодольської міської ради

Великокостромська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ

ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З БІОЛОГІЇ

 

 

для учнів 6 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

УКЛАДАЧ : Позігун Тамара Вікторівна 

                        вчитель біології

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 

Новопольська Наталія Анатоліївна – завідувач

                        методичним кабінетом виконавчого

                    комітету Зеленодольської міської ради

 

Липка Ірина Володимирівна -  методист

                        методичним кабінетом виконавчого

                    комітету Зеленодольської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник  рекомендовано для використання в роботі вчителями біології та учнями загальноосвітніх  навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

У  посібнику вміщено зразки завдань тематичного оцінювання  з біології у 6 класі, передбачених новою програмою  із вивчення біології (біології бактерій , грибів та рослин, ) у 6 класі середньої загальноосвітньої школи. Тексти завдань тематичного оцінювання розроблено у двох варіантах. В розробці цих завдань застосовано підхід поступового їх ускладнення, які згруповані за чотирма рівнями складності.  Завдання І рівня включають у себе лише тестові завдання, де потрібно вибрати лише один варіант відповіді із чотирьох. Таких завдань шість , учень може отримати три бали.Кожна вірна відповідь оцінюється в 0,5 бали. ІІ рівень включає в себе знання термінів. ІІІ рівень вимагає вміння порівнювати, узагальнювати і робити висновки. А  ІV рівень включає значно складніші завдання, які потребують глибшого і творчого осмислення навального матеріалу, вміння давати свою оцінку біологічним процесам, порівнювати і аналізувати. Завдання можуть прислужитися під час самостійної індивідуальної роботи учнів, тематичного оцінювання їхніх знань, підготовки до зовнішнього тестового оцінювання тощо.
Адресований учням загальноосвітніх шкіл та на допомогу в роботі вчителям біології. Корисний буде всім зацікавленим перевірити свої знання з біології.

 

 

 

 

 

 

                 

 

Тематичне оцінювання  № 1.

«РОСЛИНИ»

Варіант І

                                         І  рівень

1. Біологія – це наука, що вивчає :

А)мінерали;

Б)живі істоти ;

В)хімічний склад води;

Г)газовий склад повітря.

2.Зв’язки між організмами вивчає:

А) екологія;

Б)мікробіологія;

В)зоологія;

Г)ботаніка.

      3. Щоб пережити несприятливі умови, рослина накопичує

            в клітинах :

А) хлорофіл;

Б) крохмаль;

В) олію;

Г) повітря.

4.Укажіть процес, пов’язанийзі здатністю організмів

   переходити зі стану спокою в активний стан у відповідь на

   дію певного чинника :

А)рух;

Б)подразливість;

          В)живлення ;

          Г)розвиток.

5.Кисень необхідний для дихання організмів, виділяють:

А)гриби;

Б)багатоклітинні організми;

В)рослини;

Г)віруси.

6.Укажіть пластиди здатні до фотосинтезу:

         А) хлоропласти ;

         Б)лейкопласти,

         В)хромопласти ;

         Г)ядро.

 

                                     ІІ рівень

 1. Продовж речення :Генеративні органи це_____________

          2.   Зміни, які приводять до збільшення розмірів і маси тіла, - ____

ІІІ рівень

 1. Яка функція мітохондрій ?
 2. Які види вакуоль ви знаєте ?
 3. Яка будова хромосом?
 4. Де утворюються білки?                                     

ІY рівень

 1. Чому зеленіють бульби картоплі, які тривалий час перебували

      на сонці?

 1. Які способи живлення є у рослин?
 2. Порівняйте молоду і стару клітини.

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання  № 1.

«РОСЛИНИ»

Варіант ІІ

                                         І  рівень

1.Термін біологія запропонував:

А)Теофраст;

Б)Ламарк;

В)Арістотель;

Г)Дарвін

 2. Основний об”єм рослинної клітини займають :

А) ядро ;

 Б) вакуолі;

 В) хлоропласти;

 Г) цитоплазма.

3.Життя рослин вивчає:

А)зоологія;

Б)мікробіологія;

В)ботаніка;

Г)екологія;

4.Укажіть процес пов’язаний зі збільшенням маси і

    розмірів організмів:

А)дихання;

Б)ріст;

В)живлення ;

Г)подразнення.

5.До неклітинних форм життя належать:

А)гриби;

Б)тварини;

В) рослини;

Г)віруси.

6. Фотосинтез у рослин відбувається :

А) тільки вдень ;

Б) удень і вночі;

В) тільки під прямими сонячними променями ;         

Г) взимку і влітку.

 

                                  

 

ІІ рівень

          1. Продовж речення :Вегетативні органи це_____________

                2. Фотосинтез – це _____________________ рослин, тому що у

                     процесі фотосинтезу___________________________________

ІІІ рівень

 

                1.Яка функція ядерної оболонки?

                2.Завдяки чому збільшуються клітини?

                3.Які речовини входять до складу цитоплазми клітини?

                4.Які функції клітинних мембран?

 

ІY рівень

               1.Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу

                   від материнської клітини до дочірньої?

               2.За допомогою яких функцій рослина росте, розмножується

                   і розвивається?

               3.Опишіть космічну роль зелених рослин

 

 

 

 

 

    


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Тематичне оцінювання  № 2 «Одноклітинні організми.Перехід до багатоклітинності»

Варіант І

                                         І  рівень

1.Органели руху інфузорії :

   А)  Псевдоподії;

   Б)  Джгутики;

   В)  Війки;

   Г)  Ніжки.

    2.Евглена зелена живиться :

А)Автотрофно;

Б) Гетеротрофно;

В) Гаметотрофно;

Г)Автотрофно і гетеротрофно.

3.Циста це спосіб:

А) Пережити несприятливі умови;

Б)  Розмноження;

В)  Маскування;

Г)  Активного руху в просторі;

4.Найпростіші паразити:

А) Амеба звичайна;

Б)  Малярійний плазмодій;

В) Інфузорія туфелька;

Г)  Вольвокс.

5.Укажіть способи розмноження бактерій:

А) Спорами;

Б) Цистами;

В) Поділом навпіл ;

Г) Брунькуванням.

6.Укажіть водоросль, що належить до одноклітинних:

А)Ульва;

Б) Вольвокс;

В) Хлорела;

Г) Евдорина.

 

 

 

 

ІІ рівень

 

         1.Під час стерилізації  гинуть _________.

         2. Бактерії, що мають здатність до фотосинтезу називаються ___.

 

ІІІ рівень

1.Яка роль прісноводних одноклітинних організмів?

2.Які організми називають паразитами?

3. Як можна уникнути зараження дизентерійною амебою?

4.Назвіть риси пристосованості водоростей до водного середовища.

 

ІY рівень

1.Експедиція Вітуса Берінга наближалася до кінця до кінця, але

    хвороба  наступала. В усіх розхитувалися і випадали зуби.

    Переважна частина екіпажу загинула, загинув і сам Берінг. Вижила

    лише невелика група моряків. Що врятувало людей?

 1. Чому скисає молоко?
 2. Як пояснити процвітання водоростей у сучасних умовах?

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Тематичне оцінювання  № 2

 «Одноклітинні організми.Перехід до багатоклітинності»

Варіант ІІ

                                         І  рівень

1. В організмі людини дизинтирійна амеба найчастіше паразитує:

   А)  У крові;

   Б)  У печінці;

   В)  У кишечнику;

   Г)  У головному мозку.

    2.Укажіть переносника збудника малярії :

А) Муха цеце;

Б)  Блоха людськаофно;

В)  Кровосисні комарі;

Г)  Іксодові кліщі.

3. Хлорела на світлі живиться:

А) Готовими органічними речовинами;

Б)  За допомогою фотосинтезу;

В)  Водою;

Г)  За допомогою інших рослин;

4. Цукрові дріжджі розмножуються :

А) Поділом навпіл;

Б)  Брунькуванням;

В) Спорами;

Г)  Вусиками.

5.Укажіть бактерії, які здатні засвоювати азот з повітря:

А) Зелені бактерії;

Б) Пурпурні бактерії;

В) Бульбочкові бактерії;

Г) Паличка ботулізму .

6.Назвіть органелу водоростей, яка містить хлорофіл:

А) Мітохондрія;

Б) Хлоропласт;

В) Ядро;

Г) Вакуоля з клітинним соком.

 

 

 

 

ІІ рівень

 1. Антибіотики пригнічують ріст хвороботворних _____.
 2. В пекарській справі використовують _________.

 

ІІІ рівень

1.  Яка роль бактерій в грунтоутворенні?

2.   З якою метою людина використовує хлорелу в своєму 

       господарстві?

 1. Якої шкоди можуть дріжджі завдавати людині?
 2. Де поширені бактерії? Чому?

 

 

ІY рівень

 

1. У водоймах часто всерпні місяці можна спостерігати цвітіння води.

     Чи можна уникнути цього явища?

2. Чому дріжджове тісто потрібно тримати в теплі?

3. Чому невмирають найпростіші хоч навколо них багато різних 

     вищих рослин і тварин?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Тематичне оцінювання  3

«РОСЛИНИ»  (частина 1)

Варіант І

                                         І  рівень

1.Укажіть тканину з якої починається розвиток інших

    тканин:

А) Покривна;

Б) Провідна;

В) Твірна;

Г) Основна.

2.Установіть правильну послідовність складових

    зовнішньої будови кореня знизу вгору:

А) Зона поділу;

Б) Зона розтягування;

В) Кореневий чохлик;

Г) Провідна зона.

3.Позначте рослину, у якої стрижнева коренева система:

А) Пшениця;

Б) Кукурудза;

В) Цибуля;

Г) Кульбаба.

4.Визначте чим є брунька:

А) Зачатком кореня;

Б)  Зачатком стебла;

В) Зачатком  листка;

Г) Зачатком  квітки.

5.Як називають внутрішню частину кори:

А) Камбій;

Б) Луб;

В) Деревина;

Г) Серцевина.

 

 

 

 

 

 

 

6.  Назвіть провідні тканини, що подають мінеральні

      речовини та воду по стеблу:

А) Ситоподібні  клітини;

Б) Ситоподібні жилки;

В  Судини;

Г) Основна тканина.

 

 

                                                                      ІІ  рівень

1.  Забарвлення у коренеплода залежить від _________

2.  Листкова платина є _____________ розмноженням.

 

ІІІ рівень

 1. Які функції у колючок ?
 2. Що таке серцевина? Яка її функція ?
 3. Чому зменшується вага рослини, яка декілька днів простояла в темряві?
 4. Які види листків ви знаєте?

 

ІY рівень

 1. Видова квіткова рослина – ряска  - має своєрідну будову. ЇЇ

      сплющена зелена стеблинка лежить на поверхні води. Листків

      немає, а корінь, що відходить до низу від центра стебла, має на

      кінці потовщення. Напишіть функцію такого кореня у ряски.

 1. Охарактеризуйте транспорт речовин.
 2. Обгрунтуйте взаємозв’язок будови листка та його функції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Тематичне оцінювання  3

«РОСЛИНИ»  (частина 1)

Варіант ІІ

                                         І  рівень

1.Укажіть тканину в якій відбувається фотосинтез:

А) Покривна;

Б) Провідна;

В) Твірна;

Г) Основна.

2.Укажіть частину кореня , яка реагує на силу тяжіння:

А) Зона поділу;

Б) Зона розтягування;

В) Кореневий чохлик;

Г) Зона кореневих волосків.

3.Позначте видозміну кореня в буряка та моркви:

А) Бульбокорені;

Б) Коренеплоди;

В) Опорні корені;

Г) Дихальні корені.

4.Укажіть частину рослини, зачатком якої є генеративна

    брунька:

А) Корінь;

Б) Стебло;

В) Листок;

Г) Квітка.

5 Укажіть тканину за допомогою якої  утворюються річні

   кільця в деревині::

А) Камбій;

Б) Луб;

В) Деревина;

Г) Серцевина.

 

 

 

 

 

 

 

6.  Назвіть провідні тканини, що подають органічні

      речовини  по стеблу:

А) Ситоподібні  клітини;

Б) Ситоподібні жилки;

В  Судини;

Г) Основна тканина.

 

ІІ  рівень

 1. Кореневище – це видозміна ________________.

Мінеральні добрива поділяються на : _______________  

 

                                                              ІІІ рівень

1.  Які функції вусиків?

 1. Що таке річні кільця?
 2. Які бувають видозміни кореня ?
 3. Із чого складаються провідні пучки?

 

ІY рівень

 1. У книзі «Життя рослин» К.А. Тімірязєв пише : «Природа тут вдалася до хитрощів. Корінь за якнайменшої витрати будівельного матеріалу в змозі обігріти більшу кількість частинок грунту, якнайщільніше прилягти до нього…» Про які хитрощі писав автор?
 2. Обгрунтуйте взаємозв’язок будови кореня та його функції.
 3. Поясніть чому мичкувата коренева система значно частіше зустрічається у трав’янистих рослин?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Тематичне оцінювання  4

«РОСЛИНИ»  (частина 2)

Варіант І

                                         І  рівень

1. Яка рослина має суцвіття кошик ?

А) Ромашка ;

Б)  Жито;

В)  Конюшина;

Г)  Пшениця.

2. Зародок у покритонасінних формується з:

А) Яйцеклітини;

Б) Центральної клітини;

В) Стінок зав’язі;

Г) Насінного зачатку.

3. Тропічна рослина Рафлезія Арнольді запилюється:

А) Мухами;

Б) Вітром;

В) Водою;

Г) Бджолами.

4. Виберіть сухий плід:

А) Ягода;

Б) Біб;

В) Гарбузина;

Г) Супліддя.

5. Назвіть частину квітки , яка має стеблове походження:

А)Чашечка;

Б) Тичинки;

В) Маточки;

Г) Квітконіжка.

6.Назвіть суцвіття, що належить до складних :

А  Кошик;

Б)  Волоть;

В) Початок;

Г)  Зонтик.

 

 

 

 

ІІ  рівень

 1. У пиляках тичинок утворюється _________.
 2. Однодомні рослини – це _______________.

 

ІІІ  рівень

 1. Які ви знаєте способи нестатевого розмноження?
 2. Що таке суцвіття?
 3. Як може здійснюватись перехресне запилення?
 4. Що таке листопад? Яке його значення для рослин?

 

ІY рівень

1. У Південній Америці росте незвичайне дерево – авокадо.

    У його плодах міститься 30% рослинних жирів.Плід нагадує

           грушу і має масу до 600г. На окремих деревах буває до сотні 

           плодів. Скільки жиру міститься в одному плоду авокадо?

 1. Різні релігії світу по – своєму пояснювали значення квіток

      та суцвіть.Вважалось , що боги вдягли рослини у яскраві

      шати, аби навчити людину відрізняти красиве від потворного,

      чисте від порочного. Напишіть яке значення в дійсності

      різнокольорового забарвлення у  пелюсток та суцвіть?

 1. Чому запилення вітром більш примітивне ніж запилення

       комахами?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Тематичне оцінювання  4

«РОСЛИНИ»  (частина 2)

Варіант ІІ

                                         І  рівень

1. Виберіть соковитий плід:

А) Зернівка;

Б)  Коробочка;

В)  Кістянка;

Г) Сім’янка.

2. Головні частини квітки:

А) Чашолистки і пелюстки;

Б)  Тичинки та маточки;

В)  Квітконіжка та квітколоже;

Г)  Пелюстки та квітколоже.

3. :

А) Мухами;

Б) Вітром;

В) Водою;

Г) Бджолами.

4. Виберіть сухий плід:

А) Ягода;

Б) Біб;

В) Гарбузина;

Г) Супліддя.

5.Як називають квіти , у яких одночасно є тичинки і

    маточки?

А) Одностатевими;

Б) Двостатевими;

В) Нестатевими;

Г) Однодомними.

6.Назвіть суцвіття, яке зібране разом утворює складне:

А  Голівка;

Б)  Волоть;

В) Початок;

Г)  Колос.

 

 

 

ІІ  рівень

1.Сукупність тичинок у квітці називається__________.

2. Дводомні рослини – це ті, що ______________.

 

ІІІ  рівень

1. Яку функцію виконують статеві клітини?

2. Які види суцвіть ви знаєте?

3. Як відбувається самозапилення?

4.  Яке насіння має ендосперм?

 

ІY рівень

1. Чому покритонасінні панують на землі?

2 .Багато рослин розкривають і закривають свої віночки за

     розкладом. Приміром, о восьмій – розкривають свої кошики

     оранжеві нагідки.Білі квіти духмяного тютюну в цей час

     закриті, а розкриваються о 13 годині. Чим це пояснити?

3. Рослини підліска мають яскраві, добре помітні  плоди

     (червоні – у бузини та калини, темно – сині – у крушини,

     жовті – в яблуні.)Яке значення має забарвлення плодів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                 Тематичне оцінювання  № 5

«РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН»

Варіант І

                                         І  рівень

1. Зазначте групу водоростей, до якої належать лише

    багатоклітинні :

А) Зелені;

Б)  Бурі;

В)  Діатомові;

Г) Червоні.

2. Завдяки стійкості до гниття використовують :

А) Ялину;

Б)  Вельвічію;

В)  Модрину;

Г)  Сосну.

3. Наші пращури в ніч на Івана Купала  сподівалися

    знайти квітку:

А) Папороті;

Б)  Троянди;

В)  Магнолії;

Г)  Орхідеї.

4. У ливарній , фармацевтичній промисловості та для

     феєрверків використовують спори:

А) Зозулиного льону;

Б) Сфагнуму;

В) Хвоща польового;

Г) Щитника чоловічого.

5.Укажіть спосіб розмноження хвоща польового:

А) Кореневищами;

Б) Вусами;

В) Цибулинами;

Г) Листками.

 

 

 

 

 

 

6.Зазначте спосіб запилення сосни звичайної:

А) За допомогою комах;

Б)  За допомогою птахів;

В) За доломогою вітру;

Г)  Самозапилення

 

ІІ  рівень

 1. Сфагнум вбирає воду спеціальними _________, які

      називаються__________.

2.   Хвощ польовий має________типи пагонів:

ІІІ  рівень

 1. Що вивчає наука систематика рослин?
 2. Які особливості будови плаунів?
 3. Яка роль голонасінних у природі та житті людини?
 4. Що таке симбіоз? Наведіть приклади.

 

 

ІY рівень

1. Чому водорості не трапляються на глибинах понад 280 метрів?

2. Наростання торфу, навіть за сприятливих умов, відбувається

    надто повільно. За десять років утворюється шар завтовшки 1 см.

    У заплаві ріки Гуйви (Житомирська область) товщина торфу 20 м.

    Упродовж якого часу був утворений цей шар?

3. Чому на гірських схилах висаджують сосну, а не ялину?

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Тематичне оцінювання  № 5

«РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН»

Варіант ІІ

                                         І  рівень

1. Ботаніки називають «Живими викопними»

    представниками

     голонасінних:

А) Гінкго дволопатевий;

Б)  Кедр ліванський;

В)  Вельвічія дивна;

Г)  Модрина Європейська.

2.  Вчені схиляються до думки, що голонасінні походять від

     давно вимерлих:

А) Папоротей;

Б)  Хвощів;

В)  Мохів;

Г)  Лишайників.

3. Зазначте групу, до якої належить кукурудза:

А) Ягідні культури;

Б)  Овочеві культури;

В)  Зернові культури;

Г)  Плодові культури.

4. Назвіть чинники неживої природи:

А) Вирубування лісів;

Б)  Вплив паразитів;

В)  Вплив хижаків;

Г)  Температура повітря.

5. Назвіть комахоїдну рослину:

А) Росичка;

Б)  Повитиця;

В)  Ромашка;

Г)  Блекота.

 

 

 

 

 

 

 

6. Характерні риси сукулентів:

А  Запасають поживні речовини в нижній частині;

Б)  Запасають поживні речовини в наземній частині;

В) Запасають воду в листках або стеблі ;

Г) Здатні розмножуватись спорами.

ІІ  рівень

1.Мохоподібні дуже чутливі до нестачі ______, бо в їхньому

   життєвому циклі переважає________.

2. Хвойні рослини називають _________ нашої планети.

 

ІІІ  рівень

 1. Яке значення водоростей у природі та житті людини?
 2.  Яку функцію виконують ризоїди?
 3. Скільки часу потрібно, щоб на сосні звичайній виросла

       коричнева шишка?

 1. Які є групи рослин за потребою світла?

 

ІY рівень

1.  У ялинкових лісах Європи в урожайні роки опадає до 11 млн.

      насінин на один гектар.Проте проростає лише 0,2 %. Скільки

      молодих рослин ялини може з’явитися на 5 га?

 1. Як можна пояснити такий факт :
  • ідеш лісом і бачиш : то тут, то там  свіжі ялини вивернуто

      з корінням, а на голій високій скелі притулилася сосна і

      вона неушкоджена.

          3.     Які рослини занесені до Червоної Книги України?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Тематичне оцінювання  № 6

«ГРИБИ»

Варіант І

                                         І  рівень

1.  Нижчими грибами є:

А) Боровик;

Б)  Мукор;

В)  Білий;

Г)  Маслюк.

2.  У шапкових грибів є:

А) Корені;

Б)  Стебло;

В)  Слань;

Г)  Плодове тіло.

3. Отруйні гриби:

А) Маслюки;

Б)  Зеленушки;

В)  Мухомори;

Г)  Білі.

4. Назвіть екологічну групу грибів:

А) Сапротрофи;

Б)  Паразити;

В)  Симбіонти;

Г)  Гідробіонти.

5. Назвіть гриб,що відноситься до пластинчастих:

А)  Білий гриб;

Б)  Опеньок;

В)  Маслюк;

Г)  Підберезник.

          6. Укажіть організми де можуть паразитувати гриби:

А  Тільки рослини;

Б)  Тільки тварини;

В)  Тільки людина ;

Г)  Рослини, тварини, людина.

 

 

ІІ  рівень

1.Трутовики – це живі організми, що______________.

2.Мікологія – це наука про _______________.

 

ІІІ  рівень

 1. Які гриби паразитують у рослин?
 2. Які заходи потрібно запроваджувати, щоб уникнути

       зараження грибами?

 1. Чому старі гриби не слід збирати?
 2. Яку особливість має фітофтора?

 

ІY рівень

 1. Чому можна отруїтися навіть їстівними грибами?
 2. Ідучи лісом учень помітив гриби, що росли великим кільцем.

      Там росли і великі і зовсім маленькі, але в середині  метрового

       кільця не росла трава. Поясніть це явище.

3.    Що таке антибіотики?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Тематичне оцінювання  № 6

«ГРИБИ»

Варіант ІІ

                                         І  рівень

1.  У симбіозі з коренями вищих рослин живе:

А) Підберезник;

Б)  Мукор;

В)  Дріжджі;

Г)  Трутовик.

2.  До вищих грибів належить:

А) Фітофтора;

Б)  Плазмопара;

В)  Дріждрі;

Г)  Мукор.

3. Отруйні гриби:

А) Маслюки;

Б)  Зеленушки;

В)  Бліда поганка;

Г)  Лисички.

4. Запасна речовина грибної клітини :

А) Глікоген;

Б)  Крохмаль;

В)  Хітин;

Г)   Целюлоза.

5. Назвіть гриб,що відноситься дотрубчастих:

А)  Білий гриб;

Б)  Опеньок;

В)  Маслюк;

Г)  Лисички.

          6. Зазначте функцію плодового тіла у шапкових грибів:

А  Живлення;

Б)  Спороутворення;

В)  Фотосинтез;

Г)  Утворення плодів.

 

 

ІІ  рівень

1.   За типом живлення більшість грибів______________.

2.   Сажкові гриби паразитують переважно на _______________

       культурах.

 

ІІІ  рівень

1.  Як розмножуються гриби?

2.  Часто гриби ростуть біля автошляхів. Чому не можна збирати

      та вживати в їжу такі гриби?

 1. У чому користь грибів сапротрофів?
 2. Які гриби вирощують в промислових маштабах?

      

 

ІY рівень

 1. Розкрийте значення грибів в екосистемах.
 2. Завдяки високим смаковим та харчовим якостям гриби давно збирають для приготування їжі. Але люди недбайливо

      ставляться до цього організма і деякі із них зникли, а ще деякі

      на межі зникнення. Назвіть гриби занесені до Червоної Книги

      України.

 1. Донедавна гриби відносили до рослин. Тепер вони виділені в особливе царство живих організмів. Чому?

 

doc
Додав(-ла)
Позігун Тамара
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
963
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку